***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

08.05.2019 22:13***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4 3.968.649 2.709.332
Satışların Maliyeti
-2.750.532 -1.760.848
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.218.117 948.484
BRÜT KAR (ZARAR)
1.218.117 948.484
Genel Yönetim Giderleri
-371.961 -278.054
Pazarlama Giderleri
-929.072 -621.866
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 139.557 49.081
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -103.674 -32.603
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-47.033 65.042
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 23.795 2.762
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -35.142 -7.933
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 -18.532 -9.037
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-76.912 50.834
Finansman Gelirleri
21 225.070 306.000
Finansman Giderleri
21 -431.004 -504.306
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-282.846 -147.472
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4 -53.541 -170
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-81.515 -60.203
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27.974 60.033
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-336.387 -147.642
DÖNEM KARI (ZARARI)
4 -336.387 -147.642
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-159.636 -41.452
Ana Ortaklık Payları
-176.751 -106.190
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kayıp) (Tam TL) 23 0,29850000 0,17930000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
227.252 107.612
Dönem Karı (Zararı)
-336.387 -147.642
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
717.137 490.080
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4 450.261 238.062
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
27 33.849 9.349
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
27 29.349 19.735
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
27 83.950 47.308
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
66.725 167.999
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-16.300 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-16.300 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 18.532 9.037
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
53.541 170
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-892 165
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20 -6.807 -1.655
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4.929 -90
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-87.555 -178.769
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-258.811 -192.893
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-185.235 -28.999
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-421.112 -421.081
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
868.241 490.336
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-90.638 -26.132
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
293.195 163.669
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-14.088 -11.027
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-51.855 -45.030
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-304.601 -273.805
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30.550 6.153
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12,13 30.550 6.153
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-335.151 -294.703
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
27 0 14.745
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
193.089 137.616
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 745.073 357.618
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -454.799 -311.583
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-15.358 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
-50.560 17.339
Ödenen Faiz
7 -122.221 -72.002
Alınan Faiz
68.070 65.934
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
22.884 80.310
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
115.740 -28.577
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
57.803 142.775
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
173.543 114.198
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 4.756.359 5.395.136
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 4.929.902 5.509.334


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 4.940.309 4.770.052
Finansal Yatırımlar
6 71.723 21.163
Ticari Alacaklar
2.668.923 2.413.804
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 265.654 230.018
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.403.269 2.183.786
Diğer Alacaklar
9 127.199 102.028
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
24 57.006 28.377
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
70.193 73.651
Türev Araçlar
8 8.364 0
Stoklar
2.346.989 1.943.100
Peşin Ödenmiş Giderler
17 615.908 496.865
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
177.077 168.428
Diğer Dönen Varlıklar
18 425.535 374.161
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
67.800 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
357.735 374.161
ARA TOPLAM
11.382.027 10.289.601
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.382.027 10.289.601
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
792 792
Ticari Alacaklar
1.428 1.437
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.428 1.437
Diğer Alacaklar
9 98.108 52.866
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
24 42.851 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
55.257 52.866
Türev Araçlar
8 22.590 47.010
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 52.761 71.195
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
128.899 113.362
Maddi Duran Varlıklar
12 11.444.135 10.753.432
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 308.826 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18.321.525 16.970.220
Şerefiye
14 2.901.063 2.558.279
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 15.420.462 14.411.941
Peşin Ödenmiş Giderler
17 458.861 407.495
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 810.234 675.431
Diğer Duran Varlıklar
18 58.287 66.091
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
31.706.446 29.159.331
TOPLAM VARLIKLAR
43.088.473 39.448.932
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 1.282.983 830.699
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 386.955 328.327
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
386.955 328.327
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
896.028 502.372
Banka Kredileri
896.028 502.372
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 1.936.799 1.524.416
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 210.530 196.784
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16.363 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
194.167 196.784
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.726.269 1.327.632
Banka Kredileri
1.610.566 1.294.738
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
71.353 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
44.350 32.894
Ticari Borçlar
4.512.198 3.600.610
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 405.570 282.578
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.106.628 3.318.032
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
82.631 77.035
Diğer Borçlar
9 1.312.501 1.472.436
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.312.501 1.472.436
Türev Araçlar
8 10.355 29.832
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 43.832 58.592
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9.656 17.051
Kısa Vadeli Karşılıklar
257.495 194.742
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
154.555 113.218
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
102.940 81.524
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 92.589 36.525
ARA TOPLAM
9.541.039 7.841.938
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.541.039 7.841.938
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 7.278.652 6.873.565
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.369 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10.369 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.268.283 6.873.565
Banka Kredileri
532.356 797.835
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
275.178 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6.460.749 6.075.730
Ticari Borçlar
68.660 44.207
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
68.660 44.207
Diğer Borçlar
9 388.295 391.376
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
388.295 391.376
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 6.737 975
Uzun Vadeli Karşılıklar
143.162 143.175
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
143.162 143.175
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 2.939.133 2.755.299
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
18 269.742 270.308
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.094.381 10.478.905
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
20.635.420 18.320.843
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.019.602 11.175.137
Ödenmiş Sermaye
15 592.105 592.105
Sermaye Düzeltme Farkları
15 63.583 63.583
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.765.214 2.765.214
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
5.208 6.773
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-23.464 -23.464
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-23.464 -23.464
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.466.128 3.443.347
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.343.811 4.118.213
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-877.683 -674.866
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 342.931 342.931
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.984.648 3.996.332
Net Dönem Karı veya Zararı
-176.751 -11.684
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.433.451 9.952.952
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
22.453.053 21.128.089
TOPLAM KAYNAKLAR
43.088.473 39.448.932


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
592.105 63.583 3.042.134 20.275 -24.467 2.523.057 28.769 317.921 -235.742 3.495.918 149.420 9.972.973 5.853.895 15.826.868
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
2 111.271 235.742 -235.742 111.271 111.271
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
592.105 63.583 3.042.134 20.275 -24.467 2.634.328 28.769 317.921 0 3.260.176 149.420 10.084.244 5.853.895 15.938.139
Transferler
149.420 -149.420
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-430 436.946 -51.811 -106.190 278.515 120.185 398.700
Dönem Karı (Zararı)
-106.190 -106.190 -41.452 -147.642
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-430 436.946 -51.811 384.705 161.637 546.342
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
3 3.903.478 3.903.478
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
3 586.736 586.736 -823.202 -236.466
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
488 488 -488 0
Dönem Sonu Bakiyeler
592.105 63.583 3.042.134 20.763 -24.897 3.071.274 -23.042 317.921 3.996.332 -106.190 10.949.983 9.053.868 20.003.851
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
592.105 63.583 6.773 -23.464 4.118.213 -674.866 342.931 3.996.332 -11.684 11.175.137 9.952.952 21.128.089
Transferler
-11.684 11.684
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.225.598 -202.817 -176.751 846.030 479.271 1.325.301
Dönem Karı (Zararı)
-176.751 -176.751 -159.636 -336.387
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.225.598 -202.817 1.022.781 638.907 1.661.688
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.565 -1.565 1.228 -337
Dönem Sonu Bakiyeler
592.105 63.583 2.765.214 5.208 -23.464 5.343.811 -877.683 342.931 3.984.648 -176.751 12.019.602 10.433.451 22.453.053


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-336.387 -147.642
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -430
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -550
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 120
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 120
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.661.688 546.772
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.900.144 585.867
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.543 37.588
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
25 -316.200 -88.500
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
68.201 11.817
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
68.201 11.817
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.661.688 546.342
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.325.301 398.700
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
479.271 120.185
Ana Ortaklık Payları
846.030 278.515http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762358


BIST
18:051.493
Değişim :  0,88% |  13,00
Açılış :  1.475  
Önceki Kapanış :  1.480  
En Yüksek
1.495
En Düşük
1.471
BIST En Aktif Hisseler18:05
AKFGY 6,27 35.363.839 % 10,00  
FRIGO 23,10 26.180.753 % 10,00  
MERIT 26,18 24.496.990 % 10,00  
DOBUR 45,24 14.396.761 % 9,97  
KSTUR 265,80 816.259 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,5842 9,5860 % 0,02  
Euro 11,1291 11,1415 % 0,04  
Sterlin 13,1653 13,2314 % -0,01  
Frank 10,3828 10,4453 % -0,57  
Riyal 2,5491 2,5619 % -0,14  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.807 1.807 -0,37  
Altın Gr. 557 557 3,11  
Cumhuriyet 3.686 3.742 55,00  
Tam 3.667 3.759 54,60  
Yarım 1.772 1.818 26,41  
Çeyrek 889 909 13,21  
Gümüş.Ons 24,52 24,54 -0,05  
Gümüş Gr. 7,56 7,57 -0,00  
B. Petrol 85,15 85,15 0,02