***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

06.11.2019 18:20***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4 18.231.396 14.364.132 7.098.029 6.321.189
Satışların Maliyeti
-11.445.863 -9.101.237 -4.317.498 -3.975.297
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.785.533 5.262.895 2.780.531 2.345.892
BRÜT KAR (ZARAR)
6.785.533 5.262.895 2.780.531 2.345.892
Genel Yönetim Giderleri
-1.286.779 -1.140.904 -482.111 -448.929
Pazarlama Giderleri
-3.578.471 -2.851.319 -1.316.385 -1.166.715
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 385.791 309.389 152.472 142.282
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -479.683 -330.525 -144.568 -192.085
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.826.391 1.249.536 989.939 680.445
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 577.005 24.643 283.571 10.651
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -97.664 -33.930 -12.523 -6.828
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 -62.044 -70.544 -22.969 -42.918
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.243.688 1.169.705 1.238.018 641.350
Finansman Gelirleri
21 931.462 2.266.261 410.167 1.307.459
Finansman Giderleri
21 -1.526.418 -3.295.327 -566.038 -1.844.040
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.648.732 140.639 1.082.147 104.769
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4 -478.850 -204.155 -192.903 -159.144
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-382.375 -276.746 -151.071 -127.693
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-96.475 72.591 -41.832 -31.451
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.169.882 -63.516 889.244 -54.375
DÖNEM KARI (ZARARI)
4 1.169.882 -63.516 889.244 -54.375
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
331.622 65.624 303.894 11.742
Ana Ortaklık Payları
838.260 -129.140 585.350 -66.117
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kayıp) (Tam TL) 23 1,41570000 -0,21810000 0,98860000 -0,11170000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.048.060 2.580.776
Dönem Karı (Zararı)
1.169.882 -63.516
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.000.423 2.465.575
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4 1.289.554 1.059.036
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
28 115.440 34.595
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
28 72.794 52.220
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
28 254.006 222.386
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
127.699 820.893
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
119.305 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 62.044 70.544
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
478.850 204.155
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
105 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20 -5.613 -7.501
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-513.761 9.247
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
218.754 276.726
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.352.301 -1.240.059
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-239.189 -267.729
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-445.740 -673.666
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.023.892 1.845.026
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
232.092 613.154
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.389.059 2.678.785
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-35.770 -28.978
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-305.229 -69.031
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.277.405 -830.878
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
10 0 -33.606
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
83.894 38.950
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -1.361.299 -1.072.727
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
28 0 236.505
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.271.035 -525.827
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 1.754.440 1.817.429
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -2.022.207 -1.789.205
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -99.917 0
Ödenen Temettüler
24 -450.144 -378.659
Ödenen Faiz
7 -420.700 -341.206
Alınan Faiz
185.193 201.547
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
28 -217.700 -35.733
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
499.620 1.224.071
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
104.882 2.283.158
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
604.502 3.507.229
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 4.756.359 5.399.185
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.360.861 8.906.414


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 5.371.758 4.770.052
Finansal Yatırımlar
6 465 21.163
Ticari Alacaklar
3.738.232 2.413.804
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 356.894 230.018
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.381.338 2.183.786
Diğer Alacaklar
9 184.065 102.028
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25 93.674 28.377
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
90.391 73.651
Türev Araçlar
8 17.540 0
Stoklar
2.309.558 1.943.100
Peşin Ödenmiş Giderler
17 667.742 496.865
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
160.529 168.428
Diğer Dönen Varlıklar
18 351.945 374.161
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
32.500 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
319.445 374.161
ARA TOPLAM
12.801.834 10.289.601
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.801.834 10.289.601
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
792 792
Ticari Alacaklar
1.407 1.437
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.407 1.437
Diğer Alacaklar
9 83.734 52.866
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25 31.944 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
51.790 52.866
Türev Araçlar
8 0 47.010
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 9.415 71.195
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
127.793 113.362
Maddi Duran Varlıklar
12 11.464.890 10.753.432
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 385.265 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18.444.696 16.970.220
Şerefiye
14 2.910.516 2.558.279
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 15.534.180 14.411.941
Peşin Ödenmiş Giderler
17 399.154 407.495
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 709.905 675.431
Diğer Duran Varlıklar
18 114.997 66.091
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
31.742.048 29.159.331
TOPLAM VARLIKLAR
44.543.882 39.448.932
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 632.698 830.699
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
25 0 328.327
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7a 0 328.327
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
632.698 502.372
Banka Kredileri
7a 632.698 502.372
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 2.058.019 1.524.416
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
25 5.869 196.784
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7b 5.869 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7a 0 196.784
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.052.150 1.327.632
Banka Kredileri
7a 1.447.385 1.294.738
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7b 105.980 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7a 498.785 32.894
Ticari Borçlar
5.802.602 3.600.610
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 548.144 282.578
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.254.458 3.318.032
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
92.925 77.035
Diğer Borçlar
9 1.493.861 1.472.436
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.493.861 1.472.436
Türev Araçlar
8 23.186 29.832
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 29.396 58.592
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
98.798 17.051
Kısa Vadeli Karşılıklar
208.485 194.742
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
170.545 113.218
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
37.940 81.524
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 60.718 36.525
ARA TOPLAM
10.500.688 7.841.938
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.500.688 7.841.938
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 7.280.995 6.873.565
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
25 342 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7b 342 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.280.653 6.873.565
Banka Kredileri
7a 916.775 797.835
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7b 321.358 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7a 6.042.520 6.075.730
Ticari Borçlar
12.142 44.207
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
12.142 44.207
Diğer Borçlar
9 477.810 391.376
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
477.810 391.376
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 6.834 975
Uzun Vadeli Karşılıklar
172.794 143.175
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
172.794 143.175
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 2.945.555 2.755.299
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
18 325.165 270.308
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.221.295 10.478.905
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
21.721.983 18.320.843
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.031.245 11.175.137
Ödenmiş Sermaye
15 592.105 592.105
Sermaye Düzeltme Farkları
15 63.583 63.583
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.434.374 2.765.214
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
7.185 6.773
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-23.464 -23.464
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-23.464 -23.464
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.761.615 3.443.347
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.748.877 4.118.213
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-987.262 -674.866
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 372.939 342.931
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.984.648 3.996.332
Net Dönem Karı veya Zararı
838.260 -11.684
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.790.654 9.952.952
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
22.821.899 21.128.089
TOPLAM KAYNAKLAR
44.543.882 39.448.932


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
592.105 63.583 3.042.134 20.275 -24.467 2.523.057 28.769 317.921 3.260.176 149.420 9.972.973 5.853.895 15.826.868
Diğer Düzeltmeler
2 111.271 111.271 0 111.271
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
592.105 63.583 3.042.134 20.275 -24.467 2.634.328 28.769 317.921 3.260.176 149.420 10.084.244 5.853.895 15.938.139
Transferler
-25.010 25.010 149.420 -149.420 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.255 3.885.924 -975.049 -129.140 2.779.480 2.609.138 5.388.618
Dönem Karı (Zararı)
-129.140 -129.140 65.624 -63.516
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.255 3.885.924 -975.049 2.908.620 2.543.514 5.452.134
Sermaye Arttırımı
0 42.890 42.890
Kar Payları
24 -251.910 -251.910 -126.749 -378.659
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
3 0 4.143.067 4.143.067
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
3 586.736 586.736 -824.763 -238.027
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
4.355 4.355 -4.355 0
Dönem Sonu Bakiyeler
592.105 63.583 2.765.214 24.630 -26.722 6.520.252 -946.280 342.931 3.996.332 -129.140 13.202.905 11.693.123 24.896.028
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
592.105 63.583 2.765.214 6.773 -23.464 4.118.213 -674.866 342.931 3.996.332 -11.684 11.175.137 9.952.952 21.128.089
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-30.008 30.008 -11.684 11.684 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
630.664 -312.396 838.260 1.156.528 987.426 2.143.954
Dönem Karı (Zararı)
838.260 838.260 331.622 1.169.882
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
630.664 -312.396 318.268 655.804 974.072
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
24 -300.832 -300.832 -149.312 -450.144
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
412 412 -412 0
Dönem Sonu Bakiyeler
592.105 63.583 2.434.374 7.185 -23.464 4.748.877 -987.262 372.939 3.984.648 838.260 12.031.245 10.790.654 22.821.899


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.169.882 -63.516 889.244 -54.375
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -2.255 0 -2.255
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -2.892 0 -2.892
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 637 0 637
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 637 0 637
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
974.072 5.454.389 -771.030 3.072.301
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.383.733 6.460.002 -774.030 3.814.678
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-199.806 602.400 -107.513 327.266
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
26 -326.665 -1.891.645 111.713 -1.280.969
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
116.810 283.632 -1.200 211.326
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
116.810 283.632 -1.200 211.326
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
974.072 5.452.134 -771.030 3.070.046
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.143.954 5.388.618 118.214 3.015.671
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
987.426 2.609.138 244.058 1.426.400
Ana Ortaklık Payları
1.156.528 2.779.480 -125.844 1.589.271http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797024


BIST
18:051.493
Değişim :  0,88% |  13,00
Açılış :  1.475  
Önceki Kapanış :  1.480  
En Yüksek
1.495
En Düşük
1.471
BIST En Aktif Hisseler18:05
AKFGY 6,27 35.363.839 % 10,00  
FRIGO 23,10 26.180.753 % 10,00  
MERIT 26,18 24.496.990 % 10,00  
DOBUR 45,24 14.396.761 % 9,97  
KSTUR 265,80 816.259 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,5822 9,5873 % -0,16  
Euro 11,1354 11,1452 % -0,42  
Sterlin 13,1559 13,2218 % -0,09  
Frank 10,3764 10,4389 % -0,63  
Riyal 2,5472 2,5600 % -0,21  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.807 1.807 14,32  
Altın Gr. 557 557 3,19  
Cumhuriyet 3.686 3.742 55,00  
Tam 3.667 3.759 54,60  
Yarım 1.772 1.818 26,41  
Çeyrek 889 909 13,21  
Gümüş.Ons 24,55 24,57 0,26  
Gümüş Gr. 7,56 7,57 0,06  
B. Petrol 85,03 85,03 0,39