***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

25.02.2021 23:48***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5,23 26.742.693 23.076.564
Satışların Maliyeti
23 -16.799.303 -14.320.243
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.943.390 8.756.321
BRÜT KAR (ZARAR)
9.943.390 8.756.321
Genel Yönetim Giderleri
24 -2.057.227 -1.770.749
Pazarlama Giderleri
24 -5.210.101 -4.908.553
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 859.096 626.898
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -817.959 -457.759
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.717.199 2.246.158
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 474.495 909.544
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -158.417 -221.957
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 -249.004 -123.732
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.784.273 2.810.013
Finansman Gelirleri
28 2.258.422 1.096.839
Finansman Giderleri
28 -2.975.745 -1.948.990
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.066.950 1.957.862
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-610.076 -652.273
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -610.283 -411.564
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 207 -240.709
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.456.874 1.305.589
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
31 -3.964 3.006
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.452.910 1.308.595
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4 638.151 274.433
Ana Ortaklık Payları
814.759 1.034.162
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Tam TL) 30 1,38270000 1,74150000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına (Kayıp)/Kazanç (Tam TL) 30 -0,00670000 0,00510000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.956.927 4.157.115
Dönem Karı (Zararı)
1.452.910 1.308.595
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zar 3.548.904 2.551.399
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5,15,16,17,25 2.073.049 1.743.205
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
35 72.414 4 249.004 123.732
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 610.076 652.273
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
27 -115.062 -263.098
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-316.875 -520.726
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
514.907 824.831
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.082 -337.466
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-115.963 -142.718
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-471.966 -402.022
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
836.118 1.610.696
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
271.800 96.341
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.516.721 4.684.825
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
20 -52.117 -47.418
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-507.677 -480.292
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.515.021 -1.526.174
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
4 -126.393 -114.189
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
357.218 411.051
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15,16,17 -1.745.846 -1.823.036
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.113.782 -1.489.217
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 5.493.058 2.427.127
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -5.818.335 -2.662.159
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -191.541 -136.284
Ödenen Temettüler
-604.324 -450.144
Ödenen Faiz
7 -634.372 -531.131
Alınan Faiz
269.816 257.692
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
35 371.916 -394.318
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.328.124 1.141.724
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
383.886 -101.958
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.712.010 1.039.766
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 5.796.125 4.756.359
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 8.508.135 5.796.125


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019 Bir Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 8.524.950 5.814.721 4.770.052
Finansal Yatırımlar
9 23.164 380.280 21.163
Ticari Alacaklar
10 2.687.383 2.727.201 2.413.804
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
32 322.831 290.784 230.018
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.364.552 2.436.417 2.183.786
Diğer Alacaklar
11 162.530 165.655 118.508
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
32 115.371 102.678 44.857
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
47.159 62.977 73.651
Türev Araçlar
8 135.109 3.492 0
Stoklar
12 2.708.747 2.257.493 1.943.100
Peşin Ödenmiş Giderler
13 665.050 639.946 493.737
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
29 289.661 229.259 168.428
Diğer Dönen Varlıklar
21 457.722 465.909 439.255
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
457.722 465.909 439.255
ARA TOPLAM
15.654.316 12.683.956 10.368.047
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
31 15.095 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
15.669.411 12.683.956 10.368.047
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
799 798 792
Ticari Alacaklar
10 1.792 1.619 1.437
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.792 1.619 1.437
Diğer Alacaklar
11 67.529 76.654 100.399
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
32 19.266 21.394 47.533
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
48.263 55.260 52.866
Türev Araçlar
8 8.279 0 47.010
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 0 62.013 71.195
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 0 145.224 113.362
Maddi Duran Varlıklar
16 12.592.066 12.006.521 10.753.432
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 327.253 396.115 254.877
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20.466.958 19.524.195 16.956.534
Şerefiye
17 3.299.250 3.221.352 2.612.996
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 17.167.708 16.302.843 14.343.538
Peşin Ödenmiş Giderler
13 484.146 358.813 407.495
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 942.314 636.111 620.593
Diğer Duran Varlıklar
21 821 6.113 997
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
34.891.957 33.214.176 29.328.123
TOPLAM VARLIKLAR
50.561.368 45.898.132 39.696.170
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 2.327.687 757.458 830.699
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0 328.327
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0 328.327
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.327.687 757.458 502.372
Banka Kredileri
7a 2.327.494 757.458 502.372
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7b 193 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 656.805 1.539.089 1.576.272
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0 196.784
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0 196.784
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
656.805 1.539.089 1.379.488
Banka Kredileri
7a 513.660 882.925 1.294.738
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7b 112.362 130.523 51.856
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7a 30.783 525.641 32.894
Ticari Borçlar
10 6.119.237 5.298.119 3.600.610
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
32 569.046 486.304 282.578
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 5.550.191 4.811.815 3.318.032
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 113.117 81.955 77.035
Diğer Borçlar
11 2.305.485 1.550.028 1.590.187
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.305.485 1.550.028 1.590.187
Türev Araçlar
8 78.280 13.360 29.832
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 130.976 44.010 58.592
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 127.950 29.714 17.051
Kısa Vadeli Karşılıklar
174.542 169.667 194.729
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 139.468 115.224 113.218
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 35.074 54.443 81.511
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 508.024 213.122 100.458
ARA TOPLAM
12.542.103 9.696.522 8.075.465
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.542.103 9.696.522 8.075.465
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 9.180.122 8.253.494 7.137.471
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.180.122 8.253.494 7.137.471
Banka Kredileri
7a 1.816.654 1.622.498 797.835
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7b 257.907 315.528 263.906
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7a 7.105.561 6.315.468 6.075.730
Ticari Borçlar
10 49.528 71.923 44.207
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
49.528 71.923 44.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 1.155 0 0
Diğer Borçlar
11 4.417 20.300 24.613
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.417 20.300 24.613
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
4 57.241 0 0
Türev Araçlar
8 213.420 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 7.531 2.128 975
Uzun Vadeli Karşılıklar
20 230.367 188.435 143.175
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
230.367 188.435 143.175
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 3.257.472 3.073.271 2.741.615
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
21 3.284 211.759 206.375
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.004.537 11.821.310 10.298.431
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
25.546.640 21.517.832 18.373.896
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.805.764 13.177.295 11.369.312
Ödenmiş Sermaye
22 592.105 592.105 592.105
Sermaye Düzeltme Farkları
22 63.583 63.583 63.583
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.364.733 2.434.374 2.765.214
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
6.773 6.773 6.773
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-32.151 -27.978 -23.464
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-32.151 -27.978 -23.464
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.409.983 4.522.459 3.443.292
Yabancı Para Çevrim Farkları
6.481.026 5.712.414 4.118.158
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.071.043 -1.189.955 -674.866
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 372.939 372.939 342.931
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.213.040 4.178.878 4.178.878
Net Dönem Karı veya Zararı
814.759 1.034.162 0
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4 12.208.964 11.203.005 9.952.962
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
25.014.728 24.380.300 21.322.274
TOPLAM KAYNAKLAR
50.561.368 45.898.132 39.696.170


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
592.105 63.583 2.765.214 6.773 -23.464 4.118.158 -674.866 342.931 3.996.332 -11.684 11.175.082 9.952.962 21.128.044
Diğer Düzeltmeler
2 178.568 15.662 194.230 194.230
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
592.105 63.583 2.765.214 6.773 -23.464 4.118.158 -674.866 342.931 4.174.900 3.978 11.369.312 9.952.962 21.322.274
Transferler
-30.008 30.008 3.978 -3.978
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.514 1.594.256 -515.089 1.034.162 2.108.815 1.399.355 3.508.170
Dönem Karı (Zararı)
1.034.162 1.034.162 274.433 1.308.595
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.514 1.594.256 -515.089 1.074.653 1.124.922 2.199.575
Kar Payları
22 -300.832 -300.832 -149.312 -450.144
Dönem Sonu Bakiyeler
592.105 63.583 2.434.374 6.773 -27.978 5.712.414 -1.189.955 372.939 4.178.878 1.034.162 13.177.295 11.203.005 24.380.300
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
592.105 63.583 2.434.374 6.773 -27.978 5.712.414 -1.189.955 372.939 4.178.878 1.034.162 13.177.295 11.203.005 24.380.300
Transferler
1.034.162 -1.034.162 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.173 768.612 -881.088 814.759 698.110 1.157.906 1.856.016
Dönem Karı (Zararı)
814.759 814.759 638.151 1.452.910
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.173 768.612 -881.088 -116.649 519.755 403.106
Kar Payları
22 -1.069.641 -1.069.641 -151.947 -1.221.588
Dönem Sonu Bakiyeler
592.105 63.583 1.364.733 6.773 -32.151 6.481.026 -2.071.043 372.939 5.213.040 814.759 12.805.764 12.208.964 25.014.728


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.452.910 1.308.595
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.643 -8.251
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -9.387 -10.112
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.744 1.861
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.744 1.861
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
410.749 2.207.826
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.527.916 2.864.074
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-102.090 -227.309
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
33 -1.283.115 -572.837
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
268.038 143.898
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
268.038 143.898
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
403.106 2.199.575
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.856.016 3.508.170
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.157.906 1.399.355
Ana Ortaklık Payları
698.110 2.108.815http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913168


BIST18:051.433
Değişim :  0,21% |  2,95
Açılış :  1.432  
Önceki Kapanış :  1.430  
En Yüksek
1.438
En Düşük
1.428
BIST En Aktif Hisseler18:05
IHYAY 0,88 28.345.933 % 10,00  
IZTAR 23,72 23.310.306 % 9,92  
FADE 9,55 197.507.608 % 9,90  
DMSAS 8,07 200.039.404 % 9,80  
MAKTK 3,17 53.588.660 % 9,69  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,2183 9,2212 % -0,79  
Euro 10,7411 10,7507 % -0,70  
Sterlin 12,7058 12,7695 % -0,54  
Frank 9,9832 10,0434 % -0,42  
Riyal 2,4513 2,4635 % -0,74  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.784 14,18  
Altın Gr. 529 529 0,49  
Cumhuriyet 3.501 3.554 -23,00  
Tam 3.483 3.571 -26,32  
Yarım 1.684 1.727 -12,73  
Çeyrek 844 864 -6,37  
Gümüş.Ons 24,29 24,32 0,64  
Gümüş Gr. 7,20 7,20 0,13  
B. Petrol 85,15 85,15 0,07