***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2021 22:31***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4 6.159.333 4.513.520
Satışların Maliyeti
-4.207.390 -3.190.660
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.951.943 1.322.860
BRÜT KAR (ZARAR)
1.951.943 1.322.860
Genel Yönetim Giderleri
-527.462 -453.033
Pazarlama Giderleri
-1.307.596 -1.111.480
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 184.403 148.647
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -195.313 -313.732
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
105.975 -406.738
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 545.393 298.741
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -10.876 -13.288
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 -86.160 -55.352
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
554.332 -176.637
Finansman Gelirleri
21 672.631 442.475
Finansman Giderleri
21 -624.287 -607.140
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
602.676 -341.302
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4 -186.058 -10.545
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-195.199 -94.000
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9.141 83.455
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4 416.618 -351.847
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
24 -2.441
DÖNEM KARI (ZARARI)
416.618 -354.288
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
121.455 -225.690
Ana Ortaklık Payları
295.163 -128.598
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına (Kayıp) (Tam TL) 23 0,49850000 -0,21310000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına (Kayıp) (Tam TL) 23 0,00000000 -0,00410000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
352.790 -563.605
Dönem Karı (Zararı)
416.618 -354.288
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
416.618 -351.847
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 -2.441
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
522.639 738.351
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4 539.054 501.297
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
28 9.146 10.695
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
28 38.374 30.474
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
28 161.739 108.649
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
71.930 241.273
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
28 -45.947 79.801
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 86.160 55.352
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
186.058 10.545
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20 -75.717 -13.664
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
20 -448.158 -286.071
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-413.245 -851.925
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.046.986 -184.625
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
76.976 -64.517
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-515.269 -253.017
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
838.998 -248.966
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
233.036 -100.800
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
526.012 -467.862
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-18.724 -17.584
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-154.498 -78.159
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-434.566 -448.568
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
10 0 -126.392
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
91.229 25.966
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
91.229 25.966
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -525.795 -348.142
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-856.088 98.714
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7a 1.336.748 2.858.937
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7a -1.385.859 -2.337.292
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7b -34.231 -46.844
Ödenen Temettüler
-720.531 0
Ödenen Faiz
7a -199.505 -151.374
Alınan Faiz
64.608 62.511
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
28 82.682 -287.224
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-937.864 -913.459
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
225.115 186.852
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-712.749 -726.607
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 8.508.135 5.796.125
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 7.795.386 5.069.518


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 7.801.366 8.524.950
Finansal Yatırımlar
6 6.827 23.164
Ticari Alacaklar
3.707.589 2.745.025
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 389.168 322.831
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.318.421 2.422.194
Diğer Alacaklar
9 211.675 162.530
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25 154.321 115.371
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
57.354 47.159
Türev Araçlar
8 166.317 135.109
Stoklar
3.235.814 2.708.747
Peşin Ödenmiş Giderler
17 739.002 660.555
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
307.248 289.661
Diğer Dönen Varlıklar
18 421.858 457.722
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
80.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
341.858 457.722
ARA TOPLAM
16.597.696 15.707.463
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
24 2.304 15.095
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
16.600.000 15.722.558
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
803 799
Ticari Alacaklar
2.015 1.792
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.015 1.792
Diğer Alacaklar
9 68.847 67.529
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25 17.409 19.266
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
51.438 48.263
Türev Araçlar
8 10.910 8.279
Maddi Duran Varlıklar
12 13.955.279 12.592.066
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 314.189 327.253
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22.326.816 20.466.958
Şerefiye
14 3.678.118 3.299.250
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 18.648.698 17.167.708
Peşin Ödenmiş Giderler
17 458.664 430.999
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 1.146.653 942.314
Diğer Duran Varlıklar
18 712 821
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
38.284.888 34.838.810
TOPLAM VARLIKLAR
54.884.888 50.561.368
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 2.626.917 2.327.687
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.626.917 2.327.687
Banka Kredileri
7a 2.626.722 2.327.494
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7b 195 193
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 726.256 656.805
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
726.256 656.805
Banka Kredileri
7a 575.346 513.660
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7b 97.446 112.362
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7a 53.464 30.783
Ticari Borçlar
7.104.712 6.196.323
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 748.159 569.046
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.356.553 5.627.277
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
122.542 113.117
Diğer Borçlar
9 2.024.867 2.305.485
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.024.867 2.305.485
Türev Araçlar
8 26.132 78.280
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 99.938 130.976
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
96.097 127.950
Kısa Vadeli Karşılıklar
214.602 174.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
175.324 139.468
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
39.278 35.074
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 456.868 430.938
ARA TOPLAM
13.498.931 12.542.103
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.498.931 12.542.103
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 10.028.492 9.180.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.028.492 9.180.122
Banka Kredileri
7a 2.123.380 1.816.654
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7b 253.553 257.907
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7a 7.651.559 7.105.561
Ticari Borçlar
58.643 49.528
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
58.643 49.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.155 1.155
Diğer Borçlar
9 4.252 4.417
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.252 4.417
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
10 143.068 57.241
Türev Araçlar
8 297.129 213.420
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 17.333 7.531
Uzun Vadeli Karşılıklar
235.668 230.367
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
235.668 230.367
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 3.472.469 3.257.472
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
18 3.600 3.284
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.261.809 13.004.537
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
27.760.740 25.546.640
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13.672.883 12.805.764
Ödenmiş Sermaye
15 592.105 592.105
Sermaye Düzeltme Farkları
15 63.583 63.583
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.364.733 1.364.733
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
6.773 6.773
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-32.151 -32.151
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-32.151 -32.151
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.981.939 4.409.983
Yabancı Para Çevrim Farkları
7.562.831 6.481.026
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.580.892 -2.071.043
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 372.939 372.939
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6.027.799 5.213.040
Net Dönem Karı veya Zararı
295.163 814.759
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.451.265 12.208.964
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
27.124.148 25.014.728
TOPLAM KAYNAKLAR
54.884.888 50.561.368


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
592.105 63.583 2.434.374 6.773 -27.978 5.712.414 -1.189.955 372.939 4.178.878 1.034.162 13.177.295 11.203.005 24.380.300
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.034.162 -1.034.162
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.006.842 -197.383 -128.598 -1.332.823 -764.480 -2.097.303
Dönem Karı (Zararı)
-128.598 -128.598 -225.690 -354.288
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.006.842 -197.383 -1.204.225 -538.790 -1.743.015
Dönem Sonu Bakiyeler
592.105 63.583 2.434.374 6.773 -27.978 4.705.572 -1.387.338 372.939 5.213.040 -128.598 11.844.472 10.438.525 22.282.997
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
592.105 63.583 1.364.733 6.773 -32.151 6.481.026 -2.071.043 372.939 5.213.040 814.759 12.805.764 12.208.964 25.014.728
Transferler
814.759 -814.759
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.081.805 -509.849 295.163 867.119 1.347.345 2.214.464
Dönem Karı (Zararı)
295.163 295.163 121.455 416.618
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.081.805 -509.849 571.956 1.225.890 1.797.846
Sermaye Arttırımı
0
Kar Payları
-105.044 -105.044
Dönem Sonu Bakiyeler
592.105 63.583 1.364.733 6.773 -32.151 7.562.831 -2.580.892 372.939 6.027.799 295.163 13.672.883 13.451.265 27.124.148


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
416.618 -354.288
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.797.846 -1.743.015
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.477.039 -1.561.241
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.344 279.861
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-819.579 -500.122
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
157.730 38.487
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
157.730 38.487
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.797.846 -1.743.015
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.214.464 -2.097.303
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.347.345 -764.480
Ana Ortaklık Payları
867.119 -1.332.823http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934813


BIST13:171.433
Değişim :  0,00% |  0,03
Açılış :  1.433  
Önceki Kapanış :  1.433  
En Yüksek
1.436
En Düşük
1.429
BIST En Aktif Hisseler13:17
HLGYO 2,62 37.135.107 % 9,62  
DMSAS 8,70 74.417.516 % 7,81  
ZRGYO 1,70 78.323.954 % 6,92  
OYLUM 7,77 4.474.831 % 6,44  
SERVE 13,80 61.769 % 6,07  
13:17 Alış Satış %  
Dolar 9,2939 9,2972 % 0,93  
Euro 10,8321 10,8409 % 0,84  
Sterlin 12,7802 12,8443 % 0,67  
Frank 10,0743 10,1350 % 0,92  
Riyal 2,4702 2,4825 % 0,89  
13:17 Alış Satış %  
Altın Ons 1.787 1.788 5,20  
Altın Gr. 534 534 6,16  
Cumhuriyet 3.528 3.581 27,00  
Tam 3.515 3.603 32,34  
Yarım 1.699 1.743 15,64  
Çeyrek 852 871 7,82  
Gümüş.Ons 24,27 24,30 -0,01  
Gümüş Gr. 7,25 7,25 0,05  
B. Petrol 84,89 84,89 -0,93