***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

12.08.2021 21:06***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4 16.546.562 11.583.735 10.387.229 7.070.215
Satışların Maliyeti
-10.675.297 -7.580.373 -6.467.907 -4.389.713
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.871.265 4.003.362 3.919.322 2.680.502
BRÜT KAR (ZARAR)
5.871.265 4.003.362 3.919.322 2.680.502
Genel Yönetim Giderleri
-1.171.096 -931.238 -643.634 -478.205
Pazarlama Giderleri
-3.132.392 -2.309.647 -1.824.796 -1.231.032
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 335.571 329.913 151.168 181.266
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -306.759 -427.638 -111.446 -113.906
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.596.589 664.752 1.490.614 1.038.625
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 600.095 387.215 54.702 88.474
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -26.918 -28.604 -16.042 -15.316
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 -172.328 -70.161 -86.168 -14.809
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.997.438 953.202 1.443.106 1.096.974
Finansman Gelirleri
21 1.013.586 21 -1.167.679 -1.245.044 -543.392 -637.904
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4 1.843.345 565.133 1.240.669 873.570
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4 -507.138 -235.835 -321.080 -225.290
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-517.426 -235.024 -322.227 -141.024
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10.288 -811 1.147 -84.266
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.336.207 329.298 919.589 648.280
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
25 -4.623 -2.182
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.336.207 324.675 919.589 646.098
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
625.913 84.827 504.458 294.170
Ana Ortaklık Payları
710.294 239.848 415.131 351.928
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Kayıp) (Tam TL) 23 1,19960000 0,41290000 0,70110000 0,59810000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Kayıp) (Tam TL) 23 0,00000000 -0,00780000 0,00000000 -0,00370000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.380.859 2.046.232
Dönem Karı (Zararı)
1.336.207 324.675
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.336.207 329.298
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 -4.623
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.700.752 1.630.952
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4 1.096.470 1.007.189
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
29 21.516 59.562
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
29 70.704 47.282
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
29 337.987 233.511
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
138.193 225.540
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
29 -74.382 51.027
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 172.328 70.161
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
507.138 235.835
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20 -117.786 -18.219
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
20 -451.416 -280.936
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
766.587 173.894
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.180.751 -1.265.927
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
36.716 48.883
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-970.766 -470.404
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.332.316 895.408
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.549.072 965.934
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.803.546 2.129.521
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-27.562 -28.682
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-395.125 -54.607
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.112.527 -880.967
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
10 -87.000 -126.392
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
161.963 49.059
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
161.963 49.059
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12, 13 -1.187.490 -803.634
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.213.298 -558.900
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7a 7.607.544 3.793.787
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7a -3.872.031 -4.018.342
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7b -90.988 -85.598
Ödenen Temettüler
-2.188.330 -118.944
Ödenen Faiz
7a -416.494 -324.391
Alınan Faiz
105.323 109.661
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
29 68.274 84.927
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.481.630 606.365
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
215.090 230.590
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.696.720 836.955
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 8.508.135 5.796.125
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 12.204.855 6.633.080


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 12.206.307 8.524.950
Finansal Yatırımlar
6 808 23.164
Ticari Alacaklar
5.898.849 2.745.025
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 513.672 322.831
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5.385.177 2.422.194
Diğer Alacaklar
9 233.626 162.530
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 179.122 115.371
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
54.504 47.159
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
8 136.890 135.109
Stoklar
3.675.155 2.708.747
Peşin Ödenmiş Giderler
17 809.112 660.555
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
209.255 289.661
Diğer Dönen Varlıklar
18 420.848 457.722
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
32.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
388.848 457.722
ARA TOPLAM
23.590.850 15.707.463
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
25 0 15.095
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
23.590.850 15.722.558
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
806 799
Ticari Alacaklar
2.084 1.792
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.084 1.792
Diğer Alacaklar
9 88.894 67.529
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 17.409 19.266
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
71.485 48.263
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
8 14.779 8.279
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Maddi Duran Varlıklar
12 14.665.540 12.592.066
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 340.632 327.253
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
23.494.466 20.466.958
Şerefiye
14 3.975.210 3.299.250
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 19.519.256 17.167.708
Peşin Ödenmiş Giderler
17 427.125 430.999
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 1.276.919 942.314
Diğer Duran Varlıklar
18 827 821
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
40.312.072 34.838.810
TOPLAM VARLIKLAR
63.902.922 50.561.368
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 2.107.187 2.327.687
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.107.187 2.327.687
Banka Kredileri
7a 2.106.989 2.327.494
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7b 198 193
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 3.542.577 656.805
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.542.577 656.805
Banka Kredileri
7a 601.534 513.660
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7b 93.831 112.362
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7a 2.847.212 30.783
Ticari Borçlar
9.508.147 6.196.323
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 829.858 569.046
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.678.289 5.627.277
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
147.809 113.117
Diğer Borçlar
9 3.295.220 2.305.485
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.295.220 2.305.485
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
8 187.936 78.280
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 108.834 130.976
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
178.984 127.950
Kısa Vadeli Karşılıklar
288.375 174.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
239.114 139.468
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
49.261 35.074
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 495.750 430.938
ARA TOPLAM
19.860.819 12.542.103
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.860.819 12.542.103
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 11.921.245 9.180.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.921.245 9.180.122
Banka Kredileri
7a 2.160.066 1.816.654
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7b 292.430 257.907
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7a 9.468.749 7.105.561
Ticari Borçlar
100.249 49.528
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
100.249 49.528
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.155 1.155
Diğer Borçlar
9 4.384 4.417
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.384 4.417
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
10 139.332 57.241
Türev Araçlar
8 282.224 213.420
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 16.286 7.531
Uzun Vadeli Karşılıklar
249.773 230.367
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
249.773 230.367
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 3.619.682 3.257.472
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
18 3.690 3.284
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.338.020 13.004.537
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
36.198.839 25.546.640
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13.488.425 12.805.764
Ödenmiş Sermaye
15 592.105 592.105
Sermaye Düzeltme Farkları
15 63.583 63.583
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
204.017 1.364.733
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
6.773 6.773
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-31.923 -32.151
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-31.923 -32.151
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.542.838 4.409.983
Yabancı Para Çevrim Farkları
8.358.243 6.481.026
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.815.405 -2.071.043
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 372.939 372.939
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6.027.799 5.213.040
Net Dönem Karı veya Zararı
710.294 814.759
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14.215.658 12.208.964
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
27.704.083 25.014.728
TOPLAM KAYNAKLAR
63.902.922 50.561.368


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
592.105 63.583 2.434.374 6.773 -27.978 5.712.414 -1.189.955 372.939 4.178.878 1.034.162 13.177.295 11.203.005 24.380.300
Transferler
1.034.162 -1.034.162
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
658.150 -478.808 239.849 419.191 247.851 667.042
Dönem Karı (Zararı)
239.849 239.849 84.827 324.676
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
658.150 -478.808 179.342 163.024 342.366
Kar Payları
-118.944 -118.944
Dönem Sonu Bakiyeler
592.105 63.583 2.434.374 6.773 -27.978 6.370.564 -1.668.763 372.939 5.213.040 239.849 13.596.485 11.331.912 24.928.397
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
592.105 63.583 1.364.733 6.773 -32.151 6.481.026 -2.071.043 372.939 5.213.040 814.759 12.805.764 12.208.964 25.014.728
Transferler
814.759 -814.759
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
228 1.877.217 -744.362 710.294 1.843.377 2.421.439 4.264.816
Dönem Karı (Zararı)
710.294 710.294 625.913 1.336.207
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
228 1.877.217 -744.362 1.133.083 1.795.526 2.928.609
Kar Payları
-1.160.716 -1.160.716 -414.745 -1.575.461
Dönem Sonu Bakiyeler
592.105 63.583 204.017 6.773 -31.923 8.358.243 -2.815.405 372.939 6.027.799 710.294 13.488.425 14.215.658 27.704.083


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.336.207 324.675 919.589 646.098
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
228 0 228 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
304 304
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-76 0 -76 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-76 -76
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.928.381 342.367 1.130.535 2.085.382
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.957.049 930.671 1.480.010 2.491.912
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-157.685 35.493 -140.341 -244.368
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -1.098.006 -792.134 -278.427 -292.012
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
227.023 168.337 69.293 129.850
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
227.023 168.337 69.293 129.850
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.928.609 342.367 1.130.763 2.085.382
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.264.816 667.042 2.050.352 2.731.480
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.421.439 247.851 1.074.094 995.984
Ana Ortaklık Payları
1.843.377 419.191 976.258 1.735.496http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957808


BIST
18:051.418
Değişim :  0,58% |  8,14
Açılış :  1.411  
Önceki Kapanış :  1.410  
En Yüksek
1.419
En Düşük
1.408
BIST En Aktif Hisseler18:05
UZERB 31,90 1.180.109 % 10,00  
FRIGO 21,34 23.296.177 % 10,00  
KSTUR 265,10 650.025 % 10,00  
PRKAB 17,20 128.824.108 % 9,97  
UFUK 21,18 403.704 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,3157 9,3211 % 0,65  
Euro 10,8237 10,8293 % 0,77  
Sterlin 12,7429 12,8068 % 0,38  
Frank 10,0447 10,1052 % 0,51  
Riyal 2,4752 2,4876 % 0,55  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.767 1.767 -0,20  
Altın Gr. 529 530 3,12  
Cumhuriyet 3.500 3.554 34,00  
Tam 3.485 3.572 35,20  
Yarım 1.684 1.728 17,03  
Çeyrek 845 864 8,51  
Gümüş.Ons 23,22 23,24 -0,09  
Gümüş Gr. 6,95 6,96 0,01  
B. Petrol 84,69 84,69 -0,15