***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

02.11.2017 19:21***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 10.188.584 8.264.994 4.006.380 3.243.032
Satışların Maliyeti
-6.237.421 -4.954.043 -2.409.301 -1.968.689
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.951.163 3.310.951 1.597.079 1.274.343
BRÜT KAR (ZARAR)
3.951.163 3.310.951 1.597.079 1.274.343
Genel Yönetim Giderleri
-700.401 -612.375 -222.383 -206.621
Pazarlama Giderleri
-2.195.432 -1.783.354 -804.606 -625.539
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 211.401 132.186 62.548 49.402
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -184.700 -115.752 -45.218 -28.075
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.082.031 931.656 587.420 463.510
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 33.932 22.718 26.066 7.488
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 -16.141 -21.102 -7.155 -10.399
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
8 -16.969 -14.647 -6.537 -7.824
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.082.853 918.625 599.794 452.775
Finansman Gelirleri
18 689.297 536.252 190.708 135.306
Finansman Giderleri
18 -998.947 -726.714 -316.140 -306.950
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
773.203 728.163 474.362 281.131
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-176.677 -145.930 -68.371 -50.007
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-162.950 -127.686 -71.351 -51.946
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-13.727 -18.244 2.980 1.939
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
596.526 582.233 405.991 231.124
DÖNEM KARI (ZARARI)
596.526 582.233 405.991 231.124
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
252.656 217.990 152.283 99.045
Ana Ortaklık Payları
343.870 364.243 253.708 132.079
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kayıp) (Tam TL) 20 0,58080000 0,61520000 0,42850000 0,22310000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
592.105 63.583 3.137.684 5.795 -15.128 48.156 32.387 282.836 -235.742 3.994.139 -197.759 7.708.056 4.865.449 12.573.505
Transferler
14.507 -212.266 197.759
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.784 499.161 -19.540 364.243 842.080 308.528 1.150.608
Dönem Karı (Zararı)
364.243 364.243 217.990 582.233
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.784 499.161 -19.540 477.837 90.538 568.375
Kar Payları
-145.066 -145.066 -14.957 -160.023
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.457 1.457 -1.457 0
Dönem Sonu Bakiyeler
592.105 63.583 3.137.684 7.252 -16.912 547.317 12.847 297.343 -235.742 3.636.807 364.243 8.406.527 5.157.563 13.564.090
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
592.105 63.583 3.137.684 19.923 -20.249 1.783.517 58.325 303.414 -235.742 3.630.736 -70.795 9.262.501 5.554.521 14.817.022
Transferler
-8.686 14.507 -76.616 70.795
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.495 202.287 -36.120 343.870 503.542 246.266 749.808
Dönem Karı (Zararı)
343.870 343.870 252.656 596.526
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.495 202.287 -36.120 159.672 -6.390 153.282
Kar Payları
-86.864 -58.202 -145.066 -40.312 -185.378
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-394 -394 394 0
Dönem Sonu Bakiyeler
592.105 63.583 3.042.134 19.529 -26.744 1.985.804 22.205 317.921 -235.742 3.495.918 343.870 9.620.583 5.760.869 15.381.452


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.593.939 1.286.286
Dönem Karı (Zararı)
596.526 582.233
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.234.402 973.501
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3 692.521 581.416
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
25 23.095 20.250
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 38.812 38.397
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25 100.127 99.943
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
215.214 83.487
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 5.737
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
8 16.969 14.647
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
176.677 145.930
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
18 496 496
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
17 -10.593 -18.267
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17 -19.145 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
229 1.465
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-156.665 -183.611
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-734.916 -740.419
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-106.066 -3.744
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-91.557 92.523
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
454.699 230.712
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
321.175 237.317
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.674.263 1.372.123
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-29.935 -25.095
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-50.389 -60.742
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-602.608 -503.485
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
8 -17.845 -14.075
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
43.325 33.793
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
25 -628.088 -523.203
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.315.963 -452.653
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.231.390 1.169.633
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.582.712 -1.359.991
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
-77.235 -15.577
Ödenen Temettüler
21 -185.378 -160.023
Ödenen Faiz
-128.116 -113.310
Alınan Faiz
77.053 53.742
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-19.039 -27.127
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.307.294 330.148
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.884 15.216
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.309.178 345.364
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.740.003 1.888.034
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.049.181 2.233.398


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
596.526 582.233 405.991 231.124
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.495 -1.784 -3.327 -166
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.118 -2.230 -4.158 -208
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.623 446 831 42
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.623 446 831 42
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
159.777 570.159 93.273 384.151
Yabancı Para Çevrim Farkları
221.393 573.921 121.438 375.754
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-77.020 -4.703 -35.206 10.495
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15.404 941 7.041 -2.098
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15.404 941 7.041 -2.098
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
153.282 568.375 89.946 383.985
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
749.808 1.150.608 495.937 615.109
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
246.266 308.528 163.580 210.623
Ana Ortaklık Payları
503.542 842.080 332.357 404.486


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.056.646 2.745.264
Finansal Yatırımlar
30.075 11.036
Ticari Alacaklar
2.046.852 1.319.634
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 186.165 131.499
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.860.687 1.188.135
Diğer Alacaklar
7 102.826 99.093
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
102.826 99.093
Türev Araçlar
6 1.694 1.472
Stoklar
1.119.699 1.030.992
Peşin Ödenmiş Giderler
14 506.483 425.477
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
63.192 124.324
Diğer Dönen Varlıklar
15 226.616 251.383
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12.500 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
214.116 251.383
ARA TOPLAM
9.154.083 6.008.675
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.154.083 6.008.675
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
767 767
Ticari Alacaklar
1.262 1.278
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.262 1.278
Diğer Alacaklar
19.150 14.505
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
19.150 14.505
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 59.457 58.406
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
96.627 93.897
Maddi Duran Varlıklar
9 7.311.459 7.302.670
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.815.154 11.639.357
Şerefiye
11 1.734.000 1.675.218
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 10.081.154 9.964.139
Peşin Ödenmiş Giderler
14 232.001 177.667
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 288.877 274.330
Diğer Duran Varlıklar
49.896 57.007
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
19.874.650 19.619.884
TOPLAM VARLIKLAR
29.028.733 25.628.559
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 122.189 117.754
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 1.095.647 383.116
Ticari Borçlar
1.738.507 1.284.222
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 28.678 25.888
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.709.829 1.258.334
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
53.308 54.076
Diğer Borçlar
7 940.187 661.646
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
940.187 661.646
Türev Araçlar
6 0 65
Ertelenmiş Gelirler
32.589 33.453
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
39.695 1.441
Kısa Vadeli Karşılıklar
141.143 129.641
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
140.271 129.081
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
872 560
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 30.283 21.043
ARA TOPLAM
4.193.548 2.686.457
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.193.548 2.686.457
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 6.928.696 5.682.403
Ticari Borçlar
39.220 26.425
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
39.220 26.425
Diğer Borçlar
7 339.634 301.549
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
339.634 301.549
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
246 544
Uzun Vadeli Karşılıklar
133.452 116.267
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
133.452 116.267
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 1.851.016 1.831.472
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
15 161.469 166.420
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.453.733 8.125.080
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.647.281 10.811.537
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.620.583 9.262.501
Ödenmiş Sermaye
12 592.105 592.105
Sermaye Düzeltme Farkları
12 63.583 63.583
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 3.042.134 3.137.684
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
12 19.529 19.923
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 -26.744 -20.249
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-26.744 -20.249
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 2.008.009 1.841.842
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.985.804 1.783.517
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
22.205 58.325
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 317.921 303.414
Diğer Yedekler
12 -235.742 -235.742
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 3.495.918 3.630.736
Net Dönem Karı veya Zararı
12 343.870 -70.795
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.760.869 5.554.521
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.381.452 14.817.022
TOPLAM KAYNAKLAR
29.028.733 25.628.559http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/638714


BIST
18:051.433
Değişim :  0,21% |  2,95
Açılış :  1.432  
Önceki Kapanış :  1.430  
En Yüksek
1.438
En Düşük
1.428
BIST En Aktif Hisseler18:05
IHYAY 0,88 28.345.933 % 10,00  
OLMK 7,04 5.015.490 % 10,00  
IZTAR 23,72 23.310.306 % 9,92  
FADE 9,55 197.507.608 % 9,90  
DMSAS 8,07 200.039.404 % 9,80  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,2140 9,2234 % -0,76  
Euro 10,7480 10,7569 % -0,64  
Sterlin 12,7060 12,7697 % -0,54  
Frank 9,9908 10,0510 % -0,35  
Riyal 2,4507 2,4630 % -0,76  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.785 1.785 15,84  
Altın Gr. 529 529 -0,03  
Cumhuriyet 3.501 3.554 -23,00  
Tam 3.483 3.571 -26,32  
Yarım 1.684 1.727 -12,73  
Çeyrek 844 864 -6,37  
Gümüş.Ons 24,37 24,40 0,72  
Gümüş Gr. 7,22 7,22 0,15  
B. Petrol 85,42 85,42 0,34