***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

15.02.2019 19:16***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.362.584 2.167.521 46.631.083 9.602.315 174.839.697 174.839.697
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
692.859 8.909.456 -9.602.315 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
54.011.326 54.011.326 54.011.326
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.858 9.858 9.858
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.352.726 2.860.380 55.540.539 54.011.326 228.860.881 228.860.881
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.352.726 2.860.380 55.540.539 54.011.326 228.860.881 228.860.881
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
3.459.789 50.551.537 -54.011.326 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
3.922.964 3.922.964 3.922.964
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-69.762 -69.762 -69.762
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.422.488 6.320.169 106.092.076 3.922.964 232.714.083 232.714.083


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
80.575.588 -4.401.972
Dönem Karı (Zararı)
3.922.964 54.011.326
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.922.964 54.011.326
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
49.239.240 -1.194.393
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,20 29.285.712 22.276.992
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -180.495
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 -180.495
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.131.357 1.259.377
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11c 970.012 771.246
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11b 221.357 311.091
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11d -60.012 177.040
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
60.617.602 42.345.028
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23a -1.734.956 -348.724
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23b 63.187.920 41.907.544
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-34.911 -169.711
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-800.451 955.919
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -12.242.289 -3.060.934
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-29.553.142 -63.834.361
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -29.553.142 -63.834.361
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
28.558.599 -53.820.169
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
46.592.500 -66.909.767
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
46.592.500 -66.909.767
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
18.854.342 -18.854.342
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
18.854.342 -18.854.342
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.004.321 -2.202.524
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.448.866 19.597.555
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-28.448.866 19.597.555
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.435.056 14.548.909
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
9.647.944 4.747.857
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-12.083.000 9.801.052
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
81.720.803 -1.003.236
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11c -463.193 -465.078
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
11d 0 -206.297
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 0 -2.727.361
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-682.022
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
26.253.053 305.550
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30.905.683 74.332.272
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
74.332.272
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22 30.905.683
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.652.630 -74.015.855
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -4.652.630 -74.015.855
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -10.867
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
12 0 -10.867
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-153.085.904 68.579.618
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
179.870.853 344.683.118
Kredilerden Nakit Girişleri
179.870.853 344.683.118
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-281.181.818 -189.381.818
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-281.181.818 -189.381.818
Ödenen Faiz
-53.751.728 -86.897.827
Alınan Faiz
1.976.789 176.145
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-46.257.263 64.483.196
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-46.257.263 64.483.196
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
65.006.120 522.924
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 18.748.857 65.006.120


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 18.748.857 65.247.953
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
29.849.506 75.999.997
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 4.816.197 20.891.744
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6a 25.033.309 55.108.253
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 18.854.342
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8a 0 18.854.342
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
7 16.958.481 10.954.160
Peşin Ödenmiş Giderler
483.099 224.880
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 483.099 224.880
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16a 2.166.881 2.727.361
Diğer Dönen Varlıklar
17.779.677 14.026.528
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13a 17.779.677 14.026.528
ARA TOPLAM
85.986.501 188.035.221
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
65.333 97.817
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
86.051.834 188.133.038
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
94.581 155.589
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8a 94.581 155.589
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
9 542.814.527 567.257.185
Arazi ve Arsalar
9.686.874 9.686.875
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
25.282.602 27.194.694
Binalar
169.561.312 173.905.927
Tesis, Makine ve Cihazlar
332.233.448 353.876.657
Taşıtlar
386.752 459.615
Mobilya ve Demirbaşlar
1.496.842 1.763.921
Özel Maliyetler
0
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
0
Yapılmakta Olan Yatırımlar
4.166.697 369.496
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 709.250 1.179.267
Bilgisayar Yazılımları
521.710 686.935
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
187.540 492.332
Peşin Ödenmiş Giderler
0 17.191
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 0 17.191
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16b 17.770.608 5.510.878
Diğer Duran Varlıklar
13.920.096 26.940.729
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
13b 13.920.096 26.940.729
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
575.309.062 601.060.839
TOPLAM VARLIKLAR
661.360.896 789.193.877
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
124.629.923 117.545.370
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
112.146.053 97.427.005
Banka Kredileri
5 112.146.053 97.427.005
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.483.870 20.118.365
Banka Kredileri
5 12.483.870 20.118.365
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
161.328.341 158.903.730
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
108.471.074 87.042.966
Banka Kredileri
5 108.471.074 87.042.966
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
52.857.267 71.860.764
Banka Kredileri
5 52.857.267 71.860.764
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
18.267.360 46.751.137
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 1.944.689 15.094
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6b 16.322.671 46.736.043
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 644.862 782.639
Diğer Borçlar
95 946.844
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8b 95 946.844
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
372.302 10.323.369
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
15 372.302 10.323.369
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0
Kısa Vadeli Karşılıklar
689.243 1.080.295
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11a 0 500.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11b 689.243 580.295
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
247.247 682.244
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13c 247.247 682.244
ARA TOPLAM
306.179.373 337.015.628
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
306.179.373 337.015.628
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
117.901.128 219.285.066
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
23.440.307 0
Banka Kredileri
5 23.440.307
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
94.460.821 219.285.066
Banka Kredileri
5 94.460.821 219.285.066
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.566.312 4.032.302
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11c 3.732.949 3.138.927
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
11d 833.363 893.375
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
122.467.440 223.317.368
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
428.646.813 560.332.996
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
232.714.083 228.860.881
Ödenmiş Sermaye
17 100.000.000 100.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16.732.078 16.732.078
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 1.069.284 1.069.284
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.422.488 -1.352.726
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.422.488 -1.352.726
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.422.488 -1.352.726
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.320.169 2.860.380
Yasal Yedekler
17 6.320.169 2.860.380
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
106.092.076 55.540.539
Net Dönem Karı veya Zararı
3.922.964 54.011.326
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
232.714.083 228.860.881
TOPLAM KAYNAKLAR
661.360.896 789.193.877


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 175.199.174 168.153.098
Satışların Maliyeti
18 -142.690.797 -133.230.098
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
32.508.377 34.923.000
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
32.508.377 34.923.000
Genel Yönetim Giderleri
19 -5.313.977 -4.691.611
Pazarlama Giderleri
19 -809.642 -792.438
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21a 2.174.322 1.586.416
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21b -4.772.884 -2.255.691
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.786.196 28.769.676
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 29.553.142 63.856.561
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
53.339.338 92.626.237
Finansman Gelirleri
23a 1.734.956 348.724
Finansman Giderleri
23b -63.393.619 -42.024.569
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-8.319.325 50.950.392
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
12.242.289 3.060.934
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16b 12.242.289 3.060.934
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.922.964 54.011.326
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.922.964 54.011.326
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.922.964 54.011.326
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 17 0,04000000 0,54000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-69.762 9.858
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11c -87.203 12.323
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
17.441 -2.465
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16b 17.441 -2.465
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-69.762 9.858
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.853.202 54.021.184
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.888.069 26.470.380
Ana Ortaklık Payları
1.965.133 27.550.804http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740290


BIST
12:09117.095
Değişim :  1,99% |  2.286,05
Açılış :  116.262  
Önceki Kapanış :  114.809  
En Yüksek
117.113
En Düşük
116.126
BIST En Aktif Hisseler
KARTN 539,00 38.882.255 % 10,00  
BFREN 414,40 12.421.914 % 9,98  
MEGAP 5,40 533.466 % 9,98  
MEGAP 5,40 533.466 % 9,98  
PKENT 304,40 1.987.123 % 9,97  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6267 8,6700 % -0,09  
Frank 7,2589 7,3026 % -0,02  
Riyal 1,8248 1,8340 % 0,06  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.810 1.810 11,48  
Altın Gr. 399 399 2,36  
Cumhuriyet 2.598 2.616 11,30  
Tam 2.674 2.684 11,70  
Yarım 1.299 1.313 5,70  
Çeyrek 649 657 2,80  
Gümüş.Ons 19,15 19,17 0,44  
Gümüş Gr. 4,21 4,22 0,09  
B. Petrol 42,66 42,66 -0,58