***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

28.04.2017 18:18***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.203.522 1.374.220 33.197.305 14.227.079 165.396.444 165.396.444
Transferler
793.301 13.433.778 -14.227.079
Dönem Karı (Zararı)
4.120.482 4.120.482 4.120.482
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.674 -13.674 -13.674
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.217.196 2.167.521 46.631.083 4.120.482 169.503.252 169.503.252
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.362.584 2.167.521 46.631.083 9.602.315 174.839.697 174.839.697
Transferler
692.859 8.909.456 -9.602.315
Dönem Karı (Zararı)
-3.974.474 -3.974.474 -3.974.474
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
64.528 64.528 64.528
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.298.056 2.860.380 55.540.539 -3.974.474 170.929.751 170.929.751


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-33.636.588 14.960.575
Dönem Karı (Zararı)
-3.974.474 4.120.482
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-3.974.474 4.120.482
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
295.910 -1.816.937
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36.281 734.917
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-973 -1.176
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -973 -1.176
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
401.754 379.421
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11b 354.685 372.215
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11c 47.069 7.206
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34.557 -3.964.288
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21a -4.047.462
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-27.646 106.104
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
62.203 -22.930
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -175.709 1.034.189
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-29.900.212 13.527.678
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.802.281 2.905.549
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.802.281 2.905.549
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.467.850 427.450
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.015.355 -7.484.982
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.015.355 -7.484.982
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.614.726 17.679.661
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-9.526.623 16.496.825
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
911.897 1.182.836
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-33.578.776 15.831.223
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11b -47.424 -298.399
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
11c -199.777
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-10.388 -372.472
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-18.930.236 -125.728.419
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.327.707 -108.745.029
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.327.707 -108.745.029
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-2.602.529 -16.983.390
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
12 -2.602.529 -16.983.390
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
52.386.145 102.780.810
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
128.347.240 100.858.279
Kredilerden Nakit Girişleri
128.347.240 100.858.279
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-69.794.807 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-69.794.807
Ödenen Faiz
-6.235.542 -3.471.617
Alınan Faiz
69.254 5.394.148
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-180.679 -7.987.034
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-180.679 -7.987.034
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
522.924 164.014.667
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
342.245 156.027.633


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 342.245 522.924
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
11.786.223 10.046.145
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 1.702.239 1.074.562
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6a 10.083.984 8.971.583
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
7 19.039.964 8.571.141
Peşin Ödenmiş Giderler
934.492 59.671
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 934.492 59.671
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16a 3.169.006 3.158.618
Diğer Dönen Varlıklar
21.939.165 13.280.297
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13a 21.939.165 13.280.297
ARA TOPLAM
57.211.095 35.638.796
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
57.211.095 35.638.796
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
155.589 155.589
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 155.589 155.589
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
9 559.199.502 516.709.178
Arazi ve Arsalar
4.462.370 4.462.370
Tesis, Makine ve Cihazlar
9.363.055 9.363.063
Taşıtlar
994 1.181
Mobilya ve Demirbaşlar
171.141 183.822
Yapılmakta Olan Yatırımlar
545.201.942 502.698.742
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 920.649 944.050
Bilgisayar Yazılımları
414.710 422.102
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
505.939 521.948
Peşin Ödenmiş Giderler
2.608.853 3.918.055
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.608.853 3.918.055
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16b 2.611.986 2.452.409
Diğer Duran Varlıklar
29.434.342 29.434.342
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
13b 29.434.342 29.434.342
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
594.930.921 553.613.623
TOPLAM VARLIKLAR
652.142.016 589.252.419
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
45.590.532 69.794.807
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
45.590.532 64.700.000
Banka Kredileri
5a 45.590.532 64.700.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 5.094.807
Banka Kredileri
5a 0 5.094.807
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
229.803.249 136.245.598
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
229.803.249 136.245.598
Banka Kredileri
5a 229.803.249 136.245.598
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
34.880.543 30.991.391
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 586.028 4.137.983
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6b 34.294.515 26.853.408
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 1.117.124 1.075.153
Diğer Borçlar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
408.713 301.141
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
15 408.713 301.141
Kısa Vadeli Karşılıklar
224.613 152.900
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11a 224.613 152.900
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.864.695 2.174.053
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13c 2.864.695 2.174.053
ARA TOPLAM
314.889.469 240.735.043
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
314.889.469 240.735.043
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
162.281.412 169.909.965
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
162.281.412 169.909.965
Banka Kredileri
5b 162.281.412 169.909.965
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.041.384 3.767.714
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11b 3.071.683 2.845.082
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
11c 969.701 922.632
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
166.322.796 173.677.679
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
481.212.265 414.412.722
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
170.929.751 174.839.697
Ödenmiş Sermaye
17 100.000.000 100.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16.732.078 16.732.078
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 1.069.284 1.069.284
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.298.056 -1.362.584
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.298.056 -1.362.584
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.298.056 -1.362.584
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.860.380 2.167.521
Yasal Yedekler
17 2.860.380 2.167.521
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
55.540.539 46.631.083
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.974.474 9.602.315
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
170.929.751 174.839.697
TOPLAM KAYNAKLAR
652.142.016 589.252.419


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 7.417.710 12.951.410
Satışların Maliyeti
18 -8.915.134 -10.641.479
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-1.497.424 2.309.931
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
-1.497.424 2.309.931
Genel Yönetim Giderleri
-1.317.862 -1.216.820
Pazarlama Giderleri
-179.472 -131.877
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19a 127.590 202.250
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19b -652.297 -56.682
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.519.465 1.106.802
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 13.200 13.200
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.506.265 1.120.002
Finansman Gelirleri
21a 4.047.462
Finansman Giderleri
21b -643.918 -12.793
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.150.183 5.154.671
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
175.709 -1.034.189
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16a -1.409.254
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16b 175.709 375.065
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.974.474 4.120.482
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.974.474 4.120.482
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.974.474 4.120.482
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar 17 0,04000000 0,04000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
64.528 -13.674
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
80.660 -17.093
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-16.132 3.419
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16b -16.132 3.419
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
64.528 -13.674
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.909.946 4.106.808
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.909.946 4.106.808http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/603607


BIST
10:08116.592
Değişim :  0,65% |  748,88
Açılış :  116.426  
Önceki Kapanış :  115.843  
En Yüksek
116.717
En Düşük
116.335
BIST En Aktif Hisseler
NATEN 21,22 5.729.761 % 9,95  
PRKAB 5,23 8.693.609 % 9,87  
ATSYH 2,18 13.080 % 9,00  
VERTU 6,00 7.702.850 % 8,11  
VKFYO 3,24 1.988.341 % 8,00  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3874 8,4295 % -0,23  
Frank 7,1658 7,2089 % -0,17  
Riyal 1,8219 1,8311 % -0,02  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.773 1.773 0,48  
Altın Gr. 391 391 0,01  
Cumhuriyet 2.530 2.550 -0,80  
Tam 2.605 2.616 -0,90  
Yarım 1.265 1.280 -0,50  
Çeyrek 633 641 -0,20  
Gümüş.Ons 17,86 17,90 0,03  
Gümüş Gr. 3,94 3,95 0,01  
B. Petrol 41,58 41,58 -0,29