***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2017 18:34***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.203.522 1.374.220 33.197.305 14.227.079 165.396.444 165.396.444
Transferler
793.301 13.433.778 -14.227.079
Dönem Karı (Zararı)
13.972.080 13.972.080 13.972.080
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-33.445 -33.445 -33.445
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.236.967 2.167.521 46.631.083 13.972.080 179.335.079 179.335.079
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.362.584 2.167.521 46.631.083 9.602.315 174.839.697 174.839.697
Transferler
692.859 8.909.456 -9.602.315
Dönem Karı (Zararı)
26.194.403 26.194.403 26.194.403
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.820 5.820 5.820
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.356.764 2.860.380 55.540.539 26.194.403 201.039.920 201.039.920


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-42.098.337 -22.152.815
Dönem Karı (Zararı)
26.194.403 13.972.080
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
26.194.403 13.972.080
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.458.302 -5.462.210
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13.429.248 2.129.699
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-973 -2.027
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -973 -2.027
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
473.886 524.213
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11c 309.710 499.364
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11b 255.868
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11d -91.692 24.849
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
28.590.947 -8.960.569
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21a -8.959.772
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21b 28.233.859
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-135.934 24.765
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
493.022 -25.562
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16b -3.481.356 846.474
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-35.553.450 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 -35.553.450
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-71.483.999 -27.503.950
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.200.153 2.127.891
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-46.200.153 2.127.891
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-12.755.221 1.528.022
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.480.963 -6.711.228
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.480.963 -6.711.228
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.047.662 -24.448.635
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-6.317.969 -24.165.291
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-729.693 -283.344
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-41.831.294 -18.994.080
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11c -267.043 -324.606
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
11b -199.777
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -2.634.352
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.952.251 -247.250.163
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
39.578.381 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
39.578.381
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-43.373.960 -242.559.126
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-43.373.960 -242.559.126
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-156.672 -4.691.037
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
12 -156.672 -4.691.037
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
47.446.655 115.340.939
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
178.137.104 122.153.509
Kredilerden Nakit Girişleri
178.137.104 122.153.509
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-94.381.818 -56.128
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-94.381.818 -56.128
Ödenen Faiz
-36.377.885 -18.024.003
Alınan Faiz
69.254 11.267.561
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.396.067 -154.062.039
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.396.067 -154.062.039
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
522.924 164.014.667
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.918.991 9.952.628


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.918.991 522.924
Ticari Alacaklar
55.753.276 10.046.145
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 9.240.113 1.074.562
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6a 46.513.163 8.971.583
Stoklar
8 21.327.335 8.571.141
Peşin Ödenmiş Giderler
1.463.975 59.671
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.463.975 59.671
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16a 1.402.937 3.158.618
Diğer Dönen Varlıklar
14.937.940 13.280.297
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13a 14.937.940 13.280.297
ARA TOPLAM
96.804.454 35.638.796
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
96.804.454 35.638.796
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
155.589 155.589
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 155.589 155.589
Maddi Duran Varlıklar
9 563.863.202 516.709.178
Arazi ve Arsalar
4.462.370
Tesis, Makine ve Cihazlar
9.363.063
Taşıtlar
1.181
Mobilya ve Demirbaşlar
183.822
Yapılmakta Olan Yatırımlar
502.698.742
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.217.208 944.050
Bilgisayar Yazılımları
816.079 422.102
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
401.129 521.948
Peşin Ödenmiş Giderler
162.996 3.918.055
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 162.996 3.918.055
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16b 5.932.310 2.452.409
Diğer Duran Varlıklar
34.453.110 29.434.342
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
13b 34.453.110 29.434.342
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
605.784.415 553.613.623
TOPLAM VARLIKLAR
702.588.869 589.252.419
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
182.102.398 69.794.807
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
72.272.597 64.700.000
Banka Kredileri
5 72.272.597 64.700.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
109.829.801 5.094.807
Banka Kredileri
5 109.829.801 5.094.807
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
135.533.294 136.245.598
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
135.533.294 136.245.598
Banka Kredileri
5 135.533.294 136.245.598
Ticari Borçlar
33.549.247 30.991.391
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 47.364 4.137.983
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6b 33.501.883 26.853.408
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 965.294 1.075.153
Ertelenmiş Gelirler
668.473 301.141
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
15 668.473 301.141
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.029.564 652.900
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11a 500.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11b 1.029.564 152.900
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
566.091 1.674.053
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13c 566.091 1.674.053
ARA TOPLAM
354.414.361 240.735.043
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
354.414.361 240.735.043
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
143.423.174 169.909.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
143.423.174 169.909.965
Banka Kredileri
5 143.423.174 169.909.965
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.711.414 3.767.714
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11c 2.880.474 2.845.082
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
11d 830.940 922.632
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
147.134.588 173.677.679
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
501.548.949 414.412.722
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
201.039.920 174.839.697
Ödenmiş Sermaye
17 100.000.000 100.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16.732.078 16.732.078
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.069.284 1.069.284
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.356.764 -1.362.584
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.356.764 -1.362.584
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.860.380 2.167.521
Yasal Yedekler
17 2.860.380 2.167.521
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
55.540.539 46.631.083
Net Dönem Karı veya Zararı
26.194.403 9.602.315
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
201.039.920 174.839.697
TOPLAM KAYNAKLAR
702.588.869 589.252.419


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 102.742.320 47.393.579 55.549.633 15.769.095
Satışların Maliyeti
18 -82.701.500 -38.365.844 -42.858.120 -13.349.603
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.040.820 9.027.735 12.691.513 2.419.492
BRÜT KAR (ZARAR)
20.040.820 9.027.735 12.691.513 2.419.492
Genel Yönetim Giderleri
-3.564.573 -2.970.388 -834.244 -905.242
Pazarlama Giderleri
-529.348 -438.687 -159.762 -134.956
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19a 1.386.528 775.082 436.433 136.909
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19b -1.871.671 -535.882 -1.011.891 -427.522
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.461.756 5.857.860 11.122.049 1.088.681
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 35.566.650 39.600 35.426.389 13.200
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
51.028.406 5.897.460 46.548.438 1.101.881
Finansman Gelirleri
21a 8.959.772 1.325.835
Finansman Giderleri
21b -28.315.359 -38.678 -14.171.155 -13.102
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
22.713.047 14.818.554 32.377.283 2.414.614
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.481.356 -846.474 -320.496 217.489
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16a -1.243.425 151.778
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16b 3.481.356 396.951 -320.496 65.711
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
26.194.403 13.972.080 32.056.787 2.632.103
DÖNEM KARI (ZARARI)
26.194.403 13.972.080 32.056.787 2.632.103
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12.835.257 6.846.319 15.707.826 1.289.730
Ana Ortaklık Payları
13.359.146 7.125.761 16.348.961 1.342.373
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,26000000 0,14000000 0,32000000 0,03000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.820 -33.445
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.275 -41.806
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.455 8.361
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16b -1.455 8.361
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.820 -33.445
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.200.223 13.938.635 32.056.787 2.632.103
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12.838.109 6.829.931 15.707.826 1.289.730
Ana Ortaklık Payları
13.362.114 7.108.704 16.348.961 1.342.373http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637086


BIST
18:05114.809
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  115.451  
Önceki Kapanış :  114.809  
En Yüksek
115.451
En Düşük
112.829
BIST En Aktif Hisseler
BURVA 28,62 16.684.203 % 9,99  
BFREN 376,80 52.702.754 % 9,98  
SILVR 4,19 33.752.316 % 9,97  
PKENT 276,80 2.233.776 % 9,97  
LUKSK 21,86 2.353.496 % 9,90  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6404 8,6837 % 0,17  
Frank 7,2646 7,3084 % -0,09  
Riyal 1,8248 1,8339 % 0,03  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.803 3,81  
Altın Gr. 397 397 -0,87  
Cumhuriyet 2.654 2.694 -5,00  
Tam 2.659 2.674 1,50  
Yarım 1.292 1.308 0,70  
Çeyrek 646 655 0,40  
Gümüş.Ons 18,80 18,82 0,09  
Gümüş Gr. 4,15 4,16 0,03  
B. Petrol 43,01 43,01 -0,26