***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

12.08.2016 23:46***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 121.840.877 208.659 -4.109.167 -3.497 147 46.365.852 20.888.561 54.696.807 330.152.935 58.634.016 828.675.190 828.675.190
Transferler
3.983.258 54.650.758 -58.634.016 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24.919 4.512.683 -18.530.960 -13.993.358 -13.993.358
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
-24.999.995 -24.999.995 -24.999.995
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 121.840.877 208.659 -4.109.167 21.422 50.878.535 147 50.878.535 24.871.819 54.696.807 359.803.698 -18.530.960 789.681.837 789.681.837
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 121.840.877 208.659 -4.109.167 -252.352 -48.924 24.871.819 54.696.807 359.803.698 291.947.325 1.048.958.742 1.048.958.742
Transferler
8.429.798 283.517.527 -291.947.325
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
271.418 -622.325 41.250.316 40.899.409 40.899.409
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
-30.000.000 -30.000.000 -30.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 121.840.877 208.659 -4.109.167 19.066 -48.924 -622.325 33.301.617 54.696.807 613.325.225 41.250.316 1.059.858.151 1.059.858.151


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.020.823 -14.296.226
Dönem Karı (Zararı)
41.250.316 -18.530.960
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-26.975.687 33.906.191
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 419.692 378.484
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
81.031 103.494
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
256.948 58.358
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.107.423 5.542.246
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
880.779 27.602.451
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-6.393.478
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
12 -6.393.478
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
62.683 53.688
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
21 -30.765.590 -68.501
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-625.175 235.971
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
21.498.362 -24.257.318
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
18.875.891 -1.675.814
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-19.685.484 -17.011.309
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.667.632 -6.626.068
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
23.975.587 1.055.873
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
4.126.426 -3.110.851
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
19.849.161 4.166.724
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
35.772.991 -8.882.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-62.601 -25.908
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-11.689.567 -5.388.231
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
79.337.274 -406.883
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 10.893
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.084
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-189.706 -169.836
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
83.079.192 368.960
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -7.495.369 -626.441
Alınan Temettüler
3.942.073 9.541
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-59.405.328 -18.623.008
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
182.739.932 106.886.330
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-192.640.432 -94.712.491
Ödenen Temettüler
-30.000.000 -24.999.995
Ödenen Faiz
-20.493.802 -6.698.482
Alınan Faiz
988.974 901.630
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
43.952.769 -33.326.117
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-675.557 3.040.382
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
43.277.212 -30.285.735
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 42.563.378 47.141.892
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 85.840.590 16.856.157


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 85.840.590 42.563.378
Ticari Alacaklar
53.262.860 32.244.329
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,24 1.874 947.386
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 53.260.986 31.296.943
Diğer Alacaklar
1.932.476 1.885.530
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.932.476 1.885.530
Stoklar
10 585.746 723.920
Peşin Ödenmiş Giderler
8 3.273.246 5.621.791
Diğer Dönen Varlıklar
13 455.880 3.064.882
ARA TOPLAM
145.350.798 86.103.830
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
145.350.798 86.103.830
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
57.123.125 59.538.704
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 57.123.125 59.538.704
Diğer Alacaklar
3.650.844 3.338.288
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
24 3.650.844 3.338.288
Stoklar
10 343.980.981 317.618.252
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 266.704.913 264.875.833
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 964.820.761 1.044.113.000
Maddi Duran Varlıklar
11 2.267.834 2.493.886
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
735.551 740.570
Şerefiye
707.175 707.176
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
28.376 33.394
Peşin Ödenmiş Giderler
8 6.128.188 5.553.076
Ertelenmiş Vergi Varlığı
176.454 176.454
Diğer Duran Varlıklar
13 1.067.543 941.036
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.646.656.194 1.699.389.099
TOPLAM VARLIKLAR
1.792.006.992 1.785.492.929
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 164.521.939 171.073.123
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 86.058.161 90.302.452
Ticari Borçlar
7.850.842 9.518.474
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,24 2.041.438 2.058.896
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 5.809.404 7.459.578
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 231.520 296.488
Diğer Borçlar
12.280.145 1.077.101
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
32
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 12.280.113 1.077.101
Ertelenmiş Gelirler
8 1.182.275 571.653
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
62.683 51.666
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.112.622 1.239.085
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 296.157 168.303
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 816.465 1.070.782
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 3.275.391
ARA TOPLAM
273.300.187 277.405.433
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
273.300.187 277.405.433
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 458.112.174 458.179.619
Uzun Vadeli Karşılıklar
736.480 949.135
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 736.480 949.135
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
458.848.654 459.128.754
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
732.148.841 736.534.187
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.059.858.151 1.048.958.742
Ödenmiş Sermaye
16 200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
121.840.877 121.840.877
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
208.659 208.659
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-4.109.167 -4.109.167
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19.066 -252.352
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19.066 -252.352
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 19.066 -252.352
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-671.249 -48.924
Yabancı Para Çevrim Farkları
-48.924 -48.924
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
12 -622.325
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 33.301.617 24.871.819
Diğer Yedekler
16 54.696.807 54.696.807
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
613.321.225 359.803.698
Net Dönem Karı veya Zararı
41.250.316 291.947.325
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.059.858.151 1.048.958.742
TOPLAM KAYNAKLAR
1.792.006.992 1.785.492.929


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 37.246.966 46.122.933 19.077.917 21.959.321
Satışların Maliyeti
17 -12.501.940 -16.500.887 -6.309.010 -6.325.316
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24.745.026 29.622.046 12.768.907 15.634.005
BRÜT KAR (ZARAR)
24.745.026 29.622.046 12.768.907 15.634.005
Genel Yönetim Giderleri
18 -11.990.069 -7.481.246 -7.949.359 -4.353.932
Pazarlama Giderleri
18 -404.929 -625.814 -183.779 -191.895
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 11.389.730 4.937.608 7.020.538 1.756.719
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -9.999.067 -1.996.840 -5.615.819 -1.137.755
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.740.691 24.455.754 6.040.488 11.707.142
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 30.765.590 68.501 30.765.590
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 6.393.478 10.481.726
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
50.899.759 24.524.255 47.287.804 11.707.142
Finansman Gelirleri
22 26.134.497 8.996.874 12.136.664 1.479.818
Finansman Giderleri
22 -35.721.257 -51.998.401 -21.449.868 -14.627.184
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
41.312.999 -18.477.272 37.974.600 -1.440.224
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-62.683 -53.688 -29.781 -32.383
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-62.683 -53.688 -29.781 -32.383
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
41.250.316 -18.530.960 37.944.819 -1.472.607
DÖNEM KARI (ZARARI)
41.250.316 -18.530.960 37.944.819 -1.472.607
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
41.250.316 -18.530.960 37.944.819 -1.472.607
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi Pay Başına Kazanç 23 0,21000000 -0,09000000 0,19000000 -0,01000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
271.418 24.919 -275.052
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 271.418 24.919 -275.052
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-622.325 4.512.683 -622.325 1.610.180
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
4.512.683 1.610.180
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-622.325 -622.325
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
12 -622.325 -622.325
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-350.907 4.537.602 -897.377 1.610.180
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
40.899.409 -13.993.358 37.047.442 137.573
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
40.899.409 -13.993.358 37.047.442 137.573http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/552665


BIST18:00115.748
Değişim :  -0,99% |  -1.159,30
Açılış :  117.316  
Önceki Kapanış :  116.908  
En Yüksek
117.391
En Düşük
115.312
BIST En Aktif Hisseler
KUTPO 38,84 46.605.348 % 9,97  
ULAS 5,64 9.907.055 % 9,94  
DOBUR 14,60 3.243.972 % 9,94  
MARKA 2,66 61.057.219 % 9,92  
BURCE 10,53 17.366.154 % 9,92  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5416 8,5845 % 0,26  
Frank 7,2397 7,2833 % 0,26  
Riyal 1,8246 1,8337 % 0,16  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.772 1.778 -0,28  
Altın Gr. 391 392 1,03  
Cumhuriyet 2.538 2.559 4,90  
Tam 2.612 2.626 5,10  
Yarım 1.269 1.285 2,50  
Çeyrek 635 643 1,20  
Gümüş.Ons 17,99 18,02 0,06  
Gümüş Gr. 3,97 3,98 0,02  
B. Petrol 42,77 42,77 -0,37