***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

16.02.2018 18:28***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 121.840.877 208.659 -4.109.167 -127.732 -124.620 -48.924 24.871.819 54.696.807 359.803.698 291.947.325 1.048.958.742 1.048.958.742
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
8.429.798 283.517.527 -291.947.325 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
63.457 181.171 110.591 -622.325 169.929.189 169.662.083 169.662.083
Kar Payları
-30.000.000 -30.000.000 -30.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.307.538 2.307.538 2.307.538
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 121.840.877 208.659 -4.109.167 -64.275 56.551 61.667 -622.325 33.301.617 54.696.807 615.628.763 169.929.189 1.190.928.363 1.190.928.363
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 121.840.877 208.659 -4.109.167 -64.275 56.551 61.667 -622.325 33.301.617 54.696.807 615.628.763 169.929.189 1.190.928.363 1.190.928.363
Transferler
5.860.286 164.068.903 -169.929.189 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-325.281 580.886 41.820 490.551.211 490.848.636 490.848.636
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
230.091.850 36.467 870.289.152 -134.098.810 736.316 1.887.579 52.939.662 1.021.882.216 1.021.882.216
Kar Payları
-148.694.742 -148.694.742 -148.694.742
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-55.342.158 189.440.968 -189.440.968 -55.342.158 -55.342.158
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 -189.440.968 944.975 -4.109.167 -389.556 637.437 103.487 1.265.254 281.542.533 54.696.807 441.561.956 490.551.211 2.499.622.315 2.499.622.315


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
183.552.008 22.699.533
Dönem Karı (Zararı)
490.551.211 169.929.189
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-319.440.854 -109.063.737
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13.14 4.118.612 745.311
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
25.082.503
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12.23 25.082.503
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.004.847 750.475
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
3 -225.969.284
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25 75.290.926 18.661.912
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
46.193.599 104.032.772
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.24 -202.465.724 -124.373.570
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
7.798.094 -77.465.660
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
15 7.798.094 -77.465.660
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-624.387
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-56.494.427 -30.790.590
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
22.527.781 -12.138.589
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
58.026.266 -53.244.271
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.680.142 -37.396.822
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.916.810 765.691
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.735.153 77.736.813
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-8.338.843 2.562.767
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-26.396.310 75.174.046
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
193.638.138 48.726.863
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-9.763.548 -26.406.480
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-322.582 379.150
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
125.247.045 106.993.165
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
15 -13.116.304 -20.100.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13.14 -5.762.148 -382.341
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
122.296.531 133.099.191
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.459.185 -11.873.296
Alınan Temettüler
3.942.073
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3 28.288.151 2.307.538
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-239.220.720 -157.050.519
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-55.342.158
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 378.328.706 264.137.009
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -345.933.470 -351.407.233
Ödenen Temettüler
-148.694.742 -30.000.000
Ödenen Faiz
7 -70.406.331 -42.573.354
Alınan Faiz
2.827.275 2.793.059
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
69.578.333 -27.357.821
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-2.294.945 3.237.201
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
67.283.388 -24.120.620
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 18.145.271 42.265.891
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 85.428.659 18.145.271


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 85.428.659 18.145.271
Finansal Yatırımlar
6 17.439.996
Ticari Alacaklar
58.606.698 75.970.037
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8.27 69.375
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 58.537.323 75.970.037
Diğer Alacaklar
10.874.209 1.884.757
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 10.552.020
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 322.189 1.884.757
Stoklar
12 357.495.590 97.474.032
Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.510.998 2.810.481
Diğer Dönen Varlıklar
16 3.400.238 15.580
ARA TOPLAM
536.756.388 196.300.158
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
536.756.388 196.300.158
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 1.892.579
Ticari Alacaklar
56.439.941 56.151.008
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 56.439.941 56.151.008
Diğer Alacaklar
8.611.189 4.159.560
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 7.249.627 4.159.560
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.361.562
Stoklar
12 233.059.972
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
15 78.154.513 400.121.328
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 3.532.825.000 1.101.376.419
Maddi Duran Varlıklar
13 30.959.255 2.035.021
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.050.639 25.347
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 6.050.639 25.347
Peşin Ödenmiş Giderler
10 10.521.361 6.784.116
Diğer Duran Varlıklar
16 2.396.583 1.881.679
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.727.851.060 1.805.594.450
TOPLAM VARLIKLAR
4.264.607.448 2.001.894.608
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 133.602.406 96.993.411
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 295.627.546 85.160.868
Ticari Borçlar
13.463.959 10.129.277
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8.27 3.999.540 2.116.663
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 9.464.419 8.012.614
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 462.660 464.061
Diğer Borçlar
1.098.201 2.462.501
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.098.201 2.462.501
Ertelenmiş Gelirler
10 6.861.433 50.976.478
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.465.258 956.414
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 196.090 114.272
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 10.269.168 842.142
ARA TOPLAM
461.581.463 247.143.010
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
461.581.463 247.143.010
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 1.293.166.591 563.258.210
Ticari Borçlar
582.128
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 582.128
Ertelenmiş Gelirler
10 9.412.508
Uzun Vadeli Karşılıklar
242.443 565.025
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 242.443 565.025
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.303.403.670 563.823.235
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.764.985.133 810.966.245
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.499.622.315 1.190.928.363
Ödenmiş Sermaye
26 430.091.850 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
121.877.344 121.840.877
Birleşme Denkleştirme Hesabı
870.289.152
Geri Alınmış Paylar (-)
-189.440.968
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
944.975 208.659
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-4.109.167 -4.109.167
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
247.881 -7.724
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -389.556 -64.275
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -389.556 -64.275
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
19 637.437 56.551
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.368.741 -560.658
Yabancı Para Çevrim Farkları
19 103.487 61.667
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
19 1.265.254 -622.325
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 281.542.533 33.301.617
Diğer Yedekler
19 54.696.807 54.696.807
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 441.561.956 615.628.763
Net Dönem Karı veya Zararı
490.551.211 169.929.189
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.499.622.315 1.190.928.363
TOPLAM KAYNAKLAR
4.264.607.448 2.001.894.608


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 299.481.456 75.962.163
Satışların Maliyeti
20 -70.951.856 -24.072.606
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
228.529.600 51.889.557
BRÜT KAR (ZARAR)
228.529.600 51.889.557
Genel Yönetim Giderleri
21 -37.536.414 -29.184.787
Pazarlama Giderleri
21 -1.588.455 -1.082.753
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 57.491.167 36.291.215
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -77.474.944 -18.455.043
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
169.420.954 39.458.189
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 303.124.673 155.164.160
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
15 -7.798.094 77.465.660
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
3 181.804.762
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
646.552.295 272.088.009
Finansman Gelirleri
25 140.959.629 36.638.302
Finansman Giderleri
25 -296.960.713 -138.797.122
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
490.551.211 169.929.189
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
490.551.211 169.929.189
DÖNEM KARI (ZARARI)
490.551.211 169.929.189
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
490.551.211 169.929.189
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 26 1,14000000 0,85000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
255.605 244.628
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -325.281 63.457
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
580.886 181.171
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 580.886 181.171
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
41.820 -511.734
Yabancı Para Çevrim Farkları
15 41.820 110.591
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 -622.325
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
3 -622.325
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
297.425 -267.106
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
490.848.636 169.662.083
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
490.848.636 169.662.083http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/660606


BIST
10:29117.489
Değişim :  1,50% |  1.740,48
Açılış :  116.674  
Önceki Kapanış :  115.748  
En Yüksek
117.694
En Düşük
116.674
BIST En Aktif Hisseler
DOBUR 16,06 1.020.383 % 10,00  
ORMA 6,49 182.603 % 10,00  
VKFYO 4,81 8.300.447 % 9,82  
TSPOR 7,30 174.368.145 % 8,31  
KERVT 5,51 47.659.362 % 7,41  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5297 8,5725 % -0,09  
Frank 7,2417 7,2853 % 0,24  
Riyal 1,8215 1,8306 % -0,10  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.777 1,72  
Altın Gr. 392 392 -0,12  
Cumhuriyet 2.540 2.560 5,70  
Tam 2.615 2.627 5,90  
Yarım 1.270 1.285 2,90  
Çeyrek 635 643 1,40  
Gümüş.Ons 18,08 18,11 0,09  
Gümüş Gr. 3,99 4,00 0,02  
B. Petrol 43,34 43,34 0,54