***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

06.11.2018 18:16***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 121.840.877 0 0 208.659 -4.109.167 -7.224 61.667 -622.325 33.301.617 54.696.807 615.628.763 169.929.189 1.190.928.363 1.190.928.363 1.190.928.363
Transferler
5.860.286 164.068.903 -169.929.189
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
255.766 277.621.957 277.877.723 277.877.723 277.877.723
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
230.091.850 36.467 870.289.152 -134.098.810 736.316 1.887.579 52.939.662 1.021.882.216 1.021.882.216 1.021.882.216
Kar Payları
-148.694.742 -148.694.742 -148.694.742 -148.694.742
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-55.342.158 189.440.968 -189.440.968 -55.342.158 -55.342.158 -55.342.158
Dönem Sonu Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 -189.440.968 944.975 -4.109.167 248.042 61.667 1.265.254 281.542.533 54.696.807 441.561.956 277.621.957 2.286.651.402 2.286.651.402 2.286.651.402
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 -189.440.968 944.975 -4.109.167 247.881 103.487 1.265.254 281.542.533 54.696.807 441.561.956 490.551.211 2.499.622.315 2.499.622.315 2.499.622.315
Transferler
11.349.540 479.201.671 -490.551.211
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-574.032 7.694.924 1.049.500.337 1.056.621.229 1.056.621.229 1.056.621.229
Kar Payları
-135.000.000 -135.000.000 -135.000.000 -135.000.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
187.072.798 49.767.414 236.840.212 236.840.212 236.840.212
Dönem Sonu Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 -2.368.170 50.712.389 -4.109.167 -326.151 7.798.411 1.265.254 292.892.073 54.696.807 785.763.627 1.049.500.337 3.658.083.756 3.658.083.756 3.658.083.756


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
210.787.214 238.863.314
Dönem Karı (Zararı)
1.049.500.337 277.621.957
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-854.250.155 -112.589.098
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.573.479 3.381.536
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.978.233 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.068.384 1.189.082
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
3 0 -225.969.284
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 89.126.764 75.269.329
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
545.612.917 -13.736.370
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
19 -1.504.162.756 44.164.522
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
474.646 9.121.184
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
474.646 9.121.184
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
269.724 270.410
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-191.546 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 -6.279.507
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
53.932.034 92.067.488
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
19 -1.892.579 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
25.294.753 44.833.663
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.146.744 -7.775.620
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
39.467 5.274.862
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
39.637.137 49.734.583
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.708.187 -13.765.941
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
43.345.324 63.500.524
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
249.182.216 257.100.347
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-37.697.702 -18.467.589
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-697.300 230.556
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-39.296.460 32.521.627
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
13 -24.157.915 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.657.684 -1.734.521
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 253.350 8.559.356
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -2.479.015 -2.591.359
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-11.255.196 28.288.151
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-161.661.354 -275.224.145
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-2.368.170 -55.342.158
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
239.208.382 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
239.208.382 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 195.996.000 19.027.224
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -431.953.078 -13.965.068
Ödenen Temettüler
-135.000.000 -148.694.742
Ödenen Faiz
7 -44.866.882 -78.437.600
Alınan Faiz
17.322.394 2.188.199
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.829.400 -3.839.204
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
57.369.952 -2.294.945
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
67.199.352 -6.134.149
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 88.837.174 19.451.752
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
156.036.526 13.317.603


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 156.036.526 88.837.174
Finansal Yatırımlar
6 30.587.771 17.439.996
Ticari Alacaklar
87.124.329 65.277.994
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,22 61.740 236.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 87.062.589 65.041.025
Diğer Alacaklar
2.192.618 10.933.689
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 0 10.552.020
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.192.618 381.669
Stoklar
12 457.930.059 426.085.928
Peşin Ödenmiş Giderler
10 6.215.646 4.823.759
Diğer Dönen Varlıklar
14 650.775 3.419.632
ARA TOPLAM
740.737.724 616.818.172
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
740.737.724 616.818.172
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 0 1.892.579
Ticari Alacaklar
56.888.629 56.439.941
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 56.888.629 56.439.941
Diğer Alacaklar
14.583.154 9.204.860
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 12.947.529 7.249.627
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.635.625 1.955.233
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 30.731.052 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 5.044.306.950 3.535.536.000
Maddi Duran Varlıklar
30.634.430 32.045.644
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.410.361 6.914.942
Şerefiye
707.175 707.176
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.703.186 6.207.766
Peşin Ödenmiş Giderler
10 11.243.962 10.521.361
Ertelenmiş Vergi Varlığı
345.721 306.163
Diğer Duran Varlıklar
14 1.157.342 2.825.135
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.196.301.601 3.655.686.625
TOPLAM VARLIKLAR
5.937.039.325 4.272.504.797
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 63.042.282 133.602.406
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 960.978.417 295.627.546
Ticari Borçlar
16.717.262 16.566.175
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,22 3.162.487 1.895.696
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 13.554.775 14.670.479
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.432.966 870.618
Diğer Borçlar
5.517.141 2.355.647
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 5.517.141 2.355.647
Ertelenmiş Gelirler
10 14.280.442 8.333.184
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
309.283 42.393
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 11.491.552 11.323.611
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
738.424 533.178
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10.753.128 10.790.433
ARA TOPLAM
1.074.769.345 468.721.580
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.074.769.345 468.721.580
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 1.193.831.184 1.293.166.591
Ticari Borçlar
1.247.814 582.128
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 1.247.814 582.128
Ertelenmiş Gelirler
10 7.887.686 9.412.508
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.219.540 999.675
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.219.540 999.675
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.204.186.224 1.304.160.902
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.278.955.569 1.772.882.482
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.658.083.756 2.499.622.315
Ödenmiş Sermaye
21 430.091.850 430.091.850
Sermaye Düzeltme Farkları
121.877.344 121.877.344
Birleşme Denkleştirme Hesabı
870.289.152 870.289.152
Geri Alınmış Paylar (-)
-2.368.170 -189.440.968
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
50.712.389 944.975
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-4.109.167 -4.109.167
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-326.151 247.881
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-326.151 247.881
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-326.151 247.881
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.063.665 1.368.741
Yabancı Para Çevrim Farkları
7.798.411 103.487
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
1.265.254 1.265.254
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
292.892.073 281.542.533
Diğer Yedekler
54.696.807 54.696.807
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
785.763.627 441.561.956
Net Dönem Karı veya Zararı
1.049.500.337 490.551.211
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.658.083.756 2.499.622.315
TOPLAM KAYNAKLAR
5.937.039.325 4.272.504.797


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 288.021.677 228.735.594 101.668.833 81.890.557
Satışların Maliyeti
16 -67.197.771 -58.499.177 -21.315.718 -19.842.874
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
220.823.906 170.236.417 80.353.115 62.047.683
BRÜT KAR (ZARAR)
220.823.906 170.236.417 80.353.115 62.047.683
Genel Yönetim Giderleri
17 -25.050.779 -25.312.762 -7.505.994 -8.126.869
Pazarlama Giderleri
17 -3.548.103 -2.783.290 -1.211.768 -760.470
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 72.778.205 37.289.423 47.971.621 10.564.736
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -36.994.257 -35.777.745 -26.445.917 -6.906.348
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
228.008.972 143.652.043 93.161.057 56.818.732
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 1.506.055.335 6.279.739 908.995.687 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -1.892.579 0 -1.892.579 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -474.646 -9.121.184 -92.738 0
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
3 0 181.804.762 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.731.697.082 322.615.360 1.000.171.427 56.818.732
Finansman Gelirleri
20 169.825.448 116.693.993 153.446.688 17.616.557
Finansman Giderleri
20 -851.752.469 -161.416.986 -570.033.185 -60.379.448
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.049.770.061 277.892.367 583.584.930 14.055.841
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-269.724 -270.410 -126.287 -90.680
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-309.283 -276.961 -94.500 -77.355
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39.559 6.551 -31.787 -13.325
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.049.500.337 277.621.957 583.458.643 13.965.161
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.049.500.337 277.621.957 583.458.643 13.965.161
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.049.500.337 277.621.957 583.458.643 13.965.161
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi pay başına kazanç 21 2,44000000 0,65000000 1,36000000 0,03000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-574.032 255.766 -205.460 -237.202
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-574.032 255.766 -205.460 -237.202
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
7.694.924 0 7.386.147 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
7.694.924 0 7.386.147 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.120.892 255.766 7.180.687 -237.202
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.056.621.229 277.877.723 590.639.330 13.727.959
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.056.621.229 277.877.723 590.639.330 13.727.959http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718002


BIST
18:00115.748
Değişim :  -0,99% |  -1.159,30
Açılış :  117.316  
Önceki Kapanış :  116.908  
En Yüksek
117.391
En Düşük
115.312
BIST En Aktif Hisseler
KUTPO 38,84 46.605.348 % 9,97  
ULAS 5,64 9.907.055 % 9,94  
DOBUR 14,60 3.243.972 % 9,94  
MARKA 2,66 61.057.219 % 9,92  
BURCE 10,53 17.366.154 % 9,92  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5416 8,5845 % 0,26  
Frank 7,2397 7,2833 % 0,26  
Riyal 1,8246 1,8337 % 0,16  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.772 1.778 -0,28  
Altın Gr. 391 392 1,03  
Cumhuriyet 2.538 2.559 4,90  
Tam 2.612 2.626 5,10  
Yarım 1.269 1.285 2,50  
Çeyrek 635 643 1,20  
Gümüş.Ons 17,99 18,02 0,06  
Gümüş Gr. 3,97 3,98 0,02  
B. Petrol 42,77 42,77 -0,37