***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

06.05.2019 18:29***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 -189.440.968 944.975 -4.109.167 247.881 103.487 1.265.254 281.542.533 54.696.807 441.561.956 490.551.211 2.499.622.315 2.499.622.315
Transferler
490.551.211 -490.551.211
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-354.929 89.444 -18.650.669 -18.650.669 -18.650.669
Dönem Sonu Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 -189.440.968 944.975 -4.109.167 -107.048 192.931 1.265.254 281.542.533 54.696.807 932.113.167 -18.650.669 2.480.706.161 2.480.706.161
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 -3.860.001 50.712.389 -4.109.167 -426.037 2.767.623 -1.038.104 1.265.254 292.892.073 54.696.807 785.763.627 1.029.882.607 3.630.805.417 3.630.805.417
Transferler
1.029.882.607 -1.029.882.607
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
54.068 2.624.308 2.373.369 -1.265.254 -25.937.430 -22.150.939 -22.150.939
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-504.337 -504.337 -504.337
Dönem Sonu Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 -4.364.338 50.712.389 -4.109.167 -371.969 5.391.931 1.335.265 292.892.073 54.696.807 1.815.646.234 -25.937.430 3.608.150.141 3.608.150.141


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
77.231.156 80.398.506
Dönem Karı (Zararı)
-25.937.429 -18.650.669
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
99.623.620 87.949.325
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3 1.077.787 1.356.195
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
18 1.627.633 1.554.157
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.976.610 1.010.205
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34.345.418 29.984.528
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
91.002.272 54.439.814
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -31.625.375 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
599.849 0
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
13 599.849 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
99.194 -106.995
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-1.094.953 -288.579
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
19 -384.815 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
21.256.017 16.600.735
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
10.608.575 1.910.380
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.028.651 9.563.487
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.296.603 -2.651.811
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.667.411 154.850
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.305.285 7.623.829
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-7.234.271 -1.644.840
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18.539.556 9.268.669
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
94.942.208 85.899.391
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-17.317.737 -5.151.447
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-393.315 -349.438
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.973.887 -1.312.881
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-216.303 -503.277
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.564.815
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -374.625 -809.604
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-131.810.213 -85.267.568
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-504.337 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 905.758.708 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -943.439.130 -60.347.003
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
81.100
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-2.290.866
Ödenen Faiz
6 -93.865.978 -28.786.900
Alınan Faiz
2.450.290 3.866.335
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-51.605.170 -6.181.943
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
6.230.482 1.912.868
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-45.374.688 -4.269.075
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
96.124.337 88.837.174
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
50.749.649 84.568.099


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 50.749.649 96.124.337
Finansal Yatırımlar
5 13.567.169 24.175.744
Ticari Alacaklar
95.695.976 80.033.353
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 113.919 89.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 95.582.057 79.943.413
Diğer Alacaklar
3.909.297 3.505.498
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 815.594 815.594
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.093.703 2.689.904
Türev Araçlar
5.462.589 1.994.452
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10 5.462.589 1.994.452
Stoklar
12 8.246.885 8.329.745
Proje Halindeki Stoklar
12 474.940.326 464.599.191
Peşin Ödenmiş Giderler
9 5.893.253 3.661.855
Diğer Dönen Varlıklar
724.306 110.907
ARA TOPLAM
659.189.450 682.535.082
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
659.189.450 682.535.082
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
27.542.258 41.824.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 27.542.258 41.824.047
Diğer Alacaklar
15.002.930 14.504.795
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 13.454.495 12.878.644
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.548.435 1.626.151
Türev Araçlar
7.288.743 7.224.784
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10 7.288.743 7.224.784
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 27.141.953 25.180.202
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 4.819.468.512 4.790.590.000
Maddi Duran Varlıklar
29.721.002 30.422.911
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.263.361 6.422.936
Şerefiye
707.175 707.175
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.556.186 5.715.761
Peşin Ödenmiş Giderler
9 12.181.876 11.268.874
Ertelenmiş Vergi Varlığı
381.047 327.964
Diğer Duran Varlıklar
14 1.539.752 1.415.372
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.946.531.434 4.929.181.885
TOPLAM VARLIKLAR
5.605.720.884 5.611.716.967
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 388.895.806 40.670.639
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 338.184.061 881.074.757
Ticari Borçlar
15.980.864 13.374.156
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 7.771.488 1.929.315
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 8.209.376 11.444.841
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.114.779 1.722.616
Diğer Borçlar
6.192.661 6.053.091
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 6.192.661 6.053.091
Türev Araçlar
5.825.430 7.138.489
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
10 5.825.430 7.138.489
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 11.419.062 9.328.178
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
98.919 26.752
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.902.816 11.727.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
938.746 687.224
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10.964.070 11.040.556
ARA TOPLAM
779.614.398 971.116.458
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
779.614.398 971.116.458
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.200.908.162 992.687.899
Ticari Borçlar
3.436.164 3.210.419
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.436.164 3.210.419
Türev Araçlar
5.108.501 5.187.501
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
10 5.108.501 5.187.501
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 7.263.972 7.523.123
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.239.546 1.186.150
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.239.546 1.186.150
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.217.956.345 1.009.795.092
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.997.570.743 1.980.911.550
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.608.150.141 3.630.805.417
Ödenmiş Sermaye
430.091.850 430.091.850
Sermaye Düzeltme Farkları
121.877.344 121.877.344
Birleşme Denkleştirme Hesabı
870.289.152 870.289.152
Geri Alınmış Paylar (-)
-4.364.338 -3.860.001
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
50.712.389 50.712.389
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-4.109.167 -4.109.167
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-371.969 -426.037
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-371.969 -426.037
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-371.969 -426.037
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.727.196 2.994.773
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.391.931 2.767.623
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
1.335.265 -1.038.104
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
1.335.265 -1.038.104
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 1.265.254
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
292.892.073 292.892.073
Diğer Yedekler
54.696.807 54.696.807
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.815.646.234 785.763.627
Net Dönem Karı veya Zararı
-25.937.430 1.029.882.607
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.608.150.141 3.630.805.417
TOPLAM KAYNAKLAR
5.605.720.884 5.611.716.967


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 108.018.517 92.088.469
Satışların Maliyeti
16 -24.795.204 -22.271.891
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
83.223.313 69.816.578
BRÜT KAR (ZARAR)
83.223.313 69.816.578
Genel Yönetim Giderleri
17 -9.441.444 -8.191.249
Pazarlama Giderleri
17 -1.005.966 -1.335.272
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 11.426.395 8.498.101
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -8.346.014 -3.594.961
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
75.856.284 65.193.197
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 32.010.190 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -599.849 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
107.266.625 65.193.197
Finansman Gelirleri
20 10.331.726 4.078.642
Finansman Giderleri
20 -143.489.670 -87.965.717
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-25.891.319 -18.693.878
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-46.111 43.209
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-99.194 -63.786
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
53.083 106.995
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-25.937.430 -18.650.669
DÖNEM KARI (ZARARI)
-25.937.430 -18.650.669
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-25.937.430 -18.650.669
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
54.068 -354.929
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
54.068 -354.929
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.997.677 89.444
Yabancı Para Çevrim Farkları
13 2.624.308 89.444
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.373.369 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.051.745 -265.485
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-20.885.685 -18.916.154
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-20.885.685 -18.916.154http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/761541


BIST
18:05114.809
Değişim :  -0,85% |  -985,03
Açılış :  115.451  
Önceki Kapanış :  115.794  
En Yüksek
115.451
En Düşük
112.829
BIST En Aktif Hisseler
BURVA 28,62 16.684.203 % 9,99  
BFREN 376,80 52.702.754 % 9,98  
SILVR 4,19 33.752.316 % 9,97  
PKENT 276,80 2.233.776 % 9,97  
LUKSK 21,86 2.353.496 % 9,90  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6404 8,6837 % 0,17  
Frank 7,2646 7,3084 % -0,09  
Riyal 1,8248 1,8339 % 0,03  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.798 1.799 -4,84  
Altın Gr. 397 397 -0,87  
Cumhuriyet 2.654 2.694 -5,00  
Tam 2.659 2.674 1,50  
Yarım 1.292 1.308 0,70  
Çeyrek 646 655 0,40  
Gümüş.Ons 18,69 18,72 0,01  
Gümüş Gr. 4,12 4,13 0,01  
B. Petrol 43,27 43,27 0,92