***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

20.02.2017 21:00***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 121.840.877 208.659 -4.109.167 10.280 -13.777 147 46.365.852 20.888.561 54.696.807 330.152.935 58.634.016 828.675.190 828.675.190
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-46.282.139 -46.282.139 -46.282.139
Transferler
3.983.258 54.650.758 -58.634.016 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-138.012 -110.843 -49.071 -83.713 291.947.325 291.565.686 291.565.686
Kar Payları
-24.999.995 -24.999.995 -24.999.995
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 121.840.877 208.659 -4.109.167 -127.732 -124.620 -48.924 0 24.871.819 54.696.807 359.803.698 291.947.325 1.048.958.742 1.048.958.742
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 121.840.877 208.659 -4.109.167 -127.732 -124.620 -48.924 24.871.819 54.696.807 359.803.698 291.947.325 1.048.958.742 1.048.958.742
Transferler
8.429.798 283.517.527 -291.947.325 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
63.457 181.171 110.591 -622.325 169.929.189 169.662.083 169.662.083
Kar Payları
-30.000.000 -30.000.000 -30.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.307.538 2.307.538 2.307.538
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 121.840.877 208.659 -4.109.167 -64.275 56.551 61.667 -622.325 33.301.617 54.696.807 615.628.763 169.929.189 1.190.928.363 1.190.928.363


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.699.533 180.377.102
Dönem Karı (Zararı)
169.929.189 291.947.325
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-109.063.737 -118.919.890
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 745.311 726.088
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
750.475 2.218.758
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18.661.912 25.486.126
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
104.032.772 182.372.922
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
22 -124.373.570 -196.751.433
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-77.465.660 -9.391.334
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
13 -77.465.660 -9.391.334
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
788 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
22 -30.790.590 -122.857.947
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-625.175 -723.070
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.138.589 7.816.020
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-53.244.271 -5.281.391
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-37.396.822 1.494.102
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
765.691 -6.024.602
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
77.736.813 17.627.911
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.562.767 16.101.324
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
75.174.046 1.526.587
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
48.726.863 180.843.455
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-26.406.480 -381.632
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
379.150 -84.721
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
106.993.165 -137.754.261
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-20.100.000 -40.200.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
344.700
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-174.417.646
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 539.649
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -382.341 -599.727
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
133.099.191 60.548.644
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.873.296 -5.941.948
Alınan Temettüler
13 3.942.073 21.972.067
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
15 2.307.538
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-157.050.519 -52.526.985
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
264.137.009 219.891.378
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-351.407.233 -237.679.169
Ödenen Temettüler
-30.000.000 -24.999.995
Ödenen Faiz
-42.573.354 -11.954.692
Alınan Faiz
2.793.059 2.215.493
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-27.357.821 -9.904.144
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.237.201 5.243.428
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.120.620 -4.660.716
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 42.265.891 46.926.607
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 18.145.271 42.265.891


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 18.145.271 42.265.891
Ticari Alacaklar
75.970.037 32.184.487
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 944.095
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 75.970.037 31.240.392
Diğer Alacaklar
1.884.757 1.144.813
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.884.757 1.144.813
Stoklar
10 97.474.032 721.811
Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.810.481 5.273.555
Diğer Dönen Varlıklar
14 15.580 2.770.744
ARA TOPLAM
196.300.158 84.361.301
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
196.300.158 84.361.301
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
56.151.008 59.538.704
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 56.151.008 59.538.704
Diğer Alacaklar
4.159.560 3.338.288
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25 4.159.560 3.338.288
Stoklar
10 233.059.972 278.252.162
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 400.121.328 307.285.352
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 1.101.376.419 1.042.190.000
Maddi Duran Varlıklar
11 2.035.021 2.392.094
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
25.347 32.032
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
25.347 32.032
Peşin Ödenmiş Giderler
8 6.784.116 6.043.981
Diğer Duran Varlıklar
14 1.881.679 941.036
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.805.594.450 1.700.013.649
TOPLAM VARLIKLAR
2.001.894.608 1.784.374.950
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 96.993.411 171.073.123
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 85.160.868 90.302.452
Ticari Borçlar
10.129.277 9.363.586
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 2.116.663 2.523.267
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 8.012.614 6.840.319
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 464.061 296.488
Diğer Borçlar
2.462.501 841.642
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 2.462.501 841.642
Ertelenmiş Gelirler
8 50.976.478 530.651
Kısa Vadeli Karşılıklar
956.414 1.088.110
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 114.272 114.061
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 842.142 974.049
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 3.275.390
ARA TOPLAM
247.143.010 276.771.442
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
247.143.010 276.771.442
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 563.258.210 458.179.619
Uzun Vadeli Karşılıklar
565.025 465.147
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 565.025 465.147
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
563.823.235 458.644.766
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
810.966.245 735.416.208
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.190.928.363 1.048.958.742
Ödenmiş Sermaye
17 200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
121.840.877 121.840.877
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
208.659 208.659
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-4.109.167 -4.109.167
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.724 -252.352
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-64.275 -127.732
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -64.275 -127.732
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
17 56.551 -124.620
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-560.658 -48.924
Yabancı Para Çevrim Farkları
17 61.667 -48.924
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
17 -622.325
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
33.301.617 24.871.819
Diğer Yedekler
54.696.807 54.696.807
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
615.628.763 359.803.698
Net Dönem Karı veya Zararı
169.929.189 291.947.325
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.190.928.363 1.048.958.742
TOPLAM KAYNAKLAR
2.001.894.608 1.784.374.950


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 75.962.163 87.539.448
Satışların Maliyeti
18 -24.072.606 -26.997.156
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
51.889.557 60.542.292
BRÜT KAR (ZARAR)
51.889.557 60.542.292
Genel Yönetim Giderleri
19 -29.184.787 -16.171.029
Pazarlama Giderleri
19 -1.082.753 -952.559
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 36.291.215 30.399.897
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -18.455.043 -25.887.240
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
39.458.189 47.931.361
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 155.164.160 319.618.114
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 77.465.660 9.391.334
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
272.088.009 376.940.809
Finansman Gelirleri
23 36.638.302 27.473.512
Finansman Giderleri
23 -138.797.122 -112.466.996
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
169.929.189 291.947.325
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
169.929.189 291.947.325
DÖNEM KARI (ZARARI)
169.929.189 291.947.325
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
169.929.189 291.947.325
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 24 0,85000000 1,46000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
244.628 -248.855
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 63.457 -138.012
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
181.171 -110.843
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 181.171 -110.843
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-511.734 -132.784
Yabancı Para Çevrim Farkları
13 110.591 -49.071
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-83.713
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
-83.713
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-622.325 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
13 -622.325 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-267.106 -381.639
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
169.662.083 291.565.686
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
169.662.083 291.565.686http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/587613


BIST
12:11117.040
Değişim :  1,94% |  2.231,59
Açılış :  116.262  
Önceki Kapanış :  114.809  
En Yüksek
117.117
En Düşük
116.126
BIST En Aktif Hisseler
KARTN 539,00 38.882.255 % 10,00  
BFREN 414,40 12.421.914 % 9,98  
MEGAP 5,40 533.466 % 9,98  
MEGAP 5,40 533.466 % 9,98  
PKENT 304,40 1.987.123 % 9,97  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6267 8,6700 % -0,09  
Frank 7,2589 7,3026 % -0,02  
Riyal 1,8248 1,8340 % 0,06  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.810 1.810 11,48  
Altın Gr. 399 399 2,36  
Cumhuriyet 2.598 2.616 11,30  
Tam 2.674 2.684 11,70  
Yarım 1.299 1.313 5,70  
Çeyrek 649 657 2,80  
Gümüş.Ons 19,15 19,17 0,44  
Gümüş Gr. 4,21 4,22 0,09  
B. Petrol 42,66 42,66 -0,58