***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2017 18:11***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 121.840.877 208.659 -4.109.167 -252.352 -48.924 24.871.819 54.696.807 359.803.698 291.947.325 1.048.958.742 1.048.958.742
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
291.947.325 -291.947.325 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
546.470 3.305.497 3.851.967 3.851.967
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Kar Payları
-30.000.000 -30.000.000 -30.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 121.840.877 208.659 -4.109.167 294.118 -48.924 24.871.819 54.696.807 621.751.023 3.305.497 1.022.810.709 1.022.810.709
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 121.840.877 208.659 -4.109.167 -7.724 61.667 -622.325 33.301.617 54.696.807 615.628.763 169.929.189 1.190.928.363 1.190.928.363
Transferler
169.929.189 -169.929.189 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
242.645 203.064.729 203.307.374 203.307.374
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
230.091.850 36.467 870.289.152 -134.099.073 736.316 1.887.579 52.939.662 1.021.881.953 1.021.881.953
Kar Payları
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-55.342.158 -55.342.158 -55.342.158
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 -189.441.231 944.975 -4.109.167 234.921 61.667 1.265.254 86.241.279 54.696.807 785.557.952 203.064.729 2.360.775.532 2.360.775.532


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.163.327 -5.950.344
Dönem Karı (Zararı)
203.064.729 3.305.497
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-120.707.448 993.693
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
894.461 210.862
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.960.552 899.220
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
-225.969.284
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20.431.452 4.789.510
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-981.697 -9.027.049
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
44.164.522 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
44.164.522
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9.121.184 4.088.248
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
9.121.184 4.088.248
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26.736 32.902
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
32.924.365
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-6.279.739
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-60.455.986 -10.126.439
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.914.108 4.028.738
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.313.803 -10.226.614
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.354.882 -1.555.419
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-61.411.173 -2.373.144
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-60.315.864 1.291.949
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.095.309 -3.665.093
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
21.901.295 -5.827.249
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.428.856 -185.177
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-309.112 62.082
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
85.687.283 16.215.772
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-617.104 -97.621
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
58.330.159 18.066.553
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-313.923 -1.753.160
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
28.288.151
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-103.799.679 -15.575.470
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-55.342.158
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-341.656 9.851.107
Kredilerden Nakit Girişleri
-341.656 9.851.107
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-22.337.490 -21.760.528
Ödenen Faiz
-26.044.988 -4.233.651
Alınan Faiz
266.613 567.602
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.949.069 -5.310.042
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-838.729 -831.294
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.787.798 -6.141.336
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 19.451.752 42.563.378
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 14.663.954 36.422.042


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 28.371.631 19.451.752
Ticari Alacaklar
87.492.586 75.986.306
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7.19 211.849 2.547
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 87.280.737 75.983.759
Diğer Alacaklar
12.512.392 2.714.689
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 10.552.020
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.960.372 2.714.689
Stoklar
10 113.033.599 97.476.420
Peşin Ödenmiş Giderler
8 5.766.076 3.143.875
Diğer Dönen Varlıklar
11 42.894.462 33.975
ARA TOPLAM
290.070.746 198.807.017
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
290.070.746 198.807.017
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.892.579
Ticari Alacaklar
80.950.443 56.151.008
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 80.950.443 56.151.008
Diğer Alacaklar
6.223.578 4.159.560
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 4.539.964 4.159.560
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.683.614
Stoklar
10 300.053.633 291.205.450
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 0 337.113.225
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 3.321.358.661 1.103.592.419
Maddi Duran Varlıklar
30.281.845 2.126.857
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.014.800 752.036
Şerefiye
707.176 707.176
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.307.624 44.860
Peşin Ödenmiş Giderler
8 7.360.815 6.784.116
Ertelenmiş Vergi Varlığı
269.669 176.454
Diğer Duran Varlıklar
11 2.298.982 2.126.961
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.757.705.005 1.804.188.086
TOPLAM VARLIKLAR
4.047.775.751 2.002.995.103
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 51.627.687 96.993.411
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 211.270.190 85.160.868
Ticari Borçlar
14.124.107 10.427.385
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7.19 4.388.613 1.681.375
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 9.735.494 8.746.010
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
769.399 464.062
Diğer Borçlar
2.902.018 2.792.264
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.902.018 2.792.264
Ertelenmiş Gelirler
8 7.341.656 51.018.038
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
49.344 22.608
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.927.164 1.012.839
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 645.314 167.799
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 5.281.850 845.040
ARA TOPLAM
294.011.565 247.891.475
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
294.011.565 247.891.475
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.379.359.963 563.258.210
Ticari Borçlar
658.160
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 658.160
Ertelenmiş Gelirler
8 11.931.861
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.038.670 917.055
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.038.670 917.055
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.392.988.654 564.175.265
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.687.000.219 812.066.740
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.360.775.532 1.190.928.363
Ödenmiş Sermaye
430.091.850 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
121.877.344 121.840.877
Birleşme Denkleştirme Hesabı
870.289.152
Geri Alınmış Paylar (-)
-189.441.231
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
944.975 208.659
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-4.109.167 -4.109.167
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
234.921 -7.724
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
234.921 -7.724
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
234.921 -7.724
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.326.921 -560.658
Yabancı Para Çevrim Farkları
61.667 61.667
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
1.265.254 -622.325
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
86.241.279 33.301.617
Diğer Yedekler
54.696.807 54.696.807
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
785.557.952 615.628.763
Net Dönem Karı veya Zararı
203.064.729 169.929.189
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.360.775.532 1.190.928.363
TOPLAM KAYNAKLAR
4.047.775.751 2.002.995.103


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 65.933.662 18.169.049
Satışların Maliyeti
13 -17.450.359 -6.192.930
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
48.483.303 11.976.119
BRÜT KAR (ZARAR)
48.483.303 11.976.119
Genel Yönetim Giderleri
14 -8.486.133 -4.040.710
Pazarlama Giderleri
14 -1.161.251 -221.150
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 19.766.710 4.369.192
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -19.930.275 -4.383.248
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
38.672.354 7.700.203
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 6.279.739 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 -9.121.184 -4.088.248
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
3 181.804.762
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
217.635.671 3.611.955
Finansman Gelirleri
17 69.091.121 13.997.833
Finansman Giderleri
17 -83.673.627 -14.271.389
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
203.053.165 3.338.399
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
11.564 -32.902
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-26.736 -32.902
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38.300
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
203.064.729 3.305.497
DÖNEM KARI (ZARARI)
203.064.729 3.305.497
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
203.064.729 3.305.497
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi Pay Başına Kazanç 18 0,47000000 0,02000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
242.645 546.470
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
242.645 546.470
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
242.645 546.470
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
203.307.374 3.851.967
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
203.307.374 3.851.967http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/605257


BIST
18:05119.339
Değişim :  0,72% |  853,61
Açılış :  118.792  
Önceki Kapanış :  118.485  
En Yüksek
119.745
En Düşük
117.075
BIST En Aktif Hisseler
KENT 758,00 58.060.746 % 10,00  
IZFAS 2,64 1.762.360 % 10,00  
PKENT 208,10 6.397.901 % 9,99  
SNPAM 10,69 9.177.476 % 9,98  
ALGYO 17,86 122.739.631 % 9,98  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6040 8,6472 % 0,69  
Frank 7,2587 7,3024 % 0,08  
Riyal 1,8230 1,8322 % -0,03  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.794 1.794 9,42  
Altın Gr. 396 396 2,07  
Cumhuriyet 2.562 2.583 12,20  
Tam 2.637 2.651 12,60  
Yarım 1.281 1.297 6,20  
Çeyrek 641 649 3,10  
Gümüş.Ons 18,27 18,29 0,01  
Gümüş Gr. 4,03 4,04 0,01  
B. Petrol 43,28 43,28 0,18