***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2017 18:13***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 121.840.877 208.659 -4.109.167 -252.352 -48.924 24.871.819 54.696.807 359.803.698 291.947.325 1.048.958.742 1.048.958.742
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
8.429.798 283.517.527 -291.947.325 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
271.418 -622.325 41.250.316 40.899.409 40.899.409
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Kar Payları
-30.000.000 -30.000.000 -30.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 121.840.877 208.659 -4.109.167 19.066 -48.924 -622.325 33.301.617 54.696.807 613.321.225 41.250.316 1.059.858.151 1.059.858.151
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 121.840.877 208.659 -4.109.167 -7.724 61.667 -622.325 33.301.617 54.696.807 615.628.763 169.929.189 1.190.928.363 1.190.928.363
Transferler
5.860.286 164.068.903 -169.929.189 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
492.968 263.656.796 264.149.764 264.149.764
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
230.091.850 36.467 870.289.152 -134.098.810 736.316 1.887.579 52.939.662 1.021.882.216 1.021.882.216
Kar Payları
-148.694.742 -148.694.742 -148.694.742
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-55.342.158 189.440.968 -189.440.968 -55.342.158 -55.342.158
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 -189.440.968 944.975 -4.109.167 485.244 61.667 1.265.254 281.542.533 54.696.807 441.561.956 263.656.796 2.272.923.443 2.272.923.443


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
212.152.639 24.020.823
Dönem Karı (Zararı)
263.656.796 41.250.316
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-109.188.964 -26.975.687
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 2.211.292 419.692
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 81.031
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
81.031
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.386.013 256.948
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
3 -225.969.284
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22 46.151.517 9.107.423
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
19.845.569 880.779
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
44.164.522 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
3 44.164.522
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9.121.184 -6.393.478
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 9.121.184 -6.393.478
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
179.730 62.683
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-625.175
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-6.279.507 -30.765.590
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
71.107.165 21.498.362
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
28.318.351 18.875.891
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.695.722 -19.685.484
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.661.359 -1.667.632
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
44.823.177 23.975.587
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-19.840.343 4.126.426
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
64.663.520 19.849.161
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
225.574.997 35.772.991
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-13.499.046 -11.689.567
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
76.688 -62.601
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
29.999.049 79.337.274
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.084
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13.14 -893.511 -189.706
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.568.192 83.079.192
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.963.783 -7.495.369
Alınan Temettüler
3.942.073
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3 28.288.151
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-246.124.031 -59.405.328
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-55.342.158
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.669.839 182.739.932
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.965.068 -192.640.432
Ödenen Temettüler
-148.694.742 -30.000.000
Ödenen Faiz
-42.914.127 -20.493.802
Alınan Faiz
1.122.225 988.974
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.972.343 43.952.769
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.761.984 -675.557
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.734.327 43.277.212
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 19.451.752 42.563.378
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 13.717.425 85.840.590


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 13.717.425 19.451.752
Finansal Yatırımlar
6 12.646.489
Ticari Alacaklar
77.134.054 75.986.306
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8.24 389.600 2.547
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 76.744.454 75.983.759
Diğer Alacaklar
10.831.256 2.714.689
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
24 10.552.020
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 279.236 2.714.689
Stoklar
12 364.298.341 97.476.420
Peşin Ödenmiş Giderler
10 7.273.595 3.143.875
Diğer Dönen Varlıklar
15 31.052.229 33.975
ARA TOPLAM
516.953.389 198.807.017
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
516.953.389 198.807.017
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 1.892.579
Ticari Alacaklar
67.943.502 56.151.008
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 67.943.502 56.151.008
Diğer Alacaklar
7.561.899 4.159.560
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
24 5.605.502 4.159.560
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.956.397
Stoklar
12 60.087.126 291.205.450
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 0 337.113.225
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 3.325.878.663 1.103.592.419
Maddi Duran Varlıklar
13 29.309.023 2.126.857
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.947.198 752.036
Şerefiye
707.176 707.176
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 6.240.022 44.860
Peşin Ödenmiş Giderler
10 8.444.232 6.784.116
Ertelenmiş Vergi Varlığı
251.245 176.454
Diğer Duran Varlıklar
15 6.414.497 2.126.961
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.514.729.964 1.804.188.086
TOPLAM VARLIKLAR
4.031.683.353 2.002.995.103
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 124.961.379 96.993.411
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 204.345.635 85.160.868
Ticari Borçlar
14.451.018 10.427.385
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8.24 5.144.224 1.681.375
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 9.306.794 8.746.010
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
632.808 464.062
Diğer Borçlar
3.733.012 2.792.264
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 26
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 3.732.986 2.792.264
Ertelenmiş Gelirler
10 11.100.022 51.018.038
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
156.286 22.608
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.741.469 1.012.839
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 581.096 167.799
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 5.160.373 845.040
ARA TOPLAM
365.121.629 247.891.475
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
365.121.629 247.891.475
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 1.381.023.006 563.258.210
Ticari Borçlar
637.726
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 637.726
Ertelenmiş Gelirler
10 10.983.806
Uzun Vadeli Karşılıklar
993.743 917.055
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
993.743 917.055
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.393.638.281 564.175.265
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.758.759.910 812.066.740
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.272.923.443 1.190.928.363
Ödenmiş Sermaye
430.091.850 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
121.877.344 121.840.877
Birleşme Denkleştirme Hesabı
870.289.152
Geri Alınmış Paylar (-)
-189.440.968
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
944.975 208.659
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-4.109.167 -4.109.167
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
485.244 -7.724
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
485.244 -7.724
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
485.244 -7.724
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.326.921 -560.658
Yabancı Para Çevrim Farkları
61.667 61.667
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
1.265.254 -622.325
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
281.542.533 33.301.617
Diğer Yedekler
54.696.807 54.696.807
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
441.561.956 615.628.763
Net Dönem Karı veya Zararı
263.656.796 169.929.189
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.272.923.443 1.190.928.363
TOPLAM KAYNAKLAR
4.031.683.353 2.002.995.103


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 146.845.037 37.246.966 80.911.375 19.077.917
Satışların Maliyeti
17 -38.656.303 -12.501.940 -21.205.944 -6.309.010
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
108.188.734 24.745.026 59.705.431 12.768.907
BRÜT KAR (ZARAR)
108.188.734 24.745.026 59.705.431 12.768.907
Genel Yönetim Giderleri
18 -17.185.893 -11.990.069 -8.699.760 -7.949.359
Pazarlama Giderleri
18 -2.022.820 -404.929 -861.569 -183.779
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 26.724.687 11.389.730 6.957.977 7.020.538
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -28.871.397 -9.999.067 -8.941.122 -5.615.819
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
86.833.311 13.740.691 48.160.957 6.040.488
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 6.279.739 30.765.590 30.765.590
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 -9.121.184 6.393.478 10.481.726
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
3 181.804.762
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
265.796.628 50.899.759 48.160.957 47.287.804
Finansman Gelirleri
22 99.077.436 26.134.497 29.986.315 12.136.664
Finansman Giderleri
22 -101.037.538 -35.721.257 -17.363.911 -21.449.868
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
263.836.526 41.312.999 60.783.361 37.974.600
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-179.730 -62.683 -191.294 -29.781
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-199.606 -62.683 -172.870 -29.781
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19.876 -18.424
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
263.656.796 41.250.316 60.592.067 37.944.819
DÖNEM KARI (ZARARI)
263.656.796 41.250.316 60.592.067 37.944.819
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
263.656.796 41.250.316 60.592.067 37.944.819
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi Pay Başına Kazanç 0,61000000 0,21000000 0,14000000 0,19000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
492.968 271.418 250.323 -275.052
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
492.968 271.418 250.323 -275.052
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -622.325 0 -622.325
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-622.325 -622.325
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
3 -622.325 -622.325
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
492.968 -350.907 250.323 -897.377
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
264.149.764 40.899.409 60.842.390 37.047.442
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
264.149.764 40.899.409 60.842.390 37.047.442http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/625325


BIST
18:05114.809
Değişim :  -0,85% |  -985,03
Açılış :  115.451  
Önceki Kapanış :  115.794  
En Yüksek
115.451
En Düşük
112.829
BIST En Aktif Hisseler
BURVA 28,62 16.684.203 % 9,99  
BFREN 376,80 52.702.754 % 9,98  
SILVR 4,19 33.752.316 % 9,97  
PKENT 276,80 2.233.776 % 9,97  
LUKSK 21,86 2.353.496 % 9,90  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6404 8,6837 % 0,17  
Frank 7,2646 7,3084 % -0,09  
Riyal 1,8248 1,8339 % 0,03  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.798 1.799 -4,84  
Altın Gr. 397 397 -0,87  
Cumhuriyet 2.654 2.694 -5,00  
Tam 2.659 2.674 1,50  
Yarım 1.292 1.308 0,70  
Çeyrek 646 655 0,40  
Gümüş.Ons 18,69 18,72 0,01  
Gümüş Gr. 4,12 4,13 0,01  
B. Petrol 43,27 43,27 0,92