***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2017 18:16***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 121.840.877 208.659 -4.109.167 -127.732 -124.620 -48.924 24.871.819 54.696.807 359.803.698 291.947.325 1.048.958.742 1.048.958.742
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
8.429.798 283.517.527 -291.947.325 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
36.346 235.072 -622.325 41.250.316 40.899.409 40.899.409
Kar Payları
-30.000.000 -30.000.000 -30.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 121.840.877 208.659 -4.109.167 -91.386 110.452 -48.924 -622.325 33.301.617 54.696.807 613.321.225 41.250.316 1.059.858.151 1.059.858.151
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 121.840.877 208.659 -4.109.167 -64.275 56.551 61.667 -622.325 33.301.617 54.696.807 615.628.763 169.929.189 1.190.928.363 1.190.928.363
Transferler
5.860.286 164.068.903 -169.929.189 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
467.138 25.830 263.656.796 264.149.764 264.149.764
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
230.091.850 36.467 870.289.152 -134.098.810 736.316 1.887.579 52.939.662 1.021.882.216 1.021.882.216
Kar Payları
-148.694.742 -148.694.742 -148.694.742
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-55.342.158 189.440.968 -189.440.968 -55.342.158 -55.342.158
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 -189.440.968 944.975 -4.109.167 402.863 82.381 61.667 1.265.254 281.542.533 54.696.807 441.561.956 263.656.796 2.272.923.443 2.272.923.443


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
207.968.165 33.492.690
Dönem Karı (Zararı)
263.656.796 41.250.316
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-110.912.359 -27.304.294
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 1.964.989 390.924
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
79.815
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
416.864 198.806
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
-225.969.284
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23 45.823.538 8.655.702
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
19.845.569 880.779
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3 44.164.522
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9.121.184 -6.119.555
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 9.121.184 -6.119.555
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-625.175
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-6.279.741 -30.765.590
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
60.337.859 30.203.763
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
34.313.129 19.088.588
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.451.670 -10.652.034
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.555.164 -1.521.169
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.921.236 23.288.378
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-23.323.277 4.338.205
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
51.244.513 18.950.173
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
213.082.296 44.149.785
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.846.681 -10.638.122
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-267.450 -18.973
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
30.179.179 69.824.816
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-9.550.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.083
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14.15 -713.381 -152.163
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.568.192 83.079.192
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.963.783 -7.495.369
Alınan Temettüler
3.942.073
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3 28.288.151
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-245.796.051 -59.401.412
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-55.342.158
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.669.840 182.739.932
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.965.068 -192.640.432
Ödenen Temettüler
-148.694.742 -30.000.000
Ödenen Faiz
-42.874.520 -20.486.525
Alınan Faiz
1.410.597 985.613
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.648.707 43.916.094
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.761.984 -675.557
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.410.691 43.240.537
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 18.145.271 42.253.870
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 8.734.580 85.494.407


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 8.734.580 18.145.271
Finansal Yatırımlar
6 12.646.489
Ticari Alacaklar
71.262.341 75.970.037
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8.25 308.077
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 70.954.264 75.970.037
Diğer Alacaklar
11.147.014 1.884.757
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25 10.928.544
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 218.470 1.884.757
Stoklar
12 363.993.549 97.474.032
Peşin Ödenmiş Giderler
10 6.786.094 2.810.481
Diğer Dönen Varlıklar
16 31.013.590 15.580
ARA TOPLAM
505.583.657 196.300.158
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
505.583.657 196.300.158
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 1.892.579
Ticari Alacaklar
67.943.502 56.151.008
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 67.943.502 56.151.008
Diğer Alacaklar
6.966.575 4.159.560
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25 5.605.502 4.159.560
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.361.073
Stoklar
12 233.059.972
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 67.552.479 400.121.328
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 3.323.662.663 1.101.376.419
Maddi Duran Varlıklar
14 28.083.334 2.035.021
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.031.416 25.347
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 6.031.416 25.347
Peşin Ödenmiş Giderler
10 8.444.232 6.784.116
Diğer Duran Varlıklar
16 6.158.782 1.881.679
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.516.735.562 1.805.594.450
TOPLAM VARLIKLAR
4.022.319.219 2.001.894.608
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 124.961.379 96.993.411
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 204.345.635 85.160.868
Ticari Borçlar
12.046.715 10.129.277
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8.25 6.143.429 2.116.663
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 5.903.286 8.012.614
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
231.839 464.061
Diğer Borçlar
2.581.975 2.462.501
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.581.975 2.462.501
Ertelenmiş Gelirler
10 7.656.822 50.976.478
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.629.298 956.414
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 158.184 114.272
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 4.471.114 842.142
ARA TOPLAM
356.453.663 247.143.010
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
356.453.663 247.143.010
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 1.381.023.006 563.258.210
Ticari Borçlar
637.726
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 637.726
Ertelenmiş Gelirler
10 10.983.806
Uzun Vadeli Karşılıklar
297.575 565.025
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
297.575 565.025
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.392.942.113 563.823.235
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.749.395.776 810.966.245
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.272.923.443 1.190.928.363
Ödenmiş Sermaye
430.091.850 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
121.877.344 121.840.877
Birleşme Denkleştirme Hesabı
870.289.152
Geri Alınmış Paylar (-)
-189.440.968
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
944.975 208.659
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-4.109.167 -4.109.167
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
485.244 -7.724
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
402.863 -64.275
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
402.863 -64.275
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
82.381 56.551
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.326.921 -560.658
Yabancı Para Çevrim Farkları
61.667 61.667
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
1.265.254 -622.325
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
281.542.533 33.301.617
Diğer Yedekler
54.696.807 54.696.807
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
441.561.956 615.628.763
Net Dönem Karı veya Zararı
263.656.796 169.929.189
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.272.923.443 1.190.928.363
TOPLAM KAYNAKLAR
4.022.319.219 2.001.894.608


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 137.426.782 35.945.566 76.221.223 18.408.298
Satışların Maliyeti
18 -32.069.484 -11.252.751 -18.109.040 -5.864.256
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
105.357.298 24.692.815 58.112.183 12.544.042
BRÜT KAR (ZARAR)
105.357.298 24.692.815 58.112.183 12.544.042
Genel Yönetim Giderleri
19 -15.569.056 -12.094.870 -7.720.926 -8.028.103
Pazarlama Giderleri
19 -1.032.602 -404.929 -277.824 -183.779
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 25.916.009 11.224.725 6.557.794 6.967.471
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -28.448.270 -9.942.739 -8.696.153 -5.577.908
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
86.223.379 13.475.002 47.975.074 5.721.723
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 6.279.739 30.765.590 30.765.590
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -9.036.947 6.591.049 61.797 10.770.712
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
3 181.804.762
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
265.270.933 50.831.641 48.036.871 47.258.025
Finansman Gelirleri
23 99.352.221 26.130.923 29.954.535 12.136.464
Finansman Giderleri
23 -100.966.358 -35.712.248 -17.399.339 -21.449.670
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
263.656.796 41.250.316 60.592.067 37.944.819
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
263.656.796 41.250.316 60.592.067 37.944.819
DÖNEM KARI (ZARARI)
263.656.796 41.250.316 60.592.067 37.944.819
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
263.656.796 41.250.316 60.592.067 37.944.819
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi Pay Başına Kazanç 0,61000000 0,21000000 0,14000000 0,19000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
492.968 271.418 250.323 -275.052
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
467.138 36.346 254.030 -122.963
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
25.830 235.072 -3.707 -152.089
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.830 235.072 -3.707 -152.089
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -622.325 0 -622.325
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 -622.325 0 -622.325
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
3 -622.325 0 -622.325
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
492.968 -350.907 250.323 -897.377
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
264.149.764 40.899.409 60.842.390 37.047.442
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
264.149.764 40.899.409 60.842.390 37.047.442http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/625337


BIST
11:58118.365
Değişim :  -0,29% |  -347,81
Açılış :  119.349  
Önceki Kapanış :  118.713  
En Yüksek
119.686
En Düşük
117.997
BIST En Aktif Hisseler
RTALB 34,10 36.000.693 % 10,00  
GLRYH 13,32 12.365.770 % 9,99  
KENT 917,10 29.987.175 % 9,99  
VKFYO 6,39 8.470.571 % 9,98  
LKMNH 9,60 42.417.942 % 9,97  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6539 8,6973 % 0,36  
Frank 7,2899 7,3338 % 0,15  
Riyal 1,8249 1,8340 % 0,10  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.816 1.816 6,52  
Altın Gr. 401 401 1,95  
Cumhuriyet 2.598 2.618 12,70  
Tam 2.674 2.686 13,00  
Yarım 1.299 1.314 6,30  
Çeyrek 649 658 3,20  
Gümüş.Ons 19,00 19,02 0,29  
Gümüş Gr. 4,19 4,20 0,07  
B. Petrol 43,27 43,27 -0,03