***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

06.11.2017 18:15***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 121.840.877 208.659 -4.109.167 -127.732 -124.620 -48.924 24.871.819 54.696.807 359.803.698 291.947.325 1.048.958.742 1.048.958.742
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
8.429.798 283.517.527 -291.947.325 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
54.479 240.191 -622.325 34.218.332 33.890.677 33.890.677
Kar Payları
-30.000.000 -30.000.000 -30.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 121.840.877 208.659 -4.109.167 -73.253 115.571 -48.924 -622.325 33.301.617 54.696.807 613.321.225 34.218.332 1.052.849.419 1.052.849.419
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 121.840.877 208.659 -4.109.167 -64.275 56.551 61.667 -622.325 33.301.617 54.696.807 615.628.763 169.929.189 1.190.928.363 1.190.928.363
Transferler
5.860.286 164.068.903 -169.929.189 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
404.931 -149.165 277.621.957 277.877.723 277.877.723
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
230.091.850 36.467 870.289.152 -134.098.810 736.316 1.887.579 52.939.662 1.021.882.216 1.021.882.216
Kar Payları
-148.694.742 -148.694.742 -148.694.742
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-55.342.158 189.440.968 -189.440.968 -55.342.158 -55.342.158
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 -189.440.968 944.975 -4.109.167 340.656 -92.614 61.667 1.265.254 281.542.533 54.696.807 441.561.956 277.621.957 2.286.651.402 2.286.651.402


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
235.219.362 37.678.762
Dönem Karı (Zararı)
277.621.957 34.218.332
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-114.154.274 2.226.159
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.948.143 581.942
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
588.627 614.598
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
-225.969.284
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 75.008.411 14.329.919
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-13.736.370 24.652.853
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3 44.164.522
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9.121.184 -6.537.388
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 9.121.184 -6.537.388
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-625.174
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-6.279.507 -30.790.591
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
79.953.170 25.924.297
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
50.713.814 23.440.114
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.537.612 -25.931.210
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.587.823 894.752
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
32.189.145 27.520.641
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-18.169.033 4.600.275
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
50.358.178 22.920.366
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
243.420.853 62.368.788
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.970.453 -25.092.434
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-231.038 402.408
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
32.772.998 77.942.366
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-15.800.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.403
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.483.150 -181.123
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.559.356 98.981.518
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.591.359 -9.003.505
Alınan Temettüler
3.942.073
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3 28.288.151
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-274.963.227 -119.106.613
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-55.342.158
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.027.223 195.617.849
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.965.068 -257.667.000
Ödenen Temettüler
-148.694.742 -30.000.000
Ödenen Faiz
-78.368.795 -28.785.487
Alınan Faiz
2.380.313 1.728.025
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.970.867 -3.485.485
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-2.294.945 636.820
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.265.812 -2.848.665
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 18.145.271 42.265.891
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 8.879.459 39.417.226


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 8.879.459 18.145.271
Finansal Yatırımlar
6 13.506.423
Ticari Alacaklar
61.816.907 75.970.037
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8.22 423.360
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 61.393.547 75.970.037
Diğer Alacaklar
10.785.026 1.884.757
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 10.552.020
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 233.006 1.884.757
Stoklar
12 377.495.354 97.474.032
Peşin Ödenmiş Giderler
10 5.946.945 2.810.481
Diğer Dönen Varlıklar
14 27.499.336 15.580
ARA TOPLAM
505.929.450 196.300.158
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
505.929.450 196.300.158
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 1.892.579
Ticari Alacaklar
60.864.855 56.151.008
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 60.864.855 56.151.008
Diğer Alacaklar
7.381.040 4.159.560
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 6.018.869 4.159.560
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.362.171
Stoklar
12 233.059.972
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 68.248.276 400.121.328
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 3.326.156.911 1.101.376.419
Maddi Duran Varlıklar
29.223.132 2.035.021
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.086.120 25.347
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.086.120 25.347
Peşin Ödenmiş Giderler
10 8.514.087 6.784.116
Diğer Duran Varlıklar
14 2.253.085 1.881.679
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.510.620.085 1.805.594.450
TOPLAM VARLIKLAR
4.016.549.535 2.001.894.608
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 133.183.966 96.993.411
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 272.515.032 85.160.868
Ticari Borçlar
12.103.207 10.129.277
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8.22 3.271.419 2.116.663
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 8.831.788 8.012.614
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
348.303 464.061
Diğer Borçlar
1.075.890 2.462.501
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.075.890 2.462.501
Ertelenmiş Gelirler
10 7.357.741 50.976.478
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.766.354 956.414
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 156.331 114.272
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 4.610.023 842.142
ARA TOPLAM
431.350.493 247.143.010
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
431.350.493 247.143.010
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 1.287.389.295 563.258.210
Ticari Borçlar
613.893
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 613.893
Ertelenmiş Gelirler
10 10.210.466
Uzun Vadeli Karşılıklar
333.986 565.025
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
333.986 565.025
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.298.547.640 563.823.235
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.729.898.133 810.966.245
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.286.651.402 1.190.928.363
Ödenmiş Sermaye
430.091.850 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
121.877.344 121.840.877
Birleşme Denkleştirme Hesabı
870.289.152
Geri Alınmış Paylar (-)
-189.440.968
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
944.975 208.659
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-4.109.167 -4.109.167
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
248.042 -7.724
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
340.656 -64.275
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
340.656 -64.275
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-92.614 56.551
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.326.921 -560.658
Yabancı Para Çevrim Farkları
61.667 61.667
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
1.265.254 -622.325
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
281.542.533 33.301.617
Diğer Yedekler
54.696.807 54.696.807
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
441.561.956 615.628.763
Net Dönem Karı veya Zararı
277.621.957 169.929.189
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.286.651.402 1.190.928.363
TOPLAM KAYNAKLAR
4.016.549.535 2.001.894.608


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 214.584.065 55.325.152 77.157.283 19.379.586
Satışların Maliyeti
16 -48.701.339 -16.627.583 -16.631.855 -5.374.832
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
165.882.726 38.697.569 60.525.428 14.004.754
BRÜT KAR (ZARAR)
165.882.726 38.697.569 60.525.428 14.004.754
Genel Yönetim Giderleri
17 -22.786.033 -20.087.583 -7.216.977 -8.016.402
Pazarlama Giderleri
17 -1.326.274 -692.792 -293.672 -287.863
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 35.711.962 17.587.239 9.795.953 6.362.514
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -35.346.755 -13.297.190 -6.898.485 -3.354.451
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
142.135.626 22.207.243 55.912.247 8.708.552
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 6.279.739 30.790.591 25.001
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -8.166.156 6.537.388 870.791 417.833
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
3 181.804.762
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
322.053.971 59.535.222 56.783.038 9.151.386
Finansman Gelirleri
20 116.860.690 34.739.787 17.508.469 8.161.059
Finansman Giderleri
20 -161.292.704 -60.056.677 -60.326.346 -24.344.429
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
277.621.957 34.218.332 13.965.161 -7.031.984
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
277.621.957 34.218.332 13.965.161 -7.031.984
DÖNEM KARI (ZARARI)
277.621.957 34.218.332 13.965.161 -7.031.984
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
277.621.957 34.218.332 13.965.161 -7.031.984
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi Pay Başına Kazanç 21 0,65000000 0,17000000 0,03000000 -0,04000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
255.766 294.670 -237.202 23.252
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
404.931 54.479 -62.207 18.133
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-149.165 240.191 -174.995 5.119
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-149.165 240.191 -174.995 5.119
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -622.325 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 -622.325 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
3 -622.325
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
255.766 -327.655 -237.202 23.252
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
277.877.723 33.890.677 13.727.959 -7.008.732
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
277.877.723 33.890.677 13.727.959 -7.008.732http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/639263


BIST
18:05114.809
Değişim :  -0,85% |  -985,03
Açılış :  115.451  
Önceki Kapanış :  115.794  
En Yüksek
115.451
En Düşük
112.829
BIST En Aktif Hisseler
BURVA 28,62 16.684.203 % 9,99  
BFREN 376,80 52.702.754 % 9,98  
SILVR 4,19 33.752.316 % 9,97  
PKENT 276,80 2.233.776 % 9,97  
LUKSK 21,86 2.353.496 % 9,90  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6404 8,6837 % 0,17  
Frank 7,2646 7,3084 % -0,09  
Riyal 1,8248 1,8339 % 0,03  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.798 1.799 -4,84  
Altın Gr. 397 397 -0,87  
Cumhuriyet 2.654 2.694 -5,00  
Tam 2.659 2.674 1,50  
Yarım 1.292 1.308 0,70  
Çeyrek 646 655 0,40  
Gümüş.Ons 18,69 18,72 0,01  
Gümüş Gr. 4,12 4,13 0,01  
B. Petrol 43,27 43,27 0,92