***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.04.2017 16:16***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 09.03.2017
Genel Kurul Tarihi 14.04.2017
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.04.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYOĞLU
Adres Grand Hyatt Oteli - Efes Bizans Salonu- Taşkışla Caddesi, No:1, 34437 Taksim-İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim kurulunca hazırlanan 2016 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2016 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4 - 2016 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması,
9 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin bilgi verilmesi
10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2016 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2016 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-22.1) Sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 5. maddesi uyarınca Şirket tarafından geri alınacak paylara ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan II No'lu Geri Alım Programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Akiş 2016 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Akiş 2016 Yılı Genel Kurul Davet İlanı.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Gündemin 1.maddesi uyarınca toplantı divanı oyçokluğu ile oluşturulmuştur.
Gündemin 2.maddesi uyarınca faaliyet raporu ile ilgili bilgi verilmiştir
Gündemin 3.maddesi uyarınca Bağımsız Denetim raporu okunmuştur.
Gündemin 4.maddesi uyarınca 2016 yılına ait Finansal Tablolar pay sahiplerinin oyçokluğu ile kabul ve tasdik edilmiştir.
Gündemin 5. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı, sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, oyçokluğu ile ibra edildiler.
Gündemin 6. maddesi uyarınca 2016 yılına ait kar ve kazanç paylarının dağıtım teklifi oyçokluğu kabul edildi ve Yönetim Kurulu üyelerine kazanç payı dağıtılmasına ilişkin herhangi bir teklif, önerge veya öneri olmadığından bu konuda bir oylama yapılmamıştır.
Gündemin 7. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 8.500,00-TL olarak belirlenmesi oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
Gündemin 8. maddesi uyarınca Şirketimizin 2017 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesi oyçokluğu ile kabul edildi.
Gündemin 9. maddesi uyarınca Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin bilgi verilmiştir.
Gündemin 10. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. Madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesi oyçokluğu ile kabul edildi.
Gündemin 11. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
Gündemin 12. maddesi uyarınca
Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi gereğince 2016 yılında yapılan Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
Gündemin 13. maddesi uyarınca Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi gereğince 2016 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
Gündemin 14. maddesi uyarınca ermaye Piyasası Kurulu'nun (II-22.1) Sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 5. maddesi uyarınca Şirket tarafından geri alınacak paylara ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan II No'lu Geri Alım Programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 19.04.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Akiş Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Akiş Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 14.04.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı, 19.04.2017 tarihinde tescil edilmiş olup, 25.04.2017 tarih ve 9313 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesi ile ilan edilmiştir.
Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/602615


BIST
18:05118.399
Değişim :  3,13% |  3.590,11
Açılış :  116.262  
Önceki Kapanış :  114.809  
En Yüksek
118.399
En Düşük
116.126
BIST En Aktif Hisseler
KARTN 539,00 39.521.509 % 10,00  
KENT 1.031,80 16.647.998 % 10,00  
ULAS 5,17 11.356.311 % 10,00  
BUCIM 4,85 16.502.781 % 9,98  
KONYA 322,90 83.861.658 % 9,98  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5943 8,6374 % -0,47  
Frank 7,2592 7,3030 % -0,02  
Riyal 1,8250 1,8341 % 0,07  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.803 1.803 4,39  
Altın Gr. 398 398 1,15  
Cumhuriyet 2.587 2.607 2,40  
Tam 2.664 2.675 2,50  
Yarım 1.293 1.309 1,20  
Çeyrek 647 655 0,60  
Gümüş.Ons 19,09 19,14 0,40  
Gümüş Gr. 4,22 4,23 0,10  
B. Petrol 42,44 42,44 -0,80