***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.04.2017 18:01***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar payı ödeme tarihi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.03.2017
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 14.04.2017
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli 2 Taksit
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAIGY00025 1. Taksit 0,0094499 0,94499 0,0092765 0,92765
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAIGY00025 2. Taksit 0,0094499 0,94499 0,0092765 0,92765
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAIGY00025 TOPLAM 0,0188998 1,88998 0,018553 1,8553
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 1. Taksit 0,1998077 19,98077 0,1961411 19,61411
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 2. Taksit 0,1998077 19,98077 0,1961411 19,61411
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 TOPLAM 0,3996154 39,96154 0,3922822 39,22822

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

1. Taksit 24.04.2017 24.04.2017 26.04.2017 25.04.2017
2. Taksit 20.06.2017 20.06.2017 22.06.2017 21.06.2017

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAIGY00025 0 0
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından
1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda yer alan net dönem karımız 169.929.189,00-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımızda yer alan net dönem karımız ise 63.408.046,27-TL'dir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda yer alan 169.929.189,00-TL tutarındaki net dönem karından Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 33.maddesi çerçevesinde
-Yasal kayıtlarımızda yer alan 63.408.046,27-TL tutarındaki net dönem karının %5'ine tekabül eden 3.170.402,31-TL'nin Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
-Şirketimizin 430.091.850,00-TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin %5'ine tekabül eden 21.504.592,50-TL tutarındaki birinci temettünün (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,05-TL, temettü oranı brüt % 5,00'tir.) ortaklarımıza nakden dağıtılmasına,
-Kalan tutar olan 145.254.194,19-TL'den 35.211.864,96-TL tutarındaki ikinci temettünün (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,081870-TL, temettü oranı brüt %8,18706'dır) ortaklarımıza nakden dağıtılmasına,
-Dağıtılan ikinci temettüye istinaden 3.521.186,50-TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,
-Dağıtılması öngörülen Diğer Kaynaklardan (Geçmiş Yıl Karlarından) 123.283.542,54-TL tutarındaki temettünün (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,286645-TL, temettü oranı brüt %28,6645) ortaklarımıza nakden dağıtılmasına,
-Dağıtılması öngörülen Diğer Kaynaklardan 13.618.037,91-TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,
-Ortaklarımıza dağıtılacak olan 1. ve 2. Temettüler ve geçmiş yıl karlarından dağıtılması öngörülen temettü toplamının
180.000.000,00-TL
olarak (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt
0,418515-TL
, temettü oranı brüt
% 41,8515
) tespit edilmesine,
-Toplam 20.309.626,72-TL'nin Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
-Kalan tutarın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,
-Temettü bedellerinin iki eşit taksit halinde
24.04.2017
ve
20.06.2017
tarihinde nakden dağıtılmasına,
2.
Yönetim Kurulumuzun işbu kar payı dağıtım önerisinin Genel Kurulumuzun onayına sunulmasına,
3. İşbu kar dağıtım önerisine ilişkin kararımızın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2016 yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun kamuya açıklanmasına,
Karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Akiş 2016 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2016/31.12.2006 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 430.091.850
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 16.245.544,62
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Kar dağıtım imtiyazı bulunmamaktadır.

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 169.929.189 63.408.046,27
4. Vergiler ( - ) 0 0
5. Net Dönem Kârı 169.929.189 63.408.046,27
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 3.170.402,31 3.170.402,31
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 166.758.786,69 60.237.643,96
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 166.758.786,69 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 7.726.170 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 174.484.956,69 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 21.504.592,5 0
* Nakit 21.504.592,5 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 35.211.864,96 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 17.139.224,41 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 106.521.142,73 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 123.283.542,54 123.283.542,54

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 7.979.506,82 0 4,78 0,018553 1,8553
B Grubu 168.717.340,7 0 101,17 0,3922821 39,22821
TOPLAM 176.696.847,52 0 105,95 0,4108354 41,08351

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
(*) 3.521.186,50 TL tutarındaki kısmı ortaklara ikinci kar payı dağıtımı sonrasında ayrılan genel kanuni yedek akçeden oluşmakta , geri kalan 13.618.037,91 TL'lik kısmı ise dağıtılması öngürülen Diğer Kaynakların dağıtımına istinaden ayrılan genel kanuni yedek akçeden oluşmaktadır.
(**) Söz konusu kazanç GYO ÖNCESİ elde edildiği için kâr payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabii herhangi bir kazanç bulunmadığı varsayımı ile 23/07/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince stopaj oranı %15 alınarak, brüt pay başına kâr payı tutarlarının net değerleri hesaplanmıştır.
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/601191


BIST
18:05117.741
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  118.114  
Önceki Kapanış :  117.741  
En Yüksek
118.658
En Düşük
117.002
BIST En Aktif Hisseler
OZKGY 4,91 93.510.968 % 0,00  
OZKGY 4,91 93.510.968 % 0,00  
ODAS 2,85 774.914.197 % 0,00  
KONYA 331,00 104.442.324 % 0,00  
KRDMA 4,25 6.712.781 % 0,00  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6057 8,6488 % 0,14  
Frank 7,2290 7,2725 % -0,62  
Riyal 1,8224 1,8316 % -0,13  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.809 1.809 -1,51  
Altın Gr. 399 399 -0,19  
Cumhuriyet 2.596 2.618 -0,70  
Tam 2.674 2.687 -0,70  
Yarım 1.298 1.314 -0,40  
Çeyrek 651 658 -0,20  
Gümüş.Ons 19,26 19,30 -0,14  
Gümüş Gr. 4,27 4,28 -0,01  
B. Petrol 43,63 43,63 -0,01