***AKSGY***AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

06.05.2016 19:23***AKSGY***AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.03.2016 31.12.2015
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 66,355,275 86,103,830
Nakit ve Nakit Benzerleri 4 36,422,042 42,563,378
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 16,590,750 32,244,329
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6,18 1,376 947,386
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6 16,589,374 31,296,943
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 6,250,995 1,885,530
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 18 3,942,000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2,308,995 1,885,530
Türev Araçlar
Stoklar 9 654,229 723,920
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 7 4,686,359 5,621,791
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar 11 1,750,900 3,064,882
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 1,698,418,733 1,699,389,099
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 53,042,713 59,538,704
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6 53,042,713 59,538,704
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 3,347,839 3,338,288
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 18 3,347,839 3,338,288
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 10 256,845,585 264,875,833
Canlı Varlıklar
Stoklar 9 328,727,634 317,618,252
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 8 1,046,156,896 1,044,113,000
Maddi Duran Varlıklar 2,375,482 2,493,886
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 727,569 740,570
- Şerefiye 707,175 707,176
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 20,394 33,394
Peşin Ödenmiş Giderler 7 6,043,981 5,553,076
Ertelenmiş Vergi Varlığı 176,454 176,454
Diğer Duran Varlıklar 11 974,580 941,036
TOPLAM VARLIKLAR 1,764,774,008 1,785,492,929

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 304,904,705 277,405,433
Kısa Vadeli Borçlanmalar 5 173,186,420 171,073,123
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5 90,478,336 90,302,452
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 7,963,055 9,518,474
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6,18 2,183,191 2,058,896
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6 5,779,864 7,459,578
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 116,626 296,488
Diğer Borçlar 31,006,394 1,077,101
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 18 30,000,000
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1,006,394 1,077,101
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 7 973,855 571,653
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 84,661 51,666
Kısa Vadeli Karşılıklar 1,095,358 1,239,085
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 12 326,086 168,303
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 12 769,272 1,070,782
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 11 3,275,391
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 437,058,594 459,128,754
Uzun Vadeli Borçlanmalar 5 436,349,947 458,179,619
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 708,647 949,135
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 708,647 949,135
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 1,022,810,709 1,048,958,742
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1,022,810,709 1,048,958,742
Ödenmiş Sermaye 200,000,000 200,000,000
Sermaye Düzeltme Farkları 121,840,877 121,840,877
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 208,659 208,659
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 294,118 -252,352
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları / (kayıpları) 294,118 -252,352
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -48,924 -48,924
- Yabancı Para Çevirim Farkları -48,924 -48,924
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 24,871,819 24,871,819
Ortak yönetime tabi işletmeleri içeren birleşmelerin etkisi -4,109,167 -4,109,167
Diğer yedekler 54,696,807 54,696,807
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 621,751,023 359,803,698
Net Dönem Karı/Zararı 3,305,497 291,947,325
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 1,764,774,008 1,785,492,929


Finansal Durum Tablosu-Konsolide Olmayan
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.03.2016 31.12.2015
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 64,192,490 84,268,740
Nakit ve Nakit Benzerleri 4 36,156,491 42,253,870
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 16,504,846 32,184,487
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6,18 944,095
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6 16,504,846 31,240,392
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 5,537,581 1,144,813
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 18 3,942,000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1,595,581 1,144,813
Türev Araçlar
Stoklar
Canlı Varlıklar 9 652,981 721,811
Peşin Ödenmiş Giderler 7 3,955,525 5,273,555
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar 11 1,385,066 2,690,204
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 1,699,667,855 1,699,865,061
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 53,042,713 59,538,704
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6 53,042,713 59,538,704
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 9,864,937 9,866,125
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 18 9,864,937 9,866,125
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 10 308,916,692 306,652,908
Canlı Varlıklar
Stoklar 9 280,325,985 278,252,162
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 8 1,044,233,896 1,042,190,000
Maddi Duran Varlıklar 2,282,486 2,392,094
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 26,566 32,032
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 26,566 32,032
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar 11 974,580 941,036
TOPLAM VARLIKLAR 1,763,860,345 1,784,133,801

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 304,251,996 276,530,293
Kısa Vadeli Borçlanmalar 5 173,186,420 171,073,123
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5 90,478,336 90,302,452
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 7,961,408 9,363,202
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6,18 2,739,987 2,523,267
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6 5,221,421 6,839,935
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 116,626 296,488
Diğer Borçlar 30,522,150 600,877
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 18 30,000,000
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 522,150 600,877
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 7 973,855 530,651
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar 1,013,201 1,088,110
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 12 246,929 114,061
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 766,272 974,049
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 11 3,275,390
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 436,797,640 458,644,766
Uzun Vadeli Borçlanmalar 5 436,349,947 458,179,619
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 447,693 465,147
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 447,693 465,147
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 1,022,810,709 1,048,958,742
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1,022,810,709 1,048,958,742
Ödenmiş Sermaye 17 200,000,000 200,000,000
Sermaye Düzeltme Farkları 121,840,877 121,840,877
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 208,659 208,659
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 294,118 -252,352
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları / (kayıpları) 294,118 -252,352
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -48,924 -48,924
- Yabancı Para Çevirim Farkları -48,924 -48,924
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 24,871,819 24,871,819
Ortak yönetime tabi işletmeleri içeren birleşmelerin etkisi -4,109,167 -4,109,167
Diğer yedekler 54,696,807 54,696,807
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 621,751,023 359,803,698
Net Dönem Karı/Zararı 3,305,497 291,947,325
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 1,763,860,345 1,784,133,801http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=530942


BIST
18:05114.809
Değişim :  -0,85% |  -985,03
Açılış :  115.451  
Önceki Kapanış :  115.794  
En Yüksek
115.451
En Düşük
112.829
BIST En Aktif Hisseler
BURVA 28,62 16.684.203 % 9,99  
BFREN 376,80 52.702.754 % 9,98  
SILVR 4,19 33.752.316 % 9,97  
PKENT 276,80 2.233.776 % 9,97  
LUKSK 21,86 2.353.496 % 9,90  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6404 8,6837 % 0,17  
Frank 7,2646 7,3084 % -0,09  
Riyal 1,8248 1,8339 % 0,03  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.801 1.802 2,69  
Altın Gr. 397 397 -0,87  
Cumhuriyet 2.654 2.694 -5,00  
Tam 2.659 2.674 1,50  
Yarım 1.292 1.308 0,70  
Çeyrek 646 655 0,40  
Gümüş.Ons 18,78 18,82 0,09  
Gümüş Gr. 4,15 4,16 0,02  
B. Petrol 43,04 43,04 -0,23