Anadolu Efes'in konsolide satış hacmi 2018 yılının dördüncü çeyreğinde yıllık %1,9 oranında artış kaydetti

14.01.2019 06:26Anadolu Efes'in konsolide satış hacmi, bira ve meşrubat
operasyonlarından gelen büyümeyle 2018 yılının dördüncü çeyreğinde
yıllık %1,9 oranında artış kaydetti.
Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler
verildi:
"Anadolu Efes'in konsolide satış hacmi, bira ve meşrubat
operasyonlarından gelen büyümeyle 2018 yılının dördüncü çeyreğinde
yıllık %1,9 oranında artış kaydetmiştir. Çeyreksel büyümeye esas
olarak uluslararası bira operasyonları katkı sağlamıştır. Sonuç
olarak, Anadolu Efes'in konsolide satış hacmi 2018 yılında düşük-tek
orta haneli büyüme beklentimize paralel olarak yıllık %4,7 seviyesinde
büyüyerek 106,5 mhl seviyesine ulaşmıştır.

Bira Grubu

2018 yılının dördüncü çeyreğinde bira grubu satış hacmi proforma
bazda yıllık %3,9 büyüyerek 8,2 mhl seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu
büyümeye en büyük katkıyı Rusya sağlarken diğer uluslararası
operasyonlarımız da çeyrek içinde güçlü hacim performansı
göstermiştir. 2018 yılında, toplam bira grubu satış hacmi, yılın
tamamı için açıkladığımız düşük-tek haneli daralma beklentilerinin çok
üzerinde performans göstererek proforma bazda %1,2 oranında büyümüş ve
31,8 mhl seviyesinde kaydedilmiştir.

Türkiye Bira Operasyonları

Türkiye bira operasyonlarımızın yurtiçi satış hacmi, geçtiğimiz
yılın aynı çeyreğindeki yıllık %5,6 oranındaki güçlü büyümenin
ardından, 2018 yılının dördüncü çeyreğinde yıllık %4,2 oranında düşüş
göstermiştir. Dördüncü çeyrekte ihracat hacimlerinde gerçekleşen çift
haneli büyüme yurtiçi operasyonlardaki düşüşü hafifletmiş, ve sonuç
olarak Türkiye operasyonlarımızın satış hacmindeki düşüş %2,6
seviyesinde sınırlı olmuştur.
Türkiye operasyonlarımızın toplam satış hacmi 2018 yılında %2,0
oranında düşüşle 5,7 mhl seviyesinde kaydedilmiştir.
Dördüncü çeyrekte tüketici güveninde oluşan bozulma nedeniyle
talepte bir yavaşlama görülmeye başlanmıştır. Ekim ayında yapılan ara
dönem fiyat artışlarının da dördüncü çeyrekte pazar üzerinde olumsuz
etkisi olmuştur. 2018 yılında da portföyümüzü genişletmeye yönelik
stratejimiz odağımızda yer almaya devam etmiştir.
Her ortamda tüketicilerin taleplerini karşılamaya yönelik geniş
çeşitlilikte bir ürün portföyüne sahip olma stratejimize paralel
olarak 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren dünyanın en büyük 10 bira
markasından biri olan "Corona Extra", neredeyse sekiz yüzyıllık kadim
Belçika bira markası "Leffe" ile birlikte yine dünyaca ünlü buğday
birası "Hoegaarden" portföyümüze eklenmiştir.

Uluslararası Bira Operasyonları

EBI'nin konsolide satış hacmi Rusya, Kazakistan ve Moldova'nın iyi
hacim performanslarının pozitif katkılarıyla 2018 yılının dördüncü
çeyreğinde proforma bazda yıllık %5,3 oranında artışla 6,8 mhl
seviyesinde kaydedilmiştir. Böylelikle, 2018 yılının tamamında EBI'nin
satış hacmi proforma bazda %2,0 oranında artışla 26,1 mhl seviyesinde
gerçekleşmiştir.
Dünya Kupası ve yaz döneminde iyi seyreden hava koşulları
sayesinde Rusya'da bira pazarının, bizim yatay performans
beklentimizin biraz üstünde gerçekleşerek, 2018 yılında düşük-tek
haneli büyüdüğü tahmin edilmektedir. Rusya operasyonumuzda gerçekleşen
entegrasyon sürecinde pazar uygulamalarımızdan güç alırken, sektördeki
iyileşme de hacimlerimize katkı sağlamıştır. Sonuç olarak, Rusya'da
satış hacmimiz dördüncü çeyrekte proforma bazda yüksek-tek haneli ve
2018 yılında ise düşük tek haneli büyümüştür.
Ukrayna operasyonumuz beklentilerin üzerinde performans göstererek
2018 yılında büyüme kaydetmiştir. Bu pazarda sahip olduğumuz güçlü
ikincilik pozisyonu korunmuştur.
Kazakistan'da pazar tahminimize göre yataya yakın bir performans
göstermiştir. Bizim hacim performansımız ise başarılı ürün portföyü ve
pazar uygulamaları sayesinde yoğun rekabete rağmen pazarın üzerinde
gerçekleşmiştir. Pazarın üzerinde performans gösterilmesi sonucunda
pazar payı kazanılırken pazardaki lider konumumuz daha da pekişmiştir.
Diğer uluslararası bira operasyonlarımızda ise özellikle yaz
aylarında seyreden elverişsiz hava koşulları nedeniyle pazarlar
olumsuz etkilenmiştir.

Meşrubat Grubu

2018'in dördüncü çeyreğinde konsolide satış hacmi %0,6 artarak
228,5 milyon ünite kasa olmuştur. Söz konusu dönemde su ve çay
kategorileri sırasıyla %7,0 ve %11,5 büyüme sergilerken, büyük ölçüde
Türkiye operasyonuna bağlı olarak gazlı içecek ve gazsız içecek
kategorileri %2,2 ve %4,9 daralmıştır.
2018 yılında konsolide satış hacmi %4-%6 aralığındaki
beklentimizin üzerinde %6,3 artarak 1.314,9 milyon ünite kasaya
ulaşmıştır. 77 milyon ünite kasa artışa denk gelen büyüme, gazlı
içecekler (%6,8 artış), gazsız içecekler (%11,6 artış) ve su
kategorisindeki (%6,0 artış) güçlü performansla desteklenirken, çay
kategorisinin satış hacmi %1,2 gerilemiştir.
2018'in dördüncü çeyreğinde satış hacmi alkolsüz içecek
sektöründeki daralmaya rağmen yatay bir seyirle 120,1 milyon ünite
kasa olurken, tüketici güvenini olumsuz etkileyen makroekonomik
koşullar ve Eylül ayındaki liste fiyat artışlarından etkilenmiştir.
Söz konusu dönemde, gazlı içecek kategorisi %6,9 daralırken, Şekersiz
segmenti büyümeye devam etmiştir. Gazsız içecek kategorisi, %10,4
daralma kaydederken, su kategorisinin satış hacmi %9,4 artmıştır. Çay
kategorisi ise önceki yılın aynı dönemindeki düşük bazın da katkısıyla
%11,9 hacim artışı kaydetmiştir.
2018 yılında Türkiye operasyonlarının satış hacmi %4,8 artışla
650,5 milyon ünite kasa olurken, 2012 yılından bu yana en yüksek
büyüme oranına ulaşmıştır. 2018'de Çay hariç tüm kategoriler hacim
artışı kaydederken, gazlı içecekler 2017 yılındaki %1,7'lik büyümenin
ardından %5,7 hacim artışı göstermiştir. Küçük paketlerin gazlı içecek
portföyündeki payı artmaya devam ederek 2017 yılındaki %22
seviyesinden %23'e yükselmiştir. Satılan paket sayısı ise, %11 artışla
satış hacmindeki artışın üzerinde büyümüştür. 2018 yılında, artan
soğutucu yatırımları, ‘Coca-Cola Şekersiz' ve ‘Fanta C' gibi
inovasyonlar ve büyüyen artan portföy bulunurluğu gazlı içeceklerdeki
hacim artışını desteklemiştir.
Şekersiz segmenti, ‘Coca-Cola Şekersiz' odağımızla %26 büyürken,
bu segmentin toplam gazlı içecek portföyündeki payı 1 puan artışla
yaklaşık %7 olmuştur. Gazsız içecekler kategorisinin satış hacmi,
buzlu çay segmentindeki yatırım artışı ve portföy bulunurluğunun da
katkısıyla %5,8 artarken, su kategorisi küçük paketlerdeki çift-haneli
büyümeyle yılı %7,6 hacim artışıyla tamamlamıştır. Çay hacmindeki
düşüş ise genel olarak liste fiyat artışlarından kaynaklanmıştır.
2018'in son çeyreğinde, uluslararası operasyonların satış hacmi
%1,5 artışla 108,4 milyon ünite kasa olmuştur.
Pakistan'da hacim artışı, tüketici güvenini olumsuz etkileyen
makroekonomik koşullar ve Ekim ayı başındaki liste fiyat artışlarına
bağlı olarak yavaşlayarak %1,4 olmuştur. Orta Doğu operasyonlarının
satış hacmi %5,3 gerilemiştir. Irak'ta dini günler ve güvenlik
önlemleri nedeniyle piyasanın yaklaşık on gün kapalı kalması ve
politik ortamdan kaynaklanan zorlukların devam etmesi satışları
olumsuz etkilerken hacim %2,2 gerilemiştir. Ürdün satış hacmi, zayıf
makroekonomik ortama bağlı olarak %21,9 daralmıştır. Orta Asya
operasyonları, Azerbaycan, Kırgızistan ve Tajikistan'daki %20'nin
üzerindeki büyümeyle birlikte %7,2 hacim artışı kaydetmiştir. Yılın
son çeyreğinde Kazakistan, önceki yılın aynı dönemindeki %13,4 hacim
artışının üzerine %6,7 büyüme göstermiştir. Yeni yıl tüketici
promosyonları ve başarılı tüketici aktivasyonları bölge genelinde
gazlı içeceklerdeki hacim artışını desteklemiştir.
2018 yılında uluslararası operasyonların satış hacmi büyük ölçüde
Pakistan ve Kazakistan pazarlarındaki büyümeyle %7,8 artış göstererek
664,5 milyon ünite kasaya ulaşmıştır.
Pakistan'da satış hacmi, 2017 yılındaki %3,5 büyümenin ardından
2018'de 7.3% artış kaydetmiştir. Dağıtım ve saha uygulamalarındaki
iyileşme, yüksek sezon öncesinde faaliyete geçen Faysalabad fabrikası
ve başarılı tüketici aktiviteleri hacim artışına katkı sağlayan
başlıca unsurlar olmuştur. Gazlı içeceklerdeki hacim artışı %6,7
olurken, saha uygulamalarındaki iyileşme 2018 yılını pazarın üzerinde
bir büyümeyle kapatmamızı sağlamıştır. Coca-Cola markası orta-tek
haneli büyüme kaydederken, Sprite markası stratejiye paralel olarak
düşük-onlu seviyelerde büyüme göstermiştir. Dasani markasının lansmanı
da su kategorisindeki yaklaşık %35 büyümeyi destekleyerek hacim
artışına katkı sağlamıştır. Orta Doğu operasyonlarının satış hacmi
%2,0 artmıştır. Irak'ta gazlı içecek kategorisindeki yüksek tek haneli
büyüme su kategorisindeki daralmayı büyük ölçüde telafi ederken,
toplam hacim artışı %3,9 olmuştur. Ürdün'deki satış hacmi ise,
tüketici harcamalarının genelini olumsuz etkileyen makroekonomik
koşullar ve vergi artışlarına bağlı olarak %8,4 gerilemiştir. Orta
Asya operasyonlarında, Türkmenistan hariç tüm pazarlarımız çift haneli
büyüme kaydederken bölge genelindeki hacim artışı %12,7 olmuştur.
Kazakistan, ciro pazar payındaki önemli artışlarla birlikte %14,1
hacim artışı kaydederek şimdiye kadarki en yüksek satış hacmine
ulaşmıştır. Ülkedeki güçlü saha uygulamaları, etkin pazarlama
kampanyaları ve makroekonomik ortamı destekleyen görece yüksek petrol
fiyatlarına bağlı olarak tüm kategoriler çift haneli hacim artışı
sergilemiştir. Azerbaycan ise, gazlı içecek kategorisindeki %30'un
üzerinde büyümeyle birlikte %29,7 hacim artışı kaydederek şimdiye
kadarki en yüksek satış hacmine ulaşmıştır. Diğer yandan,
Türkmenistan'ın satış hacmi, konvertasyon sorunu nedeniyle
operasyonlarımızda meydana gelen aksamalara bağlı olarak %34,9
gerilemiştir."

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/732778

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey18:051.480
Değişim :  1,68% |  24,51
Açılış :  1.456  
Önceki Kapanış :  1.455  
En Yüksek
1.485
En Düşük
1.454
BIST En Aktif Hisseler18:05
DOBUR 41,14 9.388.721 % 10,00  
MRSHL 258,60 16.505.112 % 10,00  
NUHCM 43,86 59.865.104 % 9,98  
COSMO 11,68 1.407.674 % 9,98  
ERBOS 94,35 88.073.454 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,6048 9,6069 % 1,12  
Euro 11,1745 11,2171 % 1,24  
Sterlin 13,1666 13,2327 % 0,67  
Frank 10,4362 10,4990 % 1,17  
Riyal 2,5526 2,5654 % 0,97  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.793 1.793 10,09  
Altın Gr. 553 553 8,17  
Cumhuriyet 3.680 3.736 112,00  
Tam 3.666 3.758 117,77  
Yarım 1.772 1.818 56,97  
Çeyrek 889 909 28,49  
Gümüş.Ons 24,29 24,31 0,14  
Gümüş Gr. 7,50 7,51 0,12  
B. Petrol 85,66 85,66 1,05