ANALİZ-Haftalık Hisse Senedi Analizi(NoorCM Menkul Değerler)

07.10.2019 13:01
ANALİZ-Haftalık Hisse Senedi Analizi(NoorCM Menkul Değerler)


NoorCM Menkul Değerler ( http://www.noorcm.com.tr ) Tarafından
Hazırlanan Haftalık BIST ve Hisse Analizi:
"Teknik Analiz Bazlı Değerlendirmede Yükseliş Beklentisi İle
Öne Çıkardığımız Hisse Senetleri

IEYHO,VESTL,ASELS,SAHOL,TTKOM,TRKCM,EKGYO,HEKTS,YATAS,
TOASO,GARAN,TSKB,TUPRS,EREGL,THYAO

YATAS

Hisse senedi geçen hafta 2.7% yükselerek endeksten pozitif
ayrıştı. Fiyatlamalar 6.74-6.26 aralığında gerçekleşti.
2017 yılında kuvvetli bir finansal performansı olan şirketin mali
durumunda bu yılın ikinci çeyreği itibariyle 2017 yılına benzer bir
görünüm izliyoruz. 2.Çeyrekte 28 milyon lira net kar, 62.5 milyon
lira FAVÖK ve 131.4 milyon lira brüt kar elde etti. Hem 1.çeyrek hem
de geçen yılın 2.çeyreğine göre kar rakamlarında ciddi bir yükseliş
olduğunu görüyoruz. Gelir tablosunun alt kalemlerine baktığımızda esas
faaliyetlerinden elde ettiği gelirin karlılıktaki artışın sebebi
olduğunu görmekteyiz. Diğer yandan FAVÖK yıllık büyümesi 79% ve hisse
başı kar büyümesi ise 574% gibi oldukça yüksek bir oranda gerçekleşti.
Şirketin likidite, faaliyet ve finansal yapı rasyolarında ise kayda
değer bir değişim gözlemlemiyoruz. Cari PD/DD çarpanı 2,73(son beş
yıllık ortalaması 2,25) ve cari F/K çarpanı 10.33(son beş yıllık
ortalaması 11,44). PD/DD çarpanının son beş yıllık ortalamasına göre
-1.1% , F/K çarpanının son beş yıllık ortalamasına göre ise -10%
iskontolu bir seyir söz konusu. Sektör ortalama F/K çarpanı ise 14
düzeyinde. Şirketin satış büyümesi, hisse başı kar artış oranı ve
özsermaye karlılığı ise 2.çeyrek itibariyle sektörel ortalamalar
üzerinde.
Hisse senedinde uzun vadeli olarak 8.87 hedef seviyesine kadar
yükseliş potansiyeli olduğu kanaatindeyiz.

YATAS

Kısa vadeli bakış açısı ile takip edilebilecek seviyeler ise 6.60
ve devamında 6.97 direnç kademeleridir. Haftalık bazda düşüşlerde ise
test edilirse 6 lira seviyesi ve yakınındaki her kademenin yeni
pozisyon alma veya pozisyon artırma fırsatı olabileceği kanaatindeyiz.
6 lira desteği üzerinde devam eden kapanışlar uzun dönem yükseliş
trendi sinyalinin güvenilirliğini teyit edecektir.

TOASO

Tofaş hissesi geçen hafta haftalık bazda 9% yükseliş kaydederek
geçen haftanın en iyi performans gösteren hisselerinden biri oldu.
Hafta içinde 19.56-22.60 aralığında fiyat hareketleri izlenirken, cuma
kapanışı da endekse rölatif 2.4% yukarıda oldu. İşlem hacminde de
artış gözlenirken geçen hafta mart ayından bu yana en yüksek işlem
hacmi gerçekleşti.
2.Çeyrekte 1.062 milyon FAVÖK (1.çeyrek 602.2 milyon lira, 2018
2.çeyrek 1.622 milyon lira) ve 404.8 milyon lira net kar (1.çeyrek
324,3 2018 2.çeyrek 365,6 milyon lira) açıkladı. FAVÖK marjini 14,7%
den 19,6% seviyesine yükseldi. Satış gelirleri ise 5.411 milyon lira
olarak açıklandı.(1.çeyrek 4.108 milyon, 2018 2.çeyrek 5.170 milyon
lira). Faiz hadlerinde düşüş yılın kalan iki çeyreklik bölümünde satış
ve kar rakamlarında artışı destekleyecektir. Cari PD/DD çarpanı
2,73(son beş yıllık ortalaması 3,66) ve cari F/K çarpanı 7,0 (son beş
yıllık ortalaması 11,44). Endeks ortalama F/K çarpanı 7,7 .
Dolayısıyla değerleme çarpanları açısından yükseliş hareketi
desteklenmektedir. Ağustos aydaki görece fazla satışların da desteği
ile hissede yükseliş devam edebilir. Temel açıdan da uzun dönem
yükseliş beklentimizi korumaktayız.
Genelde bu tip yüksek hacimli yukarı ya da aşağı yönlü sert bir
fiyatlamadan sonra bir tepki satışı ve konsolidasyon izlenebilir.
Tofaş için bu hafta görülebilecek tepkisel satışlarda 21.25 yeni
pozisyon alma ya da pozisyon artırma fırsatı verebilecek çok önemli
bir destektir. 21.25 üzerinde devam eden kapanışlar orta-uzun vadeli
olarak yükseliş trendi sinyalinin güvenilirliğini teyit edecektir.
Orta-uzun vadeye yayılan bir bakış açısı ile 27.10 lira hedef
seviyesine kadar potansiyel görünmektedir.

GARAN

Hisse senedi geçen hafta 9.76-10.40 aralığında seyretti ve haftayı
9.99 seviyesinde düşüşle tamamladı. Bir önceki hafta 10.33 seviyesinde
kapanış gerçekleşmişti. Geçen hafta yurt dışında yükselen resesyon
endişelerinin etkisi ve içeride jeopolitik risk fiyatlaması ile hisse
senedi piyasası genelinde gerileme görüldü. Yüksek beta katsayısı yani
ülke riskindeki değişimlere duyarlılığın yüksek olmasından dolayı da
Garanti hisse senedi değer kaybetti. Bununla birlikte bankacılık
endeksinde düşüş -2.8% olurken Garanti endeksten daha düşük değer
kaybı ile -2.1% geriledi. CDS primi ve gösterge faizlerde düşüş geçen
hafta da devam etti. Bu bankacılık endeksi ve dolayısıyla Garanti için
pozitif. Diğer yandan geçen hafta açıklanan YEP'de yıl sonu enflasyon
tahminin 12% olması ile TCMB'den faiz indirim beklentileri arttı ve
kısa vadeli swap faizi tarafındaki fiyatlamaya göre TCMB faizinde 200
bsp'a kadar indirim alanı olduğunu gözlemledik. Bu gelişmeler
bankacılık endeksi ve dolayısıyla Garanti için katalizör olmaya devam
edecektir. Temel açıdan olumlu görüşümüz devam ediyor. Garanti
Bankası 18% düzeyindeki sermaye yeterlilik rasyosu ve 2.3 milyar lira
karşılık rakamı ile sektörün riskleri yönetme anlamında en başarılı
bankalarından biri hatta birinci olarak görünmektedir. Bu yönüyle
Garanti Bankası finansal görünümünde aşağı yönlü ciddi bir risk
öngörmüyoruz. 2.Çeyrek finansal tabloları itibariyle mali durumu ve
değerleme çarpanları açısından baktığımızda hisse senedinde uzun
vadeli olarak yükseliş trendinin korunmasını bekliyoruz. Cari F/K
çarpanı 6.66 , son beş yıllık ortalaması 7,52 endeks ortalaması 8.4
Diğer yandan PD/DD çarpanı 0,84 ve son beş yıllık ortalaması 1,03 .
Dolayısıyla değerleme çarpanları açısından yukarı yönlü fiyat
potansiyeli devam ediyor.
Bu hafta 10.65 seviyesini önemli direnç olarak takip ederken orta
vadeli olarak 11.05 seviyesine yükseliş potansiyelinin korunmasını
bekliyoruz. 2 hafta önceki 10.33 kapanışı sonrasında alınan
fiyat-momentum negatif uyuşmazlık sinyali eğer bu hafta 10.33 üzerinde
pozitif haftalık kapanış yapılırsa yükseliş trendinin teyiti olarak
çalışacaktır ve bu durumda 11.05 seviyesine yükseliş için teknik
sinyallerinin güvenirliği artacaktır. 9.76 ve özellikle de
beklenmeyen gelişmelerle satışlar artarsa 9.48 kritik bir destek
olarak izlenmelidir.

TSKB

Geçen hafta 0.89-0.96 aralığında seyretti ve haftayı 0.91
kademesinde negatif tamamladı. Bankacılık endeksinin -2.8% gerilediği
haftada -4.2% satışla karşılaştı ve bu nedenle yukarı yönlü olası
reaksiyonun da aynı şekilde endeks üzeri bir fiyat performansı ile
olabileceğini düşünüyoruz.
Temel açıdan olumlu görüşümüz devam ediyor: 2.Çeyrekte 401 milyon
lira satış geliri, 246,5 milyon lira faaliyet karı ve 214,5 milyon
lira net kar açıkladı. 1.çeyreke aynı göstergeler sırasıyla 462,6
milyon , 229,8 milyon ve 170,3 milyon lira seviyesindeydi. 2018
2.çeyrekte ise 374,9 milyon , 171,9 milyon ve 165,1 milyon lira
seviyesindeydi. Dolayısıyla gelir tablosu kalemlerinde hem birinci
çeyrek hem de geçen yılın ikinci çeyreğine göre gelişme olduğu
görülmektedir. Bunlara ek olarak net faiz marjının 5,67% ile sektör
ortalaması 5,22% nin üzerinde olduğunu görüyoruz. Özsermaye
karlılığında da TSKB 17,6%, sektör ortalaması 11,7% üzerinde bir
performansa sahip.
Cari F/K çarpanı 3.63 iken sektör ortalaması 4,98 düzeyinde ve
hissenin son beş yıllık F/K ortalaması 6,03 . PD/DD çarpanı da 0,58 ve
son beş yıllık ortalaması 0,94. Dolayısıyla değerleme çarpanları ve
XBANK’a rölatif iskontolu fiyat performansı hisse senedinde yükseliş
trendinin devam edeceği biçiminde yorumlanabilir.
Teknik açıdan ocak 2017'den sonra ilk defa 12 ve 60 haftalık üssel
ortalamaların bullish crossover gerçekleştirmesi ile yükseliş trendi
için uzun vadeli sinyal alındı ve 0.92 üzerindeki kapanışlar teknik
sinyalin güvenilirliğini teyit edecektir. 0.92 üzerinde 1.16
seviyesini hedeflemekteyiz. Hafta içinde 0.87-0.85 kuvvetli destekler
olarak izlenebilir.

TÜPRAŞ

Tüpraş geçen hafta ortasına kadar genel sayış dalgasına karşı
koyarak güçlü durmaya çalışsa da haftanın devamında BIST geneline
yayılan satışla birlikte haftayı 139.70 seviyesinde düşüşle tamamladı.
Fiyatlamalar 136.40-146.10 aralığında gerçekleşti.
Şirket 2.çeyrekte 870,2 milyon lira net kar açıkladı. 1.çeyrekte
-374,9 milyon lira zarar açıklamıştı. Geçen yılın 2.çeyreğinde ise
1,026 milyon lira net kar açıklamıştı. Satış gelirlerinin 23,953
milyon lira seviyesine yükseldiğini görüyoruz. FAVÖK ise birinci
çeyrekteki 787,9 milyon liradan 2.çeyrekte 1,448 milyon lira
seviyesine sert bir yükseliş kaydetti. Finansal rasyolarına
baktığımızda 2.çeyrekte cari oran 1,10 olarak gerçekleşti. Geçen yılın
aynı döneminde 1,06 seviyesindeydi ve bu gelişme şirketin
likiditesinde artış olduğunu gösteriyor. Finansal yapı açısından
baktığımızda da toplam borç/özkaynak rasyosu 154 seviyesine
geriledi(1.çeyrek 185 2018 2.çeyrek 184) ki bu gelişme finansla riskin
azaldığının işareti. Önemli bir faaliyet rasyosu olan Satış/Varlık
oranı ise 2.çeyrekte 2,07 seviyesinde gerçekleşti. (birinci çeyrek
2,09 2018 2.çeyrek 1,72) Aktif büyüme hızının da birinci çeyrekte
olduğu gibi 40% gibi yüksek bir oranda gerçekleştiğini görüyoruz.
Yüksek satış/varlık rasyosu ile değerlendirildiğinde mevcut aktif
büyümesi şirketin gelecek dönem karlılığı açısından pozitif bir
gelişme. Teknik olarak yükselen tepe ve dipler trendin yukarı
yönlü olmaya devam edeceğini işaret ederken cuma kapanışının 18 günlük
üssel ortalama üzerinde yapılması kısa vadede pozitif momentumun
artabileceğine işaret ediyor olabilir. Bu çerçevede fiyatın çift tepe
yaptığı 143.50 direncine doğru yeniden yükseliş denemesi görebiliriz
ki bu seviyenin kırılması yeni bir 52 hafta zirvesinin test edilmesini
sağlayacağından dolayı geniş çapta bir ralli görebiliriz. Tüpraş,
endeksin 105.930 direncini kırmasını sağlayabilecek ölçüde katalizör
olma potansiyeline sahip bir hisse senedidir. Hafta içinde
143.50-147.50-151 lira seviyeleri direnç , 137.40-136.00134.50 ise
önemli destekler olarak takip edilebilir

EREGL

Ereğli geçen hafta BIST genelindeki satışlardan olumsuz etkilendi
ve haftayı 6.68 seviyesinde düşüşle tamamladı. Fiyatlamalar 6.57-6.95
aralığında gelişirken, haftalık olarak -2.5% düşüşle endeks ortalaması
üzerinde düşüş kaydetti. Ancak cuma kapanışı endekse rölatif 0.4%
pozitif gerçekleşti. Cuma gününden başlayan momentum toparlanması bu
hafta da devam edebilir. 2.çeyrek finansal tablo verileri itibariyle
temel açıdan olumlu görüşümüzü koruyoruz. 2.Çeyrekte 7,450 milyon
lira satış geliri, 1,733 milyon lira FAVÖK ve 1,305 milyon lira net
kar elde eden şirketin finansal performansında 1.çeyreğe göre gelişim
geçen yılın 2.çeyreğine göre ise bir miktar yavaşlama görüyoruz.
Finansal rasyolarına baktığımızda yüksek likidite ve düşük finansal
risk katalizörleri devam ediyor.(Cari oran 2,68 , toplam borç/özkaynak
rasyosu 22,5). Diğer yandan satış/varlık rasyosu 0,77 ile hem birinci
çeyreğe hem de geçen yılın 2.çeyreğine göre daha iyi bir seviyede.
Ekonomide yavaşlama kaynaklı olarak FAVÖK ve Net kar yıllık artış
oranı ise negatif. Ancak bununla birlikte geçen yıla göre azalsa da
FAVÖK ve Net kar pozitif olmaya devam ediyor. Cari F/K çarpanı 4.4
seviyesinde seyrediyor. Son beş yıllık ortalaması 8.98 ,endeks
ortalaması ise 8.0 seviyesinde. Dolayısıyla hisse senedi hala beş
yıllık ortalamalarına ve endeks geneline göre iskontolu seyrine devam
etmektedir. PD/DD çarpanı da 0.84 düzeyinde.(son beş yıllık ortalaması
1.28).
Hafta içinde 6.95 direncini takip edilmelidir. Bu seviye üzerine
bir kırılım, yıl içinde önemli bir direnç olan 100 günlük üssel
ortalamaya yükselişin önünü açacaktır ki bu seviye şu anda 7.22'dir.
Beklentimiz aksine 6.40 desteği kırılırsa görünüm bozulabilir.
THY geçen hafta -4.1% ile endeks üzeri düşüş kaydetti ve haftayı
11.87 kademesinde tamamladı. Fiyat hareketleri 11.64 - 12.48
aralığında gelişti. Aslında haftanın ilk işlem gününde güçlü
alımlarla 12.48 seviyesine kadar yükseldi ancak salı günü itibariyle
BIST geneline yayılan satışlar hisse senedinin 100 günlük ortalamasına
gelmesi ile birleşince satışlar arttı. Bununla birlikte cuma kapanışı
endekse rölatif 0.36% yükseldi. Bu hafta beklenmedik olumsuz bir
gelişme olmadığı takdirde yükseliş kaydetmesini ve haftayı pozitif
tamamlamasını bekliyoruz. Şirketin gelirlerinin 35.1%'inin Dolar
cinsinden olması buna karşılık maliyet kompozisyonu içinde Dolar'ın
ağırlığının 55% olmasından dolayı THY hisse hareketi EURUSD ve Dolar
Endeksi hareketinden etkilenmektedir. Bu bağlamda EURUSD'ın aşağı
yönlü baskılanmaya devam etmesi durumunda hisse senedinde kısa vadeli
satışlar görülebilir. Diğer yandan akaryakıt giderlerinin toplam
maliyetler içindeki payının 30% olmasından dolayı da petrol
fiyatlarındaki volatilite ve yükseliş hisse senedi fiyatını olumsuz
etkileyebilmektedir. 2019 2.çeyrek mali tabloları şirketin
satış/varlık rasyosu ile aktif büyüme hızında son beş yıllık
ortalaması üzerinde bir performans gösterdiğini ve FAVÖK marjini ile
varlık karlılığı tarafından da olumlu gelişmeler olduğunu görüyoruz.
Yılın ilk iki çeyreğinde pozitif nakit akışlarının yanı sıra sırasıyla
-0.91 lira hisse başı zara ve 0.26 lira hisse başı kar açıkladı. Yılın
üçüncü çeyreğinin de aktif sezona denk gelmesinden dolayı pozitif
hisse başı kar trendi görülmesini bekliyoruz. Bununla birlikte
gelirlerinde Euro ve Japon Yeni’nin ağırlıkta olmasından dolayı bu
dövizlerin değerindeki hareketlere de dikkat edilmelidir. Cari PD/DD
çarpanı 0.50(son beş yıllık ortalaması 0.87) ve cari F/K çarpanı
6.02(BIST 100 ana endeks ortalaması 8.4). PD/DD çarpanının son beş
yıllık ortalamasına göre -1.4% , F/K çarpanının son beş yıllık
ortalamasına göre ise 13% iskontolu bir seyir söz konusu. Sektör
ortalama F/K çarpanı ise 14 düzeyinde. Şirketin satış büyümesi, hisse
başı kar artış oranı ve özsermaye karlılığı ise 2.çeyrek itibariyle
sektörel ortalamalar üzerinde.
Hafta içinde 12.37 direncine kadar yükseliş görülebilir. 100
günlük ortalamanın geçtiği bu direncin kırılması halinde orta vadeli
olarak 60 haftanın üssel ortalaması 13.33 ve devamında orta vadeli
hedef olan 13.72 seviyelerine yükseliş yolcuğu başlayacaktır. Yıl
içinde çok kuvvetli bir direnç olarak çalıştığı için 60 haftanın üssel
hareketli ortalaması 13.33 seviyesine dikkat edilmelidir."

Analizin tamamı için:

http://crm.noorcm.com.tr/uploads/my_documents/my_files/HSSE_SENED_PYASASI_RAPORU_haftalk_7_Ekim-_11_Ekim_Kopya_-_THY_dahil_Otomatik_kaydedilme.pdf

*******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey

18:052.418
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.387  
Önceki Kapanış :  2.418  
En Yüksek
2.424
En Düşük
2.384
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DAGHL 27,06 5.487.181 % 10,00  
ARCLK 74,40 543.372.341 % 9,98  
GZNMI 31,78 63.096.251 % 9,97  
ALKA 39,34 54.243.025 % 9,95  
LIDFA 8,29 36.861.402 % 9,95  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,3512 16,3562 % -0,05  
Euro 17,4982 17,5792 % 0,63  
Sterlin 20,5230 20,6259 % 0,03  
Frank 16,9390 17,0411 % 0,02  
Riyal 4,3470 4,3688 % -0,02  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.850 1.850 -3,40  
Altın Gr. 974 974 -0,40  
Cumhuriyet 6.471 6.569 62,00  
Tam 6.442 6.604 64,66  
Yarım 3.114 3.195 31,28  
Çeyrek 1.562 1.597 15,64  
Gümüş.Ons 21,84 21,87 -0,14  
Gümüş Gr. 11,51 11,53 -0,04  
B. Petrol 111 111 -0,39