ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(İş Yatırım)

09.05.2018 09:44İş Yatırım ( http://www.isyatirim.com.tr ) Tarafından Hazırlanan
Günlük Bülten:
"Trump'ın İran hamlesi…
ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan çekildiği açıklaması sonrası
petrol ve dolar güçlenirken gelişmekte olan ülke paralarındaki değer
kaybı hızlandı. Ancak emin liman olarak görülen altına hücum sınırlı
düzeyde kaldı.
Türkiye varlıklarında satış baskısı devam ediyor. İran şoku
dolayısıyla petrol fiyatlarında ve dolarda önemli bir güçlenme
öngörmüyoruz. Ancak Türkiye varlıkları küçük büyük her türlü dışsal
şoka karşı kırılgan konumda.
Sene başından beri performansa bakıldığında, Türk lirasından
(-%12,5), hisse senedine (MSCI Türkiye -%25), yerel tahvilden (DİBS
10Y faizi +230bp), eurotahvillere (30Y eurotahvil faizi 128bp) tüm
varlık guruplarında açık ara en kötü performans gösteren üç piyasa
arasında yer alıyoruz.
Ekonominin genel dengelerinde önemli bir bozulma olmamasına rağmen
yaşanan satış dalgasında Türkiye'nin ABD dolarının güçlenmesine ve
faizlerdeki artışa karşı kırılgan olduğu algısı etkili oluyor. Yaşanan
satış dalgası sonrası Türkiye varlıkları cazip seviyelere geldi ve
uzun vadeli düşünen yatırımcılar için tarihi bir fırsat sunuyor. Ancak
doların güçlenmeye ve faizlerin yükselmeye devam etmesi durumunda
Türkiye varlık fiyatlarındaki değer kaybı devam edebilir.

Haberler & Makro Ekonomi

Belediye Borçlarına Karşılık Bütçe Gelirlerinden Ekim'e Kadar
Kesinti Olmayacak
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu
Kararına göre belediye, bağlı kuruluşlar ve il özel idarelerinin kamu
borçlarına karşılık olarak genel bütçe vergi gelirleri üzerinden
ayrılacak paylardan Ekim ayına kadar kesinti yapılmayacak.

Hazine Mayıs 2018 Nakit Dengesi

Hazine Müsteşarlığı tarafından Nakit Gerçekleşmelerine göre
Nisan'da 13,9 milyar TL'lik nakit açığı verildi. Aynı dönemde faiz
dışı açık 10,7 milyar TL oldu. Geçen sene Nisan ayında nakit açığı ve
faiz dışı açık sırasıyla 6,8 milyar TL ve 3,8 milyar TL
seviyesindeydi. Böylece yılın ilk dört ayında nakit açığı 34 milyar
TL'ye ulaşırken faiz dışı açık 9,4 milyar TL oldu (aynı rakamlar 2017
ilk 4 ay sırasıyla 33,9 milyar TL ve 12,6 milyar TL). Nisan ayında
toplam borçlanma 9,9 milyar TL'de kalınca finansman açığının 2,9
milyar TL'si Hazine Banka hesabından kapatıldı. Böylece Şubat ayından
bu yana Hazine mevduatında 26,3 milyar TL azalma oldu.
Nakit gerçekleşmelerine göre ilk 4 ayda geçen yıla kıyasla bir
bozulma olmadığı görülüyor. Bu durumda giderlerdeki %15'lik yıllık
artışa kıyasla gelirlerin %18 artması etkili oldu. İktisadi
faaliyetteki ivme kaybının vergi gelirlerine yansıması ve giderlerdeki
artışın hızlanması ile yılın ikinci yarısında nakit dengesinde bozulma
bekliyoruz.

Borsa İstanbul "açığa satış" için düzenleme yaptı

BIST100 Endeksi kapsamında bulunmayan ve açığa satışa konu paylar
ile borsa yatırım fonu katılma belgelerinde uygulanmakta olan yukarı
adım kuralının 9 Mayıs 2018 tarihli işlemlerden başlamak üzere 9
Temmuz 2018 tarihine kadar iki ay süreyle, BIST100 Endeksinde bulunan
ve açığa satış yapılabilen paylarda da uygulanması kararlaştırıldığı
kaydedildi.Buna göre, söz konusu tarihler arasında BIST 100 Endeksinde
bulunan ve açığa satış yapılabilen paylar da dahil olmak üzere açığa
satış işlemi yapılabilen tüm sıralarda açığa satış işlemi, açığa
satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem
fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden
gerçekleştirilebilecek.Ancak açığa satışa konu olan sermaye piyasası
aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek
olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden
de yapılabilecek.?

Sirket Haberleri

TAV Holding

Kapanış (TL) : 21.14 - Hedef Fiyat (TL) : 25.8 - Piyasa Deg.(TL) :
7680 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 8.35
TAVHL Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 22.03 Analist:
esirinel@isyatirim.com.tr
Antalya Havalimanının satınalınmasıyla ilgili hisse devri
tamamlandı
TAV Havalimanları Antalya Havalimanı'nda payların satın alımına
ilişkin olarak gerekli tüm onayların alınmış ve hisse devrinin
gerçekleştiğini duyurdu. TAV Fraport IC İçtaş Havalimanı İşletme
A.Ş.'deki %49 oranındaki hisselerin ve Fraport IC İçtaş Antalya
Havalimanı Terminal Yatırım ve İşletmeciliği A.Ş.'deki %48.99
oranındaki hisselerin satın alınmasına ilişkin Hisse Alım Sözleşmesi
imzaladığını 27 Şubat 2018 tarihli Özel Durum Açıklamasında
duyurmuştu.

Adana Çimento (A)

Kapanış (TL) : 6.77 - Hedef Fiyat (TL) : 7.54 - Piyasa Deg.(TL) :
597 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.33
ADANA Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 11.33 Analist:
eakalan@isyatirim.com.tr
Adana Çimento 1Ç18 Finansal Sonuçları
Adana Çimento 1Ç18 konsolide finansallarında, piyasa beklentisi
olan 37 milyon TL ve bizim beklentimiz 38 milyon TL'nin üzerinde,
geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 30 milyon TL net kara karşılık
46 milyon TL net kar açıkladı. Operasyonel rakamlar beklentilerimizle
paralel gerçekleşmesine rağmen net kardaki fark temel olarak tahmin
edilenden yüksek gelen iştirak gelirleri (Oyak Beton and Oyka Kagit)
ve tahminimizden düşük vergi giderlerinden kaynaklandı.
Şirketin satış gelirleri 1Ç18'de beklentilerin üzerinde (İş
Yatırım: TL130mn Piyasa: TL134mn) düşük baz ve çimento fiyatlarındaki
artış nedeniyle yıllık bazda %56,7 büyüyerek 151 milyon TL olarak
gerçekleşti. Şirketin yurtiçi gelirleri yurtiçi çimento fiyatlarındaki
artış ile yıllık bazda %64, ithalat gelirleri ise TL'deki değer kaybı
ve beyaz çimento satışlarındaki hafif atış ile %56 oranında arttı.
FVAÖK rakamı bizim beklentilerimize paralel fakat konsensus
beklentisi 25 milyon TL'nin üzerinde, yıllık bazda %144 artışla 33
milyon TL olarak gerçekleşti. FVAÖK marjı ise 7.9 puanlık artış ile
%22'ye yükseldi. Brüt kardaki iyileşme ve faaliyet giderlerinin görece
daha düşük gerçekleşmesi, FAVÖK büyümesinin arkasındaki temel nedenler
oldu.
Yorum: Beklentilerin üzerinde gelen net kar, hisse performansını
olumlu etkileyebilir.

Ünye Çimento

Kapanış (TL) : 4.68 - Hedef Fiyat (TL) : 4.13 - Piyasa Deg.(TL) :
578 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.06
UNYEC Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: -11.65 Analist:
eakalan@isyatirim.com.tr
Ünye Çimento 1Ç18 Finansal Sonuçları
Ünye Çimento 1Ç18'de bizim beklentimiz 14 milyon TL'nin biraz
üzerinde yıllık bazda %21 artışla 18 milyon TL net kar açıkladı.
Karlılıktaki artışa temel olarak artan diğer gelirler ve brüt marjdaki
büyüme etki etti. Şirketin satış gelirleri 1Ç18'de yıllık bazda %31
artışla 66 milyon TL'ye yükseldi. FVAÖK rakamı beklentimiz ile paralel
yıllık bazda %171 artışla 15 milyon TL olarak gerçekleşirken, FVAÖK
marjı 1Ç17'de %11,2'den 1Ç18'de %23,2'ye yükseldi. Operasyonel
performanstaki iyileşme ve düşük baz etkisi FVAOK büyümesinin
arkasındaki temel nedenler oldu.
Yorum: Beklentilerden iyi gelen 1Ç18 sonuçları hisse üzerinde
hafif olumlu bir etki yapabilir.

Ülker Bisküvi

Kapanış (TL) : 20.5 - Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) :
7011 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.71
ULKER Equity- Öneri :GÖZDEN GEÇİRİLİYOR Get.Pot.%: n.a Analist:
kdemirak@isyatirim.com.tr
ULKER 1Ç18: Beklentilerin hafif üzerinde net kar (Hafif Olumlu)

Ülker 1Ç18de hem bizim beklentimiz hem de piyasa beklentisinin
üzerinde 122 milyon TL net kar açıkladı. (İş Yatırım: 112mn TL,
piyasa: 101mn TL). 1Ç18'de FAVÖK rakamı yıllık bazda %12 artarak hem
bizim 218mn TL ve piyasanın 203mn TL beklentisine paralel 213 milyon
TL olarak gerçekleşti. Konsolide FAVÖK marjı yurtdışı operasyonlarında
görülen brüt kar iyileşmesi ve Türkiye operasyonlarında sıkı maliyet
kontrolü ile 0,2 puan artışla %15,2'ye yükseldi. Ülker'in Konsolide
1Ç18 cirosu piyasa beklentilerine paralel %12 artış göstererek 1,405
milyar olarak gerçekleşti. Diğer ürün kategorilerinin baz etkisi
yurtdışı operasyonlarının büyümesini negatif etkiledi. Türkiye
operasyonlarının cirosu ise hacim ve fiyat artışlarının katkısı ile
%14,3 artış gösterdi. Ülker'in net borç / FAVÖK oranı 1,7x ile makul
seviyelerde kalmaya devam etti.

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş

Kapanış (TL) : 68.65 - Hedef Fiyat (TL) : 80 - Piyasa Deg.(TL) :
20842 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 13.6
BIMAS Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 16.53 Analist:
mkucukmeral@isyatirim.com.tr
BIM 1Ç18: Güçlü marj görünümü korundu (Hafif Olumlu)
Bim 1Ç18de 234mn TL net kar açıkladı. Yıllık bazda %18 artış
gösteren net kar hem bizim hem piyasanın beklentisine paralel
gerçekleşti. Şirketin gelirleri yıllık bazda %22 büyüme göstererek 7
milyar TLye ulaştı ve beklentilere paralel gerçekleşti. FAVÖK yıllık
bazda %20 artış göstererek 324mn TL'ye yükselirken beklentilerin hafif
üzerinde gerçekleşti (İş Yatırım: 349mn TL, piyasa: 354mn TL).
Şirketin 1Ç18 FAVÖK marjı beklentilerin hafif üzerinde %5,2 olarak
gerçekleşti (İş Yatırım: %5,0, piyasa: %5,1).
Yüksek baza rağmen güçlü görünümünü koruyan marjların hisseyi
hafif olumlu etkilemesini bekliyoruz.

Vestel

Kapanış (TL) : 8.73 - Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) :
2929 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 35.52
VESTL Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a Analist:
esirinel@isyatirim.com.tr
Güçlü FAVÖK büyümesi
VESTL 1Ç18'de güçlü operasyonel performansına rağmen kur farkı
giderlerindeki artışın neden olduğu finansman giderlerindeki artış
nedeniyle 30 milyon TL net zarar açıkladı. Şirket 1Ç17'de 38 milyon TL
kar açıklamıştı. VESTL'in satış gelirleri 1Ç18'de yıllık bazda %22
artışla 3 milyar TL'ye ulaştı. 1Ç18'de FAVÖK rakamı ise yıllık bazda
%72 artışla 312 milyon TL artarken, FAVÖK marjı 1Ç17'deki %7.6'dan
1Ç18'de %10.4'e yükseldi.
Yorum: 1Ç18'de net zarara rağmen elde edilen güçlü FAVÖK
büyümesine olumlu piyasa tepkisi bekliyoruz.

MLP Sağlık Hizmetleri

Kapanış (TL) : 16.6 - Hedef Fiyat (TL) : 23.38 - Piyasa Deg.(TL) :
3453 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.11
MPARK Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 40.85 Analist:
uonder@isyatirim.com.tr
VM Medical Park Mersin Hastanesi açıldı
MLP Care dün KAP'ta yaptığı açıklamada 31. Hastanesi olan VM
Medical Park Mersin'in açılışının yapıldığını açıkladı. Hastane 35 bin
metre kare kapalı alanda hizmet verirken, 250 yatak kapasitesine sahip.
Mersin hastanesi açılışıyla şirketin yatak kapasitesi 5900'ün
üzerine çıkmış oluyor. Olumlu.

Özak GYO 1Ç18 Finansal Sonuçları

Özak Gyo 1Ç18 finansallarında 23 milyon TL net zarar açıkladı.
Geçen sene ilk çeyrekte 40 milyon TL kar açıklayan şirketin brüt kar
marjı ise geçen sene %45.7'den %13.5'geriledi. Brüt karlılıktaki
bozulmaya ek olarak net diğer gelirlerdeki düşüş ve finansman
giderlerindeki artış net karı aşağı çeken diğer etkenler oldu.
Şirketin zayıf 1Ç18 performansının hisse üzerinde olumsuz etki
yapacağını düşünüyoruz.

Lokman Hekim Engurusag

Kapanış (TL) : 5.79 - Hedef Fiyat (TL) : 10.46 - Piyasa Deg.(TL) :
139 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.54
LKMNH Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 80.62 Analist:
uonder@isyatirim.com.tr
Lokman Hekim hisse geri alımı
KAP'ta yapılan duyuruya istinaden Lokman Hekim 8 Mayıs'ta
5,68-5,79-TL fiyat aralığından 4.000 adet alış işlemi aracılığıyla
yaptığı hisse geri alımlarıyla sahipliğini %5.57'e çıkardığını
duyurdu. Haberin hisse üzerinde bir etkisi olmasını
beklemiyoruz.

Özak GYO

Kapanış (TL) : 2.76 - Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) :
690 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.07
OZKGY Equity- Öneri :ÖNERİMİZ YOK Get.Pot.%: n.a Analist:
eakalan@isyatirim.com.tr
Özak GYO 1Ç18 Finansal Sonuçları
Özak Gyo 1Ç2018 finansallarında 23 milyon TL net zarar açıkladı.
Geçen sene ilk çeyrekte 40 milyon TL kar açıklayan şirketin brüt kar
marjı ise geçen sene %45.7'den %13.5'geriledi. Brüt karlılıktaki
bozulmaya ek olarak net diğer gelirlerdeki düşüş ve finansman
giderlerindeki artış net karı aşağı çeken diğer etkenler oldu.
Şirketin zayıf 1Ç18 performansının hisse üzerinde olumsuz etki
yapacağını düşünüyoruz."

http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20180509092959561_1.pdf

*******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
18:051.144
Değişim :  -0,15% |  -1,73
Açılış :  1.150  
Önceki Kapanış :  1.145  
En Yüksek
1.155
En Düşük
1.143
BIST En Aktif Hisseler18:05
MERKO 13,20 115.095.727 % 10,00  
KENT 367,50 3.365.198 % 10,00  
CMBTN 137,60 10.671.228 % 9,99  
SODSN 26,00 1.236.872 % 9,98  
EMNIS 43,90 3.920.709 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,7332 7,7435 % 0,29  
Euro 9,0680 9,1004 % 0,49  
Sterlin 9,9416 9,9914 % 0,16  
Frank 8,3892 8,4397 % 0,70  
Riyal 2,0573 2,0676 % 0,48  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.907 1.907 20,94  
Altın Gr. 475 475 8,06  
Cumhuriyet 3.142 3.190 20,00  
Tam 3.125 3.204 18,91  
Yarım 1.511 1.550 9,15  
Çeyrek 758 775 4,58  
Gümüş.Ons 23,84 23,88 0,61  
Gümüş Gr. 5,96 5,97 0,21  
B. Petrol 40,87 40,87 -1,43