ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(Vakıf Yatırım)

07.08.2018 09:38Vakıf Yatırım ( http://www.vakifyatirim.com.tr ) Tarafından
Hazırlanan Günlük Bülten:
"Haftaya satışlarla 95.200 seviyesi üzerinden başlangıç yapan
BIST, gün içinde kur tarafındaki sert hareketlilik ile birlikte
satıcılı bir seyir izledi. Satışlarla 93.500 seviyelerine gerileyen
endeks, günün kapanışını 94.174 seviyesinden gerçekleştirdi.
Ticaret savaşlarına ilişkin endişeler ve İran ile ilgili yaptırım
kararlarına karşılık ABD'de iyi gelen finansalların etkisiyle
endeksler günü yükselişle tamamladı. Avrupa tarafında ise İngiltere
hariç endekslerde hafif çaplı düşüşler gözlendi.
Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi takip edilecek. Yurt
dışında ise veri akışı bulunmamaktadır. Sabah saatlerinde Çin ve
Japonya'da piyasalar alıcılı seyrediyor. ABD ve Avrupa'da alıcılı
başlangıçlar görebiliriz. Kur tarafında yaşanan yeni rekor seviyelerin
test edilmesi ardından BIST tarafında bugün de satıcılı bir açılış
görebiliriz.

Şirket Haberleri

Kardemir (KRDMD) 2Ç18 Finansal Sonuçları: Beklentimizin üzerinde
sonuçlar (+)

Kardemir 2Ç18’de, 150 mn TL olan tahminimizin ve 133 mn TL olan
piyasa beklentisinin üzerinde 163 mn TL (1Ç18: 235 mn TL, 2Ç17: 110 mn
TL) net kar açıkladı. Operasyonel gelirler tahminimizin üzerinde
açıklanmasına karşın, net karın beklentimize yaklaşmasında faaliyet
dışı giderlerin 195 mn TL’ye (2Ç17: -1,5 mn TL, 1Ç18: -75,8 mn TL)
yükselmesi etkili oldu. ? Kardemir’in 2Ç18’de nihai ürün satışı 531
bin tona geriledi (y/y -%13, ç/ç -%11). Diğer yandan şirketin ortalama
satış fiyatları yıllık bazda %46, çeyreklik bazda ise %10 yükseliş
gösterdi. Böylece Kardemir’in satış gelirleri 2Ç18’de beklentimizin %5
üzerinde 1,26 mn TL (y/y +%26, ç/ç -%2) düzeyinde oluştu. ? Şirketin
FAVÖK’ü 2Ç18’de 460 mn TL ile piyasa tahminlerinin %30, beklentimizin
ise %33 üzerinde gerçekleşti. Bu çeyrekte Şirketin FAVÖK marjı da
%36,5 ile tahminlerin 8 puan üzerinde oluştu. Öte yandan 2Ç18’de ton
başına FAVÖK’ün tahminimizin üzerinde 196 $ (2Ç17: 67 $, 1Ç18: 165 $)
olarak gerçekleştiğini hesaplıyoruz. Bu çeyrekte satış hacmi
içerisinde %47,4 paya sahip kütük satışlarında karlılık seviyesinin
yükselmesi marjları olumlu etkiledi. ? Şirket 2Ç18’de operasyonel
olmayan tarafta ağırlıklı olarak kur zararı kaynaklı 195 mn TL net
faaliyet dışı gider ve 65 mn TL net vergi gideri kaydetmiştir. ?
Kardemir’in 2Ç18 sonu itibariyle net borcu bir önceki çeyreğe paralel
655 mn TL olarak gerçekleşti. Artan karlılık sayesinde net borç/FAVÖK
oranı ise 0,65x’ten 0,5x seviyesine geriledi.
Yorum: Kardemir’in 2Ç18 finansal sonuçları piyasa beklentisi ve
tahminimizin üzerinde gerçekleşti. Operasyonel performanstaki olumlu
seyrin yanında, borçluluk rasyolarında da iyileşme sağlandı. 2018 yılı
kalanında katma değeri yüksek ürünlerin gelirler içerisindeki
ağırlığının artacağını ve şirketin hammaddede maliyet avantajını
sürdürmesini bekliyoruz. Kardemir için düzenlenecek analist toplantısı
sonrası 5,0 TL/hisse olan hedef fiyatımızı gözden geçireceğiz.

Türk Traktör (TTRAK) 2Ç18 Finansal Sonuçları: Tahminleri aşan
sonuçlar (+)

Türk Traktör, 2Ç18 döneminde piyasa beklentilerinin üzerinde 81 mn
TL net kar açıkladı. Operasyonel performansın beklentilerin üzerinde
gerçekleşmesi, net karın tahminlerin üzerinde açıklamasında etkili
oldu. ? Türk Traktör’ün 2Ç18’de yurt içi satış gelirleri geçen yılın
aynı dönemine göre %22 aşağıda (adet bazında y/y -%47,6) 729 mn TL
olarak açıklandı. Yurt dışı satış gelirleri ise kur ve hacimdeki
yükselişin etkisiyle geçen yılın %56,4 üzerinde 427 mn TL (adet
bazında y/y +%14,2) olarak gerçekleşti. Böylece şirketin net satış
gelirleri hacimdeki %33 düşüşe rağmen geçen yıla paralel 1,07 mlr TL
oldu. ? Şirketin FAVÖK’ü 2Ç18’de 107 mn TL olan beklentilerin
oldukça üzerinde 144 mn TL (y/y +%19, ç/ç +%41) düzeyinde gerçekleşti.
Daha karlı olan yurt içi satışların toplam içindeki payının
gerilemesine rağmen ihracat tarafındaki güçlü katkı FAVÖK marjının
yıllık bazda 2,3 puan artarak %13,4 seviyesinde oluşmasında etkili
oldu. Yorum: BIST 100’e kıyasla son 3 ayda %8,1, son 12 ayda %27,3
kötü performans gösteren hissenin bugün güçlü gerçekleşen 2Ç18
sonuçlarına olumlu tepki vereceği kanaatindeyiz

Vestel Elektronik (VESTL) 2Ç18 Finansal Sonuçları: Artan net
borçluluk, güçlü FAVÖK marjı (=)

Vestel Elektronik 2Ç18’de 129 mn TL (1Ç18: -30 mn TL, 2Ç17: +94 mn
TL) net kar açıkladı. Şirketin bu çeyrekte operasyonel karlılığı geçen
yıla ve önceki çeyreğe göre önemli anlamda iyileşirken, ağırlıklı
olarak kur farklı giderlerinden kaynaklanan 316 mn TL faaliyet dışı
gider kaydetti. ? Vestel’in satış gelirleri 2Ç18’de beklentimize
paralel 3,9 mlr TL (y/y +%31, ç/ç +%29) düzeyinde oluştu. İhracat
2Ç18’de %41’lİk kurlardaki seyir ve beyaz eşya tarafındaki güçlü
büyüme ile 2,8 mlr TL seviyesinde gerçekleşirken yurt içi satış
gelirleri klima satışları öncülüğünde ve fiyat artışları katkısıyla
geçen seneye kıyasla %13 yükselerek 1,3 mn TL olarak açıklandı. ?
Yurt içi TV pazarındaki gerilemeye rağmen, ürün karmasındaki iyileşme
ve fiyat artışları tüketici elektroniği gelirlerini olumlu etkiledi.
İhracat tarafında 1Ç18’deki güçlü büyümeye karşın, bayi stoklarının
yüksek olması nedeniyle dünya kupası etkisinin sınırlı kalması ve
şirketin hacimden ziyade karlılığa odaklanma stratejisi dolayısıyla
2Ç18’de gelirlerdeki yükselişin sınırlı kalmasına neden oldu. Panel
fiyatlarındaki gerileme TV fiyat azalışlarını beraberinde getirse de,
şirket daha büyük ekran TV’lere kayışla ortalama fiyatlarını korumayı
başardı. 2Ç17’ye göre satış hacmindeki yatay seyre karşın, güçlü $ ve ¬
ihracat gelirlerini destekledi. Böylece tüketici elektroniği gelirleri
yıllık bazda %33 yükselerek 2,02 mlr TL seviyesinde gerçekleşti.
2Ç18’de TV panel fiyatlarındaki düşüşün karlılığa pozitif etkisi
artarken, tüketici elektroniği brüt marjı bu sayede %29,1 (y/y +8,9
puan, ç/ç +5,7 puan) seviyesine ulaştı. ? Şirketin 2Ç18’de yurt içi
beyaz eşya pazarındaki payı rekor seviyeye yükseldi. Vestel Elektronik
yurt içi satış hacimdeki daralmayı maliyet artışlarının fiyatlara
yansıtılmasıyla telafi ederken, klima satışlarındaki güçlü seyir
satışları olumlu etkiledi. İhracat tarafında yeni projelerin
katkısının artması, TL’deki değer kaybının Asyalı üreticilere kıyasla
rekabet avantajı yaratması, Euro TL’deki artış beyaz eşya gelirlerini
1,86 mlr TL’ye (y/y +%36) taşıdı. Beyaz eşya segmentinde 2Ç18’de brüt
marj yıllık bazda 3,4 puan artarak %27,1 olarak gerçekleşti. ¬/$ hedge
kontratlarından kaydedilen gelirlerdeki artış, ¬/TL’nin ihracat
marjları üzerindeki olumlu etkisi, daha yüksek marjlı klima satışları
ve yurt içi fiyat düzeltmeleri şirketin beyaz eşya segmentindeki
karlılığının yükselmesinde etkili oldu. ? Şirketin 2Ç18’de FAVÖK’ü
402 mn TL olan beklentimizin üzerinde 585 mn TL düzeyinde oluşurken,
geçen yıla göre %141 önceki çeyreğe göre %88 artış gösterdi. FAVÖK
marjı geçen yıla göre 6,8 puan, önceki çeyreğe göre 4,7 puan artarak
%15,1 olarak gerçekleşti. 2Ç18’de FAVÖK marjı beklentimiz %10,3 olması
yönündeydi. ? Şirketin 2Ç18 itibariyle net borcu, kur etkisi ve 29
Haziran 2018’de satın almasını gerçekleştirdiği META Nikel Kobalt
Madencilik satın almasından kaynaklanan nakit çıkışı ve ek borçlanma
nedeniyle 2,9 mlr TL’den 4,0 mlr TL’ye yükseldi. Mevcut durumda
Şirketin 31.06.2018 bilançosunda Zorlu Holding’den alacaklar yaklaşık
350 mn $ (1,6 mlr TL) düzeyinde seyretmeye devam ediyor.

Aliağa’da yapılacak 2. petrokimya tesisi için çalışmalar 2019’da
başlayacak

SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi Zaur Gahramanov, Petkim'in Aliağa
kampüsü içinde yapacakları ikinci petrokimya tesisi için fizibiliteyi
2019'un nisan ayında tamamlayarak haziranda çalışmalara başlamayı
düşündüklerini, bunun çok büyük bir yatırım olacağını belirtti. ?
Gahramanov, tesiste 2022'nin sonunda veya 2023'ün başında üretime
başlamayı planladıklarını, STAR Rafinerisi ile Türkiye'ye 19 mlr $’lık
yatırım yaptıklarını, petrokimya sektörünün ham madde ihtiyacını
karşılayacak bu tesisin jet yakıtı, LPG ve motorin de üreteceğini
ifade etti. (Kaynak: Dünya)

Kısa Kısa Haberler:

Havacılık Sektörü: 29 Ekim’de açılması planlanan İstanbul Yeni
Havalimanı’nın %94’ünin tamamlandığı ve Devlet Hava Meydanları
İşletmesi’ne (DHMİ) geçici kabul için başvurunun yapıldığı belirtildi.
(Kaynak: Sabah)
(=) Çelebi Hava Servisi (CLEBI): Hindistan’da stratejik büyüme
planları kapsamında, Şirketin Hindistan Yeni Delhi’deki %99,9 oranında
iştiraki CAS India, Hyderabad Rajiv Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda
10 yıl süre ile yer hizmetleri vermek üzere açılan ihaleye 180 gün
süreyle geçerli olacak bir teklif verdi. Yorum: Söz konusu havalimanı
yıllık 40 mn yolcu kapasitesine sahip olup, ihale sürecinin henüz
sonuçlanmamış olması nedeniyle haberin hisse fiyatına önemli bir
etkide bulunmasını beklemiyoruz.
(=) Orge Enerji (ORGE): Şirket, İstanbul'da inşası devam etmekte
olan Kaynarca-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Projesi'nin tüm elektrik
ve elektronik işlerine yönelik olarak verdiği 11 mn ¬+KDV tutarındaki
teklife ilişkin olarak, işveren ile alt yüklenici sözleşme
görüşmelerinin devam ettiğini, sözleşmenin işveren onay ve imza
sürecinde olduğunu belirtti. Yorum: Söz konusu sözleşme tutarı
Şirketin son 12 aylık net satış gelirlerinin yaklaşık %80’ine denk
gelmektedir. Ancak, sözleşmeye ilişkin onay sürecinin devam etmesi
nedeniyle hisse fiyatına etkisini ‘nötr’ olarak değerlendiriyoruz.
Vakıfbank (VAKBN): Bugün Vakıfbank’ın ilk yarı sonuçlarını
açıklaması bekleniyor. Research Turkey beklenti anketi sonuçlarına
göre, bankanın 2Ç’de 1,04 mlr TL net kar açıklaması öngörülüyor. Bu da
bir önceki çeyreğe göre %0,7 düşüşe, 2017 yılının aynı dönemine göre
ise %16,4 artışa işaret etmektedir.
Yorum: Vestel Elektronik 2Ç18’de ürün karmasındaki iyileşme, fiyat
düzeltmeleri ve kurun olumlu etkisi sayesinde gelirlerde ve marjlarda
güçlü artış gerçekleştirdi. 3Ç18’de panel fiyatlarında toparlanmanın
devam etmesi, çelik ve plastik fiyatlarında ise 2Ç18’e göre gevşeme
yaşanması beklenmektedir. 2Ç18 finansal sonuçlarını Vestel Elektronik
için olumlu bulmakla birlikte artan borçluluk nedeniyle bugün hisse
üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasını bekliyoruz. Vestel Elekronik
hisseleri için 11,16 olan hedef fiyatımızda makro beklentiler ve
şirkete ilişkin tahminlerimizde oluşan farklılıklar nedeniyle
değişikliğe gideceğiz."

http://www.vkyanaliz.com/Files/docs/vky_gb_07082018-636692309274520660.pdf


*******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
18:051.410
Değişim :  -0,16% |  -2,19
Açılış :  1.417  
Önceki Kapanış :  1.412  
En Yüksek
1.422
En Düşük
1.397
BIST En Aktif Hisseler18:05
KERVN 0,77 2.692.358 % 10,00  
KSTUR 241,00 655.933 % 10,00  
CEOEM 10,79 153.926.393 % 9,99  
MERIT 29,14 68.820.385 % 9,96  
RALYH 5,20 3.025.673 % 9,01  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,2387 9,2482 % 0,77  
Euro 10,7275 10,7368 % 0,59  
Sterlin 12,6385 12,7018 % 0,96  
Frank 9,9547 10,0147 % 0,55  
Riyal 2,4509 2,4632 % 0,42  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.768 1.768 -27,38  
Altın Gr. 524 524 -5,76  
Cumhuriyet 3.475 3.528 -31,00  
Tam 3.459 3.546 -29,89  
Yarım 1.672 1.715 -14,46  
Çeyrek 839 858 -7,23  
Gümüş.Ons 23,30 23,33 -0,20  
Gümüş Gr. 6,91 6,92 -0,03  
B. Petrol 84,68 84,68 0,68