ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(Vakıf Yatırım)

20.08.2018 09:38Vakıf Yatırım ( http://www.vakifyatirim.com.tr ) Tarafından
Hazırlanan Günlük Bülten:
"Güne satışlarla 86.600 seviyesinden başlangıç yapan BIST, gün
içinde satıcılı bir seyir izledi. Kapanışa yakın gelen alımlarla
birlikte yükselişe geçen BIST haftanın kapanışını 88.734 seviyesinden
gerçekleştirdi. Böylece BIST haftalık bazda %6,5 değer kaybetti.
ABD-Çin arasındaki başlaması beklenen ticaret görüşmelerine
yönelik artan iyimserlik ile birlikte ABD borsaları haftanın son işlem
gününde yükselişler gösterdi. Avrupa tarafında ise Cuma günü İtalya'da
bankacılık sektörüne yönelik artan endişeler borsalara satış getirdi.
Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmuyor. Almanya'da ÜFE
verileri, ABD'de ise Fed üyesi Bostic'in konuşması takip edilecek.
Sabah saatlerinde Çin ve Japonya'da hafif satıcılı bir seyir
görüyoruz. ABD'de yatay, Avrupa'da hafif alıcılı başlangıçlar
görebiliriz. BIST'in ise güne yatay bir seyirle başlayacağını
düşünüyoruz.

Sektör ve Şirket Haberleri

Erdemir (EREGL) 2Ç18 Finansal Sonuçları: Marjlar güçlü kalmaya
devam ediyor (+)
Erdemir’in net dönem karı 2Ç18’de 1,49 mlr TL olan beklentimize
paralel 1,51 mlr TL (y/y +%74, ç/ç +%42) seviyesinde oluştu. Research
Turkey beklentisi 1,4 mlr TL kar açıklayacağı yönündeydi. Operasyonel
performansta beklentimizin üzerinde gerçekleşmelere rağmen, TL’deki
değer kaybının etkisiyle artan efektif vergi oranı net karın
beklentimize paralel gerçekleşmesine neden oldu.
Erdemir’in satış gelirleri geçen yıla göre artan fiyatların ve
Dolar/TL kurunun etkisiyle, piyasa beklentisine paralel 6,2 mlr TL
(y/y +%32, ç/ç +15) olarak açıklandı. Satış gelirlerinin 6,5 mlr TL
olan tahminimizle olan sapmasında satış hacminin tahminimizin 150 bin
ton altında gerçekleşmesi etkili oldu. Erdemir’in 2Ç18 satış hacmi
2,013 mn ton (y/y -%12,4, ç/ç -%7,9) olarak gerçekleşirken, ağırlıklı
ortalama satış fiyatı da 688 $/ton olan öngörümüzün 10 $ altında 677 $
(y/y +%20,7, ç/ç +%6,3) oluştu.
Şirketin 2Ç18’de FAVÖK’ü beklentimizin %6 üzerinde 2,14 mlr TL
düzeyinde, FAVÖK marjı ise %31,2 olan tahminimizin 3,2 puan üzerinde
%34,4 seviyesinde gerçekleşti. Şirket için hesapladığımız ton başına
FAVÖK 2Ç18’de 243 $ (2Ç17: 147 $, 1Ç18: 205 $) ile 215 $ olan
beklentimizin ötesinde oluştu. 2Ç18’de nihai mamül (yassı ve uzun
ürün) ton başına FAVÖK’ünün 223 $ olmasına rağmen, yan ürünlerden elde
edilen 20$’lık katkı ton başına FAVÖK’ün 243 $’a yükselmesinde etkili
oldu.
2Ç18 sonu itibariyle Erdemir net nakit pozisyonu düşük yatırım
harcamaları ve güçlü operasyonel performansa rağmen 660 mn $’lık
temettü ödemesinin, 210 mn $ düzeyinde işletme sermayesi ihtiyacının,
250 mn $’lık vergi giderinin etkisiyle, önceki çeyrekteki 1,1 mn $’dan
358 mlr $’a geriledi. 2Ç18’de Şirketin TL’deki değer kaybı nedeniyle
temettü ödemesi $ bazlı gerilerken, vergi gideri ise 920 mn TL’ye
(efektif vergi oranı - 2Ç17: %8,7, 2Ç18: %37) yükseldi.
Erdemir 2Ç18 finansal sonuçlarına yönelik telekonferans düzenledi.
Ereğli ve İskenderun tesislerinde yapılacak yüksek fırın yatırımına
ilişkin açıklamalar yapıldı. Ereğli tesislerindeki yüksek fırınların
net kapasitesi değişmeyecek olup, İskenderun tesisindeki 1.850 m³’lük
3. yüksek fırın yerine 3.000 m³’lük yeni yüksek fırın inşa edilecek.
İskenderun’da net yüksek fırın kapasite artışı 1.150 m³ olup, mevcut
yüksek fırınların döküm sayılarını baz alarak 950 bin ton olabileceği
kanaatindeyiz. Şirket yetkilileri yaklaşık yatırım tutarının 1 mlr
$’ın oldukça altında olacağını belirttiler. Yatırım harcamalarının
2019-2020 döneminde yapılması ve yüksek fırınların 2021 başlarında
faaliyette olması bekleniyor. Şirketin yatırım sonrası 9,95 mn ton ham
demir, 9,65 mn ton olan sıvı çelik kapasitesine ulaşacağını
hesaplıyoruz. Sıvı çelik ham demir kapasitesindeki 300 bin tonluk
açık, bu tonajda ilave demir satışlarına sebep olacaktır.
Yorum: Erdemir’in 2Ç18’de FAVÖK marjı ve ton başına FAVÖK
tahminimizin üzerinde gerçekleşti. İşletme sermayesinde bir miktar
zayıflamaya rağmen, nakit yaratma kabiliyetinin güçlü kalmaya devam
ettiğini gözlüyoruz. Tahminlerin üzerinde gerçekleşen 2Ç18
sonuçlarının hissede pozitif fiyatlanacağı kanaatindeyiz.

Kısa Kısa Haberler

(=) Bankacılık Sektörü: BDDK, bankaların vadede TL alım yönünde
gerçekleştirecekleri forward, opsiyon ve bu gibi swap dışındaki türev
işlemlerinin en son hesapladıkları yasal öz kaynaklarının %25’ini
geçemeyeceğini açıkladı.
Savunma Sektörü: Savunma Sanayii Başkanlığı, imzalanan sözleşmeler
kapsamında $ olarak verilen teminatların TL’ye çevrileceğini ve ilk
defa imzalanacak sözleşmeler kapsamında verilecek olan teminatların TL
olarak belirleneceğini açıkladı. (Kaynak: Dünya)
(+) Çelebi (CLEBI): Şirket, 2Ç18’de güçlü operasyonel kârlılığın
desteğiyle piyasa ortalama beklentisinin %28 üzerinde, yıllık bazda
%111 artışla 49 mn TL net kâr açıkladı. Bu dönemde FAVÖK’ü piyasa
ortalama beklentisinin %15 üzerinde, yıllık bazda %100 artışla 86 mn
TL’ye, FAVÖK marjı da piyasa ortalama beklentisinin 3,2 puan üzerinde,
yıllık bazda 8,1 puan artışla %27’ye yükselerek olumlu performans
sergiledi. Operasyonel olmayan tarafta ise, 2Ç17’de 6,5 mn TL olan net
kur farkı giderleri 2Ç18’de 13,6 mn TL’ye yükselerek net kârı olumsuz
yönde etkilerken, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kârından
2Ç18’de 5,6 mn TL katkı sağladı (2Ç17: 2 mn TL). Yorum: Şirket
hisseleri son 1 aylık dönemde BIST100 endeksine yakın performans
göstermiş olup, 2Ç18 sonuçlarının hisse fiyatına olumlu yansımasını
bekliyoruz.
(=) Enka İnşaat (ENKAI): Şirket borsada nominal bedeli 10 mn TL
tutarına kadar kendi paylarının geri alımını gerçekleştirmesine, geri
alım için ayrılacak fonun en fazla 75 mn TL olarak belirlenmesine
karar vermiştir. Yorum: Şirketin daha önce açıkladığı program
çerçevesinde yaklaşık 25,5 mn TL tutarında, 2,2 mn adetlik hisse alımı
gerçekleştirdiğini ve sermayesindeki payının %1,2’ye ulaştığını
hesaplıyoruz.
(+) Gübre Fabrikaları (GUBRF): Şirket, 2Ç18’de beklentilerden daha
iyi operasyonel performansın desteğiyle piyasa ortalama beklentisinin
%80 altında 15 mn TL net zarar açıkladı (2Ç17: 14 mn TL net kâr). Bu
dönemde net satış gelirleri piyasa ortalama beklentisinin %16
üzerinde, yıllık bazda %6,5 artışla 1,01 mlr TL olurken, FAVÖK’ü
piyasa ortalama beklentisinin %48 üzerinde 110 mn TL oldu (2Ç17: 17 mn
TL). Böylece FAVÖK marjı piyasa ortalama beklentisinin 2,4 puan
üzerinde %10,9’a yükseldi (2Ç17: %1,8). Operasyonel olmayan tarafta
ise, ticari işlemlere ilişkin olarak 2Ç17’de 22 mn TL net kur farkı
geliri kaydeden Şirket, 2Ç18’de 60 mn TL net kur farkı gideri
kaydetti. Öte yandan, 1Ç18 sonu itibariyle 526 mn TL olan net borç
pozisyonu 2Ç18 sonu itibariyle 462 mn TL’ye, net borç/FAVÖK’ü de
2,04x’ten 1,32x’ye geriledi. Yorum: Şirket hisselerinin BIST100
endeksine göre son 1 ayda %9,2 oranında negatif ayrışmasını da göz
önünde bulundurarak, sonuçların hisse fiyatına olumlu yansıyacağını
tahmin ediyoruz.
(+) İş Bankası (ISCTR): Banka Yönetim Kurulu tarafından, Bankanın
Borsa İstanbul'da işlem gören C grubu pay fiyatının, Banka faaliyet
sonuçlarının niteliğini, iş yapma süreçlerindeki sorumluluk bilincini
ve finansal yapısını yansıtmaktan uzaklaştığı göz önünde
bulundurularak, başta küçük hissedarlar olmak üzere tüm hissedarların
menfaatlerinin korunması ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkı sağlanması
amaçlarıyla SPK’nın Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 5.maddesinin
5.fıkrası kapsamında Borsa İstanbul nezdindeki piyasadan azami pay
sayısı 130 mn adet ve geri alım için kullanılabilecek azami tutar 550
mn TL olmak üzere Banka’nın C grubu paylarının geri alımına karar
verildiği ve belirlenen limitler dahilindeki geri alım işlemlerinin
yerine getirilmesi için yetkili kılındığı açıklandı.
(=) Pegasus (PGSUS): Airporthaber’de yer alan bir habere göre,
Pegasus’un 4 Eylül 2018 tarihinden itibaren yurt dışı bilet satış
politikasında değişikliğe gideceği belirtildi. Habere göre, Pegasus
turizm acentelerine gönderdiği yazıda, 4 Eylül tarihinden itibaren
yurt dışına gideceklerin biletlerini, 4 Eylül tarihinden önce almaları
gerektiğini, çünkü bu tarihten sonra biletlerin döviz kuru üzerinden
hesaplanarak verileceğini bildirdi. (Kaynak: Airporthaber)
(=) Türk Hava Yolları (THYAO): Basında yer alan bir habere göre,
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Yeni Havalimanı’nın rekabeti
artıracağını, böylece sefer sayılarının da artacağını ve bu durumun
bilet fiyatlarının göreceli düşmesini sağlayacağını belirtti. (Kaynak:
BloombergHT)"

http://www.vkyanaliz.com/Files/docs/gunluk-strateji-bulteni-1534745941.pdf

*******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
18:051.410
Değişim :  -0,16% |  -2,19
Açılış :  1.417  
Önceki Kapanış :  1.412  
En Yüksek
1.422
En Düşük
1.397
BIST En Aktif Hisseler18:05
KERVN 0,77 2.692.358 % 10,00  
KSTUR 241,00 655.933 % 10,00  
CEOEM 10,79 153.926.393 % 9,99  
MERIT 29,14 68.820.385 % 9,96  
RALYH 5,20 3.025.673 % 9,01  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,2556 9,2572 % 0,87  
Euro 10,7396 10,7854 % 1,05  
Sterlin 12,6892 12,7529 % 1,37  
Frank 9,9951 10,0553 % 0,95  
Riyal 2,4623 2,4746 % 0,88  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.768 1.768 -27,98  
Altın Gr. 526 526 -3,79  
Cumhuriyet 3.475 3.528 -31,00  
Tam 3.459 3.546 -29,89  
Yarım 1.672 1.715 -14,46  
Çeyrek 839 858 -7,23  
Gümüş.Ons 23,30 23,34 -0,19  
Gümüş Gr. 6,94 6,96 0,01  
B. Petrol 84,87 84,87 0,87