ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(Vakıf Yatırım)

10.05.2016 08:52Vakıf Yatırım ( http://www.vakifyatirim.com.tr ) Tarafından
Hazırlanan Günlük Bülten:
"Güne alımlarla 79.000 seviyesinden başlayan BİST, günün devamında
da 80.000 seviyelerine ulaşmaya çalıştı. Yurt dışı piyasalardaki
alıcılı seyir BİST’i desteklerken, kur ve faiz tarafındaki seyir ise
yukarı hareketin gücünü sınırladı. Günün genelinde 79.000 korunurken,
kapanış 79.062 seviyesinden gerçekleşti.
Geçtiğimiz hafta yaşanan sert düşüşlerin ardından dün Avrupa
borsaları FED’in Haziran’da faiz arttırmayacağı beklentisi ve Çin’de
açıklanan zayıf ticaret verilerinin ardından günü artıda tamamladı.
ABD’de sağlık sektöründe görülen yükseliş öncülüğünde S&P 500 ve
Nasdaq endeksleri günü artıda kapatırken, gerileyen petrol fiyatları
nedeniyle Dow Jones endeksi ise günü hafif satıcılı tamamladı. Suudi
Arabistan petrol bakanının değişmesinin ardından artan belirsizlikler
nedeniyle petrol fiyatları düşüşler gösterdi.
Bugün yurt içinde Mart ayı cari denge rakamı izlenecek. Beklenti
Mart ayında 3,9 mlr $ cari açık oluşacağı yönünde. Bugün aynı zamanda,
Borsa İstanbul'da şirketlerin 1Ç16 konsolide finansallarını
açıklamaları için son gün. Yurt dışında yine önemli bir veri
bulunmamakta. Sabah itibariyle Çin tarafında gelen ve beklentilerin
altında kalan enflasyon verisi sonrasında Çin piyasaları yatay
pozitif, Japonya tarafında alıcılı bir seyir hakim. Avrupa
piyasalarının güne karışık başlaması beklenmekte. Dün yaşanan tepki
hareketinin ardından faiz ve kur tarafında gelinen seviyeler BİST’in
güne satış baskısıyla başlamasına neden olabilir. Cari açık rakamı
ardından yine BİST tarafında dalgalı bir seyir görebiliriz.
Alarko Holding (ALARK) 1Ç16 Finansal Sonuçları: Güçlü net kar
büyümesi (+)
Alarko Holding 1Ç15 dönemini 124 mn TL net dönem karı ile
tamamladı. Konsensüs beklenti rakamı olmayan şirket geçtiğimiz yılın
aynı döneminde 11 mn TL net kar açıklamıştı. Net dönem karındaki bu
güçlü artışı, operasyonel karlılık tarafındaki iyileşmenin yanında
daha çok faaliyet dışı gelirlerdeki (satış amacıyla elde tutulan duran
varlıkların satışından) artışa bağlı bir iyileşme olduğu görülmektedir.
Alarko Holding’in konsolide cirosu yıllık bazda %4 daralarak 85 mn
TL olurken FAVÖK rakamı 2 mn TL zarar olarak gerçekleşmiştir. Şirketin
geçtiğimiz yılın ilk çeyreğindeki FAVÖK rakamı 21 mn TL zarar
şeklindeydi. FAVÖK’teki bu iyileşmede enerji segmentininin konsolide
sonuçlara artan katkısının önemli bir etkisi olduğu görülmektedir.
Operasyonel olmayan tarafta ise şirketin tek sefere mahsus
kaydettiği gayrimenkul satış karının şirketin açıklamış olduğu bu
yüksek net karlılığın ana sebebidir.
Yorum: Şirketin operasyonel olmayan tarafta kaydettiği tek
seferlik gayrimenkul satış karı net kardaki büyümenin temel kaynağı
olsa da operasyonel sonuçlarda da bir miktar iyileşme görüyoruz ve bu
durumu şirket açısından olumlu olarak değerlendiriyoruz.
Albaraka Türk (ALBRK) 1Ç16 Finansal Sonuçları: Beklentinin hafif
altında net kar (=)
Albaraka 1Ç16 için Research Turkey konsensüs tahminlerinin %3
altında 63 mn TL net kar açıkladı. Böylece net kar 2015 yılının aynı
dönemine göre %1, bir önceki çeyreğe göre %31 düşüş gösterdi.
Banka’nın net kar payı gelirleri 1Ç16’da yıllık bazda %45,
çeyreksel bazda %14 artış gösterirken, net ücret ve komisyon
gelirlerinde yıllık bazda %6,3 düşüş gerçekleşti.
1Ç16’da toplam krediler yılbaşına göre %2,2 büyüme gösterirken,
aynı dönemde toplanan fonlar %4,2 daralma kaydetti.
2015 yılı sonunda %2,49 olan takipteki krediler oranı ilk çeyrekte
%2,87 seviyesine yükseldi.
2016 ilk çeyrekte sermaye yeterlilik rasyosu %12,22 düzeyindedir.
Yorum: Piyasa beklentisinin hafif altında net kar gerçekleşmiş
olup, genel olarak açıklanan finansalların hisse üzerindeki etkisini
nötr olarak değerlendiriyoruz.
Enka Inşaat (ENKAI) 1Ç16 Finansal Sonuçları: Güçlü operasyonel
karlılık, beklentileri aşan net kar (+)
Enka İnşaat 1Ç16 döneminde 372 mn TL seviyelerindeki piyasa
beklentilerinin oldukça üzerinde 540 mn TL net dönem karı açıkladı.
Söz konusu net kar bir önceki yılın aynı dönemine göre %27 büyümeye
işaret etmektedir. Ciro olarak beklentilerin altında kalmasına karşın
şirketin hem operasyonel marjlarda hem de finansal gelir/gider
tarafında beklentileri aşan performans ilk çeyrekteki güçlü sonuçların
arkasındaki temel nedenler oldu.
Mühendislik ve inşaat segmentinde satış gelirleri, grup içi
gelirler dahil, geçen senenin aynı dönemine göre dolar bazında %9
azalarak 352 mn $ (1,03 mlr TL) seviyesinde gerçekleşmiştir. Dönem
sonu itibarıyla inşaat segmenti grup şirketlerinin yapılmakta olan
işlerin kalan tutarı 1,9 mlr $ seviyesindedir ve projelerin %98'i
yurtdışındadır.
Şirket’in tamamı Moskova’da bulunan ofis binaları ve bir otel ile
sahip olunan alışveriş merkezlerindeki kiralık alanlarlardan oluşan
gayrimenkul segmentindeki ciro yılın ilk 3 ayında geçen seneye kıyasla
piyasadaki olumsuz koşullar nedeniyle %23 oranında azalarak 82 mn $
(243 mn TL) seviyesinde gerçekleşmiştir.
Enerji üretimi segmentinde 430 mn $ (1,3 mlr TL) satış geliri elde
edilirken bu segmentteki ciro geçen yılın aynı dönemine oranla teslim
edilen enerji miktarındaki azalış ve ortalama yakıt fiyatındaki azalma
nedeniyle %43 oranında düşmüştür.
Operasyonel karlılık tarafında ise şirket 580 mn TL FAVÖK ve %22
konsolide FAVÖK marjı (Beklenti %16, 1Ç15:%17) elde ederken detayda
özellikle enerji segmentinin toplam operasyonel karlılığa önemli
düzeyde katkısı olduğu görülmektedir.
Şirket’in net nakit pozisyonu dönem sonunda 2,9 milyar $ (8,3 mlr
TL) seviyesinde gerçekleşmiştir.
Yorum: Şirketin hem operasyonel hem de operasyonel olmayan tarafta
sergilediği performansı olumlu olarak değerlendiriyoruz.
Türk Hava Yolları (THYAO) : 1Ç16 Finansal Sonuçları: Beklentinin
üzerinde net zarar (-)
Türk Hava Yolları ilk çeyrekte piyasa beklentisi olan 942 mn TL
(en yüksek zarar beklentisi 1,22 mlr TL) zararın %31 üzerinde 1,24 mlr
TL net zarar açıkladı. 2015 yılının ilk çeyreğinde Şirket 373 mn TL
net kar elde etmişti.
2015 yılı ilk çeyrekte 42 mn TL esas faaliyet karı elde eden Türk
Hava Yolları 2016 yılının ilk çeyreğinde 630 mn TL esas faaliyet
zararı açıkladı. Mevsimsellik, faaliyet gösterilen coğrafyalarda
yaşanan siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar ve Türkiye’de ve
Avrupa’da artan küresel ve bölgesel riskler havacılık talebini olumsuz
etkileyerek birim gelirler üzerinde baskı yarattı. Bunun yanı sıra
akaryakıt maliyetlerindeki düşüş de sektördeki toplam kapasitenin ve
dolaylı olarak rekabetin yükselmesine sebep olurken, talebin zayıf
seyrettiği bu dönemde bilet fiyatlarına direkt yansıyarak gelir
kaybına neden oldu. Bu etmenler ise karlılığı olumsuz etkiledi.
Zayıf faaliyet karlılığın yanı sıra artan finansman giderleri de
net karı olumsuz etkiledi. 2015 ilk çeyrekte 551 mn TL olan net
finansman gelirleri 1Ç16’da 936 mn TL net finansman gideri olarak
gerçekleşti. Bu da temel olarak artan kambiyo zararı nedeniyle oluştu.
Ayrıca 365 mn TL’lik ertelenmiş vergi geliri net kardaki düşüşü bir
miktar sınırladı.
Şirket’in net satış gelirleri ise 1Ç16’da yıllık bazda %18 artış
ile 6,43 mlr TL seviyesine çıktı. Böylece net satış gelirleri piyasa
beklentisi olan 6,6 mlr TL’nin %3 altında gerçekleşti.
Şirket’in FAVÖK’ü 1Ç16’da 31 mn TL zarar olarak gerçekleşti.
Şirket geçen yılın aynı döneminde 415 mn TL FAVÖK açıklamıştı. 1Ç16
için piyasa beklentisi 269 mn TL idi.
Yorum: Hem operasyonel hem de net karlılığın piyasa
beklentilerinin altında gerçekleşmesi hisse performansını bir miktar
olumsuz etkileyebileceğini düşünüyoruz.
Torunlar GYO (TRGYO) 1Ç16 Finansal Sonuçları: Net kar olumlu,
operasyonel veriler beklentilere paralel (=)
1Ç16 döneminde 134 mn TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi
şirketin 124 mn TL net kar açıklaması yönünde bulunuyordu. Şirket 1Ç15
döneminde ise 154,4 mn TL net zarar açıklamıştı. Artan kira ve konut
satış gelirlerinin yanı sıra, 1Ç15’de kaydedilen 203 mn TL’lik net
finansal giderin bu dönemde 45 mn TL net finansal gelire dönmesi, net
zararın kara dönmesinde etkili oldu.
Mall of İstanbul ve Torun Tower projelerinin etkisiyle şirket
1Ç16’da 129,6 mn TL satış gelirine ulaşırken, satış gelirleri piyasa
beklentisi olan 132 mn TL’ye paralel, yıllık bazda ise %28,6 büyüme
gösterdi. Şirketin konut kira gelirleri yıllık bazda %33,7, AVM kira
gelirlerinde ise %31 artış gerçekleşti. FAVÖK rakamı ise yıllık bazda
%39,5 artışla 1Ç16’da 80,8 mn TL olurken, piyasa beklentisi olan 82 mn
TL’ye paralel gerçekleşti.
Yorum: Net kar piyasa beklentisini aşarken operasyonel tarafta
piyasa beklentilerine paralel sonuçlar görüyoruz. Şirket, son kapanışa
göre hisse başı 9,99 TL’lik net aktif değerine göre %48 iskontolu
işlem görmektedir. Son 1 ayda BİST getirisinin yaklaşık %25 üzerinde
performans sergilemesi, hissede yukarı hareketleri sınırlayabilir. "

http://www.vakifyatirim.com.tr/files/news_10840.pdf


******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
18:051.393
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.413  
Önceki Kapanış :  1.393  
En Yüksek
1.415
En Düşük
1.374
BIST En Aktif Hisseler18:05
TUREX 14,52 347.769 % 10,00  
MTRKS 40,98 645.804 % 9,98  
NTGAZ 16,53 44.332.815 % 9,98  
TKURU 304,40 10.323.774 % 9,97  
KRONT 67,50 90.990.109 % 9,93  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1697 8,1737 % 0,23  
Euro 9,7105 9,7459 % 0,44  
Sterlin 11,1440 11,1999 % 0,03  
Frank 8,7874 8,8403 % 0,22  
Riyal 2,1686 2,1795 % 0,27  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.739 1.739 -5,07  
Altın Gr. 457 457 -1,97  
Cumhuriyet 3.026 3.072 -18,00  
Tam 3.012 3.088 -19,46  
Yarım 1.456 1.494 -9,41  
Çeyrek 730 747 -4,70  
Gümüş.Ons 25,13 25,18 -0,11  
Gümüş Gr. 6,61 6,62 -0,01  
B. Petrol 62,98 62,98 0,03