ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(Vakıf Yatırım)

19.08.2016 09:45Vakıf Yatırım ( http://www.vakifyatirim.com.tr ) Tarafından
Hazırlanan Günlük Bülten:
"Fed tutanakları ardından 78.700 seviyelerine yükselerek başlayan BİST, günün
devamında ise bu yükselişini devam ettiremedi. Satış baskısıyla 77.700 destek
seviyeleri üzerinde tutunmaya çalışan BİST tarafında, günün kapanışı 77.971
seviyesinden gerçekleşti.
Beklentiden daha az 'şahin' karşılanan FOMC toplantı tutanaklarının ardından
doların zayıflaması ve emtia fiyatlarının yükselmesi dün Avrupa ve ABD
borsalarına yükselişler getirdi. Önceki gün açıklanan FOMC toplantı tutanakları,
2016'da faiz artışı için hala açık kapı bırakıldığını ancak üyelerin faiz artışı
zamanlaması konusunda görüş ayrılığı yaşadıklarını ortaya koymuştu. Dün
Avrupa'da gösterge endeks değer kazanarak dört günlük düşüşünü
sonlandırırken, ABD'de ise endeksler enerji sektörü öncülüğünde alıcılı
seyrederek günü hafif artıda tamamladı.
Bugün yurt içinde Fitch tarafından yapılacak Türkiye’nin kredi notu
değerlendirmesi beklenecek. Türkiye'nin kredi notunu "yatırım yapılabilir"
seviyede tutan Fitch, notun görünümünü ise "durağan" olarak tutmakta.
Beklentiler Fitch'in Türkiye’nin notunu teyit etmesi yönünde bulunuyor. Bugün
ayrıca, BİST şirketlerinin konsolide 2Ç16 sonuçlarını açıklamaları için son tarih.
Yurt dışında ise önemli bir veri bulunmamakta. Sabah Japonya tarafında alıcılı
seyir göze çarparken, Çin piyasaları satış baskısında. Avrupa piyasalarının da
güne satışlarla başlaması bekleniyor. BİST’in bugün, yurt dışı piyasaları da
izleyerek temkinli bir seyir izleyeceğini düşünüyoruz.
Doğuş Otomotiv 2Ç16 Finansal Sonuçları: Piyasa beklentilerinin altında sonuçlar (-)
Doğuş Otomotiv’in 2Ç16 net karı 70 mn TL olan Research Turkey beklentisinin %6 altında 66
mn TL mn TL (2Ç15: 82 mn TL, 1Ç16: 47 mn TL) olarak açıklandı. Şirketin 2Ç16 net karının 81
mn TL olan beklentimizden sapmasında tahminlerimizin üzerinde gerçekleşen finansal giderler
ve varsayımlarımızın altında gerçekleşen brüt kar marjı etkili oldu. Diğer yandan özkaynak
yöntemiyle konsolide edilen yatırımların kara katkısı ise 2Ç16’da 35,8 mn TL’ye (1Ç16: 20,6
mn TL) ulaşması net karı destekledi. Bu artışta kredi karşılık ayırma yöntemindeki değişikliği
sebebiyle VDTF’den gelen katkı etkili oldu.
Doğuş Otomotiv satış gelirlerini 2Ç16’da satış hacminin yanında, Euro/TL’deki yükseliş ve bazı
binek modellerde FOB fiyatlarına yapılan artışların araç fiyatlarına yansıtılmasının etkisiyle
geçen yılın aynı döneminin %11,2 üzerinde 3,10 mlr TL olarak gerçekleşmiştir. VKY olarak bizim
beklentimiz 2,96 mlr TL düzeyindeydi.
Şirket’in 2Ç16’da brüt kar marjı geçen yıla paralel, önceki çeyreğin ise 1,5 puan altında %9,8
(2016 hedefi %10-11 aralığı) olarak gerçekleşti. Detayda ise binek araçların brüt kar marjı
2Ç16’da %7,6 (2Ç15: %7,8 1Ç16: %8,7), ticari araçların brüt kar marjı ise %9,3 (2Ç15: %8,6 1Ç16:
%9,7) olarak gerçekleşti.
Faaliyet giderleri/satışlar oranı 2Ç16’da %6,8 (1Ç16: %7,8) ile Şirketin konsolide maksimum
%8,0 hedefinin altında seyretmiştir.
2Ç16 sonuçlarındaki önemli noktalardan biri Şirketin satış sonrası hizmet faaliyetlerinden
4Ç11'den bu yana ilk kez esas faaliyet zararı kaydetmesi oldu. 2Ç16’da gelirler ve brüt marj
beklentimize paralel gerçekleşirken, faaliyet giderlerinin yüksek artışı esas faaliyet zararı
açıklamasında etkili oldu.
Şirketin FAVÖK’ü 2Ç16’da yıllık %4,9 gerileyerek 107 mn TL (VKY Beklentisi: 117 mn TL) ile 128
mn TL olan Research Turkey beklentisinin %17 altında gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı ise 2Ç16’da
%3,4 ile geçen yılın aynı dönemine göre 0,6 puan gerilemiştir.
Şirketin finansal borçları 2Ç16’da 2,35 mlr TL düzeyinde oluşurken, 1Ç16’ya göre 430 mn TL
artış gösterdi. Yükselen finansal borçların etkisiyle finansman giderleri 2Ç16’da 70 mn TL
(1Ç16: 54,2 mn TL, 2Ç15: 35,3 mn TL) olarak gerçekleşti.
Yorum: Doğuş Otomotiv’in operasyonel karlılığı ve net karın piyasa beklentilerinin altında
gerçekleşmesinin piyasada olumsuz fiyatlanacağını düşünüyoruz. Bununla birlikte mevcut durumda
pazar payı 2016 tahminlerimize uyumlu gerçekleşen Şirketin yılın geri kalanı için faaliyet marj
hedeflerine ulaşabileceğine inanıyor ve hisse için olumlu görüşümüzü sürdürüyoruz.

Migros (MGROS) 2Ç16 Finansal Sonuçları: Net zarar rakamına karşın beklentilerle uyumlu
operasyonel veriler (=)
Migros, 2Ç16 döneminde 25 mn TL net zarar açıkladı. Açıklanan rakam 2 mn TL net zarar
düzeyindeki piyasa beklentisine göre olumsuz bir gerçekleşmeye işaret ederken, en düşük
piyasa beklentisi olan 22 mn TL net zarar rakamının da üzerinde. 2Ç15 döneminde ise şirket
119 mn TL net zarar açıklamıştı. 2Ç16 döneminde net finansal gider rakamının, yıllık bazda
153,5 mn TL’den 47 mn TL’ye gerilemesi ve 9,8 mn TL’lik vergi geliri kaydedilmesi net zararı
azaltmıştır. Ancak, ağırlıklı olarak yatırım amaçlı gayrimenkul ve maddi duran varlık değer
düşüklüğüne bağlı kaydedilen 35 mn TL’lik gider, nette piyasa beklentisinin ötesinde bir zarar
rakamının açıklanmasında etkili olmuştur.
Şirket 2Ç16’da 2,67 mlr TL ciro rakamına ulaşarak, 2,65 mlr TL’lik piyasa beklentisine paralel
bir sonuç açıklamıştır. Ciro rakamında ise yıllık bazda %16 artış yaşanmıştır. Şirket 2Ç16’da 90
yeni mağaza açarken, ilk yarıyılda açılan yeni mağaza adeti 142 adet olmuştur. Şirketin 2016
yıl sonu mağaza açış hedefi 150-200 adet aralığında bulunmaktadır.
FAVÖK tarafında ise 2Ç16’da 147,5 mn TL’lik gerçekleşme, 141 mnTL’Lik piyasa beklentisinin
hafif üzerindedir. Yıllık bazda FAVÖK büyümesi 2Ç16’da %22,5 olurken, FAVÖK marjı ise piyasa
beklentisi olan %5,3’ün üzerinde %5,5 olarak açıklanmıştır.
Yorum: Açıklanan 2Ç16 verilerinde net zarar görülse de operasyonel veriler beklentilerle uyumludur.
Son 1 aylık dönemde şirket hisselerinin getirisi BİST getirisinin %3 altında gerçekleşmiştir. 2Ç16
verilerinin nette zarar olması nedeniyle hissede negatif bir fiyatlamaya neden olabileceğini
düşünmekle birlikte, operasyonel tarafta beklentilerle uyumlu rakamlar ve gözlenen piyasa altı getiri
performansı, satış baskısını nötrleyebilir.

Torunlar GYO (TRGYO) 2Ç16 Finansal Sonuçları: Piyasa beklentilerinin altında veriler (-)
Torunlar GYO, 2Ç16 döneminde 59,6 mn TL net kar açıkladı. Açıklanan rakam 75 mn TL’lik net
kar beklentisinin altında gerçekleşirken, en düşük piyasa beklentisinin de altında bir
gerçekleşmeye işaret etmiştir. 2Ç15 döneminde ise şirket 3 mn TL net zarar açıklamıştı. 2Ç15
döneminde kaydedilen 102 mn TL’lik net finansal giderin, bu çeyrekte 37 mn TL seviyesine
gerilemesi, karlılık tarafına olumlu yansımıştır.
Şirket 2Ç16’da 164,6 mn TL ciroya ulaşırken, piyasa beklentisi olan 198 mn TL’lik beklenti
yakalanamamıştır. 2Ç15 dönemine göre ise ciroda %52 düzeyinde artış gözlenmiştir. Şirketin
kira gelirleri 2Ç16’da yıllık bazda %20 artarak 83 mn TL’ye yükselirken, konut satış gelirleri ise
yıllık bazda %199 artarak 63,9 mn TL’ye yükselmiştir. Ortak alan gelirleri ise yıllık bazda paralel
gerçekleşerek 16,9 mn TL olmuştur. FAVÖK tarafında ise 2Ç16’da 79,9 mn TL’ye ulaşılarak,
yıllık bazda %34 artış gerçekleşse de piyasa beklentisi olan 106 mn TL’nin altında kalınmıştır.
Yorum: Açıklanan 2Ç16 verileri piyasa beklentilerinin altında gerçekleşmiştir. Son 1 aylık dönemde
şirket hisselerinin getirisi BİST getirisine paralel gerçekleşmiştir. 2Ç16 verileri bugün hisse
performansına negatif yansıyabilir.

Aksa Enerji (AKSEN) 2Ç16 Finansal Sonuçları: Beklentilerin altında gerçekleşmeler (-)
2Ç16 döneminde Aksa Enerji 17,9 mn TL net zarar açıkladı. Açıklanan rakam 4 mn TL’lik net
zarar yönündeki piyasa beklentisine göre daha olumsuz bir görünüm sergilemiştir. 2Ç15
döneminde ise şirket 49 mn TL net kar açıklamıştı. Satış gelirlerine göre daha hızlı artan
maliyetler ve net finansal giderlerdeki artış, açıklanan net zararda etkili olmuştur.
Şirketin 2Ç16’da cirosunun 659,8 mn TL ile piyasa beklentisi olan 744 mn TL’nin altında
kaldığını görüyoruz. 2Ç16 dönemine göre satış gelirlerinde gözlenen %31 düzeyindeki artışa
karşın, brüt marj %23,8 seviyesinden 2Ç16’da %11 seviyesine gerilemiştir. Ortalama satış
fiyatının ilk çeyrekteki 173.7 TL/MWh seviyesinden, 6 aylık ortalamada 170,17 TL/MWh TL
düzeyine gerilediğini belirtelim.
FAVÖK tarafında ise 107,5 mn TL’lik gerçekleşme, 2Ç15 dönemine göre %28 düşüşe işaret
ederken, piyasa beklentisi olan 115 mn TL’nin de hafif altındadır. FAVÖK marjı tarafında da
piyasa beklentisi olan %15,5 seviyesi aşılarak %16,3’lük marj yakalansa da, 2015 yılının aynı
dönemindeki %29,6’nın altında kalınmıştır.
Yorum: Açıklanan 2Ç16 verileri piyasa verilerinin altında görünmektedir. Son 1 aylık dönemde şirket
hisselerinin getirisi BİST getirisinin %10 üzerinde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla da açıklanan verilerin
hisse performansına bugün olumsuz yansıyabileceğini düşünüyoruz.
Tekfen Holding 2Ç16 Finansal Sonuçlar: Beklentilerin altında operasyonel sonuçlar (-)
Tekfen Holding 2Ç16 döneminde 78 mn TL seviyelerindeki piyasa beklentilerinin hafif altında
73 mn TL net dönem karı elde etmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde 29 mn TL net kar
açıklamıştı. Konsolide satış gelirleri beklentilere paralel gelmekle birlikte FAVÖK rakamı ve
FAVÖK marjı özellikle zayıf tarımsal sanayi sonuçları nedeniyle beklentiler altında kalmıştır.
Şirket 2Ç16’da konsolide bazda 94 mn TL FAVÖK (Beklenti: 113 mn TL) elde ederken FAVÖK
marjı %8,8 ile beklentilerin (%10,7) altında kaldı. Yılın ilk 6 ayında ise şirketin tarımsal sanayi
grubunun konsolide FAVÖK katkısının geçtiğimiz yıl ki 87 mn TL seviyelerinden 180 mn TL’ye
çıkarken (FAVÖK Marjı %16,5), aynı dönemde FAVÖK’ünü 79 mn TL’den 132 mn TL’ye (FAVÖK
Marjı %10) çıkaran taahhüt segmentine göre konsolide sonuçlara katkısının daha büyük olduğu
görülmektedir.
Benzer şekilde, yılın ilk altı aylık döneminde net kara tarımsal sanayi segmenti 164 mn TL,
taahhüt segmentinin ise 50 mn TL katkı sağlamıştır.
2015 Şirket daha önce 2016 yılı için gruplar bazında açıkladığı beklentilerini, taahhüt grubu
dışında 2016 yılının 2. yarısı ile revize etmiştir. Eski ve yeni beklentiler aşağıdadır.
Yorum: Şirketin operasyonel taraftaki zayıflamanın yanında 2016 yılına ilişkin bütçede yapılan aşağı
yönlü revizyona piyasaların olumsuz tepki vereceğini düşünüyoruz.
(-) Alarko Holding (ALARK): Şirket 2Ç16 döneminde 8 mn TL net dönem zarar açıkladı. Şirket
ile ilgili herhangi bir piyasa beklentisi bulunmamakla birlikte sonuçlar yılın ilk çeyreğinde
kaydedilen 124 mn TL’nin altında (tek sefere mahsusu kaydedilen gayrimenkul satış karı
etkisiyle) geçtiğimiz yılın aynı döneminin ise paralel (2Ç15:9 mn TL zarar) gelmiştir. Açıklanan
sonuçların hisse etkisini sınırlı olumsuz olarak değerlendiriyoruz.
(-) Boyner Perakende (BOYP): Piyasa beklentisi bulunmamakla birlikte şirket 2Ç16 döneminde
77,9 mn TL net zarar açıkladı. Şirket 2Ç15 döneminde 110,9 mn TL net zarar açıklamıştı.
2Ç15’e göre azalan zararda, net finansal gider rakamında 38 mn TL’lik azalma etkili olmuştur.
Şirketin 6 aylık toplam net zarar rakamı ise 234 mn TL olarak gerçekleşmiştir. Son 1 aylık
dönemde şirket BİST getirisine göre %6 daha olumsuz bir performans sergilemiştir."

http://www.vakifyatirim.com.tr/files/news_19933.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
18:051.378
Değişim :  0,18% |  2,46
Açılış :  1.380  
Önceki Kapanış :  1.376  
En Yüksek
1.386
En Düşük
1.353
BIST En Aktif Hisseler18:05
ALCAR 369,60 89.781.040 % 10,00  
MTRKS 49,56 6.787.688 % 9,99  
QUAGR 21,90 1.238.533 % 9,99  
TKURU 368,20 4.719.138 % 9,98  
DERHL 7,72 21.441.906 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1025 8,1050 % -0,01  
Euro 9,6947 9,7087 % 0,12  
Sterlin 11,1251 11,1809 % -0,37  
Frank 8,7776 8,8305 % -0,27  
Riyal 2,1570 2,1678 % -0,44  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.745 1.746 0,28  
Altın Gr. 455 455 1,30  
Cumhuriyet 3.029 3.075 23,00  
Tam 3.016 3.094 25,35  
Yarım 1.458 1.496 12,26  
Çeyrek 731 748 6,13  
Gümüş.Ons 25,31 25,35 -0,02  
Gümüş Gr. 6,60 6,61 0,00  
B. Petrol 63,99 63,99 0,03