ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)

08.03.2017 09:03Ziraat Yatırım Menkul Değerler ( http://www.ziraatyatirim.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Sabah Stratejesi Analizi:
"ABD borsalarında kısmi kar satışları devam ederken, Asya
borsalarının karışık bir görüntü sergilediğini izliyoruz. Cuma günü
tarım dışı istihdam verisi ile yarınki Avrupa Merkez Bankası ve
önümüzdeki hafta Fed toplantısı öncesinde piyasalar bekleme modunda.
Yurtiçine baktığımızda ise dün hazine ihaleleri başarılı geçti. 10
yıllık gösterge tahvil faizi 14 baz puan geriledi. Başarılı ihaleler
kur cephesinde hissedilirken, Türk Lirası Dolar karşısında %0,8
oranında değer kazandı ve Gelişmekte Olan Ülke Kurları arasında en iyi
performansı gösteren para birimleri arasında yer aldı. Borsanın ise
kar realizasyonuyla karşılaştığını izledik. Ancak, takip ettiğimiz
90.500 desteğinin de çalıştığını söyleyebiliriz. Diğer taraftan,
Türkiye ETF'i dün kura benzer oranda %0,8 artıda kapattı. Endeksin
güne olumlu bir görüntüyle başlamasını beklerken, dünkü kar satışları
telafi edilebilir. Veri tarafında ise TSİ 10:00 yurtiçinde Ocak ayı
Sanayi Üretim (beklenti aylık %1 oranında artış ) verisi takip
edilecektir. İlk çeyrekte ekonomik aktivite ilgili sinyal vermesi
açısından sanayi üretim verisi önemli olacaktır. Beklentilerin
üzerindeki verinin borsaya pozitif yansıması sürpriz olmayacaktır.
Yurtdışında ise öğleden sonra ABD'de ADP istihdam değişimi (beklenti
187bin) açıklanacaktır. Teknik olarak 90.500 seviyesinin üzerinde kısa
vadeli olumlu görüntü korunup, 91.400 ve 91.800 seviyelerinin ilk
etapta hedefte kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz.
Ülker (ULKER, Negatif): Ülker 2016 yılı son çeyreğinde, piyasanın
51mn TL'lik kar beklentisinin aksine, 1,8mn TL ana ortaklık zararı
açıklamıştır. Şirketin zarar etmesindeki ana faktör yüksek finansman
gideri kaydetmesidir. Ülker'in brüt karı 4Ç2015'e göre %13,3 artışla
278,1mn TL olurken, faaliyet karı, pazarlama giderlerindeki artış
sebebiyle, %1,4 gerilemeyle 129,5mn TL'yi göstermiştir. Öte yandan,
Ülker'in 2016 yılı son çeyrek yatırım faaliyetlerinden gelirleri
215,1mn TL olmuş ve finansman öncesi faaliyet karının 4Ç2015'teki
16,3mn TL'den 4Ç2016'da 344,8mn TL'ye sıçramasına neden olmuştur. Bu
noktaya kadar oldukça iyi bir performans sergileyen Ülker'in finansman
giderlerinin 366mn TL'ye yükselmesi bütün karın erimesine neden
olmuştur. 10mn TL'lik vergi geliri sonrası net zarar 11,5mn TL
olmuştur. Bu zararın 9,7mn TL'si kontrol gücü olmayan paylara bağlı
olması sebebiyle ana ortaklığa düşen zarar 1,8mn TL'dir. Son çeyrek
rakamları sonrasında Ülker'in 2016 yılı genelindeki ana ortaklık karı
230,4mn TL olmuş ve 2015'teki 292,1mn TL'nin altında gerçekleşmiştir.
Şirket ayrıca 2016 yılı karından pay başına 0,1871 TL brüt (0,1591
net) kar payı tekliğini 31 Mart'taki Genel Kurul onayına sunma kararı
almıştır.
İzmir Demir Çelik (IZMDC, Negatif): İzmir Demir Çelik'in 2016 yılı
son çeyrek ana ortaklık zararı 103,1mn TL olmuştur. 4Ç2015'teki ana
ortaklık kar 37,1mn TL idi. Şirketin zarar etmesindeki ana etken
yüksek finansman gideri kaydetmesidir. Şirketin brüt karı 4Ç2016'da
4,6 kat artarak 97,7mn TL'ye yükselmiştir. Faaliyet zararı ise, diğer
faaliyet giderlerindeki artış sebebiyle, 4,8mn TL'yi göstermiş ve
olumsuz bir görüntü çizmiştir. Öte yandan, yatırım faaliyetlerinden
34,1mn TL gelir kaydeden şirketin finansman öncesi karı 29,3mn TL ile
4Ç2015'in 2,5 kat üzerinde gerçekleşmiştir. Finansman tarafında ise
167,7mn TL gider kaydedilmiş ve vergi öncesi zarar 138,5mn TL
olmuştur. 25,8mn TL'lik vergi geliri sonrasında net zarar 112,7mn TL
olmuştur. Bu zararın 9,6mn TL'si kontrol gücü olmayan paylara bağlı
olması sebebiyle ana ortaklığa düşen zarar 103,1mn TL'dir. Son çeyrek
rakamları sonrasında İzmir Demir Çelik'in 2016 yılı genelindeki ana
ortaklık net dönem zararı 73,3mn TL olmuş ve 2015'teki 183,1mn TL'lik
zarara göre %60 daha düşük gerçekleşmiştir.
Zorlu Enerji (ZOREN, Pozitif): Şirket'in 2016 yılının son
çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine
göre %3,7 oranında artmış ve 122,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Satış
gelirleri son çeyrekte bir önceki yıla göre %67 oranında artan
şirketin brüt karı ise 4Ç2015'teki 22,6mn TL'den 4Ç2016'da 60,9mn
TL'ye yükselmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Operasyonel
giderleri %11 oranında artan Zorlu Enerji'nin faaliyet karı da aynı
dönemde 10,8mn TL'den 36,7mn TL'ye yükselmiştir. Finansman giderleri
ardından vergi öncesi kar 26mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer
taraftan şirket bu çeyrekte 95,9mn TL vergi geliri kaydetmiş ve buna
bağlı olarak da ana ortaklık net dönem karı 122,2mn TL'ye
yükselmiştir. Son çeyrek yüksek kar rakamına karşın Zorlu Enerji 2016
yılını 9 aylık dönemdeki zarar rakamının etkisiyle 4mn TL ana ortaklık
net dönem zararı ile kapamıştır. Şirket'in 2015 yılı ana ortaklık net
dönem zararı 263,4mn TL idi.
Nuh Çimento (NUHCM, Sınırlı Negatif): Nuh Çimento 4Ç2016'da 14,4mn
TL kar rakamı açıklamıştır. Şirket geçtiğimiz yılın aynı döneminde
46,9mn TL kar açıklamıştı. Satış gelirleri %18,3 oranında azalan
Şirket'in, brüt karı da yılın son çeyreğinde, bir önceki yılın aynı
çeyreğine göre %56 oranında gerileyerek 46,6mn TL'ye inmiş ve kardaki
düşüşte ana etken olmuştur. Son çeyrek kar rakamı sonrasında Şirket'in
2016 yılındaki net dönem karı 2015 yılına göre %0,09 oranında ufak
çaplı bir düşüş göstererek 172,5mn TL olarak gerçekleşmiştir.
Özak GYO (OZKGY, Nötr): Özak GYO, 2016 yılının son çeyreğinde
5,2mn TL kar açıklamıştır. Şirket geçen yılın aynı döneminde yatırım
amaçlı gayrimenkul değer artışının da önemli katkısıyla 134,1mn TL kar
kaydetmişti. Brüt karlılık ise %50 oranında artarak 4Ç2015'te 9,5mn
TL'ye yükselmiştir. Öte yandan, son çeyrek kar rakamı sonrasında
Şirket'in 2016 yılındaki net dönem karı 14mn TL olmuştur. Şirket 2015
yılında yatırım amaçlı gayrimenkul değer artışından elde edilen 197mn
TL gelirin önemli katkısıyla 191,8mn TL kar rakamı kaydetmişti. Şirket
2016 yılında ise yatırım amaçlı gayrimenkul değer artışından 42,6mn TL
gelir kaydetmiştir.
Petkim (PETKM, Öneri "AL", Sınırlı Negatif): Socar Turkey Enerji
Mart ayı içerisinde, PETKİM şirketinde sahip olduğu ve 20.05.2016
tarihinde Borsada işlem gören statüye dönüşen hisselerinin bir
kısmının satış işlemini gerçekleştirmeyi planladığını açıkladı. Daha
önce SOCAR Turkey Enerji paylarından 60mn adet hisse satışını Ekim
2016'da gerçekleştirmiş ve bu işlem sonunda SOCAR Turkey Enerji'nin
Petkim'deki payı %5,32'den %1,32'ye düşmüştü. SOCAR Türkey
Petrokimya'nın %51'lik payı ise sabit kalmıştı. SOCAR Turkey Enerji az
payı kalmış olmakla birlikte kalan paylarının satışı sınırlı da olsa
hisse fiyatında baskı oluşturabilir.
Migros (MGROS, Sınırlı Pozitif), Tesco Kipa (KIPA, Sınırlı
Negatif): Şirketin 01 Mart 2017 tarihli özel durum açıklamasında,
Tesco Kipa'nın %95,50 hissesinin devralındığı ve bu suretle Kipa'nın
yönetim ve kontrolünün Şirkete geçtiği bu nedenle, Şirket tarafından
diğer Kipa hissedarlarına yönelik olarak zorunlu pay alım teklifinde
bulunma yükümlülüğünün doğduğu ve zorunlu pay alım teklifinde bulunma
yükümlülüğünden muaf olmak için yasal süresi içinde SPK'ya
başvurulacağı duyurulmuştu. Şirket tarafından atıf yapılan zorunlu pay
alım teklifinde bulunma yükümlülüğünden muaf olmak için 7 Mart 2017
tarihinde SPK'ya başvurulmuştur.
Galatasaray Sportif (GSRAY, Sınırlı Negatif): Şirketin finansal
yapısının düzeltilerek güçlendirilmesi, likidite pozisyonunun
iyileştirilmesi, sürdürülebilir ve karlı büyümeye destek olacak bir
bilanço yapısının kurulması, bu kapsamda olmak üzere yasal gereklerin
ifası amacıyla çeşitli adımlar atılması gerektiğini değerlendirilmiş
ve yapmış olduğu değerlendirmeler ışığında, şirketin kayıtlı sermaye
sistemine tabi olup, ana sözleşmemizin 7. maddesinin vermiş olduğu
yetkiye istinaden, 108.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı
içerisinde kalmak kaydı ile, 21.645.000 Türk Lirası olan ödenmiş
sermayemizin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %398,96
oranında arttırılarak 108.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına karar
verilmiştir.
Jantsa (JANTS, Nötr): Borsadaki genel durumun ve şirket hisse
fiyatının olumlu seyretmesi ve pozitif olması, ayrıca yönetim
kurulunun nakit temettü dağıtma kararı alması nedeniyle pay geri alım
kararı iptal edilmiştir. Pay geri alımı için ayrılacak 2,4mn TL'lik
fonun nakit temettü dağıtımında kullanılmasına karar verilmiştir.
Aksa Enerji (AKSEN, Nötr): Yurt dışında elektrik üretimi ve satışı
için yapılan veya yapılacak olan yatırımlar için, şimdiye kadar
kurulmuş veya kurulacak şirketlerin arasındaki koordinasyonun
sağlanması amacıyla Hollanda'da tamamı Aksa Enerji Üretim A.Ş.'ye ait
Aksa Global Investments B.V. adında bir çatı şirket kurulmuştur.
Yapı Kredi Bankası (YKBNK, Öneri "EKLE", Nötr): Yapı Kredi Bankası
tarafından nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 149 gün vadeli
213.570.000 TL nominal değerdeki bononun ihraç edilebilmesi için
çalışmalara başlanılmış olup, söz konusu kıymet ile ilgili talep
toplama işlemi gerçekleştirilmiştir.
Ziraat Bankası: Ziraat Bankası tarafından, nitelikli yatırımcılara
satılmak üzere 98 gün vadeli 615.000.000 TL nominal değerli finansman
bonosunun ihraç edilmesi için çalışmalara başlanılmış olup, söz konusu
kıymetler ile ilgili talep toplama işlemi gerçekleştirilmiştir.

SEKTÖR HABERLERİ

Konut Sektörü: Gayrimenkul sertifikaları tebliğinde dün yürürlüğe
giren değişiklikle, konut ve iş yerlerinin dilimler halinde satın
alınması mümkün hale getirildi. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli
tarafından yapılan yazılı açıklamada gayrimenkul sertifikalarının
inşaat projesi geliştiren şirketler için finansman kaynağı olmanın
yanı sıra vatandaşların "konut projelerinin kazancından yararlanma
imkânı sunan, dilimler halinde alınmak suretiyle konut satın almayı
kolaylaştıran bir tasarruf ve yatırım aracı" olduğu ifade edildi.
Demir-Çelik: Türkiye Çelik Üreticileri Derneği'nin (TÇÜD)
verilerine göre Türkiye'nin ham çelik üretimi 2017'nin Ocak ayında,
2016 yılının Ocak ayına göre %12,8 artarak 2.93mn ton oldu. Türkiye,
üretimdeki bu artış yüzdesi ile dünya çelik üretiminde ilk 10 ülke
içerisinde Brezilya'dan sonra en yüksek üretim artışına ulaşan ülke
oldu ve 8. sıradaki konumunu korudu. Ocak ayında dünya çelik üretimi
%7,0 artışla 136mn ton olmuştu. "


******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
18:051.385
Değişim :  -1,20% |  -16,78
Açılış :  1.397  
Önceki Kapanış :  1.401  
En Yüksek
1.397
En Düşük
1.376
BIST En Aktif Hisseler18:05
ALBRK 1,65 77.517.940 % 10,00  
IEYHO 0,99 34.472.305 % 10,00  
PKENT 2.364,80 5.081.559 % 10,00  
TKURU 210,10 8.440.780 % 10,00  
YEOTK 73,20 163.854.042 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,8711 8,8726 % 1,26  
Euro 10,3862 10,4675 % 1,54  
Sterlin 12,1117 12,1725 % 1,06  
Frank 9,5719 9,6296 % 1,42  
Riyal 2,3611 2,3729 % 1,38  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.750 1.751 7,70  
Altın Gr. 499 499 8,51  
Cumhuriyet 3.293 3.343 39,00  
Tam 3.277 3.359 37,24  
Yarım 1.584 1.625 18,01  
Çeyrek 794 812 9,01  
Gümüş.Ons 22,40 22,45 -0,08  
Gümüş Gr. 6,39 6,40 0,06  
B. Petrol 78,05 78,05 0,82