ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)

13.04.2017 08:48Ziraat Yatırım Menkul Değerler ( http://www.ziraatyatirim.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Sabah Stratejesi Analizi:
"Paskalya tatili nedeniyle ABD ve Avrupa'da haftanın son işlem
gününe nötr risk iştahı ile uyanıyoruz. Katalizörler: Trump'ın Wall
Street Journal röportajında Dolar'ın değerini düşürecek açıklamaları
ve Çin'de dış ticaret verilerinin beklentileri aşması. Röportajda
Trump, Dolar ile ilgili iki konunun altını çizerken: 1) Çin'i kur
manipülasyonu ile itham etmekten vazgeçtiğini söyledi, ve 2 )Dolar'ın
güçlenmesini insanların kendisine karşı duydukları güvene bağladı.
Trump'ın seçim kampanyasının temel unsurlarından birisi Çin'e karşı
aldığı tavırdı. Kampanya süresince Çin'i kur manipülasyonu ile itham
ettiği için bu ay ABD Hazinesi tarafından yayımlanacak raporda Çin'in
kur politikasının nasıl değerlendirileceği merak ediliyordu. Şi ile
görüşmesinde iki ülke arasındaki ticaret dengesindeki aşırılıkların
giderilmesine yönelik 100 günlük çalışma grubu kurulmasının ardından
Trump ve Amerikan yönetimi Çin tutumlarını yumuşatıyorlar. Röportajda
FED'in şimdiki başkanı Janet Yellen'ı yeniden atayabileceğine yönelik
açık kapı bırakırken "düşük faiz" politikasına yönelik memnuniyetini
belirtti. Şu ana kadar takip ettiğimiz ABD'li kanaat önderleri de
Trump'ın inşaat sektöründeki tecrübesi nedeniyle "düşük faiz"
tercihini Yellen'ı yeniden atayarak ya da Yellen gibi "güvercin"
birisinden yana seçimini gerçekleştirerek kullanacağını belirtiyorlar.
Dolar'daki güçlenmeyi ise kendisine karşı duyulan güvenin işareti
şeklinde değerlendiren Trump, değer kazanan Dolar'ın ekonomiyi
zorladığını belirtti. Trump'ın ifadeleriyle birlikte Dolar Endeksi DXY
100 seviyesine, 10 yıllık devlet tahvil getirisi de %2,22 seviyesine
doğru geri çekildiler. Dolar'daki hareketin karşılığı Avro'nun 1,0670
seviyesine Altın'ın da ons başına 1.285 Dolar seviyesine yükselmesiyle
sonuçlandı. Dolar / TL kotasyonları da 3,65'in altına indiler. Türkiye
ETF'i üç gündür değer kazanarak hafta başından beri toplam artışını
%5,5 oranına ulaştırdı. ABD dış politikasının Türkiye dış politikası
ile uyumlu çizgiye yaklaşması Türk Lirası ve Lira varlıklarda değer
kazancı ile sonuçlandı.
Çin'de sabahın erken saatlerinde açıklanan dış ticaret verisinde
ihracat %16,4 ithalat da %20,3 oranında artış kaydetti. Bir önceki
veride %38,1 oranında artış gösteren ithalat, Çin ekonomisinin 2017
yılına istikrarlı girdiğini, iç talebin canlılığını koruduğunu ve
hükümetin dönüşüm programını yolunda sürdürdüğünü belirtmekte.
İhracattaki artış, ekonomik modelini değiştiren Çin için tercih sebebi
değil. Ancak küresel ekonomideki canlanma ve iyileşen küresel ticaret
ister istemez Çin'in ihracatını desteklemekte.
Gün içerisinde sabahtan Avrupa'da Mart ayı enflasyon verileri
nihai değerlerini alacaklar. Ay sonunda geçici açıklanan değerlerin
ardından ciddi bir değişiklik belirmedikçe nihai değerlerin piyasa
etkisi düşük kalıyor. Yurt-içinde her Perşembe günü gibi sermaye
hareketlerini ve döviz tevdiat hesaplarını (DTH) TSİ 14:30'da takip
edeceğiz. ABD'de ise TSİ 15:30'da üretici fiyatları açıklanacak. Dün
sabah Çin'de ÜFE'nin muhtemelen zirve yaparak hız kestiğini
gözlemledik. Ardından Almanya'da toptan fiyatlar ve ABD'de ithal mal
fiyatlarında önceki ayın altında kalan gerçekleşmeleri takip ettik.
ABD'de ÜFE'nin Mart ayında yatay kalması bekleniyor. Baz nedeniyle
yıllık değişimde ise %2,2'den %2,4'e hızlanma gözlemleyebiliriz. Günün
son verisi ise TSİ 17:00'de açıklanacak Michigan Üniversitesi'nin
güven anketi.

ŞİRKET HABERLERİ

Alcatel Lucent (ALCTL, Nötr): Acatel Lucent Teletaş
Telekomünikasyon A.Ş, Sabit Erişim çözümleri konusunda satışını
gerçekleştireceği ve 3 yıllık süreyi kapsayan siparişi almış olup,
tutarı 7.2mn eurodur.
Boyner Perakende (BOYP, Nötr): 9 Mart 2017 tarihinde açıklanan pay
alım ve satım sözleşmesi tahtında, 12 Nisan 2017 itibariyle, Boyner
Holding A.Ş. tarafından Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları
A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %12'sine tekabül eden toplam
6,9mn TL nominal değerdeki payların, pay başına 25 TL değerle (toplam
173,1mn TL tutara denk gelecek şekilde) Mayhoola for Investments
LLC'ye ("Mayhoola") devri, ilk etaptaki yaklaşık %4,7'lik satışı
müteakip, geri kalan yaklaşık %7,3'lük kısmın da satışı ile
tamamlanmıştır. Satın almanın her iki aşamasının da tamamlanmasıyla
daha önce kamuya açıklandığı üzere Boyner Perakende'de yönetim
kontrolü değişikliği meydana gelmeyecek şekilde, Mayhoola'nın pay
oranı yaklaşık %42,68 ve Boyner Holding'in pay oranı ise yaklaşık
%42,80 olmuştur.
Banvit (BANVT): Şirket tarafından 21 Mart 2017 tarihinde yapılan
Özel Durum Açıklaması'nda, şirketin toplam ödenmiş sermayesinin
yaklaşık %79.48'ine tekabül eden ve şirketin hâkim hissedarları Vural
Görener, Emine Okşan Koçman, Emine Esra Görener Christoffel, Fatma
Makbule Görener ve Aabar Investments PJS'nin ("Hissedarlar")
mülkiyetinde bulunan hisselerin tamamının satışına ("İşlem") ilişkin
olarak BRF GmbH ile Hissedarlar arasında 9 Ocak 2017 tarihinde
imzalanan ve BRF GmbH tarafından Avusturya kanunları çerçevesinde
kurulan BRF GmbH'ın bağlı ortaklığı olan TBQ Foods GmbH'a devir ve
temlik edilen hisse satış sözleşmesi ("Sözleşme") tahtında, İşlem'in
kapanışının gerçekleşmesi ve Şirket hisselerinin devri için gereken ön
koşulların bir kısmının tamamlandığı ve henüz tamamlanmamış ön
koşulların öngörülen olağan genel kurul tarihi olan 13 Nisan 2017
tarihine dek tamamlanmasına yönelik tarafların birlikte çalıştıkları
bilgisi verilmişti.
Bununla birlikte, İşlem'in tamamlanması için 28 Ocak 2016
tarihinde kamuoyuna bildirilen ve aynı tarihte çeşitli bankalarla
imzalanan kredi sözleşmesi tahtında yerine getirilmesi gereken
koşullar ile Sözleşme tahtındaki diğer koşullara ilişkin evrakın,
olağan genel kurul tarihi olan 13 Nisan 2017 tarihine kadar
hazırlanamayacak olması nedeniyle, kapanışın sonraki bir tarihe
ertelenerek İşlem ile ilgili gündem maddelerinin reddedilmesinin
planlandığı, İşlem taraflarının İşlem'in en kısa sürede tamamlanması
için her türlü ön koşulun yerine getirilmesine ve her türlü evrakın en
kısa sürede hazırlanmasına yönelik olarak birlikte çalışmaya devam
ettikleri Hissedarlar ve Sözleşme uyarınca BRF GmbH ve TBQ Foods
tarafından Şirket'e bildirilmiştir. Kapanış için belirlenecek yeni
tarih yarın kamuoyuna duyurulacaktır.
Özak GYO (OZKGY, Nötr): Şirket portföyündeki varlıklardan
Ataşehir, Bulvar 216'da yer alan bağımsız bölümün ½ hisse payına
ilişkin olarak Akyön Tesis İşletmeleri A.Ş.(Akyön) ile imzalanan
23.12.2015 tarihli Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi'nin, Akyön'ün
sözleşmeden kaynaklanan ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemiş
olması sebebiyle, Şirket tarafından fesih edilmesine ve bu kapsamda
sözleşmenin feshinden kaynaklanan cezai şartların Şirkete gelir
kaydedilmesine Akyön tarafından sinema olarak işletilmekte olan söz
konusu bağımsız bölümün diğer yarısına ilişkin olarak yapılmış mevcut
kiralama işleminin revize edilerek, 11/04/2017 tarihli değerleme
raporu dikkate alınarak bağımsız bölümün tamamının aylık 15bin USD+KDV
bedel karşılığında Akyön'e kiralanmasına yine söz konusu bağımsız
bölüme yapılan sinema yatırımı kapsamında edinilmiş olan kıymet ve
demirbaşların, sinemanın halihazırda Akyön tarafından işletilmesi
sebebiyle başka herhangi bir şirkete satılmasının mümkün olmadığı da
düşünülerek Akyön'e satılmasına, bu kapsamda, bu kıymet ve demirbaşlar
için ayrıca bir değerleme yaptırılmasına gerek olmaksızın, satış
bedelinin maliyet bedeli+%5 kar ile KDV dahil toplam 2mn TL olarak
belirlenmesine karar verilmiştir.
Zorlu Enerji (ZOREN, Nötr): Şirketin %100 bağlı ortaklığı Zorlu
Doğal Elektrik Üretimi Anonim Şirketi'nin ("ZDÜAŞ") ödenmiş
sermayesinin 260mn TL'den tamamı Ortaklara Borçlar hesabında kayıtlı
alacağından karşılanmak suretiyle 560mn TL'ye çıkarılmasına ilişkin
yapılan sermaye artırımına, yeni pay alma haklarının kullanım süresi
içinde iştirak edilmesine, toplam 300mn TL karşılığı yeni pay alma
haklarının tamamının kullanılmak suretiyle, ZDÜAŞ'tan olan alacağın
300mnTL tutarındaki kısmı ile mahsup işleminin yapılmasına karar
verilmiştir.

SEKTÖR HABERLERİ

Otomotiv: Otomotiv sanayinin hafif ve ağır araç toplam üretimi
Mart ayında % 23 artışla 157.729 adete, yılın ilk çeyreğinde de yine %
23 artışla 424.219'a yükseldi. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD)
tarafından yayımlanan verilere göre sektörde ihracat Mart'ta %38
artışla 135.965 adete, ilk çeyrekte ise %33 artışla 355.339 adete
yükseldi. OSD verilerine göre, Ocak-Mart döneminde toplam yurt içi
pazar %8 oranında daralarak 159.868 adet düzeyinde gerçekleşti. OSD
değerlendirmesine göre 2017 yılı ilk çeyrek verileri incelendiğinde
son 10 yıllık ortalamalara göre toplam pazar %13, otomobil pazarı %23
ve hafif ticari araç pazarı %1 oranlarında artarken, ağır ticari araç
pazarı %50 oranında düşüş gösterdi.
Birleşme-Satın Alma: Rekabet Kurumu, geçen yıl toplam 209 işlemde
birleşme ve devralma gerçekleştiğini ve bunların toplam tutarının 29,3
milyar lira olduğunu bildirdi. (Kaynak: Reuters)"

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
17:591.112
Değişim :  0,12% |  1,30
Açılış :  1.113  
Önceki Kapanış :  1.111  
En Yüksek
1.116
En Düşük
1.110
BIST En Aktif Hisseler17:59
CRFSA 16,39 222.307.219 % 10,00  
ISATR 307.986,80 307.987 % 10,00  
YBTAS 13.805,10 966.357 % 10,00  
TKURU 483,00 3.972.192 % 10,00  
AYCES 77,55 7.073.641 % 10,00  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 7,5740 7,5771 % 0,40  
Euro 8,9843 8,9913 % 0,42  
Sterlin 9,7857 9,8348 % 0,26  
Frank 8,2980 8,3479 % 0,30  
Riyal 2,0137 2,0238 % 0,40  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.958 1.959 14,31  
Altın Gr. 476 476 4,18  
Cumhuriyet 3.153 3.200 22,00  
Tam 3.142 3.220 23,68  
Yarım 1.519 1.558 11,45  
Çeyrek 762 779 5,73  
Gümüş.Ons 27,09 27,13 0,10  
Gümüş Gr. 6,56 6,57 0,00  
B. Petrol 43,14 43,14 -0,17