ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)

02.08.2017 08:51Ziraat Yatırım Menkul Değerler ( http://www.ziraatyatirim.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Sabah Stratejesi Analizi:
"Haftanın rahat gününe zayıflayan risk iştahı ile uyanıyoruz.
S&P500, vadeli işlemlerde %0,08 oranında değer kazanırken, Dolar / TL
kotasyonları ise 3,5329 seviyesinden geçiyorlar. Tahmin (forecasting),
bir bilim dalı kabul edilmiyor. Günümüz teknoloji seviyesinde, tahmin
yöntemleri Internet sayesinde uzay uydularından, havacılık ya da
benzer sitelerin bilgi akışına kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsamış
halde (Şekil 1). Örneğin petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara yatırım
yapanlar için halka açık sitelerde yer alan denizlerde seyir halindeki
tanker hızları fiyatların yönü açısından kıymetli bir bilgi. Her
halükarda tahmincilerin, yöntemlerini açıklayabilmeleri ve hesap
verebilmeleri gerekiyor. Tahminler, bilimsellik özelliği sınırlı olsa
da afaki de değiller, belirli bir mantık çerçevesinde genel kabul
edilebilir kurallara dayanması ve literatüre uygun olması gerekiyor.
Biz piyasa yorumcuları için tahmin üretmek ve geleceğe dönük
kestirimlerde bulunmak kolay. Piyasadaki bütün fiyatlamalar da bu
tahminlerin etrafında geleceğe dönük beklentilere göre şekillenmekte.
Daha önce kredi derecelendirme kuruluşları için tahmin yürütmenin biz
yorumcular kadar kolay olmadığından bahsetmiş ve bu kurumların geçmiş
verilere daha fazla odaklandıklarından, bu nedenle de dönem dönem
piyasanın gerisinde kaldıklarını tartışmıştık. Merkez bankaları da
benzer bir yerdeler. Bir merkez bankasının tahminini değiştirmesi
"major" olaydır ve piyasada fiyatlar üzerinden hemen karşılık bulur.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nezdinde enflasyon
tahmininin değişmesi için, enflasyon tahmine baz oluşturan
varsayımlarda ciddi değişiklikler gerekir. Bu varsayımlar 1) İktisadi
faaliyet (çıktı açığı), 2) Gıda fiyatları, 3) Petrol fiyatları, 4)
İthal mal fiyatları, ve 5) Küresel iktisadi faaliyet'tir. Dünkü
enflasyon raporu öncesinde merkez bankasının yıl sonu beklentisi %8,5
oranındaydı. Piyasada ise beklentiler %9 üzerinde bulunuyordu.
Ağırlıkla %9,5'e yakın seyrediyordu. Tartışmalardan birisi merkez
bankasının piyasayı yakalayıp yakalamayacağıydı. Piyasa ve merkez
bankası arasındaki makas kayda değer bir farka işaret ediyor. Merkez
bankasının piyasaya yakınsaması için sıraladığımız beş varsayımda
enflasyon oranının etkileyecek ciddi bir artış gerekiyordu. Kaldı ki
önceki enflasyon raporundan bugüne geçen üç aylık süreçte petrol
fiyatlarındaki gerilemeyi de hesaba katınca diğer dört değişkende
aşırı derecede artış görmemiz gerekirdi. Nitekim böyle bir artış
gözlemlemedik. Merkez bankasının reaksiyon fonksiyonu tutarlı. Petrol
(-%0,1) ile vergideki (-%0,1) gerilemeler nedeniyle daha hızlı
ekonomiden kaynaklanan artış (+%0,2) birbirini götürürken gıda
enflasyonu kaynaklı artış yıl sonu enflasyon tahmininin 20 baz puan
yükselmesiyle sonuçlandı. Daha önce %9 oranındaki gıda enflasyonu
tarihi ortalama ile uyumlu bir seviyedeydi ve aslında uzun yıllar
trendine göre (~%7) daha enflasyonist bir noktadaydı. Şimdi %10
oranına yükselen gıda enflasyonu beklentisi oynaklığı yüksek seriye
karşı merkez bankasına tampon sağlıyor. Önümüzdeki yıl için %7
oranında korunan gıda enflasyonu beklentisi, trendin ima ettiği
yapısal iyileşmeyle uyumlu. Yarın sabah açıklanacak Temmuz ayı
enflasyon verisinin ardından piyasanın yıl sonu enflasyon tahminini
merkez bankası tahminine yaklaştırdığını görebiliriz. Kilit konulardan
birisi bu sene Ekim ayında tarihi ortalamasına göre daha düşük bir
enflasyonla karşılaşma şansımız! (Şekil 2)
Bugün yurt-dışında takip edeceğimiz ana gelişme TSİ 12:00'de faiz
kararını açıklayacak Hindistan Merkez Bankası (RBI). Sene başında
"şahin" duruşla piyasaya sürpriz yapan kurum, gelinen noktada
Gelişmekte Olan Ülkeler'de (GOÜ) faiz indirim döngüsünün başlamasıyla
daha fazla dayanamayacak gibi görünüyor. %1,5 oranına kadar düşen
enflasyon, merkez bankasına faiz indirimleri için alan tanımakta. Bir
müddet devam edebilecek faiz indirimlerinden ilkini bugün 25 baz puan
ile gerçekleştirebilirler. Veri tarafında ise öğlen Avro Bölgesi
üretici fiyatları endeksi (ÜFE), öğleden sonra ise TSİ 15:15'de ABD'de
açıklanacak özel sektör bordrolarından derlenen ADP takip edilecek.
ADP, Cuma günü açıklanacak İstihdam Raporu öncesinde piyasanın
tahminlerini kontrol etmesini sağlayacak. Son olarak, diplomatik
tarafta ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Karadağ gezisi önemli.
Pence, Karadağ'da Arnavutluk, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Kosova,
Makedonya, Sırbistan, ve Slovenya yetkilileri ile bir araya gelerek
güvenlik zirvesi gerçekleştirecek.
Mardin Çimento (MRDIN, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 2Ç2017
tarihindeki net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %42
oranında artarak 11,6mn TL'ye yükselmiştir. Brüt kar ise aynı dönemler
itibariyle %10 oranında gerileyerek 13,2mn TL olmuştur. Maliyetlerdeki
artışın satışlara nazaran daha yüksek miktarda artması brüt karın
düşmesinde etkili olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden 2Ç2016'da
kaydedilen gidere karşın 2Ç2017'de gelir kaydedilmesi ve düşük vergi
gideri karın artmasında ana etkenler olmuştur. İkinci çeyrek karı ile
birlikte Şirket'in 2017 yılının ilk yarısındaki net dönem karı ise bir
önceki yılın aynı dönemine göre %51 oranında artarak 21,9mn TL
olmuştur.
Ünye Çimento (UNYEC, Nötr): Şirket'in 2Ç2017 tarihindeki ana
ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %34
oranında artarak 23,3mn TL'ye yükselmiştir. Diğer yandan, brüt kar ise
aynı dönemler itibariyle %35 oranında gerileyerek 18,2mn TL olmuştur.
Satışlardaki düşüşün maliyetlerdeki düşüşten daha yüksek olması brüt
karın gerilemesinde etkili olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden elde
edilen gelirler ve vergi geliri kaydedilmesi ikinci çeyrekte karın
artmasında ana etkenler olmuşlardır. İkinci çeyrek karı ile birlikte
Şirket'in 2017 yılının ilk yarısındaki net dönem karı ise bir önceki
yılın aynı dönemine göre %9 oranında artarak 33,9mn TL olmuştur.
Aselsan (ASELS, Nötr): ASELSAN ile HAVELSAN arasında oluşturulan
İş Ortaklığı ile STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.
arasında, Gemi Sistemleri ile ilgili olarak 31.07.2017 tarihinde,
toplam bedeli 37,6mn EUR tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. İşbu
sözleşme kapsamında Seyir Sistemleri, Muhabere Sistemleri, Radar
Sistemleri tedariği ve entegrasyonundan ASELSAN sorumlu olup, iş payı
21,8mn EUR'dur. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2020
yılında gerçekleştirilecektir.
Logo Yazılım (LOGO, Sınırlı Pozitif): Şirket Yönetim Kurulu
1/8/2017 tarihinde yapılan toplantısında 2/1/2014 tarih ve 28870
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına
İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.4) uyarınca kurulması planlanan Actus
Portföy Yönetimi A.Ş Logo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na
%20 oranında iştirak etme kararı almıştır. Actus Portföy Yönetimi A.Ş
Logo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun Türk Hukuku'na göre
yönetilen ve GSYF Tebliği uyarınca SPK'nın denetimine tabi bir Girişim
Sermayesi Yatırım Fonu olarak kurulması için SPK başvurusu yapılmıştır.
Fon'un yatırımcıları ve iştirak oranları Logo Yazılım Sanayi ve
Ticaret A.Ş. (%20), Logo Teknoloji ve Yatırım A.Ş. (%20), Actus
Portföy Yönetimi A.Ş. (%20), Cahit Güvensoy, Murat Erkurt, Orhan
Ayanlar, Alper Akcan, Cenk Coşkuntürk (toplam %40). Yatırımcıların
toplam Kaynak Taahhüdü on milyon TL'dir (10.000.000,00 TL). Fon
büyüklüğü ilerleyen dönemlerde büyütülebilecek veya yeni girişim
sermayesi yatırım fonları kurulabilecektir.
Girişim sermayesi yatırımı yapılacak şirketlerin belirlenmesinde,
büyüme ve katma değerli ürün üretebilme potansiyelinin varlığı,
kurumsal yönetim yapısına kavuşturulabilir ve operasyonel gelişime
uygun olması ve marka değeri yaratma gücünün varlığı gibi kriterlere
göre hareket edilecek olup, yatırımların Logo veya diğer yatırımcılar
için stratejik yatırım olması koşulu aranmayacaktır. Yatırımlardan
çıkışın ise halka arz, kurucu ortak(lara) satış ve stratejik ortağa
veya finansal ortağa satış yoluyla gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Sinpaş GYO (SNGYO, Sınırlı Pozitif): Şirket'in Bursa'daki
portföyünde yer alan yaklaşık 41bin m² yüzölçümlü arsa vasıflı
gayrimenkulün 72,5mn + KDV (Toplam: 85,6mn TL) bedel ile satılmasına
karar verilmiştir.
Tekfen Holding (TKFEN, Öneri "EKLE", Sınırlı Pozitif): Tekfen
Holding'in (TKFEN) bağlı ortaklıklarından Tekfen İnşaat ve Tesisat
A.Ş., Katar Bayındırlık İşleri İdaresi'nden (Ashghal) Doğu Endüstriyel
Yolu inşaatı işini 729,6 milyon Katar Riyali (yaklaşık 200 milyon
Amerikan Doları) bedel ile kazanmıştır. Projenin tamamlanma süresi 27
ay olarak belirlenmiştir. En son Katar'da stadyum projesini Şubat
ayında bekleyen iş portföyüne ekleyen Tekfen Holding'in bekleyen iş
portföyü, Mart sonu itibariyle 3,8 milyar dolar idi (2,3 milyar dolar
Katar'daki projeler). Tekfen Holding bu yeni projeyle bekleyen iş
portföyünü artırmaya olumlu bir şekilde devam etmektedir. "

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
18:05107.266
Değişim :  1,65% |  1.745,72
Açılış :  106.481  
Önceki Kapanış :  105.520  
En Yüksek
107.372
En Düşük
106.357
BIST En Aktif Hisseler
DAGHL 7,48 2.418.737 % 10,00  
EGCEY 0,77 399.598 % 10,00  
TKURU 15,07 272.457 % 10,00  
YONGA 24,88 176.971 % 9,99  
GLBMD 5,40 7.537.908 % 9,98  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4838 8,5263 % 1,04  
Frank 7,0574 7,0999 % -0,08  
Riyal 1,8091 1,8181 % -0,05  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.741 1.742 1,87  
Altın Gr. 381 381 1,59  
Cumhuriyet 2.466 2.507 33,10  
Tam 2.539 2.579 29,90  
Yarım 1.239 1.263 22,30  
Çeyrek 619 630 8,50  
Gümüş.Ons 18,31 18,34 0,03  
Gümüş Gr. 4,01 4,01 0,00  
B. Petrol 38,58 38,58 0,00