ANALİZ-Şirket Haberleri(Deniz Yatırım)

19.08.2020 10:29Deniz Yatırım Tarafından Hazırlanan Şirket Haberleri Analizi:
"Piyasa Yorumu:
Bu sabah BIST100’de yatay bir açılış beklemekteyiz. Türk finansal
varlıkları dün oldukça güçlüydü endeks bankacılık hisseleri ile
yükseldi,
Türk Lirası hafif değer kazandı ve yerel tahviller de bir miktar talep
gördü. Yatırımcıların gözü, yarın Merkez Bankası’nın vereceği faiz
kararında olacak.
Bu sabah yatay açılış ve sonrasında 1.070 – 1.110 arasında işlem
aktivitesi bekliyoruz.

ŞİRKET HABERLERİ

Aselsan

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY17.70
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 26%
Piyasa değeri TRY40,356 mln
ASELS 2Ç20 Net Kar Beklentilerin Üzerinde, Ancak Net Nakit
Pozisyonunda
Bozulma / hafif olumsuz

Aselsan 2Ç20’de 2,635 milyon TL satış (Kons: 2,580 milyon TL,
yıllık bazda yatay), 654 milyon TL FAVÖK (Kons: 604 milyon TL) ve 921
milyon TL net kar (Kons: 737 milyon TL) kaydetti. Şirketin operasyonel
karlılık piyasa beklentisinin %8 üzerinde gerçekleşirken, net kar
piyasa beklentisinin %25 üzerinde gerçekleşti. Aselsan 2Ç20’de 366
milyon TL toplam kur farkı geliri (ticari borç alacak üzerinden
kaydedilenler dahil) kaydederken, 2Ç19’da bu rakam daha düşük 100
milyon TL seviyesindeydi. Net kar piyasa beklentisinin önemli şekilde
üzerinde gelmiş olmasına rağmen, 2Ç20’de net nakit pozisyonunda
önemli bir bozulma gözlendiğinden sonuçlarının hisse performansı
üzerinde hafif olumsuz etki yapmasını bekliyoruz. Şirket geçen sene
4Ç19’da projelerin önemli bölümünü teslim etmiş ve hem karlılığını
hem de nakit pozisyonunu yılın ilk üç çeyreğinden çok daha fazla
artırmayı başarmıştı. Ancak 4Ç20’de, hem 2020’nin özel koşullarından
hem de şirketin tedarikçi ödemelerini zamanında yapmayı ön plana almış
olmasından ö ürü, 4Ç19’a benzer bir pozitif sürprizin daha düşük
ihtimal olduğunu düşünüyoruz. Hisse son altı ayda endeksin %72
üzerinde performans sergiledi. Şirket yönetiminin 2020
yönlendirmelerinin alt bandını dikkate aldığımızda, hisse 11,4x
FD/VAFÖK’ten işlem görmektedir. Aselsan 2019 yılında ve 2017-19
dönemlerinde sırasıyla ortalama 7,6x ve 13,7x çarpanlarından işlem
görmüştür.

Öte yandan şirket 2020 için (i) TL bazında satışlarında %40-50
büyüme, (ii) %20-22 VAFÖK marjı (kur farkından arındırılmış)
beklentilerini korumaktadır. Yönetim aynı zamanda 1,5 milyar TL
yatırım harcaması yönlendirmesinde bulunmuştu ancak 2020 yılının özel
koşulları ve şirket yönetiminin tedarikçi ödemelerinin gecikmemesini
ön plana almış olduğundan, 2020 gerçekleşmesinin bu rakamın altında
kalabileceğini tahmin ediyoruz.
Şirketin net nakit pozisyonu (finansal yatırımlar hariç) 2019
sonunda 1,3 milyar TL seviyesindeyken, 2Ç20’de 956 milyon TL net borç
olarak gerçekleşti (2Ç19: 155 milyon TL net nakit). Faaliyetlerden
nakit akışları 1Ç20 ve 2Ç20’de sırasıyla -624 ve - 430 milyon TL
olarak gerçekleşti (2Ç19: -888 milyon TL). 1Y19’daki 196 milyon TL
artışın aksine, 1Y20’de ticari borçlarda 1,47 milyar TL bir azalış
yaşandı. ? Şirket taahhüt portföyü 2019 sonu olan 9,7 milyar dolar
seviyesinden biraz gerileyerek 9,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.
2018 ve 2019’daki 4,1 ve 3,0 milyar dolarlık yeni proje alımlarına
karşın, 1Y20’de daha zayıf 511 milyon dolarlık yeni iş alındı.


Bim Birlesik Magazalar

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY66.70
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 60%
Piyasa değeri TRY40,500 mln

BIMAS 2Ç20 sonuçları beklentilerin üzerinde geldi / pozitif
Bim, konsolide 14,028 milyon TL gelir (Konsensus: 12,771 milyon
TL), 1,340 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 1,001 milyon TL) ve 697 milyon
TL net kar (Konsensus: 463 milyon TL) açıkladı. Hem şirketin faaliyet
karlılığı hem de net kara bakıldığında sonuçlar piyasanın ve
beklentimizin oldukça üzerinde geldi. Sonuçların hisse performansı
üzerinde pozitif bir etki yapacağı düşüncesindeyiz.
Bim, 2Ç20’da gelirlerini yıllık %37 arttırarak 14,028 milyon TL’ye
yükseltirken brüt kar rakamını da yıllık %43 arttırarak 2,574 milyon
TL’ye çıkarmayı başarmıştır. Şirket’in 2Ç20 FAVÖK rakamı TFRS16 etkisi
hariç %74’lik bir yükseliş ile 1,033 milyon TL’ye ulaşırken, FAVÖK
marjı da TFRS16 etkisi hariç %5,8 seviyesinden 7,4% seviyesine
yükselmiştir. Şirket, 2Ç20’de net karını yüksek operasyonel kaldıraç
ve daha iyi brüt karlılık sayesinde yıllık bazda %101 artarak 2Ç20’de
697 milyon TL’ye çıkarmıştır.
2Ç20’de FİLE mağazalarında güçlü FAVÖK elde edilerek net karlılığa
pozitif katkı
sağladı.
Bim’in 2Ç20 yılı aynı mağazalar satış ve sepet hacmi yıllık
sırasıyla %41 ve %66 artarken mağaza trafiğinde ise Covid-19’dan
kaynaklı yıllık %15’lik bir düşüş gözlemlenmiştir.
Şirket, 2Ç20’da yeni 276 mağaza açmış olup yurtiçi ve yurtdışı
olmak üzere toplamda 8,921 mağaza sayısına ulaşmıştır. (Bim: 7,992,
Fas: 516, Mısır: 310, File:103). Yıllık mağaza büyüme oranı 12%
seviyesindedir.
Yönetim, 2020 yılına ait beklentilerini yukarı yönlü revize etti
(i) %32 satış büyümesi (+-2) (bir önceki %23 satış büyümesi (+-2)),
(ii) FAVÖK marjı %6,0 (+-0.5) ( TFRS16 etkisi dahil yaklaşık %8,2
(+-0.5) FAVÖK marjı %5,0 (+-0.5) ( TFRS16 etkisi dahil yaklaşık %7,5
(+-0.5), (iii) 1,000 milyon TL yatırım harcaması yapmayı
planlamaktadır (bir önceki ile aynı kalmıştır).


Torunlar G.M.Y.O.

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY3.63
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 21%
Piyasa değeri TRY3,630 mln
TRGYO 2Ç20 sonuçlarını açıkladı / Sınırlı olumlu


Torunlar GYO 2Ç20’de162 milyon TL zarar açıkladı. Şirket bu
dönemde 56.7 milyon
TL FAVÖK ve %48.3 FAVÖK marjı elde etti.
Pandemi kaynaklı olarak kira gelirlerinin bir önceki döneme göre
110 milyon TL kadar daralmış olması ve konut/ticari ünite
satışlarının da zayıf seyrine bağlı olarak şirketin FAVÖK rakamı
normal dönemler ortalamasının oldukça gerisinde kalmıştır. Ancak 1
Haziran’dan itibaren AVM’lerin açılması ile birlikte yılın ikinci
yarısında kira gelirlerinin normal seyrine dönebileceğini düşünüyoruz.
Ayrıca düşük faiz ortamı sayesinde 3Ç20’de konut/ticari ünite
satışları da 2Ç20’ye kıyasla daha yüksek olabilir.
Finansal giderlerin bir önceki döneme göre belirgin bir şekilde
gerilemiş olması ise (1Ç20: 189 milyon TL, 2Ç20: 70 milyon TL) bundan
sonraki dönemler için olumlu olarak değerlendirilebilir. 2019 yılı ile
kıyaslandığında TL cinsi kısa vadeli kredilerde 10 puan seviyesinde
uzun vadeli TL kredilerde ise 5 puana yaklaşan bir iyileşme olduğunu
görüyoruz. Döviz cinsi borçların maliyetinde de sınırlı da olsa
gerileme göze çarpmaktadır.
2Ç20 sonu itibari ile şirketin net borcu 4.47 milyar TL ile 2019
sene sonuna göre sınırlı denilebilecek 225 milyon TL kadar artış
göstermiştir. Ayrıca şirketin net yabancı para pozisyonu da Haziran
2020 itibari ile 2019 sene sonuna göre belirgin bir iyileşme
göstermiştir (1Ç20: 338 milyon $, 2Ç20: 242 milyon $). Bunun uzun
dönemli finansallar için olumlu olduğunu düşünüyoruz.
Açıklanan finansal sonuçların hisse fiyatı üzerinde sınırlı olumlu
bir etkisi olabileceği fikrindeyiz.


Gubre Fabrikalari

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY28.74
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 22%
Piyasa değeri TRY9,599 mln
GUBRF Marj artışı ve finansal gelirler net karı destekledi / olumlu
Gübre Fabrikaları 2Ç20’de 952 milyon TL gelir, 108 milyon TL FAVÖK
ve 54 milyon TL net kar açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi
bulunmamaktadır. Marjlardaki artış ve finansman gelirleri sonuçları
olumlu yönde etkilerken, 2Ç19’da zarar açıklayan Şirket 2Ç20’de net
kar elde etti. Sonuçların hisse performansı üzerinde olumlu bir etki
yaratabileceğini düşünüyoruz.
Şirketin satış hacmi geçen yıla kıyasla %10 azalarak 343 bin ton
olurken, Razi satış hacmi de %9,7 azalışla 323 bin ton olarak
gerçekleşti.
Brüt kar marjı 2Ç19’a göre 4 yüzde puan artarak %23,9 düzeyin
yükselirken, faaliyet giderlerinin satışlara oranının artmasına bağlı
olarak FAVÖK marjı 1,8 yüzde puan artış gösterdi.
Operasyonel kar marjlarındaki ılımlı artış sayesinde, cirodaki
azalışa karşın FAVÖK geçen yılın hafif üzerinde oluştu.
2Ç19’da 74,3 milyon TL net finansal gider kaydeden Şirket 2Ç20’de
21,6 milyon TL net finansal gelir kaydetti.


Bagfas

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY14.81
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 58%
Piyasa değeri TRY666 mln
BAGFS Bağfaş 2Ç20'de zayıf sonuçlar açıkladı / olumsuz

Bağfaş, 2Ç20’de 211 milyon TL gelir, 41 milyon TL FAVÖK ve 24
milyon TL zarar açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi bulunmamaktadır.
Marjlardaki kötüleşme ve kur farkı giderleri Şirket’in bu dönemde
zarar açıklamasına neden olurken, sonuçların hisse performansı
üzerinde kısa vadede olumsuz bir etki yaratabileceğini düşünüyoruz.
Şirket’in satış gelirleri 2Ç20’de önceki yılın aynı dönemine
kıyasla %7 oranında
artmıştır.
fAVÖK marjı 2Ç19’a kıyasla 6,7 yüzde puan azalırken, FAVÖK yıllık
%20 düşüşle 41 milyon TL düzeyinde gerçekleşti.
Kur farklarına bağlı olarak diğer giderler ve net finansman
giderlerinde görülen artış
2Ç sonuçlarını olumsuz yönde etkiledi.
2Ç19’da 28,8 milyon TL olan net finansal giderler bu çeyrekte 51,9
milyon TL
düzeyinde oluştu.
Şirket’in Haziran sonu itibariyle 624 milyon TL net borç, 669
milyon TL tutarında döviz açık pozisyonu bulunmaktadır. (Mart sonu:
615 mln TL net borç, 703 mln TL döviz açık) "


Analizin tamamı için:


https://www.denizyatirim.com/sites/1/upload/files/GUNLUK_BULTEN_-_19.08.2020.PDF


******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
18:051.408
Değişim :  0,03% |  0,38
Açılış :  1.406  
Önceki Kapanış :  1.408  
En Yüksek
1.413
En Düşük
1.400
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISKUR 360.855,00 360.855 % 10,00  
SONME 39,70 4.560.458 % 9,97  
QUAGR 29,12 193.153.535 % 9,97  
SNPAM 16,99 469.643 % 9,97  
DOBUR 20,34 2.575.037 % 9,95  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,0604 8,0614 % 0,68  
Euro 9,6692 9,6770 % 0,74  
Sterlin 11,1278 11,1836 % 1,11  
Frank 8,7320 8,7846 % 0,94  
Riyal 2,1439 2,1546 % 0,68  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.777 13,27  
Altın Gr. 460 460 5,91  
Cumhuriyet 3.065 3.111 61,00  
Tam 3.042 3.121 54,28  
Yarım 1.470 1.510 26,26  
Çeyrek 737 755 13,13  
Gümüş.Ons 25,94 25,97 0,11  
Gümüş Gr. 6,72 6,73 0,07  
B. Petrol 66,71 66,71 -0,23