***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

19.08.2016 18:10
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor  )


***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
70.575.000 65.993.140 -299.598 -6.382.237 2.135.676 -21.412.666 44.794.321 155.403.636 4.559.656 159.963.292
Transferler
44.794.321 -44.794.321
Dönem Karı (Zararı)
6.670.052 6.670.052 -1.565.996 5.104.056
Sermaye Arttırımı
14.115.000 -14.115.000
Dönem Sonu Bakiyeler
84.690.000 51.878.140 -299.598 -6.382.237 2.135.676 23.381.655 6.670.052 162.073.688 2.993.660 165.067.348
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
84.690.000 51.878.140 -299.598 -6.658.258 2.135.676 23.381.655 18.899.264 174.026.879 2.066.919 176.093.798
Transferler
18.899.264 -18.899.264
Dönem Karı (Zararı)
11.125.048 11.125.048 759.253 11.884.301
Dönem Sonu Bakiyeler
84.690.000 51.878.140 -299.598 -6.658.258 2.135.676 42.280.919 11.125.048 185.151.927 2.826.172 187.978.099


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.974.436 -16.722.864
Dönem Karı (Zararı)
11.884.301 5.104.056
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
334.303 -10.248.909
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 3.003.080 2.908.390
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
773.041 200.661
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.195.553 11.664
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -422.512 188.997
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
302.269 1.028.725
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
302.269 259.690
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 769.035
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.537.635 884.612
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-139.219 -452.513
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.399.986 1.416.905
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
285.191 18.758
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-8.323 -98.538
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
7 -5.281.722 -15.271.297
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.909.012 -11.318.595
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.659.430 1.783.683
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
13 448.387 -177.039
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -8.107.817 1.960.722
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.768.515 -1.624.412
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.760.988 -1.635.546
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.527 11.134
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 1.813.257 -4.669.077
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
830.443 378.737
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.896.563 -3.940.013
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -5.738.023 -1.854.035
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 3.841.460 -2.085.978
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
258.090 253.490
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.855 1.325
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9.855 1.325
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.503.851 -3.502.328
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.148.744 -487.898
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.355.107 -3.014.430
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.309.592 -16.463.448
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-335.156 -259.416
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.144.339 15.519.148
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
39.925 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 39.925 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.624.884 -3.545.259
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -8.573.685 -3.528.759
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-51.199 -16.500
Alınan Temettüler
7 11.868.517 18.611.894
Alınan Faiz
-139.219 452.513
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.206.327 -6.751.919
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
36.883.220 32.798.595
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-40.255.015 -38.133.609
Ödenen Faiz
-834.532 -1.416.905
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.912.448 -7.955.635
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.912.448 -7.955.635
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.833.962 15.249.194
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.746.410 7.293.559


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
19.746.410 14.833.962
Ticari Alacaklar
42.992.684 36.813.998
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-13 619.267 1.067.654
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 42.373.417 35.746.344
Diğer Alacaklar
3.268.345 866.137
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
13 2.993.409 597.287
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
274.936 268.850
Stoklar
6 45.693.793 47.084.538
Peşin Ödenmiş Giderler
846.062 1.676.505
Diğer Dönen Varlıklar
728.980 1.877.724
ARA TOPLAM
113.276.274 103.152.864
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
113.276.274 103.152.864
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
14.000.530 14.634.223
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
13 13.997.644 14.632.778
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.886 1.445
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 3.428.057 10.014.852
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
103.488.700 103.488.700
Maddi Duran Varlıklar
8 63.975.832 58.387.337
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
166.967 141.521
Ertelenmiş Vergi Varlığı
3.285.097 3.285.097
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
188.345.183 189.951.730
TOPLAM VARLIKLAR
301.621.457 293.104.594
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 66.685.231 73.034.758
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.522.090 3.018.720
Ticari Borçlar
9.654.524 11.559.410
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-13 11.178 5.749.201
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 9.643.346 5.810.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.812.800 1.556.126
Diğer Borçlar
302.652 292.797
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
13 302.652 292.797
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.268.095 1.916.079
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
605.487 431.744
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
662.608 1.484.335
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.174.023 2.013.267
ARA TOPLAM
85.419.415 93.391.157
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
85.419.415 93.391.157
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 25.666.208 21.191.846
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.557.735 2.427.793
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.557.735 2.427.793
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.223.943 23.619.639
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
113.643.358 117.010.796
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
185.151.927 174.026.879
Ödenmiş Sermaye
10 84.690.000 84.690.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 51.878.140 51.878.140
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
10 -299.598 -299.598
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.658.258 -6.658.258
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-6.658.258 -6.658.258
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 2.135.676 2.135.676
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
42.280.919 23.381.655
Net Dönem Karı veya Zararı
11.125.048 18.899.264
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.826.172 2.066.919
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
187.978.099 176.093.798
TOPLAM KAYNAKLAR
301.621.457 293.104.594


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 72.738.691 54.017.821 38.045.131 26.967.686
Satışların Maliyeti
11 -61.987.755 -48.816.550 -30.249.990 -29.111.987
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.750.936 5.201.271 7.795.141 -2.144.301
BRÜT KAR (ZARAR)
10.750.936 5.201.271 7.795.141 -2.144.301
Genel Yönetim Giderleri
-4.157.537 -3.162.060 -2.751.749 -2.057.259
Pazarlama Giderleri
-1.599.376 -1.395.807 -767.424 -655.916
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
6.759.749 5.065.866 1.919.152 1.284.103
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.617.540 -2.578.715 -985.719 -883.125
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.136.232 3.130.555 5.209.401 -4.456.498
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
7 5.281.722 15.271.297 6.328.091 7.952.775
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.417.954 18.401.852 11.537.492 3.496.277
Finansman Gelirleri
927.544 1.322.423 260.148 861.061
Finansman Giderleri
-3.461.197 -14.620.219 -1.978.439 -3.993.371
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.884.301 5.104.056 9.819.201 363.967
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.884.301 5.104.056 9.819.201 363.967
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.884.301 5.104.056 9.819.201 363.967
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
759.253 -1.565.996 343.630 -1.074.689
Ana Ortaklık Payları
11.125.048 6.670.052 9.475.571 1.438.656
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.884.301 5.104.056 9.819.201 363.967
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
759.253 -1.565.996 343.630 -1.074.689
Ana Ortaklık Payları
11.125.048 6.670.052 9.475.571 1.438.656http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/554148


BIST
18:051.927
Değişim :  0,89% |  16,98
Açılış :  1.917  
Önceki Kapanış :  1.910  
En Yüksek
1.928
En Düşük
1.899
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PKENT 4.926,00 6.403.524 % 10,00  
BAGFS 11,55 10.517.996 % 10,00  
RNPOL 10,89 199.287 % 10,00  
BASCM 12,10 496.198 % 10,00  
YBTAS 13.347,40 1.053.149 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,7908 13,7981 % 0,58  
Euro 15,5649 15,5963 % 0,39  
Sterlin 18,2355 18,3270 % 0,70  
Frank 14,8448 14,9342 % -0,27  
Riyal 3,6663 3,6846 % 0,56  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.779 1.779 -3,79  
Altın Gr. 789 789 2,36  
Cumhuriyet 5.223 5.302 5,00  
Tam 5.200 5.329 10,25  
Yarım 2.513 2.578 4,96  
Çeyrek 1.260 1.289 2,48  
Gümüş.Ons 22,39 22,42 -0,14  
Gümüş Gr. 9,92 9,94 -0,01  
B. Petrol 73,28 73,28 3,40