***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

09.11.2016 19:19
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor  )


***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
70.575.000 65.993.140 -299.598 -6.382.237 2.135.676 -21.412.666 44.794.321 155.403.636 4.559.656 159.963.292
Transferler
44.794.321 -44.794.321
Sermaye Arttırımı
14.115.000 -14.115.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
5.198.564 5.198.564 -2.097.879 3.100.685
Dönem Sonu Bakiyeler
84.690.000 51.878.140 -299.598 -6.382.237 2.135.676 23.381.655 5.198.564 160.602.200 2.461.777 163.063.977
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
84.690.000 51.878.140 -299.598 -6.658.258 2.135.676 23.381.655 18.899.264 174.026.879 2.066.919 176.093.798
Transferler
18.899.264 -18.899.264
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.759.480 1.759.480 -1.759.480 -1.759.480 -1.759.480
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
9.140.365 9.140.365 125.663 9.266.028
Dönem Sonu Bakiyeler
84.690.000 51.878.140 -1.759.480 -299.598 -6.658.258 3.895.156 40.521.439 9.140.365 181.407.764 2.192.582 183.600.346


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.344.705 -25.100.314
Dönem Karı (Zararı)
9.266.028 3.100.685
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
9.266.028 3.100.685
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
572.683 -9.831.137
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 4.685.335 4.376.236
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.210.733 295.281
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.210.733 235.622
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
59.659
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.039.447 886.007
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
131.832 376.161
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
907.615 509.846
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.064.219 1.823.843
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-355.172 -571.692
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
931.623 2.438.885
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
518.101 39.790
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-30.333 -83.140
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
7 -7.427.051 -17.212.504
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.896.283 -18.369.862
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.602.357 -9.938.995
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
13 413.053 -324.950
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -4.015.410 -9.614.045
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
411.960 -2.715.490
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
425.730 -2.674.671
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.770 -40.819
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 5.419.389 -3.119.026
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
971.029 441.360
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.269.281 187.287
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -5.244.951 -1.862.712
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 3.975.670 2.049.999
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
137.957 219.232
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.187 3.157
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12.187 3.157
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
815.399 -3.447.387
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
950.364 -91
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-134.965 -3.447.296
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.734.994 -25.100.314
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-390.289
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.408.638 15.262.999
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
54.925
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 54.925
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.869.976 -3.920.587
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -8.818.777 -3.904.087
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-51.199 -16.500
Alınan Temettüler
7 11.868.517 18.611.894
Alınan Faiz
355.172 571.692
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.962.600 -1.828.362
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-1.759.480
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.759.480
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
56.201.829 49.144.495
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-62.289.090 -48.533.972
Ödenen Faiz
-2.115.859 -2.438.885
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.790.743 -11.665.677
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.790.743 -11.665.677
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.833.962 15.249.194
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.624.705 3.583.517


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20.624.705 14.833.962
Ticari Alacaklar
38.687.521 36.813.998
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-13 654.601 1.067.654
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 38.032.920 35.746.344
Diğer Alacaklar
877.376 866.137
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
13 597.287 597.287
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
280.089 268.850
Stoklar
6 42.284.999 47.084.538
Peşin Ödenmiş Giderler
705.476 1.676.505
Diğer Dönen Varlıklar
927.360 1.877.724
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
927.360 1.877.724
ARA TOPLAM
104.107.437 103.152.864
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
104.107.437 103.152.864
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
14.211.024 14.634.223
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
13 14.207.048 14.632.778
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.976 1.445
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 5.573.386 10.014.852
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
103.488.700 103.488.700
Maddi Duran Varlıklar
8 62.552.474 58.387.337
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
153.160 141.521
Ertelenmiş Vergi Varlığı
3.285.097 3.285.097
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
189.263.841 189.951.730
TOPLAM VARLIKLAR
293.371.278 293.104.594
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 69.473.782 73.034.758
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.018.720
Ticari Borçlar
10.259.796 11.559.410
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-13 504.250 5.749.201
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 9.755.546 5.810.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.643.310 1.556.126
Diğer Borçlar
304.984 292.797
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
13 304.984 292.797
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.184.121 1.916.079
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
521.513 431.744
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
662.608 1.484.335
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.700.029 2.013.267
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.700.029 2.013.267
ARA TOPLAM
85.566.022 93.391.157
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
85.566.022 93.391.157
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 21.684.281 21.191.846
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.520.629 2.427.793
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.520.629 2.427.793
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.204.910 23.619.639
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
109.770.932 117.010.796
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
181.407.764 174.026.879
Ödenmiş Sermaye
10 84.690.000 84.690.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 51.878.140 51.878.140
Geri Alınmış Paylar (-)
10 -1.759.480
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
10 -299.598 -299.598
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.658.258 -6.658.258
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.658.258 -6.658.258
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.658.258 -6.658.258
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 3.895.156 2.135.676
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
40.521.439 23.381.655
Net Dönem Karı veya Zararı
9.140.365 18.899.264
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.192.582 2.066.919
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
183.600.346 176.093.798
TOPLAM KAYNAKLAR
293.371.278 293.104.594


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 105.933.476 88.827.422 33.194.785 34.809.601
Satışların Maliyeti
11 -96.579.084 -75.992.580 -34.591.329 -27.176.030
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.354.392 12.834.842 -1.396.544 7.633.571
BRÜT KAR (ZARAR)
9.354.392 12.834.842 -1.396.544 7.633.571
Genel Yönetim Giderleri
-5.669.480 -4.518.633 -1.511.943 -1.356.573
Pazarlama Giderleri
-2.396.202 -2.264.176 -796.826 -868.369
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
8.726.008 7.885.690 1.966.259 2.819.824
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.222.592 -4.653.073 -605.052 -2.074.358
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.792.126 9.284.650 -2.344.106 6.154.095
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
7 7.427.051 17.212.504 2.145.329 1.941.207
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.219.177 26.497.154 -198.777 8.095.302
Finansman Gelirleri
1.318.411 1.621.482 390.867 299.059
Finansman Giderleri
-6.271.560 -25.017.951 -2.810.363 -10.397.732
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.266.028 3.100.685 -2.618.273 -2.003.371
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.266.028 3.100.685 -2.618.273 -2.003.371
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.266.028 3.100.685 -2.618.273 -2.003.371
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
125.663 -2.097.879 -633.590 -531.883
Ana Ortaklık Payları
9.140.365 5.198.564 -1.984.683 -1.471.488
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 12 0,10800000 0,06100000 -0,03100000 -0,02400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.266.028 3.100.685 -2.618.273 -2.003.371
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
125.663 -2.097.879 -633.590 -531.883
Ana Ortaklık Payları
9.140.365 5.198.564 -1.984.683 -1.471.488http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/567574


BIST11:341.911
Değişim :  1,63% |  30,58
Açılış :  1.897  
Önceki Kapanış :  1.880  
En Yüksek
1.913
En Düşük
1.894
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:34
PKENT 4.478,20 16.112.311 % 10,00  
ISBTR 56.367,00 1.014.606 % 10,00  
POLTK 409,40 6.729.371 % 9,99  
YONGA 26,86 328.766 % 9,99  
YKSLN 6,51 16.108.877 % 9,97  
11:34 Alış Satış %  
Dolar 13,7622 13,7697 % 0,78  
Euro 15,5429 15,5577 % 0,32  
Sterlin 18,2074 18,2987 % 0,26  
Frank 14,8757 14,9653 % 0,40  
Riyal 3,6558 3,6741 % 0,45  
11:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.768 1.769 0,80  
Altın Gr. 783 783 3,85  
Cumhuriyet 5.081 5.158 14,00  
Tam 5.054 5.183 -0,87  
Yarım 2.443 2.507 -0,42  
Çeyrek 1.225 1.253 -0,22  
Gümüş.Ons 22,33 22,35 -0,05  
Gümüş Gr. 9,88 9,89 0,03  
B. Petrol 71,61 71,61 1,94