***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 18:28
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
84.690.000 51.878.140 -2.907.245 -299.598 -6.655.214 5.042.921 39.373.674 12.994.702 184.117.380 220.921 184.338.301
Transferler
12.994.702 -12.994.702
Dönem Karı (Zararı)
1.320.927 1.320.927 278.210 1.599.137
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-282.097 -282.097 -282.097
Dönem Sonu Bakiyeler
84.690.000 51.878.140 -2.907.245 -299.598 -6.937.311 5.042.921 52.368.376 1.320.927 185.156.210 499.131 185.655.341
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
84.690.000 51.878.140 -4.120.887 -299.598 -7.931.388 6.262.378 55.136.308 31.921.684 217.536.637 746.293 218.282.930
Diğer Düzeltmeler
-546.081 -546.081 -546.081
Transferler
-21.587.871 4.045.416 52.964.205 -31.921.684 3.500.066 3.500.066
Dönem Karı (Zararı)
9.812.546 9.812.546 9.812.546
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-234.940 -234.940 -234.940
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-43.762 -89.074 -132.836 831.684 698.848
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
3.570.812 -3.515.612 55.200 55.200
Dönem Sonu Bakiyeler
84.690.000 30.290.269 -4.355.827 -299.598 -4.360.576 10.264.032 103.949.746 9.812.546 229.990.592 1.577.977 231.568.569


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.578.769 -359.227
Dönem Karı (Zararı)
9.812.546 1.599.138
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
9.812.546 1.599.138
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.067.377 4.390.013
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.311.027 1.235.000
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.750.192
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.750.192
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.529.458 1.167.784
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.104.516 228.707
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.031.421 943.977
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
456.363 -4.900
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.883.929 2.093.193
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-217.479 -59.899
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
884.737
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
2.101.408 1.268.355
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-2.549.231 -105.964
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-2.549.231 -105.964
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-6.492.368
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-23.259.950 -6.348.378
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.522.605 -4.516.588
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-30.497 -290.653
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-23.492.108 -4.225.935
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.907.296 162.854
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.133.649 167.283
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
226.353 -4.429
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.606.638 -6.674.963
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-152.627 -415.741
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.140.706 4.779.109
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.146 -71.956
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.144.852 4.851.065
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.447.361
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.410 5.870
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
25.410 5.870
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-684.261 311.081
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-157.258 -308.189
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-527.003 619.270
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-15.514.781 -359.227
Alınan Faiz
217.479
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-1.810.978
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
529.511
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
4.551.547 -638.459
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
4.559.683
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.660.969 -430.828
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.660.969 -430.828
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-207.631
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.652.833
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.988.176 7.115.076
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-234.940
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-234.940
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.598.069 7.681.299
Kredilerden Nakit Girişleri
19.598.069 7.681.299
Ödenen Faiz
-2.374.953 -566.223
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.960.954 6.117.390
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.960.954 6.117.390
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.805.665 11.631.728
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26.766.619 17.749.118


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
26.766.619 21.805.665
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
7.087.815 12.061.656
Vadeli Mevduatlar
19.678.804 9.531.549
Diğer Finansal Yatırımlar
212.460
Ticari Alacaklar
66.270.852 45.306.018
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
30.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
66.240.355 45.306.018
Diğer Alacaklar
781.887 995.526
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
724.352 708.152
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
57.535 287.374
Stoklar
53.510.720 49.153.890
Peşin Ödenmiş Giderler
1.371.988 1.221.402
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.371.988 1.221.402
Diğer Dönen Varlıklar
415.020 257.762
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
415.020 257.762
ARA TOPLAM
149.117.086 118.740.263
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
149.117.086 118.740.263
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
73.129
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
73.129
Diğer Alacaklar
19.551.083 16.430.148
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19.514.462 16.397.013
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
36.621 33.135
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
25.113.548 27.197.129
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
118.847.090 118.847.090
Maddi Duran Varlıklar
60.615.095 60.251.320
Arazi ve Arsalar
6.357.282 6.357.282
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
329.351 333.087
Binalar
21.090.128 21.291.685
Tesis, Makine ve Cihazlar
29.630.414 29.057.042
Taşıtlar
251.535 236.942
Mobilya ve Demirbaşlar
1.068.986 1.061.714
Özel Maliyetler
304.036 360.168
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.583.363 1.553.400
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
115.721 129.555
Diğer Haklar
115.721 129.555
Peşin Ödenmiş Giderler
2.041
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.041
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
224.317.707 222.855.242
TOPLAM VARLIKLAR
373.434.793 341.595.505
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
86.161.505 88.172.391
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
86.161.505 88.172.391
Banka Kredileri
79.351.631 84.743.404
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.809.874 3.428.987
Ticari Borçlar
11.256.581 9.115.875
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
86.389 90.535
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11.170.192 9.025.340
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7.115.603 2.668.242
Diğer Borçlar
254.645 229.235
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
254.645 229.235
Ertelenmiş Gelirler
3.347.967 1.322.854
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
3.347.967 1.322.854
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
529.511
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.117.097 1.914.829
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
795.740 562.051
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
321.357 1.352.778
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
55.148 3.124.182
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
55.148 3.124.182
ARA TOPLAM
109.838.057 106.547.608
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
109.838.057 106.547.608
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
26.041.047 6.807.045
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
26.041.047 6.807.045
Banka Kredileri
19.897.800
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.143.247 6.807.045
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.959.795 3.453.797
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.959.795 3.453.797
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27.325 6.504.124
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.028.167 16.764.966
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
141.866.224 123.312.574
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
229.990.592 217.536.638
Ödenmiş Sermaye
84.690.000 84.690.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30.290.269 51.878.140
Geri Alınmış Paylar (-)
-4.355.827 -4.120.887
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-299.598 -299.598
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.360.576 -7.931.388
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.360.576 -7.931.388
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.360.576 -7.931.388
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.963.873 6.262.378
Yasal Yedekler
4.963.873 6.262.378
Diğer Yedekler
5.300.159
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
103.949.746 55.136.309
Net Dönem Karı veya Zararı
9.812.546 31.921.684
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.577.977 746.293
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
231.568.569 218.282.931
TOPLAM KAYNAKLAR
373.434.793 341.595.505


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
51.134.323 33.018.195
Satışların Maliyeti
-43.478.484 -27.352.348
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.655.839 5.665.847
BRÜT KAR (ZARAR)
7.655.839 5.665.847
Genel Yönetim Giderleri
-4.263.500 -1.716.295
Pazarlama Giderleri
-1.439.511 -1.159.214
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9.611.029 3.483.581
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.556.603 -3.724.360
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.007.254 2.549.559
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
2.549.231 105.964
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.556.485 2.655.523
Finansman Gelirleri
217.479 1.403.616
Finansman Giderleri
-6.924.275 -2.460.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.849.689 1.599.139
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
5.962.857
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-529.511
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
6.492.368
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.812.546 1.599.139
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.812.546 1.599.139
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-315.550 278.212
Ana Ortaklık Payları
10.128.096 1.320.927
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,11600000 0,01900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.812.546 1.599.139
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-315.550 278.212
Ana Ortaklık Payları
10.128.096 1.320.927http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682845


BIST
18:051.910
Değişim :  1,61% |  30,35
Açılış :  1.897  
Önceki Kapanış :  1.880  
En Yüksek
1.914
En Düşük
1.894
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PKENT 4.478,20 22.928.132 % 10,00  
SELVA 11,11 36.007.943 % 10,00  
MAKTK 3,74 66.866.320 % 10,00  
ISKUR 550.000,00 550.000 % 10,00  
ISATR 342.861,20 342.861 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,7265 13,7296 % 0,49  
Euro 15,5059 15,5679 % 0,38  
Sterlin 18,1135 18,2043 % -0,25  
Frank 14,8951 14,9848 % 0,53  
Riyal 3,6493 3,6676 % 0,27  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.783 15,34  
Altın Gr. 788 788 8,66  
Cumhuriyet 5.186 5.264 106,00  
Tam 5.159 5.293 110,82  
Yarım 2.493 2.561 53,60  
Çeyrek 1.251 1.280 26,81  
Gümüş.Ons 22,51 22,56 0,15  
Gümüş Gr. 9,93 9,95 0,09  
B. Petrol 69,66 69,66 -0,01