***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2019 19:15
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
84.690.000 51.878.140 -2.907.245 -299.598 -6.655.214 5.042.921 1.489.682 39.373.674 12.994.702 185.607.062 220.921 185.827.983
Diğer Düzeltmeler
-784.664 3.741.255 2.956.591 2.956.591
Transferler
-41.436.024 -4.360.278 58.791.004 -12.994.702
Dönem Karı (Zararı)
28.823.640 28.823.640 28.823.640
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.213.642 -1.213.642 -1.213.642
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
73.796.708 5.633.856 359.227 79.789.791 15.312.918 95.102.709
Dönem Sonu Bakiyeler
84.690.000 10.442.116 -4.120.887 -1.084.262 73.796.708 -1.021.358 682.643 1.489.682 102.265.160 28.832.640 295.963.442 15.533.839 311.497.281
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
84.690.000 10.442.116 -4.120.887 -1.084.262 73.796.708 -1.021.358 682.643 1.489.682 102.265.160 28.832.640 295.963.442 15.533.839 311.497.281
Transferler
4.363.943 24.459.697 -28.832.640
Dönem Karı (Zararı)
13.484.591 13.484.591 13.484.591
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-3.360.618 -3.360.618 -3.360.618
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.410.262 -1.519.460 3.810.477 -3.810.477 890.802 -712.562 178.240
Dönem Sonu Bakiyeler
84.690.000 10.442.116 -7.481.505 -1.084.262 76.206.970 -2.540.818 5.046.586 5.300.159 122.914.380 306.978.217 14.821.277 321.799.494


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.679.606 4.074.480
Dönem Karı (Zararı)
13.484.591 28.823.640
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
13.484.591 28.823.640
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.082.067 -8.864.631
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.451.858 5.298.469
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-779.772 8.776.924
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
519.821 8.776.924
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.299.593 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.605.792 3.919.212
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.485.835 3.636.975
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
119.957 282.237
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.218.016 258.750
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-884.447 -433.357
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
692.107
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-333.569
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-7.140.936 -27.166.818
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-7.140.936 -27.166.818
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13.163.141 7.882.036
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -7.833.204
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-7.833.204
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.688.936 -13.125.303
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.635.880 -17.111.683
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.893 721.312
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.623.987 -17.832.995
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
246.928 -284.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
246.928 -284.009
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.759.166 -2.852.422
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
406.155 -834.658
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.984.004 3.278.512
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.897.234 -17.996
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10.086.770 3.296.508
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.277.792 2.940.408
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
229.978 666.400
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
229.978 666.400
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
199.169 3.335.463
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.082.332 -2.263.314
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.679.909 299.644
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-402.423 -2.562.958
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
19.877.722 6.833.706
Alınan Faiz
884.447 433.357
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.011.467 -3.157.517
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-71.096 -35.066
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-32.984.092 -18.488.779
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-16.000.000 -73.129
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 250
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 250
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.743.004 -15.607.129
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.739.642 -15.596.637
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.362 -10.492
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.407.350 -5.719.600
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.833.738 2.910.829
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
38.435.194 24.592.461
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-3.360.618 -1.213.642
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.360.618 -1.213.642
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
64.392.666 5.406.296
Kredilerden Nakit Girişleri
59.600.722 5.406.296
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
4.791.944
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -979.571
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-198.440
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-781.131
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-12.257.856 -893.791
Ödenen Faiz
-9.701.996 -4.716.831
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-637.002 26.990.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.130.708 10.178.162
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.130.708 10.178.162
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.809.890 11.631.728
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
44.940.598 21.809.890


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
44.940.598 21.809.890
Ticari Alacaklar
52.499.165 42.963.295
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
30.497 18.604
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
52.468.668 42.944.691
Diğer Alacaklar
268.950 1.256.019
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 724.352
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
268.950 531.667
Stoklar
57.529.167 49.470.408
Peşin Ödenmiş Giderler
1.248.874 1.648.614
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.248.874 1.648.614
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
106.162 35.066
Diğer Dönen Varlıklar
1.900.262 220.353
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.900.262 220.353
ARA TOPLAM
158.493.178 117.403.645
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
158.493.178 117.403.645
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
16.073.129 73.129
Diğer Alacaklar
29.467.217 16.424.166
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
29.424.275 16.397.013
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
42.942 27.153
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
40.119.699 32.978.763
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
124.254.440 118.847.090
Maddi Duran Varlıklar
158.562.914 150.974.993
Arazi ve Arsalar
83.097.302 82.416.522
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
304.045 318.987
Binalar
39.400.428 36.286.862
Tesis, Makine ve Cihazlar
30.793.391 27.223.007
Taşıtlar
309.417 263.675
Mobilya ve Demirbaşlar
893.089 952.639
Özel Maliyetler
1.825.760 1.959.901
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.939.482 1.553.400
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
65.113 117.888
Lisanslar
35.951 89.156
Bilgisayar Yazılımları
29.162 28.732
Peşin Ödenmiş Giderler
27.334 33.749
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
27.334 33.749
Ertelenmiş Vergi Varlığı
7.168.571 6.528.898
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
375.738.417 325.978.676
TOPLAM VARLIKLAR
534.231.595 443.382.321
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
123.593.934 80.431.792
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
123.593.934 80.431.792
Banka Kredileri
118.057.324 77.244.817
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.536.610 3.186.975
Ticari Borçlar
20.450.336 8.380.090
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
2.977.112 110.512
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
17.473.224 8.269.578
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.701.029 4.978.821
Diğer Borçlar
1.170.667 895.635
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
274.289 229.235
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
896.378 666.400
Ertelenmiş Gelirler
3.534.632 3.335.463
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
3.534.632 3.335.463
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.641.438 2.676.444
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.032.920 752.874
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.608.518 1.923.570
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
846.971 814.385
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
846.971 814.385
ARA TOPLAM
155.939.007 101.512.630
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
155.939.007 101.512.630
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
26.121.385 14.592.857
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
26.121.385 14.592.857
Banka Kredileri
16.630.019 7.543.800
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9.491.366 7.049.057
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.954.604 4.715.384
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.954.604 4.715.384
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24.417.105 11.064.169
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
56.493.094 30.372.410
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
212.432.101 131.885.040
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
306.978.217 295.963.442
Ödenmiş Sermaye
84.690.000 84.690.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10.442.116 10.442.116
Geri Alınmış Paylar (-)
-7.481.505 -4.120.887
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-1.084.262 -1.084.262
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
73.666.152 72.775.350
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
73.666.152 72.775.350
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
76.206.970 73.796.708
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.540.818 -1.021.358
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.346.745 2.172.325
Yasal Yedekler
5.046.586 682.643
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
5.300.159 1.489.682
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
122.914.380 102.265.160
Net Dönem Karı veya Zararı
13.484.591 28.823.640
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14.821.277 15.533.839
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
321.799.494 311.497.281
TOPLAM KAYNAKLAR
534.231.595 443.382.321


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
214.207.938 169.161.719
Satışların Maliyeti
-182.694.758 -146.286.286
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
31.513.180 22.875.433
BRÜT KAR (ZARAR)
31.513.180 22.875.433
Genel Yönetim Giderleri
-9.144.521 -9.123.970
Pazarlama Giderleri
-7.227.308 -5.014.317
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-683.578 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
53.286.718 13.019.325
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-31.209.173 -16.533.235
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
36.535.318 5.223.236
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5.529.769 10.580.635
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -2.747.431
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
20.056.802 26.082.180
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
62.121.889 39.138.620
Finansman Gelirleri
975.535 881.159
Finansman Giderleri
-38.778.956 -11.115.917
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24.318.468 28.903.862
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.837.532 -198.061
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-11.837.532 -198.061
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.480.936 28.705.801
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.480.936 28.705.801
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.484.591 28.823.640
Ana Ortaklık Payları
-1.003.655 -117.839
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse başına kazanç 27 0,16000000 0,34000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.362.015 79.687.146
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.766.995 78.449.420
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.044.898 1.586.828
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-449.878 -349.102
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-449.878 -349.102
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.362.015 79.687.146
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.842.951 108.392.947
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
17.842.951 108.392.947http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746969


BIST
18:051.776
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.811  
Önceki Kapanış :  1.776  
En Yüksek
1.811
En Düşük
1.761
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARMDA 63,25 5.361.240 % 10,00  
BALAT 9,68 1.914.810 % 10,00  
YEOTK 61,10 137.303.637 % 9,99  
RALYH 17,83 28.206.877 % 9,99  
PENTA 301,80 23.094.227 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 12,3682 12,4287 % 0,48  
Euro 13,9633 14,0302 % 0,15  
Sterlin 16,4632 16,5458 % 3,29  
Frank 13,3594 13,4399 % 4,62  
Riyal 3,2875 3,3040 % 3,09  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.794 1.795 2,00  
Altın Gr. 713 713 22,76  
Cumhuriyet 4.746 4.818 198,00  
Tam 4.720 4.844 195,58  
Yarım 2.281 2.343 94,61  
Çeyrek 1.144 1.171 47,30  
Gümüş.Ons 23,38 23,41 0,28  
Gümüş Gr. 9,33 9,34 0,14  
B. Petrol 74,18 74,18 2,59