***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2020 18:13
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
84.690.000 10.442.116 -7.481.505 -1.084.262 76.206.970 -2.540.818 5.046.586 5.300.159 122.914.380 13.484.591 306.978.217 14.821.277 321.799.494
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
683.538 683.538 683.538
Diğer Düzeltmeler
-79.638 -79.638 -79.638
Transferler
636.586 12.848.005 -13.484.591 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
29.703.020 29.703.020 29.703.020
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.875.123 1.875.123 0 1.875.123
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
100.928 288 101.216 1.426.725 1.527.941
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.011.773 -1.011.773 -1.011.773
Dönem Sonu Bakiyeler
84.690.000 10.442.116 -8.493.278 -1.084.262 76.206.970 -564.767 5.683.460 5.300.159 136.366.285 29.703.020 338.249.703 16.248.002 354.497.705
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
84.690.000 10.442.116 -8.493.278 -1.084.262 81.005.769 -942.737 5.693.593 5.300.159 136.178.642 59.709.243 372.499.245 19.401.085 391.900.330
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-14.840 -14.840 -14.840
Transferler
59.709.243 -59.709.243 0 0
Dönem Karı (Zararı)
33.313.139 33.313.139 -1.553.982 31.759.157
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
767.391 767.391 767.391
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
94.854 -126.209 -31.355 -31.355 -62.710
Dönem Sonu Bakiyeler
84.690.000 10.442.116 -8.493.278 -1.084.262 81.005.769 -80.492 5.693.593 5.300.159 195.746.836 33.313.139 406.533.580 17.815.748 424.349.328


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
65.386.065 12.084.442
Dönem Karı (Zararı)
33.313.139 29.703.020
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33.313.139 29.703.020
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-26.081.354 -22.042.635
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.681.181 3.484.026
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
950.204 -1.673.187
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
632.499 -1.065.501
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
317.705 -607.686
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.502.583 3.529.119
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.502.583 3.544.467
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -15.348
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.504.855 -345.301
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.279.234 -615.101
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-225.621 269.800
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-33.341.567 -28.805.948
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-33.341.567 -28.805.948
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.354.060 1.107.890
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -22.772
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -22.772
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-14.840 683.538
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.182.939 -6.235.218
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
28.477.132 -11.742.271
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.414.432 -15.877
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
25.062.700 -11.726.394
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.437.591 -3.201.794
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.229.350 -2.839.222
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-208.241 -362.572
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-721.286 -353.086
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-721.286 -353.086
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.974.580 1.799.777
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.375.710 -605.805
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.044.627 3.702.720
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-265.901
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.239.380 3.968.621
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-615.496 905.042
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-522.545 -437.666
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-522.545 -437.666
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.386.331 551.675
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
54.948 46.773
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.441.279 504.902
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-15.254.441 3.146.190
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.414.724 1.425.167
Alınan Temettüler
53.726.468 10.045.400
Alınan Faiz
1.279.234 615.101
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.534.702 -1.320.218
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
282.814 11.646
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.782.473 1.307.346
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.364.260 -2.424.163
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 -5.625
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.106 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.106 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.371.366 -2.418.538
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.371.366 -2.418.538
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.796.466 -36.974.158
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -1.011.773
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -1.011.773
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.383.905
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
2.383.905
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.912.447 -31.526.233
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.912.447 -29.860.944
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-1.665.289
Ödenen Faiz
-4.267.924 -4.436.152
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
40.225.339 -27.313.879
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
40.225.339 -27.313.879
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
64.815.037 44.940.598
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
105.040.376 17.626.719


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
105.040.376 64.815.037
Ticari Alacaklar
39.070.563 69.291.957
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
1.596.359 5.010.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
37.474.204 64.281.166
Diğer Alacaklar
264.172 61.737
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
264.172 61.737
Stoklar
54.662.349 57.954.634
Peşin Ödenmiş Giderler
4.466.600 2.065.659
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.466.600 2.065.659
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
154.014 436.828
Diğer Dönen Varlıklar
3.290.974 2.569.688
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.290.974 2.569.688
ARA TOPLAM
206.949.048 197.195.540
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
206.949.048 197.195.540
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
24.095.629 24.095.629
Ticari Alacaklar
572.138 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
572.138 0
Diğer Alacaklar
40.459.897 35.224.741
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
40.402.905 35.173.555
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
56.992 51.186
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
53.184.263 73.569.164
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
127.895.230 127.956.440
Maddi Duran Varlıklar
180.162.527 172.418.193
Arazi ve Arsalar
83.097.302 83.097.302
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
281.817 289.124
Binalar
44.704.607 45.437.263
Tesis, Makine ve Cihazlar
41.288.201 39.754.776
Taşıtlar
773.260 908.296
Mobilya ve Demirbaşlar
2.213.170 1.275.618
Özel Maliyetler
1.549.251 1.655.814
Yapılmakta Olan Yatırımlar
6.254.919 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.799.618 4.799.663
Diğer Haklar
39.780 37.995
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
4.736.166 4.736.166
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
23.672 25.502
Peşin Ödenmiş Giderler
4.115 29.346
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.115 29.346
Ertelenmiş Vergi Varlığı
7.771.060 6.694.829
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
438.944.477 444.788.005
TOPLAM VARLIKLAR
645.893.525 641.983.545
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
75.204.578 108.365.227
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
75.204.578 108.365.227
Banka Kredileri
70.706.533 100.874.644
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.498.045 7.490.583
Ticari Borçlar
20.460.066 20.180.685
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
2.477.758 5.709.364
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
17.982.308 14.471.321
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.995.352 4.610.848
Diğer Borçlar
1.076.198 2.462.529
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
347.415 292.467
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
728.783 2.170.062
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.787.524 20.041.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.787.524 20.041.965
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.847.504 3.252.162
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.757.965 1.354.043
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.089.539 1.898.119
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.186.071 900.036
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.186.071 900.036
ARA TOPLAM
109.557.293 159.813.452
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
109.557.293 159.813.452
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
79.578.319 59.214.136
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
79.578.319 59.214.136
Banka Kredileri
60.056.730 45.068.990
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19.521.589 14.145.146
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.311.596 4.944.011
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
6.311.596 4.944.011
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26.096.989 26.111.616
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
111.986.904 90.269.763
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
221.544.197 250.083.215
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
406.533.580 372.499.245
Ödenmiş Sermaye
84.690.000 84.690.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10.442.116 10.442.116
Geri Alınmış Paylar (-)
-8.493.278 -8.493.278
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-1.084.262 -1.084.262
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
80.925.277 80.063.032
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
80.925.277 80.063.032
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
81.005.769 81.005.769
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-80.492 -942.737
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.993.752 10.993.752
Yasal Yedekler
5.693.593 5.693.593
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
5.300.159 5.300.159
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
195.746.836 136.178.642
Net Dönem Karı veya Zararı
33.313.139 59.709.243
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17.815.748 19.401.085
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
424.349.328 391.900.330
TOPLAM KAYNAKLAR
645.893.525 641.983.545


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
97.190.503 147.507.810 20.667.341 85.282.327
Satışların Maliyeti
-91.589.884 -128.926.290 -25.103.870 -72.713.338
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.600.619 18.581.520 -4.436.529 12.568.989
BRÜT KAR (ZARAR)
5.600.619 18.581.520 -4.436.529 12.568.989
Genel Yönetim Giderleri
-7.268.874 -6.515.589 -2.520.736 -1.906.350
Pazarlama Giderleri
-3.205.477 -4.416.672 -934.112 -2.363.253
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-356.375 -264.965 0 -264.965
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23.204.778 21.842.762 8.647.714 9.964.622
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-7.788.849 -7.661.096 -4.843.166 -4.957.082
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.185.822 21.565.960 -4.086.829 13.041.961
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 22.772 0 22.772
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
33.341.567 28.805.948 20.349.763 9.075.199
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
43.527.389 50.394.680 16.262.934 22.139.932
Finansman Gelirleri
2.145.469 1.509.018 821.887 763.196
Finansman Giderleri
-15.243.834 -20.101.115 -5.447.330 -8.068.643
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
30.429.024 31.802.583 11.637.491 14.834.485
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.330.133 -1.107.890 175.921 -1.650.465
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.330.133 -1.107.890 175.921 -1.650.465
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
31.759.157 30.694.693 11.813.412 13.184.020
DÖNEM KARI (ZARARI)
31.759.157 30.694.693 11.813.412 13.184.020
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.553.982 991.673 -1.816.547 1.690.727
Ana Ortaklık Payları
33.313.139 29.703.020 13.629.959 11.493.293
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 0,39000000 0,35000000 0,16000000 0,14000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-933.172 2.016.080 298.455 -135.279
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.196.374 2.584.718 382.635 -173.435
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
263.202 -568.638 -84.180 38.156
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
263.202 -568.638 -84.180 38.156
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-933.172 2.016.080 298.455 -135.279
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.825.985 32.710.773 12.111.867 13.048.741
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
30.825.985 32.710.773 12.111.867 13.048.741http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870000


BIST
18:051.776
Değişim :  -2,35% |  -42,82
Açılış :  1.811  
Önceki Kapanış :  1.819  
En Yüksek
1.811
En Düşük
1.761
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARMDA 63,25 5.361.240 % 10,00  
BALAT 9,68 1.914.810 % 10,00  
YEOTK 61,10 137.303.637 % 9,99  
RALYH 17,83 28.206.877 % 9,99  
PENTA 301,80 23.094.227 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 12,2497 12,4902 % 4,09  
Euro 13,8836 14,1337 % 4,95  
Sterlin 16,4632 16,5458 % 3,29  
Frank 13,3594 13,4399 % 4,62  
Riyal 3,2875 3,3040 % 3,09  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.793 3,94  
Altın Gr. 713 713 22,76  
Cumhuriyet 4.746 4.818 198,00  
Tam 4.720 4.844 195,58  
Yarım 2.281 2.343 94,61  
Çeyrek 1.144 1.171 47,30  
Gümüş.Ons 23,09 23,13 -0,48  
Gümüş Gr. 9,18 9,20 0,08  
B. Petrol 72,91 72,91 -9,31