***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

13.03.2017 18:41
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
70.575.000 65.993.140 -299.598 -6.382.237 2.135.676 -21.412.666 44.794.321 155.403.636 4.559.656 159.963.292
Transferler
44.794.321 -44.794.321
Dönem Karı (Zararı)
18.899.264 18.899.264 -2.399.870 16.499.394
Sermaye Arttırımı
14.115.000 -14.115.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-276.021 -276.021 -92.867 -368.888
Dönem Sonu Bakiyeler
84.690.000 51.878.140 -299.598 -6.658.258 2.135.676 23.381.655 18.899.264 174.026.879 2.066.919 176.093.798
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
84.690.000 51.878.140 -299.598 -6.658.258 2.135.676 23.381.655 18.899.264 174.026.879 2.066.919 176.093.798
Transferler
18.899.264 -18.899.264
Dönem Karı (Zararı)
12.994.702 12.994.702 -1.743.185 11.251.517
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.907.245 2.907.245 -2.907.245 -2.907.245 -2.907.245
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
3.044 3.044 -102.813 -99.769
Dönem Sonu Bakiyeler
84.690.000 51.878.140 -2.907.245 -299.598 -6.655.214 5.042.921 39.373.674 12.994.702 184.117.380 220.921 184.338.301


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.664.248 -11.920.250
Dönem Karı (Zararı)
11.251.517 16.499.394
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
11.251.517 16.499.394
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.198.073 -17.288.916
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 6.367.994 5.834.372
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
28 2.884.283 868.967
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
28 -11.450.350 -23.992.255
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.756.429 -10.277.261
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.128.389 -9.159.917
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 327.738 -686.885
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.456.127 -8.473.032
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-960.507 -2.638.178
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -955.991 -2.443.008
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -4.516 -195.170
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -1.018.841 -1.521.641
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 828.800 -888.922
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.816.130 3.464.249
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -5.620.693 3.868.372
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -195.437 -404.123
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 564.917 7.734
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-105.080 -238.740
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
25 -105.080 -238.740
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.878.801 698.154
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 1.357.727 506.374
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
16 1.521.074 191.780
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.297.015 -11.066.783
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -1.632.767 -853.467
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.028.535 13.991.783
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
54.925 688
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 54.925 688
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.912.388 -4.533.202
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -9.822.314 -4.461.658
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -90.074 -71.544
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 -813.507
Alınan Temettüler
9 11.868.517 18.611.894
Alınan Faiz
17.481 725.910
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.895.017 -2.486.765
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
18 -2.907.245
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 61.919.422 79.277.087
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -63.849.991 -79.288.317
Ödenen Faiz
23 -3.057.203 -2.475.535
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.202.234 -415.232
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.202.234 -415.232
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.833.962 15.249.194
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.631.728 14.833.962


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 11.631.728 14.833.962
Ticari Alacaklar
35.945.683 36.813.998
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-25 739.916 1.067.654
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 35.205.767 35.746.344
Diğer Alacaklar
930.257 866.137
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-25 660.002 597.287
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 270.255 268.850
Stoklar
8 46.617.986 47.084.538
Peşin Ödenmiş Giderler
15 847.705 1.676.505
Diğer Dönen Varlıklar
14 519.997 1.877.724
ARA TOPLAM
96.493.356 103.152.864
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
96.493.356 103.152.864
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
15.530.610 14.634.223
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7,25 15.526.054 14.632.778
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 4.556 1.445
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 5.811.945 10.014.852
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 113.127.490 103.488.700
Maddi Duran Varlıklar
61.890.400 58.387.337
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
11 19.295.617 11.893.691
Diğer Maddi Duran Varlıklar
11 42.594.783 46.493.646
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 174.988 141.521
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 2.997.663 3.285.097
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
199.533.096 189.951.730
TOPLAM VARLIKLAR
296.026.452 293.104.594
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 71.503.355 73.034.758
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 7.742.240 3.018.720
Ticari Borçlar
5.726.618 11.559.410
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-25 128.508 5.749.201
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 5.598.110 5.810.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 2.038.413 1.556.126
Diğer Borçlar
187.717 292.797
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 187.717 292.797
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.155.708 1.916.079
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 514.375 431.744
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
16 1.641.333 1.484.335
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 3.377.343 2.013.267
ARA TOPLAM
92.731.394 93.391.157
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
92.731.394 93.391.157
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 16.069.160 21.191.846
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.887.597 2.427.793
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 2.887.597 2.427.793
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.956.757 23.619.639
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
111.688.151 117.010.796
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
184.117.380 174.026.879
Ödenmiş Sermaye
18 84.690.000 84.690.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 51.878.140 51.878.140
Geri Alınmış Paylar (-)
18 -2.907.245
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
18 -299.598 -299.598
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.655.214 -6.658.258
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.655.214 -6.658.258
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -6.655.214 -6.658.258
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 5.042.921 2.135.676
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 39.373.674 23.381.655
Net Dönem Karı veya Zararı
12.994.702 18.899.264
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
220.921 2.066.919
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
184.338.301 176.093.798
TOPLAM KAYNAKLAR
296.026.452 293.104.594


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 140.593.167 122.206.237
Satışların Maliyeti
19 -127.469.403 -108.003.430
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.123.764 14.202.807
Faiz Giderleri

BRÜT KAR (ZARAR)
13.123.764 14.202.807
Genel Yönetim Giderleri
20 -8.257.164 -5.962.767
Pazarlama Giderleri
20 -3.917.379 -3.111.291
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 13.548.738 9.357.749
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -4.207.371 -5.857.421
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.290.588 8.629.077
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 9.638.790 9.750.193
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 7.665.610 17.771.117
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
27.594.988 36.150.387
Finansman Gelirleri
23 3.831.014 2.106.620
Finansman Giderleri
23 -19.862.109 -22.755.088
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.563.893 15.501.919
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-312.376 997.475
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -312.376 997.475
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.251.517 16.499.394
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.251.517 16.499.394
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.743.185 -2.399.870
Ana Ortaklık Payları
12.994.702 18.899.264
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 0,15300000 0,22300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-99.769 -368.888
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-124.711 -461.110
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
24.942 92.222
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-99.769 -368.888
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.151.748 16.130.506
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.845.998 -2.492.737
Ana Ortaklık Payları
12.997.746 18.623.243http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/592806


BIST18:051.776
Değişim :  -2,35% |  -42,82
Açılış :  1.811  
Önceki Kapanış :  1.819  
En Yüksek
1.811
En Düşük
1.761
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARMDA 63,25 5.361.240 % 10,00  
BALAT 9,68 1.914.810 % 10,00  
YEOTK 61,10 137.303.637 % 9,99  
RALYH 17,83 28.206.877 % 9,99  
PENTA 301,80 23.094.227 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 12,2497 12,4902 % 4,09  
Euro 13,8836 14,1337 % 4,95  
Sterlin 16,4632 16,5458 % 3,29  
Frank 13,3594 13,4399 % 4,62  
Riyal 3,2875 3,3040 % 3,09  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.793 3,94  
Altın Gr. 713 713 22,76  
Cumhuriyet 4.746 4.818 198,00  
Tam 4.720 4.844 195,58  
Yarım 2.281 2.343 94,61  
Çeyrek 1.144 1.171 47,30  
Gümüş.Ons 23,09 23,13 -0,48  
Gümüş Gr. 9,18 9,20 0,08  
B. Petrol 72,91 72,91 -9,31