***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

21.08.2017 20:23
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
84.690.000 51.878.140 0 -299.598 -6.658.258 -6.658.258 -6.658.258 2.135.676 23.381.655 18.899.264 174.026.879 2.066.919 176.093.798
Transferler
18.899.264 -18.899.264 0 0
Dönem Karı (Zararı)
11.125.048 11.125.048 759.253 11.884.301
Dönem Sonu Bakiyeler
84.690.000 51.878.140 0 0 0 0 -299.598 0 0 0 0 0 0 0 -6.658.258 0 -6.658.258 0 0 0 0 0 -6.658.258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.135.676 0 0 0 42.280.919 11.125.048 0 185.151.927 2.826.172 187.978.099
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
84.690.000 51.878.140 -2.907.245 -299.598 -6.655.214 -6.655.214 -6.655.214 5.042.921 12.994.702 -12.994.702
Dönem Karı (Zararı)
15.380.412 15.380.412 211.969 15.592.381
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-440.567 -440.567 -440.567 -440.567 -440.567
Dönem Sonu Bakiyeler
84.690.000 51.878.140 0 0 0 -2.907.245 -299.598 0 0 0 0 0 0 0 -7.095.781 0 -7.095.781 0 0 0 0 0 -7.095.781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.042.921 0 0 0 52.368.376 15.380.412 0 199.057.225 432.890 199.490.115


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.827.692 5.974.436
Dönem Karı (Zararı)
15.592.381 11.884.301
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
15.592.381 11.884.301
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-5.279.920 334.303
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 2.480.788 3.003.080
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
725.698 773.041
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
935.956 1.195.553
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-210.258 -422.512
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
54.981 579.137
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
413.530 302.269
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
941.889 276.868
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.300.438
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.542.897 1.260.767
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-175.322 -139.219
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.718.219 1.399.986
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-12.942.366 -5.281.722
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 -12.942.366 -5.281.722
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.858.082
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.484.769 -5.909.012
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.188.800 -7.659.430
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
695.396 448.387
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.884.196 -8.107.817
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.709 -1.768.515
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.428 -1.760.988
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-20.281 -7.527
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.714.939 1.813.257
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
21.382 830.443
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.493.501 -1.896.563
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-96.728 -5.738.023
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.590.229 3.841.460
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
258.090
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.836 9.855
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
14.836 9.855
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
17 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
916.960 2.503.851
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
916.960 1.148.744
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.355.107
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.827.692 6.309.592
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-335.156
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.171.455 3.144.339
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
39.925
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
39.925
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.525.541 -8.624.884
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.525.541 -8.573.685
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-51.199
Alınan Temettüler
4.696.996 11.868.517
Alınan Faiz
-139.219
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.522.803 -4.206.327
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.804.583 -3.371.795
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.804.583 -3.371.795
Ödenen Faiz
-1.718.220 -834.532
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.523.656 4.912.448
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.523.656 4.912.448
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.631.728 14.833.962
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.108.072 19.746.410


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
9.108.072 11.631.728
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
3.382.536 2.630.558
Vadeli Mevduatlar
5.503.459 8.811.552
Diğer Finansal Yatırımlar
222.077 189.618
Ticari Alacaklar
42.498.965 35.945.683
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
44.520 739.916
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
42.454.445 35.205.767
Diğer Alacaklar
929.309 930.257
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
660.002 660.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
269.307 270.255
Stoklar
52.543.183 46.617.986
Peşin Ödenmiş Giderler
840.520 847.705
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
840.520 847.705
Diğer Dönen Varlıklar
505.800 519.997
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
505.800 519.997
ARA TOPLAM
106.425.849 96.493.356
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
106.425.849 96.493.356
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
14.057.315 5.811.945
Diğer Alacaklar
15.559.267 15.530.610
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
15.533.482 15.526.054
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
25.785 4.556
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
113.127.490 113.127.490
Maddi Duran Varlıklar
60.749.481 61.890.401
Arazi ve Arsalar
6.776.647 6.776.647
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
263.938 270.577
Binalar
21.114.214 21.305.797
Tesis, Makine ve Cihazlar
28.796.085 29.870.763
Taşıtlar
250.145 323.862
Mobilya ve Demirbaşlar
976.480 1.050.502
Özel Maliyetler
739.872 569.056
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.832.100 1.723.197
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
232.726 174.988
Diğer Haklar
232.726 174.988
Ertelenmiş Vergi Varlığı
139.581 2.997.662
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
203.865.860 199.533.096
TOPLAM VARLIKLAR
310.291.709 296.026.452
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
66.892.667 79.245.595
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
66.892.667 79.245.595
Banka Kredileri
65.232.060 76.555.622
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.660.607 2.689.973
Ticari Borçlar
8.220.119 5.726.618
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
31.780 128.508
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.188.339 5.598.110
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.154.885 2.038.413
Diğer Borçlar
202.553 187.717
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
202.553 187.717
Ertelenmiş Gelirler
1.870.392 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
1.870.392 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.402.317 2.155.708
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
702.873 514.375
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
699.444 1.641.333
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.028.274 3.377.343
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.028.274 3.377.343
ARA TOPLAM
84.771.207 92.731.394
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
84.771.207 92.731.394
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
22.617.506 16.069.160
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
22.617.506 16.069.160
Banka Kredileri
13.677.690 7.742.240
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8.939.816 8.326.920
Ertelenmiş Gelirler
300.252
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
300.252
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.112.629 2.887.597
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.112.629 2.887.597
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.030.387 18.956.757
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
110.801.594 111.688.151
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
199.057.225 184.117.380
Ödenmiş Sermaye
84.690.000 84.690.000
Sermaye Düzeltme Farkları
51.878.140 51.878.140
Geri Alınmış Paylar (-)
-2.907.245 -2.907.245
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-299.598 -299.598
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.095.781 -6.655.214
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.095.781 -6.655.214
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.095.781 -6.655.214
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.042.921 5.042.921
Yasal Yedekler
5.042.921 5.042.921
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
52.368.376 39.373.674
Net Dönem Karı veya Zararı
15.380.412 12.994.702
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
432.890 220.921
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
199.490.115 184.338.301
TOPLAM KAYNAKLAR
310.291.709 296.026.452


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 75.542.335 72.738.691 42.524.140 38.045.131
Satışların Maliyeti
16 -65.747.651 -61.987.755 -38.395.303 -30.249.990
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.794.684 10.750.936 4.128.837 7.795.141
BRÜT KAR (ZARAR)
9.794.684 10.750.936 4.128.837 7.795.141
Genel Yönetim Giderleri
-4.634.991 -4.157.537 -2.918.696 -2.751.749
Pazarlama Giderleri
-2.333.865 -1.599.376 -1.174.651 -767.424
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
6.381.423 6.759.749 2.897.842 1.919.152
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.205.362 -2.617.540 2.518.999 -985.719
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.001.889 9.136.232 5.452.331 5.209.401
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12.942.366 5.281.722 12.836.401 6.328.091
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
20.944.255 14.417.954 18.288.732 11.537.492
Finansman Gelirleri
4.992.951 927.544 3.589.336 260.148
Finansman Giderleri
-7.486.743 -3.461.197 -5.026.743 -1.978.439
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.450.463 11.884.301 16.851.325 9.819.201
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.858.082 0 -2.858.082 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.858.082 0 -2.858.082 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.592.381 11.884.301 13.993.243 9.819.201
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.592.381 11.884.301 13.993.243 9.819.201
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
211.969 759.253 66.242 343.630
Ana Ortaklık Payları
15.380.412 11.125.048 13.927.001 9.475.571
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,18400000 0,14000000 0,16500000 0,11600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.592.381 11.884.301 13.993.243 9.819.201
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
211.969 759.253 -66.242 343.630
Ana Ortaklık Payları
15.380.412 11.125.048 14.059.485 9.475.571http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/626855


BIST
16:341.807
Değişim :  -0,31% |  -5,68
Açılış :  1.816  
Önceki Kapanış :  1.812  
En Yüksek
1.834
En Düşük
1.806
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:34
TRILC 11,88 248.238.727 % 10,00  
TUCLK 17,60 17.163.828 % 10,00  
YEOTK 55,55 82.401.288 % 10,00  
UZERB 33,88 317.896 % 10,00  
BALAT 8,80 781.033 % 10,00  
16:34 Alış Satış %  
Dolar 11,9761 11,9949 % 0,90  
Euro 13,4494 13,4800 % 1,13  
Sterlin 15,9117 15,9915 % 0,71  
Frank 12,7894 12,8664 % 0,87  
Riyal 3,1868 3,2028 % 0,87  
16:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.790 1.791 2,31  
Altın Gr. 691 691 7,69  
Cumhuriyet 4.550 4.619 9,00  
Tam 4.521 4.640 -7,01  
Yarım 2.185 2.245 -3,39  
Çeyrek 1.096 1.122 -1,70  
Gümüş.Ons 23,57 23,60 0,05  
Gümüş Gr. 9,09 9,10 0,10  
B. Petrol 82,10 82,10 -0,15