***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

08.11.2016 17:55***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -104.479 1.499.678 -45.987 4.956.416 -59.846 2.290.738 8.190.391 26.726.911 53.810.248 80.537.159
Transferler
447.204 7.743.187 -8.190.391 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
44.953 86.006 1.230.689 1.361.648 -3.493.905 -2.132.257
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-1.167.329 568.934 -598.395 -598.395
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
59.846 168.060 227.906 -17.716 210.190
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-1.165.509 474.279 -691.230 4.704.750 4.013.520
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-218.712 133.598 -85.114 -85.114 -170.228
Dönem Sonu Bakiyeler
24 10.000.000 -104.479 1.499.678 -1.034 2.490.872 447.204 11.378.796 1.230.689 26.941.726 54.918.263 81.859.989
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -104.479 1.499.678 -23.154 3.652.011 447.204 10.024.466 -20.071.421 5.424.305 60.519.101 65.943.406
Transferler
-20.071.421 20.071.421 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.559 462.911 -481.544 -22.192 3.003.969 2.981.777
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
15.234 -1.800.842 11.027.488 9.241.880 -17.184.201 -7.942.321
Dönem Sonu Bakiyeler
24 10.000.000 -104.479 1.499.678 -11.479 1.851.169 462.911 447.204 980.533 -481.544 14.643.993 46.338.869 60.982.862


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.082.176 5.910.006
Dönem Karı (Zararı)
-1.833.233 -4.516.887
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.447.373 1.657.309
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 17 2.354.597 1.596.314
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9 29 150.310 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
344.796 9.828
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.164.499 662.262
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -3.852.499
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -3.852.499
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-420.103 -633.946
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
30 -102.990 -148.064
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
3.956.264 4.023.414
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-29.443.314 8.974.060
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -10.647.089 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 35 -2.635.362 7.095.385
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12 35 -8.629.870 -8.638.705
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -4.977.004 4.426.964
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 586.270 -2.343.176
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 35 -5.248.245 763.384
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22 73.668 385.182
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12 35 -771.979 -24.144.764
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
11 2.698.292 23.795.473
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
108.005 7.634.317
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-23.829.174 6.114.482
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -47.765 -192.873
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-20.000 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10.863 -11.603
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
3.803.900 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
7.357.953 -12.730.402
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 791.913
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
12.787.840 5.603.893
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -7.197.992
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 17 150.118 1.141.847
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 17 -5.455.005 -14.651.449
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 0 1.581.386
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -125.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.957.213 6.174.849
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 25.135.394 30.489.725
Kredilerden Nakit Girişleri
8 25.135.394 30.489.725
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -13.488.536 -23.700.838
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -13.488.536 -23.700.838
Ödenen Faiz
-827.115 -614.038
Alınan Faiz
137.470 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.767.010 -645.547
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.767.010 -645.547
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.658.216 2.862.872
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
891.206 2.217.325


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 891.206 2.658.216
Finansal Yatırımlar
7 19.251.704 0
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
7 5.400.309 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
7 13.851.395 0
Ticari Alacaklar
9 3.175.547 4.158.396
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
35 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 3.175.547 4.158.396
Diğer Alacaklar
1.011.830 7.873.973
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
35 650.379 3.769.296
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 361.451 4.104.677
Stoklar
10 7.895.022 3.015.095
Peşin Ödenmiş Giderler
11 204.541 3.729.956
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
33 5.291 16.774
Diğer Dönen Varlıklar
23 461.277 2.260.186
ARA TOPLAM
32.896.418 23.712.596
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
14 0 550.847
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
32.896.418 24.263.443
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 7.685.051 7.685.051
Ticari Alacaklar
9 0 6.000
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
35 0 6.000
Diğer Alacaklar
12 0 3.051
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
35 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 0 3.051
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 125.000 37.923.500
Maddi Duran Varlıklar
16 77.621.537 86.629.088
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.924.610 5.472.038
Şerefiye
15 2.869.357 2.869.357
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 55.253 2.602.681
Peşin Ödenmiş Giderler
11 762.404 1.981.876
Ertelenmiş Vergi Varlığı
33 0 0
Diğer Duran Varlıklar
19 0 1.580
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
89.118.602 139.702.184
TOPLAM VARLIKLAR
122.015.020 163.965.627
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 6.254.096 11.533.354
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 12.106.196 6.162.478
Diğer Finansal Yükümlülükler
8 47.939 27.752
Ticari Borçlar
9 9.692.068 17.030.675
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
35 0 2.879.255
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 9.692.068 14.151.420
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 507.546 782.402
Diğer Borçlar
2.344.276 3.116.557
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
35 2.344.276 3.069.322
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 0 47.235
Ertelenmiş Gelirler
11 6.958.423 39.350.750
Kısa Vadeli Karşılıklar
563.651 923.230
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 358.645 321.140
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 205.006 602.090
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
23 105.578 426.227
ARA TOPLAM
38.579.773 79.353.425
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
38.579.773 79.353.425
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 20.079.061 9.377.433
Diğer Borçlar
12 89.292 88.990
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
35 34.049 34.049
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 55.243 54.941
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.256.713 1.044.091
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 1.256.713 1.044.091
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
33 1.027.319 8.158.282
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.452.385 18.668.796
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
61.032.158 98.022.221
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14.643.993 5.424.305
Ödenmiş Sermaye
24 10.000.000 10.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-104.479 -104.479
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.499.678 1.499.678
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.839.690 3.628.857
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.839.690 3.628.857
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.479 -23.154
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
32 1.851.169 3.652.011
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
462.911 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
462.911 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
462.911 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
447.204 447.204
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
980.533 10.024.466
Net Dönem Karı veya Zararı
-481.544 -20.071.421
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
46.338.869 60.519.101
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
60.982.862 65.943.406
TOPLAM KAYNAKLAR
122.015.020 163.965.627


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 64.052.261 57.818.313 14.301.368 22.928.648
Satışların Maliyeti
26 -59.520.328 -54.786.732 -12.690.531 -21.469.413
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.531.933 3.031.581 1.610.837 1.459.235
BRÜT KAR (ZARAR)
4.531.933 3.031.581 1.610.837 1.459.235
Genel Yönetim Giderleri
27 -3.300.390 -6.387.400 -1.179.270 -2.159.494
Pazarlama Giderleri
27 -255.667 -404.187 -100.819 150.400
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29 5.509.402 5.955.709 1.717.307 1.709.352
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29 -3.789.625 -7.026.885 -975.328 -2.574.225
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.695.653 -4.831.182 1.072.727 -1.414.732
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30 651.774 6.100.679 233.129 5.446.001
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
30 0 -593.713 0 -75.613
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.347.427 675.784 1.305.856 3.955.656
Finansman Giderleri
31 -5.600.763 -5.826.617 -2.877.418 -2.913.809
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.253.336 -5.150.833 -1.571.562 1.041.847
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
420.103 633.946 182.656 -409.592
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
33 420.103 633.946 182.656 -409.592
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.833.233 -4.516.887 -1.388.906 632.255
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.833.233 -4.516.887 -1.388.906 632.255
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.351.689 -5.747.575 -1.232.395 -584.364
Ana Ortaklık Payları
-481.544 1.230.688 -156.511 1.216.619
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 34 -0,04820000 0,12310000 0,01570000 0,12170000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-37.306 2.384.630 0 2.346.332
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 2.339.677 0 2.339.677
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-37.306 44.953 0 6.655
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.852.316 0 7.842.931 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.852.316 0 7.842.931 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
4.852.316 0 7.842.931 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.815.010 2.384.630 7.842.931 2.346.332
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.981.777 -2.132.257 6.454.025 2.978.587
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.003.969 -3.493.905 5.798.094 1.669.306
Ana Ortaklık Payları
-22.192 1.361.648 655.931 1.309.281http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/567020


BIST
18:051.136
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.136  
En Yüksek
0
En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler
RTALB 35,20 72.028.015 % 10,00  
KRGYO 6,05 49.049.693 % 10,00  
IHYAY 1,43 136.343.806 % 10,00  
PKENT 867,90 4.078.262 % 10,00  
BURVA 78,10 16.653.648 % 10,00  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,0518 9,0972 % 1,29  
Frank 7,6258 7,6718 % 1,40  
Riyal 1,8573 1,8667 % 0,82  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.965 1.966 -5,33  
Altın Gr. 442 442 5,63  
Cumhuriyet 2.901 2.943 47,70  
Tam 2.989 3.034 55,80  
Yarım 1.451 1.476 22,80  
Çeyrek 728 740 12,80  
Gümüş.Ons 24,21 24,24 -0,08  
Gümüş Gr. 5,42 5,43 -0,03  
B. Petrol 44,20 44,20 0,11