***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

11.05.2018 00:14***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -104.479 1.499.678 -15.126 1.851.169 448.175 75.417 -1.154.412 75.417 12.600.422 30.616.320 43.216.742
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-1.154.412 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.944 -223.726 -219.782 -618.503 -838.285
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-1.378 102.855 35 3.407 104.919 -2.209.552 -2.104.633
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 0 0 0 0 -104.479 0 1.499.678 0 0 0 0 0 0 -12.560 1.954.024 448.210 0 0 -1.075.588 -223.726 12.485.559 27.788.265 40.273.824
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -104.479 1.499.678 -52.415 1.593.970 448.122 -414.684 -1.787.943 11.182.249 8.495.789 19.678.038
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
52.415 8.845.510
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-1.593.970 -919 2.791.246
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 0 0 0 0 -104.479 0 1.499.678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 447.203 0 0 0 2.376.562 7.057.567 0 21.276.531 0 21.276.531


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-818.695 1.933.272
Dönem Karı (Zararı)
8.845.510 842.229
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
8.845.510 842.229
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-9.664.205 1.091.043
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 911.731
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.637.390 270.704
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.637.390
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-8.026.815 -107.364
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.735
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
6.237
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-818.695 1.933.272
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -1.443.069
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
-1.443.069
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-818.695 490.203
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-818.695 490.203
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
826.260 1.999.502
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.565 2.489.705


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 7.565 826.260
Finansal Yatırımlar
7 0 110.139
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
7 0 110.139
Ticari Alacaklar
9 27.802 23.911.565
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 27.802 23.911.565
Diğer Alacaklar
12-35 5.394.414 10.670.501
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12-35 670.690 10.369.999
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 4.723.724 300.502
Stoklar
10 0 13.827.492
Peşin Ödenmiş Giderler
11 7.801 4.932.281
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 7.801 4.932.281
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
33 0 8.634
Diğer Dönen Varlıklar
23 50.528 1.491.017
ARA TOPLAM
5.488.110 55.777.889
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
14 0 90.161.897
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.488.110 145.939.786
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 7.685.051
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 0 3.525.000
Maddi Duran Varlıklar
16 14.635 1.115.799
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 39.985.463 4.278.125
Şerefiye
17 39.917.291 2.869.357
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
68.172
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 0 1.408.768
Peşin Ödenmiş Giderler
11 0 311.776
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
40.000.098 16.915.751
TOPLAM VARLIKLAR
45.488.208 162.855.537
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 1.130.538
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 0 11.012.853
Diğer Finansal Yükümlülükler
8 0 71.935
Ticari Borçlar
9-35 114.226 54.885.191
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 2.259.962
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 114.226 52.625.229
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 21.492 1.079.480
Diğer Borçlar
12-35 24.033.059 36.033.803
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12-35 46.137 36.032.213
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 23.986.922 1.590
Ertelenmiş Gelirler
11 0 6.668.877
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 46.152
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.023.347
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.152.031
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 871.316
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
23 18.397 859.667
ARA TOPLAM
24.187.174 114.811.843
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.187.174 114.811.843
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 20.000 26.633.704
Diğer Borçlar
12-35 0 89.292
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12-35 0 34.049
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 0 55.243
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 0 203.478
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 0 203.478
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
33 4.503 1.074.850
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
33 0 364.332
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.503 28.365.656
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
24.211.677 143.177.499
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21.276.531 11.182.249
Ödenmiş Sermaye
24 10.000.000 10.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-104.479 -104.479
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.499.678 1.499.678
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.541.555
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.541.555
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-52.415
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.593.970
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
447.203 448.122
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
588.619 -414.684
Net Dönem Karı veya Zararı
8.845.510 -1.787.943
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 8.495.789
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21.276.531 19.678.038
TOPLAM KAYNAKLAR
45.488.208 162.855.537


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15.632 31.089.610
Satışların Maliyeti
-51.688 -27.425.269
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-36.056 3.664.341
BRÜT KAR (ZARAR)
-36.056 3.664.341
Genel Yönetim Giderleri
-18.358 -2.436.728
Pazarlama Giderleri
-5.682 -197.144
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5.880.332
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-470 -3.808.447
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-60.566 3.102.354
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
8.906.509 43.431
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-22.867
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.845.943 3.122.918
Finansman Giderleri
-433 -3.955.412
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.845.510 -832.494
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.735
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-9.735
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.845.510 -842.229
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.845.510 -842.229
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -618.503
Ana Ortaklık Payları
8.845.510 -223.726
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 3.944
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.845.510 -838.285
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -618.503
Ana Ortaklık Payları
8.845.510 -219.782http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683104


BIST18:051.110
Değişim :  3,21% |  34,53
Açılış :  1.082  
Önceki Kapanış :  1.076  
En Yüksek
1.112
En Düşük
1.082
BIST En Aktif Hisseler18:05
MEGAP 3,70 353.642 % 12,12  
MEGAP 3,70 353.642 % 12,12  
KUTPO 31,46 25.681.991 % 10,00  
KENT 1.720,60 1.890.939 % 10,00  
HALKS 3,41 248.388 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,2326 7,2404 % -1,33  
Euro 8,5009 8,5390 % -0,89  
Sterlin 9,4408 9,4881 % -1,29  
Frank 7,8697 7,9171 % -1,40  
Riyal 1,9231 1,9327 % -1,42  
18:05 Alış Satış %  
Altın Gr. 454 454 -24,31  
Cumhuriyet 3.018 3.064 -199,00  
Tam 3.006 3.083 -195,43  
Yarım 1.453 1.491 -94,54  
Çeyrek 729 746 -47,27