***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

13.03.2017 23:46***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -104.479 1.499.678 -45.987 4.956.416 -59.846 2.290.738 8.190.391 26.726.911 53.810.248 80.537.159
Transferler
-218.712 447.204 7.961.899 -8.190.391 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22.833 1.233.042 -20.071.421 -18.815.546 -628.363 -19.443.909
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-1.167.329 568.934 -598.395 -598.395
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
59.846 168.060 227.906 -17.716 210.190
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-1.151.406 -880.048 -2.031.454 7.440.049 5.408.595
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-85.117 -85.117 -85.117 -170.234
Dönem Sonu Bakiyeler
24 10.000.000 -104.479 1.499.678 -23.154 3.652.011 447.204 10.024.466 -20.071.421 5.424.305 60.519.101 65.943.406
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -104.479 1.499.678 -23.154 3.652.011 447.204 10.024.466 -20.071.421 5.424.305 60.519.101 65.943.406
Transferler
-20.071.421 20.071.421 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.776 -1.154.412 -1.158.188 -5.779.962 -6.938.150
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-3.372 971 -908.546 -910.947 -6.970.590 -7.881.537
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
1.453 -85.504 570.917 486.866 -21.181.683 -20.694.817
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
13.723 -1.715.338 10.460.001 8.758.386 4.029.454 12.787.840
Dönem Sonu Bakiyeler
24 10.000.000 -104.479 1.499.678 -15.126 1.851.169 448.175 75.417 -1.154.412 12.600.422 30.616.320 43.216.742


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.971.318 4.152.210
Dönem Karı (Zararı)
-6.898.568 -27.857.595
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.416.489 22.392.420
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16,17 3.259.968 2.639.164
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9,29 239.974 576.357
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
28,29 699.674 23.394.186
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.069.310 716.810
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -1.602.738 -4.281.500
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
33 -1.036.969 -588.791
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
30 -212.730 -63.806
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.306.671 10.573.732
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -1.411.819 -7.197.992
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9,35 -9.700.955 535.633
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12,35 -8.552.318 -3.954.548
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -1.142.674 4.397.005
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -335.951 293.964
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9,35 7.225.991 7.816.493
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22 71.420 464.144
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12,35 -548.365 -26.753.984
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
11 50.453 31.267.140
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.037.547 3.705.877
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-17.788.750 5.108.557
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -190.049 -346.123
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
33 7.481 -16.175
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -594.049
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-503.647 -14.491.934
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
12.787.840 5.150.902
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
495.778 1.011.799
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16,17 -10.853.914 -19.605.021
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 0 1.581.386
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -2.042.262 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
14 -891.089 -2.631.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.816.251 10.135.068
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 38.897.984 41.543.524
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -20.102.165 -30.727.449
Ödenen Faiz
31 -1.156.070 -1.342.490
Alınan Faiz
30 176.502 661.483
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-658.714 -204.656
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-658.714 -204.656
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.658.216 2.862.872
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.999.502 2.658.216


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.999.502 2.658.216
Finansal Yatırımlar
7 1.411.819 0
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
7 1.411.819 0
Ticari Alacaklar
9,35 12.733.038 4.158.396
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9,35 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 12.733.038 4.158.396
Diğer Alacaklar
12,35 1.340.871 7.873.973
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12,35 670.689 3.769.296
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 670.182 4.104.677
Stoklar
10 3.941.168 3.015.095
Peşin Ödenmiş Giderler
11 412.485 3.729.956
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
33 8.673 16.774
Diğer Dönen Varlıklar
23 266.788 2.260.186
ARA TOPLAM
22.114.344 23.712.596
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
14 891.089 550.847
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
23.005.433 24.263.443
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 7.685.051 7.685.051
Ticari Alacaklar
9,35 0 6.000
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9,35 0 6.000
Diğer Alacaklar
12,35 0 3.051
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12,35 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 0 3.051
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 3.525.000 37.923.500
Maddi Duran Varlıklar
16 82.300.631 86.629.088
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.311.256 5.472.038
Şerefiye
15 2.869.357 2.869.357
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 1.441.899 2.602.681
Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.566.678 1.981.876
Ertelenmiş Vergi Varlığı
33 0 0
Diğer Duran Varlıklar
19 0 1.580
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
99.388.616 139.702.184
TOPLAM VARLIKLAR
122.394.049 163.965.627
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 4.130.471 11.533.354
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 16.744.566 6.162.478
Diğer Finansal Yükümlülükler
8 51.664 27.752
Ticari Borçlar
9,35 24.242.597 17.030.675
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9,35 786.273 2.879.255
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 23.456.324 14.151.420
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 545.508 782.402
Diğer Borçlar
12,35 2.359.603 3.116.557
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12,35 1.946.603 3.069.322
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 413.000 47.235
Ertelenmiş Gelirler
11 4.386.342 39.350.750
Kısa Vadeli Karşılıklar
922.119 923.230
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 373.749 321.140
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 548.370 602.090
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
23 727.852 426.227
ARA TOPLAM
54.110.722 79.353.425
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
54.110.722 79.353.425
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 20.986.480 9.377.433
Ticari Borçlar
9,35 1.866.597 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9,35 1.866.597 0
Diğer Borçlar
12,35 89.292 88.990
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12,35 34.049 34.049
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 55.243 54.941
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.298.858 1.044.091
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 1.298.858 1.044.091
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
33 106.839 8.158.282
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
23 718.519 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.066.585 18.668.796
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
79.177.307 98.022.221
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.600.422 5.424.305
Ödenmiş Sermaye
24 10.000.000 10.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-104.479 -104.479
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.499.678 1.499.678
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.836.043 3.628.857
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.836.043 3.628.857
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.126 -23.154
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
32 1.851.169 3.652.011
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
448.175 447.204
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
75.417 10.024.466
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.154.412 -20.071.421
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30.616.320 60.519.101
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
43.216.742 65.943.406
TOPLAM KAYNAKLAR
122.394.049 163.965.627


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 103.010.772 87.871.425
Satışların Maliyeti
26 -92.441.139 -83.423.189
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.569.633 4.448.236
BRÜT KAR (ZARAR)
10.569.633 4.448.236
Genel Yönetim Giderleri
27 -7.360.753 -8.496.791
Pazarlama Giderleri
27 -888.478 -582.949
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29 4.770.477 6.582.105
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29 -7.961.206 -32.767.965
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-870.327 -30.817.364
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30 2.489.028 8.691.062
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
30 0 -728.096
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.618.701 -22.854.398
Finansman Giderleri
31 -9.554.238 -5.591.988
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-7.935.537 -28.446.386
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.036.969 588.791
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
33 -39.920
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
33 1.076.889 588.791
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.898.568 -27.857.595
DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.898.568 -27.857.595
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-5.744.156 -7.786.174
Ana Ortaklık Payları
-1.154.412 -20.071.421
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 34 -0,11540000 -2,00710000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-39.582 8.413.686
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 10.562.271
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-39.582 -277.464
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.871.121
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-39.582 8.413.686
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.938.150 -19.443.909
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-5.779.962 -628.363
Ana Ortaklık Payları
-1.158.188 -18.815.546http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/593016


BIST10:541.091
Değişim :  -0,03% |  -0,37
Açılış :  1.091  
Önceki Kapanış :  1.092  
En Yüksek
1.094
En Düşük
1.085
BIST En Aktif Hisseler
FRIGO 36,08 460.994 % 10,00  
KAPLM 9,36 1.034.761 % 9,99  
KLGYO 8,71 18.774.474 % 9,97  
RAYSG 6,19 4.406.484 % 9,95  
AYES 5,32 110.470 % 9,92  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,3115 9,3582 % 1,07  
Frank 7,7662 7,8130 % 0,53  
Riyal 1,8878 1,8973 % 0,78  
Alış Satış %  
Altın Ons 2.044 2.045 6,31  
Altın Gr. 467 467 5,64  
Cumhuriyet 3.067 3.129 34,90  
Tam 3.159 3.244 59,80  
Yarım 1.534 1.572 17,50  
Çeyrek 769 787 8,70  
Gümüş.Ons 27,41 27,46 0,48  
Gümüş Gr. 6,31 6,32 0,21  
B. Petrol 45,29 45,29 0,10