***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

21.08.2017 20:58***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -104.479 1.499.678 -23.154 3.652.011 447.204 10.024.466 -20.071.421 5.424.305 60.519.101 65.943.406
Transferler
-20.071.421 20.071.421 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.559 -349.531 -325.033 -678.123 -2.794.125 -3.472.248
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
15.234 -1.800.842 11.027.488 0 9.241.880 -17.184.201 -7.942.321
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -104.479 1.499.678 -11.479 1.851.169 -349.531 447.204 980.533 -325.033 13.988.062 40.540.775 54.528.837
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -104.479 1.499.678 -15.126 1.851.169 0 448.175 75.417 -1.154.412 12.600.422 30.616.320 43.216.742
Transferler
-1.154.412 1.154.412
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.752 115.901 105.149 182.445 287.594
Sermaye Avansı
24.250.000 24.250.000
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
11.375 11.375 219.126 230.501
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-1.337 99.830 34 3.306 101.833 -2.206.466 -2.104.633
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.261.990 -2.261.990 -20.655.837 -22.917.827
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -104.479 1.499.678 -27.215 1.950.999 0 448.209 -3.326.304 115.901 10.556.789 32.405.588 42.962.377


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.637.732 -12.241.358
Dönem Karı (Zararı)
402.913 -444.327
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
402.913 -444.327
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.321.162 4.016.440
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16,17 1.898.154 1.551.958
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9 270.704 115.927
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-159.443 160.865
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 782.256
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
33 202.761 -237.447
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
30 108.986 -54.431
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 1.697.312
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.081.682 -19.616.716
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 362.051 -8.616.740
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9,35 -8.650.051 -2.529.102
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12,35 114.455 -8.523.062
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -4.946.816 -1.957.729
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9,35 10.068.775 5.869.272
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12,35 10.401.090 -35.388
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
732.178 -3.823.967
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.805.757 -16.044.603
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -169.327 -29.109
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 20.000
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
33 1.302 8.454
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 3.803.900
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-31.094.172 8.410.722
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
230.501 12.787.840
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
895.921 73.709
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16,17 -9.302.767 -4.450.827
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-22.917.827 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.492.064 2.097.205
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.104.633
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
24.250.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 24.857.987 11.707.661
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -24.604.466 -9.000.423
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.906.824 -610.033
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.624 -1.733.431
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.624 -1.733.431
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.999.502 2.658.216
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.035.126 924.785


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.035.126 1.999.502
Finansal Yatırımlar
7 1.049.768 1.411.819
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
7 1.049.768 1.411.819
Ticari Alacaklar
9 21.112.385 12.733.038
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
21.112.385 12.733.038
Diğer Alacaklar
12,35 1.226.416 1.340.871
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12,35 676.690 670.689
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 549.726 670.182
Stoklar
10 8.887.984 3.941.168
Peşin Ödenmiş Giderler
11 3.810.090 412.485
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
33 7.371 8.673
Diğer Dönen Varlıklar
23 1.6518:051.084
Değişim :  -1,49% |  -16,43
Açılış :  1.094  
Önceki Kapanış :  1.100  
En Yüksek
1.096
En Düşük
1.077
BIST En Aktif Hisseler18:05
RTALB 47,30 1.099.945.472 % 10,00  
KENT 2.289,90 9.152.730 % 10,00  
GLRYH 16,63 291.645.204 % 9,99  
BAYRK 7,27 13.056.316 % 9,98  
DOKTA 28,64 38.469.242 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3514 7,3563 % 0,21  
Euro 8,7099 8,7443 % 0,76  
Sterlin 9,6227 9,6710 % 0,64  
Frank 8,0781 8,1267 % 0,54  
Riyal 1,9609 1,9707 % 0,49  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.944 1.945 -9,04  
Altın Gr. 461 461 -0,27  
Cumhuriyet 3.075 3.122 31,00  
Tam 3.065 3.144 35,04  
Yarım 1.481 1.521 16,95  
Çeyrek 743 760 8,48  
Gümüş.Ons 26,41 26,47 -1,05  
Gümüş Gr. 6,27 6,28 -0,22  
B. Petrol 44,94 44,94 -0,02