***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.07.2017 12:24***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri alanında Kar Payı Dağıtımı ve Önemli Niteliklte İşlem seçenekleri sehven işaretlenmemiş oldugundan düzeltme yapılmıştır.

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 07.07.2017
Genel Kurul Tarihi 03.08.2017
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.08.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe MALTEPE
Adres Cevizli Mahallesi Yeşil Sokak No. 4 Kat.17 D.88 Adakule Residence

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2016 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
3 - 2016 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi
4 - 2016 Yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı temettü dağıtılmaması yönünde alınan 07/07/2017 tarihli ve 18 numaralı yönetim kurulu kararının görüşülüp genel kurulun onayına sunulması
6 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 31/03/2017 tarih ve 5 nolu karar ile 2017 yılına ilişkin bağımsız dış denetim yapılması hususunda seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmelerinin genel kurulun onayına sunulması.
8 - Şirketimizin 11/04/2017 tarih 2017/7 sayılı karar ve 01/12/2016 tarih 2016/13 sayılı karar ile yapılan Yönetim Kurulu atamalarının genel kurulun onayına sunulması
9 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
10 - Gündemin 11'inci maddesinde görüşülecek olan Şirketimizin sahip olduğu A Grubu 5.725.156,69 nominal değerli 572.515.669 adet Altınyağ Kombinaları A.Ş. payları ile ilgili olarak, 31.12.2016 mali tabloları baz alınarak Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 uyarınca, değerlemesi yaptırılarak, söz konusu paylardan 3.409.315,69 TL nominal değerli 340.931.569 adet payın değerleme raporunda belirlenecek fiyat üzerinden Mehmed Nureddin Çevik'e devredilmesi işlemine ilişkin olarak: a) Söz konusu işlemlerin SPK'nın II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde tanımlanan önemlilik kriterini sağladığı, bu nedenle aynı tebliğin ‘'Ayrılma Hakkının Kullanılması'' başlıklı 9'uncu maddesine göre işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip olacakları, b) SPKn.'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde ayrılma hakkının pay başına işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı olan 0,49 TL olduğu, c) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dâhilinde, ayrılma hakkı kullandırılması hisse satışının onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı itibaren en geç 6 (altı) işgünü içinde başlanacağı ve 10 (on) iş günü süreceği, d) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu, e) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, ayrılma hakkının kullanımında aracılık yapan aracı kurum nezdindeki Şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştireceği ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin satışı takip eden işgünü Şirketimizce ödeneceği, f) İşlemin Genel Kurul Toplantısı'nda ret edilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı, g) Ayrıca, gündemin 12'inci maddesinde görüşülecek olan yönetim kurulu teklifinin kabul edilmesi halinde ayrılma hakkı için Şirketin katlanacağı azami maliyetin 700,000 TL olacağı ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin azami maliyet tutarını geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesi hususunun gündemin 12'inci maddesinde görüşüleceği, hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
11 - Şirketimizin sahip olduğu A Grubu 5.725.156,69 TL nominal değerli 572.515.669 adet Altınyağ Kombinaları A.Ş. payları ile ilgili olarak, 31.12.2016 mali tabloları baz alınarak Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 uyarınca, değerlemesi yaptırılarak, söz konusu paylardan 3.409.315,69 TL nominal değerli 340.931.569 adet payın değerleme raporunda belirlenecek fiyat üzerinden Mehmed Nureddin Çevik'e devredilmesi işleminin genel kurulun onayına sunulması.
12 - 11'inci maddede yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 700,000 TL'ni geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması.
13 - Şirketimizin ana sözleşmesinin 3. maddesinin değişikliğinin onaya sunulması
14 - Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen yardım ve bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi
15 - Şirket tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu Seri II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 9 ve 10.maddeleri gereği şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
16 - Şirketin Ücretlendirme Politikası kapsamında, yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti ve karara bağlanması.
17 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi,
18 - Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
19 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Gündem Maddeleri 2016.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul Cagrısı ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemine ilişkin "Olağan Genel Kurul Toplantısı"nın yapılması için, ortaklarımızın 3 Ağustos 2017 günü, saat 14:30'da Cevizli Mahallesi Yeşil Sokak No.4 Kat.17 D.88 34846 Maltepe/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlanmak üzere toplantıya davet edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/616785


BIST
18:051.391
Değişim :  -1,63% |  -23,09
Açılış :  1.418  
Önceki Kapanış :  1.414  
En Yüksek
1.422
En Düşük
1.389
BIST En Aktif Hisseler18:05
IDGYO 6,05 1.393.334 % 10,00  
VKFYO 5,52 7.327.590 % 9,96  
TKURU 139,20 5.944.798 % 9,95  
VAKFN 8,74 209.341.709 % 9,94  
OZBAL 9,20 20.798.995 % 9,92  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,7206 8,7540 % 0,40  
Euro 10,3465 10,3892 % -0,08  
Sterlin 12,0161 12,0763 % -0,74  
Frank 9,4222 9,4790 % -0,42  
Riyal 2,3225 2,3342 % 0,19  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.764 1.764 -9,33  
Altın Gr. 495 495 -1,67  
Cumhuriyet 3.304 3.354 13,00  
Tam 3.288 3.375 11,50  
Yarım 1.589 1.632 5,56  
Çeyrek 797 816 2,78  
Gümüş.Ons 25,78 25,82 -0,12  
Gümüş Gr. 7,24 7,26 -0,01  
B. Petrol 73,28 73,28 0,18