***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2018 19:07***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 98.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216.072 0 3.283 0 219.355 0 0 0 0 0 219.355 684 0 0 0 0 485.346 0 0 485.346 0 0 0 0 0 486.030 94.158 0 0 0 997.649 795.191 1.792.840 3.691.004 463 3.691.467
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -235.470 -32.746 0 -268.216 0 -268.216
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.000.000 98.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216.072 0 3.283 0 219.355 0 0 0 0 0 219.355 684 0 0 0 0 485.346 0 0 485.346 0 0 0 0 0 486.030 94.158 0 0 0 762.179 762.445 1.524.624 3.422.788 463 3.423.251
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.904 0 0 0 657.041 -686.945 -29.904 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.847 0 -2.847 0 0 0 0 0 -2.847 1.141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.141 0 0 0 0 0 544.580 544.580 542.874 48 542.922
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 544.580 544.580 544.580 48 544.628
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.847 0 -2.847 0 0 0 0 0 -2.847 1.141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.141 0 0 0 0 0 0 0 -1.706 0 -1.706
Sermaye Arttırımı
1.000.000 98.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -75.500 -75.500 -75.500 0 -75.500
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 98.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216.072 0 436 0 216.508 0 0 0 0 0 216.508 1.825 0 0 0 0 485.346 0 0 485.346 0 0 0 0 0 487.171 124.062 0 0 0 1.419.220 544.580 1.963.800 3.890.162 511 3.890.673
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 98.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207.431 0 1.656 0 209.087 0 0 0 0 0 209.087 5.246 0 0 0 0 535.444 0 0 535.444 0 0 0 0 0 540.690 124.062 0 0 0 1.687.436 1.387.770 3.075.206 5.047.666 542 5.048.208
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -268.216 -11.869 -280.085 -280.085 0 -280.085
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.000.000 98.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207.431 0 1.656 0 209.087 0 0 0 0 0 209.087 5.246 0 0 0 0 535.444 0 0 535.444 0 0 0 0 0 540.690 124.062 0 0 0 1.419.220 1.375.901 2.795.121 4.767.581 542 4.768.123
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.625 0 0 0 1.242.676 -1.291.301 -48.625 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.088 0 -5.088 0 0 0 0 0 -5.088 13.533 0 0 0 0 0 0 0 13.533 0 0 0 0 0 13.533 0 0 0 0 0 941.797 941.797 950.242 9 950.251
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 941.797 941.797 941.797 9 941.806
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.088 0 -5.088 0 0 0 0 0 -5.088 13.533 0 0 0 0 0 0 0 13.533 0 0 0 0 0 13.533 0 0 0 0 0 0 0 8.445 0 8.445
Sermaye Arttırımı
140.000 0 0 0 0 0 0 2.801.742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.941.742 0 2.941.742
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -84.600 -84.600 -84.600 0 -84.600
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.140.000 98.621 0 0 0 0 0 2.801.742 0 0 0 0 207.431 0 -3.432 0 203.999 0 0 0 0 0 203.999 18.779 0 0 0 0 535.444 0 0 535.444 0 0 0 0 0 554.223 172.687 0 0 0 2.661.896 941.797 3.603.693 8.574.965 551 8.575.516


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-529.019 -185.127
Dönem Karı (Zararı)
941.806 544.628
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
316.362 -135.769
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
81.759 61.747
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.368 1.938
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 787 349
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 4.581 1.589
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
260.084 74.465
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 23.435 14.488
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
132.579 491
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
102.975 52.340
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.095 7.146
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
79.754 78.781
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-170.592 -123.130
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
250.346 201.911
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
6.648 -5.722
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-35.830 -126.326
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 58.589 35.209
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler
-124.551 -219.193
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-4.077 -24.015
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-11.382 -12.653
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.721.442 -542.316
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-613.218 666.689
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-375 -16.163
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-695.177 -157.564
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-440.528 -417.452
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.646 -31.800
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 5.863 -12.761
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
644 2.090
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
900 4.848
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
171.853 -488.797
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-171.050 -91.406
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-463.274 -133.457
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -10.167 -6.902
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-54.861 -44.341
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-717 -427
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-250.921 -233.312
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
55 1.086
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-242.201 -231.829
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-97.801 -63.966
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -144.400 -167.863
Alınan Temettüler
4.159 8.938
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-12.934 -11.507
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.938.099 -81.580
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.941.742 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.941.742 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
423.182 376.651
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-425.070 -442.727
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Temettüler
19 -28.200 -25.167
Ödenen Faiz
-8.334 -7.199
Alınan Faiz
34.779 16.862
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.158.159 -500.019
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
18.743 12.221
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.176.902 -487.798
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.261.752 1.167.894
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.438.654 680.096


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.446.981 1.262.904
Ticari Alacaklar
5 2.153.454 1.581.229
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 634.674 460.841
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.518.780 1.120.388
Diğer Alacaklar
7 112.840 112.761
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 1.688 34
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
111.152 112.727
Stoklar
7 2.922.018 2.221.631
Peşin Ödenmiş Giderler
8 950.121 657.683
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 147.242 92.555
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
802.879 565.128
Diğer Dönen Varlıklar
319.504 222.179
ARA TOPLAM
9.904.918 6.058.387
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.904.918 6.058.387
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
569.179 568.914
Ticari Alacaklar
5 1.833.110 1.574.956
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.170.325 1.085.679
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
662.785 489.277
Diğer Alacaklar
957 661
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
957 661
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 89.317 83.324
Maddi Duran Varlıklar
9 1.139.405 1.090.843
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 942.015 891.216
Peşin Ödenmiş Giderler
8 590.821 442.731
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 300.772 165.487
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
290.049 277.244
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 690.936 650.775
Diğer Duran Varlıklar
348.849 276.789
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.204.589 5.580.209
TOPLAM VARLIKLAR
16.109.507 11.638.596
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
21 441.315 404.312
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
21 57.793 67.624
Ticari Borçlar
5 1.607.155 1.790.231
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 413.017 512.270
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.194.138 1.277.961
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 51.996 46.133
Diğer Borçlar
58.543 1.494
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 56.456 65
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.087 1.429
Devlet Teşvik ve Yardımları
42.543 41.643
Ertelenmiş Gelirler
8 651.771 900.106
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
4 392.063 686.837
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
259.708 213.269
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
3.058 717
Kısa Vadeli Karşılıklar
475.559 425.907
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 46.537 42.301
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 429.022 383.606
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.308 13.546
ARA TOPLAM
3.395.041 3.691.713
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.395.041 3.691.713
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
21 46.379 62.207
Ticari Borçlar
5 1.463.641 1.262.015
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 1.272.305 1.048.376
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
191.336 213.639
Diğer Borçlar
100 105
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
100 105
Ertelenmiş Gelirler
8 2.265.400 1.642.766
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
4 1.854.355 1.461.346
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
411.045 181.420
Uzun Vadeli Karşılıklar
363.430 211.667
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 184.134 168.742
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
10 179.296 42.925
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.138.950 3.178.760
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.533.991 6.870.473
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.574.965 4.767.581
Ödenmiş Sermaye
14 1.140.000 1.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 98.621 98.621
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.801.742 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
203.999 209.087
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
203.999 209.087
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
207.431 207.431
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.432 1.656
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
554.223 540.690
Yabancı Para Çevrim Farkları
18.779 5.246
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
535.444 535.444
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
535.444 535.444
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 172.687 124.062
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.661.896 1.419.220
Net Dönem Karı veya Zararı
941.797 1.375.901
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
551 542
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.575.516 4.768.123
TOPLAM KAYNAKLAR
16.109.507 11.638.596


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 3.279.776 2.211.739 1.914.577 1.137.670
Satışların Maliyeti
15 -2.459.656 -1.633.498 -1.426.342 -872.421
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
820.120 578.241 488.235 265.249
BRÜT KAR (ZARAR)
820.120 578.241 488.235 265.249
Genel Yönetim Giderleri
-100.460 -82.524 -56.121 -42.551
Pazarlama Giderleri
-64.582 -53.750 -39.185 -30.820
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-34.270 -26.939 -15.429 -14.315
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 1.530.701 644.711 1.021.823 234.225
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -1.117.688 -576.147 -742.293 -268.797
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.033.821 483.592 657.030 142.991
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 3.489 9.126 3.460 162
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 -5.948 5.722 -3.947 -2.398
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.031.362 498.440 656.543 140.755
Finansman Gelirleri
18 173.830 159.567 112.303 80.363
Finansman Giderleri
19 -299.216 -239.705 -177.918 -108.827
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
905.976 418.302 590.928 112.291
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
11 35.830 126.326 -464 88.639
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.059 -1.096 -942 125
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38.889 127.422 478 88.514
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
941.806 544.628 590.464 200.930
DÖNEM KARI (ZARARI)
941.806 544.628 590.464 200.930
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9 48 28 53
Ana Ortaklık Payları
20 941.797 544.580 590.436 200.877
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 20 0,00924600 0,00569400 0,00544600 0,00200900
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 20 0,00924600 0,00569400 0,00544600 0,00200900
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.088 -2.847 -5.088 -2.847
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.360 -3.559 -6.360 -3.559
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.272 712 1.272 712
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.272 712 1.272 712
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
13.533 1.141 8.396 -2.342
Yabancı Para Çevrim Farkları
13.533 1.141 8.396 -2.342
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.445 -1.706 3.308 -5.189
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
950.251 542.922 593.772 195.741
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9 48 28 53
Ana Ortaklık Payları
950.242 542.874 593.744 195.688http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703671


BIST
18:051.198
Değişim :  -1,09% |  -13,19
Açılış :  1.214  
Önceki Kapanış :  1.212  
En Yüksek
1.216
En Düşük
1.197
BIST En Aktif Hisseler18:05
TKNSA 10,45 331.627.493 % 10,00  
KONYA 756,80 236.578.620 % 10,00  
ARMDA 61,05 15.373.303 % 10,00  
BEYAZ 12,10 2.954.542 % 10,00  
KARTN 1.125,70 1.383.485 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,9377 7,9466 % 0,11  
Euro 9,3769 9,3970 % 0,06  
Sterlin 10,3556 10,4076 % 1,13  
Frank 8,7161 8,7686 % 1,41  
Riyal 2,1106 2,1212 % 1,63  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.904 1.905 0,01  
Altın Gr. 486 486 2,60  
Cumhuriyet 3.207 3.256 -5,00  
Tam 3.184 3.264 -14,37  
Yarım 1.539 1.579 -6,95  
Çeyrek 772 789 -3,48  
Gümüş.Ons 24,69 24,72 0,00  
Gümüş Gr. 6,30 6,31 0,02  
B. Petrol 42,42 42,42 0,71