***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.08.2019 18:19***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 98.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207.431 0 1.656 0 209.087 0 0 0 5.246 0 214.333 0 0 0 0 0 535.444 0 0 535.444 0 0 0 0 0 535.444 124.062 0 0 0 1.687.436 1.387.770 3.075.206 5.047.666 542 5.048.208
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -268.216 -11.869 -280.085 -280.085 0 -280.085
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.000.000 98.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207.431 0 1.656 0 209.087 0 0 0 5.246 0 214.333 0 0 0 0 0 535.444 0 0 535.444 0 0 0 0 0 535.444 124.062 0 0 0 1.419.220 1.375.901 2.795.121 4.767.581 542 4.768.123
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.625 0 0 0 1.242.676 -1.291.301 -48.625 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.088 0 -5.088 0 0 0 13.533 0 8.445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 941.797 941.797 950.242 9 950.251
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 941.797 941.797 941.797 9 941.806
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.088 0 -5.088 0 0 0 0 0 -5.088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.088 0 -5.088
Sermaye Arttırımı
140.000 0 0 0 0 0 0 2.801.742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.941.742 0 2.941.742
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -84.600 -84.600 -84.600 0 -84.600
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.140.000 98.621 0 0 0 0 0 2.801.742 0 0 0 0 207.431 0 -3.432 0 203.999 0 0 0 18.779 0 222.778 0 0 0 0 0 535.444 0 0 535.444 0 0 0 0 0 535.444 172.687 0 0 0 2.661.896 941.797 3.603.693 8.574.965 551 8.575.516
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.140.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 207.431 0 -18.073 0 189.358 0 0 0 25.507 0 214.865 0 0 0 0 0 729.612 0 0 729.612 0 0 0 0 0 729.612 172.687 0 0 0 2.661.896 2.318.197 4.980.093 10.132.601 44.420 10.177.021
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.140.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 207.431 0 -18.073 0 189.358 0 0 0 25.507 0 214.865 0 0 0 0 0 729.612 0 0 729.612 0 0 0 0 0 729.612 172.687 0 0 0 2.661.896 2.318.197 4.980.093 10.132.601 44.420 10.177.021
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104.140 0 0 0 2.040.057 -2.144.197 -104.140 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.829 0 3.829 0 0 0 8.315 0 12.144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.332.948 1.332.948 1.345.092 2.376 1.347.468
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.332.948 1.332.948 1.332.948 2.376 1.335.324
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.829 0 3.829 0 0 0 8.315 0 12.144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.144 0 12.144
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -174.000 -174.000 -174.000 0 -174.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.185 2.185
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.140.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 207.431 0 -14.244 0 193.187 0 0 0 33.822 0 227.009 0 0 0 0 0 729.612 0 0 729.612 0 0 0 0 0 729.612 276.827 0 0 0 4.701.953 1.332.948 6.034.901 11.303.693 48.981 11.352.674


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.831.178 -529.020
Dönem Karı (Zararı)
1.335.324 941.806
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
210.313 440.912
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
105.909 81.759
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.199 5.368
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 324 787
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.875 4.581
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
173.463 260.084
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 45.005 23.434
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27.182 132.579
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
98.940 102.975
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.336 1.096
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-115.361 79.754
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-481.701 -170.592
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
366.340 250.346
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-4.851 5.948
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-24.714 -35.830
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 11.982 58.589
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
61.523 -3.377
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
163 -11.383
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.263.085 -1.845.993
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.751.936 -613.218
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-57.036 -375
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-960.220 -695.177
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-220.048 -440.528
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
255.011 19.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 21.208 5.863
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
397.676 -124.551
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
397.676 -124.551
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.369 644
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-6.212 900
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-806.172 171.853
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-141.725 -171.050
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.717.448 -463.275
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -19.021 -10.166
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-92.533 -54.861
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.176 -718
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-341.980 -250.921
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
184 55
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-323.749 -242.201
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-170.004 -97.801
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -153.745 -144.400
Alınan Temettüler
1.155 3.460
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-19.570 -12.235
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
688.246 2.938.099
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.941.742
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.941.742
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.537.974 423.182
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-929.502 -425.070
Ödenen Temettüler
-58.000 -28.200
Ödenen Faiz
19 -24.715 -8.334
Alınan Faiz
162.489 34.779
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.484.912 2.158.158
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
7.160 18.743
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.477.752 2.176.901
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.087.387 1.261.753
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.609.635 3.438.654


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.612.347 3.115.691
Finansal Yatırımlar
10.015
Ticari Alacaklar
5 3.177.003 3.072.113
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 953.430 772.851
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.223.573 2.299.262
Diğer Alacaklar
261.200 204.117
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 1.150
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
260.050 204.117
Stoklar
7 4.547.655 3.576.618
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.553.617 1.319.330
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 301.183 311.668
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.252.434 1.007.662
Diğer Dönen Varlıklar
384.631 328.811
ARA TOPLAM
11.546.468 11.616.680
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.546.468 11.616.680
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
774.058 778.665
Ticari Alacaklar
5 4.187.912 2.826.939
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 2.753.435 1.976.539
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.434.477 850.400
Diğer Alacaklar
717 764
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
717 764
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 114.742 93.586
Maddi Duran Varlıklar
9 1.433.183 1.336.297
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 1.179.192 1.082.067
Peşin Ödenmiş Giderler
8 490.160 504.399
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 239.139 155.933
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
251.021 348.466
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 760.277 734.092
Diğer Duran Varlıklar
640.787 500.142
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.581.028 7.856.951
TOPLAM VARLIKLAR
21.127.496 19.473.631
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
21 1.456.286 698.526
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
21 0 67.277
Ticari Borçlar
5 2.463.652 2.548.583
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 460.727 593.911
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.002.925 1.954.672
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 56.081 34.873
Diğer Borçlar
120.566 2.732
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 116.059
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.507 2.732
Devlet Teşvik ve Yardımları
47.606 53.818
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 570.533 632.645
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4 336.458 510.751
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
234.075 121.894
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.428 2.836
Kısa Vadeli Karşılıklar
715.409 634.951
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 72.382 49.382
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 643.027 585.569
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.089 8.237
ARA TOPLAM
5.435.650 4.684.478
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.435.650 4.684.478
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
21 899 20.234
Ticari Borçlar
5 2.016.319 1.768.283
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 1.685.740 1.617.969
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
330.579 150.314
Diğer Borçlar
4.643 106
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.643 106
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 1.813.565 2.296.513
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4 1.235.173 1.669.160
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
578.392 627.353
Uzun Vadeli Karşılıklar
503.661 526.996
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 196.809 198.611
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
10 306.852 328.385
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
85 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.339.172 4.612.132
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.774.822 9.296.610
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.303.693 10.132.601
Ödenmiş Sermaye
14 1.140.000 1.140.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 98.621 98.621
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.796.723 2.796.723
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
193.187 189.358
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
193.187 189.358
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
207.431 207.431
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.244 -18.073
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
763.434 755.119
Yabancı Para Çevrim Farkları
33.822 25.507
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
729.612 729.612
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
729.612 729.612
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 276.827 172.687
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.701.953 2.661.896
Net Dönem Karı veya Zararı
1.332.948 2.318.197
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
48.981 44.420
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.352.674 10.177.021
TOPLAM KAYNAKLAR
21.127.496 19.473.631


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 4.624.415 3.279.776 2.626.316 1.914.577
Satışların Maliyeti
15 -3.498.680 -2.459.656 -1.966.440 -1.426.342
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.125.735 820.120 659.876 488.235
BRÜT KAR (ZARAR)
1.125.735 820.120 659.876 488.235
Genel Yönetim Giderleri
-153.940 -100.460 -82.778 -56.121
Pazarlama Giderleri
-80.955 -64.582 -51.686 -39.185
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-49.551 -34.270 -27.793 -15.429
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 1.421.980 1.530.701 674.800 1.021.823
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -1.027.626 -1.117.688 -577.287 -742.293
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.235.643 1.033.821 595.132 657.030
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 1.535 3.489 1.497 3.460
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 4.851 -5.948 5.989 -3.947
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.242.029 1.031.362 602.618 656.543
Finansman Gelirleri
18 508.527 173.830 237.238 112.303
Finansman Giderleri
19 -439.946 -299.216 -184.858 -177.918
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.310.610 905.976 654.998 590.928
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
11 24.714 35.830 50.765 -464
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.428 -3.059 -1.811 -942
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27.142 38.889 52.576 478
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.335.324 941.806 705.763 590.464
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.335.324 941.806 705.763 590.464
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.376 9 2.111 28
Ana Ortaklık Payları
20 1.332.948 941.797 703.652 590.436
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.829 -5.088 3.829 -5.088
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.786 -6.360 4.786 -6.360
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-957 1.272 -957 1.272
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-957 1.272 -957 1.272
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
8.315 13.533 6.767 8.396
Yabancı Para Çevrim Farkları
8.315 13.533 6.767 8.396
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.144 8.445 10.596 3.308
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.347.468 950.251 716.359 593.772
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.376 9 2.112 28
Ana Ortaklık Payları
1.345.092 950.242 714.247 593.744http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780266


BIST13:091.213
Değişim :  0,16% |  1,95
Açılış :  1.214  
Önceki Kapanış :  1.212  
En Yüksek
1.216
En Düşük
1.208
BIST En Aktif Hisseler13:09
KARTN 1.125,70 1.099.809 % 10,00  
BEYAZ 12,10 2.433.322 % 10,00  
HUBVC 19,49 122.174.342 % 9,99  
EMNIS 30,16 3.657.235 % 9,99  
TDGYO 10,91 10.141.745 % 9,98  
13:09 Alış Satış %  
Dolar 7,7892 7,7962 % -0,21  
Euro 9,2253 9,2362 % -0,30  
Sterlin 10,1584 10,2094 % -0,80  
Frank 8,5428 8,5943 % -0,61  
Riyal 2,0690 2,0793 % -0,38  
13:09 Alış Satış %  
Altın Ons 1.916 1.917 -8,23  
Altın Gr. 480 480 -3,60  
Cumhuriyet 3.185 3.233 -28,00  
Tam 3.170 3.249 -29,60  
Yarım 1.532 1.571 -14,32  
Çeyrek 768 786 -7,16  
Gümüş.Ons 24,77 24,81 -0,25  
Gümüş Gr. 6,19 6,20 -0,09  
B. Petrol 41,81 41,81 0,10