***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

31.10.2017 18:16***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 100.321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216.072 0 -14.925 0 201.147 0 0 0 0 0 201.147 -95 0 0 0 0 406.802 0 0 406.802 0 0 0 0 0 406.707 86.943 0 0 0 1.332.235 212.930 1.545.164 2.840.283 453 2.840.736
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
500.000 100.321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216.072 0 -14.925 0 201.147 0 0 0 0 0 201.147 -95 0 0 0 0 406.802 0 0 406.802 0 0 0 0 0 406.707 86.943 0 0 0 1.332.235 212.930 1.545.164 2.840.283 453 2.840.736
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.216 0 0 0 163.714 -170.930 -7.216 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.873 0 2.873 0 0 0 0 0 2.873 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 0 0 0 0 0 389.258 389.258 392.299 -123 392.176
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 389.258 389.258 389.258 -123 389.135
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.873 0 2.873 0 0 0 0 0 2.873 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 0 0 0 0 0 0 0 3.041 0 3.041
Sermaye Arttırımı
500.000 -1.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -498.300 0 -498.300 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -42.000 -42.000 -42.000 0 -42.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 98.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216.072 0 -12.052 0 204.020 0 0 0 0 0 204.020 73 0 0 0 0 406.802 0 0 406.802 0 0 0 0 0 406.810 94.159 0 0 0 997.649 389.258 1.386.907 3.190.582 330 3.190.912
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 98.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216.072 0 3.283 0 219.355 0 0 0 0 0 219.355 684 0 0 0 0 485.346 0 0 485.346 0 0 0 0 0 486.030 94.159 0 0 0 997.648 795.191 1.792.839 3.691.004 463 3.691.467
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.000.000 98.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216.072 0 3.283 0 219.355 0 0 0 0 0 219.355 684 0 0 0 0 485.346 0 0 485.346 0 0 0 0 0 486.030 94.159 0 0 0 997.648 795.191 1.792.839 3.691.004 463 3.691.467
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.903 0 0 0 689.788 -719.691 -29.903 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -825 0 -825 0 0 0 0 0 -825 -94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -94 0 0 0 0 0 828.098 828.098 827.179 64 827.243
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 828.098 828.098 828.098 64 828.162
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -825 0 -825 0 0 0 0 0 -825 -94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -94 0 0 0 0 0 0 0 -919 0 -919
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -75.500 -75.500 -75.500 0 -75.500
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 98.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216.072 0 2.458 0 218.530 0 0 0 0 0 218.530 590 0 0 0 0 485.346 0 0 485.346 0 0 0 0 0 485.936 124.062 0 0 0 1.687.436 828.098 2.515.534 4.442.683 527 4.443.210


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-401.762 504.197
Dönem Karı (Zararı)
828.162 389.135
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-85.322 128.276
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
95.573 81.781
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.383 2.938
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 0 62
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 2.383 2.876
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
162.247 159.695
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 19.528 27.334
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
51.262 77.527
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
92.270 59.312
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-813 -4.478
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.130 -5.859
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-31.401 -20.428
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28.271 14.569
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-2.230 -1.408
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-117.151 -33.138
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 56.256 15.901
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler
-241.178 -81.789
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-20.453 851
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-17.639 -10.696
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.067.344 71.055
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
456.419 -226.002
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.905 -4.221
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-398.912 -240.895
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-525.140 -208.983
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
144.884 32.334
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 8.369 1.607
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.112 3.917
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
8.034 4.283
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-606.699 727.002
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-142.282 -17.987
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-324.504 588.466
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -13.146 -25.174
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-63.685 -56.462
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-427 -2.633
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-362.552 -184.060
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.228 459
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-359.947 -187.581
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-117.310 -58.104
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -242.637 -129.477
Alınan Temettüler
18 8.938 8.171
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-12.771 -5.109
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-88.198 -190.635
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
536.599 427.361
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-578.383 -596.998
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -67
Ödenen Temettüler
14 -54.167 -28.000
Ödenen Faiz
20 -13.263 -4.642
Alınan Faiz
21.016 11.711
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-852.512 129.502
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
16.467 10.412
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-836.045 139.914
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.167.894 680.153
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 331.849 820.067


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 332.173 1.168.776
Ticari Alacaklar
5 1.554.123 2.039.695
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 179.596 311.655
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.374.527 1.728.040
Diğer Alacaklar
95.249 84.712
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 12 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
95.237 84.712
Stoklar
7 1.704.187 1.187.398
Peşin Ödenmiş Giderler
8 756.077 387.240
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 109.974 59.063
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
646.103 328.177
Diğer Dönen Varlıklar
255.714 201.707
ARA TOPLAM
4.697.523 5.069.528
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.697.523 5.069.528
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
516.180 516.179
Ticari Alacaklar
5 1.167.799 385.592
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 113.185 36.187
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.054.614 349.405
Diğer Alacaklar
664 295
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
664 295
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 72.060 57.387
Maddi Duran Varlıklar
9 1.017.255 967.522
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 843.882 697.131
Peşin Ödenmiş Giderler
8 441.555 393.699
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 151.444 199.841
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
290.111 193.858
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 503.213 384.573
Diğer Duran Varlıklar
212.681 133.045
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.775.289 3.535.423
TOPLAM VARLIKLAR
9.472.812 8.604.951
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 313.072 306.243
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
22 63.690 65.665
Ticari Borçlar
5 1.583.928 1.052.907
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 255.783 79.170
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.328.145 973.737
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 45.205 36.836
Diğer Borçlar
26.416 6.248
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 21.400 69
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.016 6.179
Devlet Teşvik ve Yardımları
36.303 28.268
Ertelenmiş Gelirler
8 387.071 370.581
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
4 142.730 17.456
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
244.341 353.125
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.282 427
Kısa Vadeli Karşılıklar
422.200 353.818
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 41.721 43.362
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 380.479 310.456
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.859 21.775
ARA TOPLAM
2.887.026 2.242.768
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.887.026 2.242.768
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
22 66.120 122.415
Ticari Borçlar
5 386.370 253.144
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 10.456 21.721
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
375.914 231.423
Diğer Borçlar
96 45
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
96 45
Ertelenmiş Gelirler
8 1.468.790 2.091.979
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
4 296.425 314.324
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
1.172.365 1.777.655
Uzun Vadeli Karşılıklar
221.200 203.133
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 160.052 150.997
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
10 61.148 52.136
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.142.576 2.670.716
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.029.602 4.913.484
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.442.683 3.691.004
Ödenmiş Sermaye
14 1.000.000 1.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 98.621 98.621
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
218.530 219.355
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
218.530 219.355
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
216.072 216.072
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.458 3.283
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
485.936 486.030
Yabancı Para Çevrim Farkları
590 684
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
485.346 485.346
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
485.346 485.346
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 124.062 94.159
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.687.436 997.648
Net Dönem Karı veya Zararı
828.098 795.191
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
527 463
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.443.210 3.691.467
TOPLAM KAYNAKLAR
9.472.812 8.604.951


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 3.448.381 2.149.754 1.290.889 734.935
Satışların Maliyeti
15 -2.620.255 -1.608.188 -978.701 -556.759
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
828.126 541.566 312.188 178.176
BRÜT KAR (ZARAR)
828.126 541.566 312.188 178.176
Genel Yönetim Giderleri
-127.686 -105.420 -45.162 -25.681
Pazarlama Giderleri
-82.709 -49.841 -28.959 -19.873
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-50.491 -54.040 -23.552 -20.558
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 1.035.564 208.624 390.853 95.994
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -902.573 -176.523 -326.426 -49.395
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
700.231 364.366 278.942 158.663
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 9.267 8.415 141 71
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
2.230 1.407 -3.491 1.634
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
711.728 374.188 275.592 160.368
Finansman Gelirleri
19 77.584 60.860 15.301 14.734
Finansman Giderleri
20 -78.301 -79.051 -23.177 -30.061
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
711.011 355.997 267.716 145.041
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
11 117.151 33.138 -4.176 8.133
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.282 -1.110 -185 -574
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
118.433 34.248 -3.991 8.707
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
828.162 389.135 263.540 153.174
DÖNEM KARI (ZARARI)
828.162 389.135 263.540 153.174
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
64 -123 17 -70
Ana Ortaklık Payları
21 828.098 389.258 263.523 153.244
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 21 0,00828100 0,00389300 0,00263500 0,00153200
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 21 0,00828100 0,00389300 0,00263500 0,00153200
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-825 2.873 2.022 570
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -1.032 3.591 2.527 712
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
207 -718 -505 -142
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
207 -718 -505 -142
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-94 168 -1.236 65
Yabancı Para Çevrim Farkları
-94 168 -1.236 65
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-919 3.041 786 635
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
827.243 392.176 264.326 153.809
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
64 -123 17 -70
Ana Ortaklık Payları
827.179 392.299 264.309 153.879http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/638185


BIST
18:0589.553
Değişim :  0,05% |  41,73
Açılış :  89.614  
Önceki Kapanış :  89.511  
En Yüksek
89.969
En Düşük
89.043
BIST En Aktif Hisseler
SERVE 1,76 236.202 % 10,00  
SILVR 1,98 17.792.367 % 10,00  
KLMSN 13,31 9.167.297 % 10,00  
YAPRK 8,17 7.679.136 % 9,96  
MAALT 65,15 5.960.867 % 9,96  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2379 8,2792 % 0,76  
Frank 6,8602 6,9016 % 1,40  
Riyal 1,7841 1,7931 % 1,79  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.616 1.617 2,91  
Altın Gr. 350 351 7,25  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,38 14,42 -0,06  
Gümüş Gr. 3,11 3,12 0,04  
B. Petrol 34,96 34,96 5,02