***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor

03.05.2021 18:14***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.200.000 29.765.306 -5.158.239 199.654.035 3.965.347 207.127.048 12.102.670 472.656.167 -242.729 472.413.438
Transferler
27 12.102.670 -12.102.670
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -575.787 -1.529.607 -2.105.394 28.310 -2.077.084
Dönem Karı (Zararı)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.200.000 29.767.306 -5.734.026 199.654.035 3.965.347 219.229.718 -1.529.607 470.550.773 -214.419 470.336.354
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.200.000 29.765.306 -5.674.493 216.668.315 4.450.485 218.744.580 39.426.510 528.580.703 131.424 528.712.127
Transferler
27 39.426.510 -39.426.510
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -273.375 -231.320 -504.695 -124.923 -629.618
Dönem Sonu Bakiyeler
25.200.000 29.765.306 -5.947.315 216.668.315 4.450.485 258.171.090 258.171.090 528.076.008 6.501 528.082.509


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.908.050 1.976.496
Dönem Karı (Zararı)
-354.533 -1.501.363
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-354.533 -1.501.363
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.875.213 12.299.131
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 3.119.721 2.616.349
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
49.764 -124.948
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -277.857 1.568.639
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 327.621 -1.693.587
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.976.508 -62.818
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 1.259.442 583.842
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 256.913 79.066
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 460.153 -725.726
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
926.917 3.639.188
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -40.245 -8.098
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 731.614 1.019.835
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 264.217 1.878.324
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -28.669 749.127
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8-33 4.127.460 7.029.953
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -325.157 -814.230
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 15.637
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.121.550 -7.951.050
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.894.277 16.804.557
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10-37 25.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -22.894.277 16.779.472
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
545.387 1.097.103
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 545.387 1.097.103
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
9 2.534.251
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 3.075.030 -9.360.338
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -736.655 314.117
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.258.415 -15.537.395
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-65.929
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 9.258.415 -15.471.466
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 59.573 -299.118
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-95.333 -11.515
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -95.333 -11.515
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
21 2.290.341 54.868
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-158.282 -1.013.329
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.399.130 2.846.718
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -473.471 -808.443
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -17.609 -61.779
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-54.421 -1.412.868
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19-32 31.069
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-54.421 -1.443.937
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -54.421 -1.443.937
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.285.656 -1.301.216
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 4.941.033 10.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -11.311.055 -8.909.485
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -206.989 1.049.092
Ödenen Faiz
33 -777.559 -2.699.537
Alınan Faiz
33 68.914 -741.286
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.432.027 -737.588
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.432.027 -737.588
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 34.183.804 21.851.757
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29.751.777 21.114.169


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 29.751.777 34.183.804
Ticari Alacaklar
10 92.602.817 69.459.352
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 92.602.817 69.459.352
Diğer Alacaklar
11 2.440.581 3.031.193
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 2.440.581 3.031.193
Türev Araçlar
9 2.534.251
Stoklar
13 93.604.901 97.007.552
Peşin Ödenmiş Giderler
14 2.069.840 1.333.185
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.069.840 1.333.185
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 35.233 35.233
Diğer Dönen Varlıklar
26 1.038.226 879.944
ARA TOPLAM
221.543.375 208.464.514
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
221.543.375 208.464.514
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11 2.043.192 1.997.967
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 2.043.192 1.997.967
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 305.168.690 305.168.690
Maddi Duran Varlıklar
18 249.080.078 251.272.640
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 7.490.891 8.136.393
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.923.050 2.156.256
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 1.923.050 2.156.256
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
565.705.901 568.731.946
TOPLAM VARLIKLAR
787.249.276 777.196.460
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 70.137.898 74.843.247
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
814.321 1.120.950
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
171.627 209.943
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
642.694 911.007
Ticari Borçlar
70.063.732 60.541.100
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 70.063.732 60.541.100
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 2.515.776 2.456.205
Diğer Borçlar
11 640.623 767.786
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11, 37 251 251
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 640.372 767.535
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 4.656.497 2.366.156
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 857.946 15.597
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.249.475 3.542.038
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22-34 921.591 931.220
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 3.327.884 2.610.818
ARA TOPLAM
153.936.268 145.653.079
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
153.936.268 145.653.079
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
38.363.252 35.881.407
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
311.030 311.030
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
38.052.222 35.570.377
Diğer Borçlar
11 204.468 172.638
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
204.468 172.638
Uzun Vadeli Karşılıklar
17.779.605 16.640.150
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 17.779.605 16.640.150
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 48.883.174 50.137.059
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
105.230.499 102.831.254
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
259.166.767 248.484.333
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 528.076.008 528.580.703
Ödenmiş Sermaye
25.200.000 25.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları
29.765.306 29.765.306
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
210.720.447 210.993.822
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
210.720.447 210.993.822
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
216.668.315 216.668.315
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.947.868 -5.674.493
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.450.485 4.450.485
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
258.171.090 218.744.580
Net Dönem Karı veya Zararı
-231.320 39.426.510
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.501 131.424
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
528.082.509 528.712.127
TOPLAM KAYNAKLAR
787.249.276 777.196.460


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5, 28 88.937.928 89.434.787
Satışların Maliyeti
5, 28 -70.357.602 -72.645.974
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.580.326 16.788.813
BRÜT KAR (ZARAR)
18.580.326 16.788.813
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -5.356.537 -6.248.528
Pazarlama Giderleri
29-30 -4.860.714 -4.728.189
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29-30 -3.904.511 -2.969.259
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 21.854.378 19.049.134
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -19.305.274 -18.713.148
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.007.668 3.178.823
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -15.637
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.007.668 3.163.186
Finansman Gelirleri
33 5.930.372 4.726.068
Finansman Giderleri
33 -13.617.730 -10.204.847
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-679.690 -2.315.593
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 325.157 814.230
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-859.958 -3.193
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.185.115 817.423
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-354.533 -1.501.363
DÖNEM KARI (ZARARI)
-354.533 -1.501.363
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-123.213 28.244
Ana Ortaklık Payları
-231.320 -1.529.607
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç -0,00920000 -0,06070000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-275.085 -575.721
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24,27 -343.855 -719.651
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24,27 68.770 143.930
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-275.085 -575.721
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-629.618 -2.077.084
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-123.147 28.310
Ana Ortaklık Payları
-506.471 -2.105.394http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934208


BIST
18:051.461
Değişim :  1,36% |  19,57
Açılış :  1.449  
Önceki Kapanış :  1.441  
En Yüksek
1.462
En Düşük
1.448
BIST En Aktif Hisseler18:05
BJKAS 10,12 156.975.219 % 10,00  
INVEO 132,00 106.797.237 % 10,00  
AYES 24,20 4.593.525 % 10,00  
YONGA 28,42 1.850.284 % 9,98  
KARTN 66,20 189.574.597 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,2704 8,2722 % 0,46  
Euro 10,0545 10,0639 % 0,37  
Sterlin 11,6585 11,7169 % 1,54  
Frank 9,1448 9,1999 % 0,45  
Riyal 2,1979 2,2089 % 0,41  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.837 1.837 6,13  
Altın Gr. 488 488 3,16  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,35 27,39 -0,08  
Gümüş Gr. 7,28 7,29 0,01  
B. Petrol 68,36 68,36 0,08