***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

05.08.2016 17:47***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 -2.669 438.801 8.060.113 1.494.953 90.476.991 0 90.476.991
Transferler
11 125.454 1.369.499 -1.494.953 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 11.421 -2.412.701 -2.401.280 0 -2.401.280
Dönem Sonu Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 8.752 564.255 9.429.612 -2.412.701 88.075.711 0 88.075.711
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 -2.859 564.255 33.154.779 8.883.075 123.085.043 0 123.085.043
Transferler
11 8.883.075 -8.883.075 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 1.301 1.430.012 1.431.313 0 1.431.313
Dönem Sonu Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 -1.558 564.255 42.037.854 1.430.012 124.516.356 0 124.516.356


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.205.328 2.493.118
Dönem Karı (Zararı)
15 1.430.012 -2.412.701
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.430.012 -2.412.701
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-32.623 832.879
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 91.916 772.446
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14.273 19.744
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14.273 19.744
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-138.812 40.689
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -241.189 -2.735
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 102.377 43.424
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.745.081 4.127.190
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.127.838 389.834
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 75.252 -127.330
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 -1.203.090 517.164
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
458.130 -15.554.525
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 453.954 -15.554.525
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 4.176 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6 -3.909.066 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.752.606 -1.961.404
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 1.809.409 -1.432.781
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 -56.803 -528.623
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.512 8.535
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.716 26.278
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -11.716 26.278
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
60.000 110.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
31.291 21.108.472
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
31.291 21.108.472
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.347.692 2.547.368
Ödenen Faiz
13 -102.377 -43.424
Alınan Faiz
13 241.189 2.735
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 3.552 -13.561
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.373.866 -2.542.657
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
3 1.383.764 1.734.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-4.258.673
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-9.898 -17.984
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 -9.230 -17.984
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 -668
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-419.521 -397.338
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
18 -419.521 -397.338
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-419.521 -397.338
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-250.983 -446.877
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-250.983 -446.877
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20 254.966 515.671
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20 3.983 68.794


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 3.983 254.966
Finansal Yatırımlar
5.304.826 6.688.590
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.304.826 6.688.590
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
3-19 5.304.826 6.688.590
Ticari Alacaklar
5.386.310 4.258.472
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 5.030.133 3.827.043
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 356.177 431.429
Diğer Alacaklar
12.263.188 12.721.318
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 12.238.847 12.692.801
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 24.341 28.517
Peşin Ödenmiş Giderler
6 28.926 60.217
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
28.926 60.217
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23.827 27.379
ARA TOPLAM
23.011.060 24.010.942
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
23.011.060 24.010.942
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 96.315.000 96.315.000
Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 11.961.199 0
Maddi Duran Varlıklar
8 5.107.579 5.185.926
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 19.210 22.880
Peşin Ödenmiş Giderler
0 8.052.134
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 0 8.052.134
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
113.402.988 109.575.940
TOPLAM VARLIKLAR
136.414.048 133.586.882
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
975.345 891.576
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
975.345 891.576
Banka Kredileri
17 975.345 891.576
Ticari Borçlar
3.119.431 1.962.575
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-4 3.062.982 1.849.323
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 56.449 113.252
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
34.088 32.576
Diğer Borçlar
232.343 244.059
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 232.343 244.059
Ertelenmiş Gelirler
110.000 50.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
6 110.000 50.000
Kısa Vadeli Karşılıklar
37.223 32.960
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23.523 19.260
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 13.700 13.700
ARA TOPLAM
4.508.430 3.213.746
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.508.430 3.213.746
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.598.331 4.101.621
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.598.331 4.101.621
Banka Kredileri
23 3.598.331 4.101.621
Ticari Borçlar
3.739.273 3.143.523
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 3.739.273 3.143.523
Uzun Vadeli Karşılıklar
51.658 42.949
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
51.658 42.949
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.389.262 7.288.093
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.897.692 10.501.839
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
124.516.356 123.085.043
Ödenmiş Sermaye
11 72.000.000 72.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 8.485.793 8.485.793
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.558 -2.859
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.558 -2.859
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -1.558 -2.859
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
564.255 564.255
Yasal Yedekler
564.255 564.255
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
42.037.854 33.154.779
Net Dönem Karı veya Zararı
1.430.012 8.883.075
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
124.516.356 123.085.043
TOPLAM KAYNAKLAR
136.414.048 133.586.882


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 3.332.425 5.462.179 1.840.651 3.367.906
Satışların Maliyeti
12 -336.750 -3.124.752 -336.750 -2.075.709
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.995.675 2.337.427 1.503.901 1.292.197
BRÜT KAR (ZARAR)
2.995.675 2.337.427 1.503.901 1.292.197
Genel Yönetim Giderleri
-878.846 -1.080.391 -468.209 -415.130
Pazarlama Giderleri
-15.099 -21.203 -11.740 -19.816
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 1.202.860 1.204.755 496.324 592.875
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -134.530 -43.679 -20.707 -19.559
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.170.060 2.396.909 1.499.569 1.430.567
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 4.231.893 165.964 3.841 -720.319
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -5.535.428 -4.562.136 -626.334 -412.348
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.866.525 -1.999.263 877.076 297.900
Finansman Giderleri
-436.513 -413.438 -215.004 -210.431
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.430.012 -2.412.701 662.072 87.469
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.430.012 -2.412.701 662.072 87.469
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.430.012 -2.412.701 662.072 87.469
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
15 1.430.012 -2.412.701 662.072 87.469
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.301 11.421 83 4.708
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 1.301 11.421 83 4.708
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.301 11.421 83 4.708
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.431.313 -2.401.280 662.155 92.177
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
15 1.431.313 -2.401.280 662.155 92.177http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/550717


BIST
18:05118.485
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  116.674  
Önceki Kapanış :  118.485  
En Yüksek
118.512
En Düşük
116.674
BIST En Aktif Hisseler
PKENT 189,20 2.932.672 % 10,00  
SKTAS 3,41 26.438.523 % 10,00  
ORMA 6,49 735.278 % 10,00  
DOBUR 16,06 2.248.872 % 10,00  
OYAKC 9,25 278.367.147 % 9,99  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5431 8,5859 % 0,06  
Frank 7,2524 7,2961 % 0,39  
Riyal 1,8238 1,8329 % 0,02  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.784 -0,83  
Altın Gr. 394 394 1,83  
Cumhuriyet 2.552 2.573 18,50  
Tam 2.627 2.640 19,00  
Yarım 1.276 1.291 9,30  
Çeyrek 638 646 4,60  
Gümüş.Ons 18,24 18,28 -0,02  
Gümüş Gr. 4,03 4,04 0,01  
B. Petrol 42,91 42,91 -0,19