***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2018 23:53***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 72.000.000 8.485.793 -2.859 564.255 33.154.779 8.883.075 123.085.043 123.085.043
Transferler
17 8.883.075 -8.883.075 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.964 4.116.104 4.118.068 4.118.068
Dönem Sonu Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 -895 564.255 42.037.854 4.116.104 127.203.111 127.203.111
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 72.000.000 8.485.793 -895 564.255 42.037.854 4.116.104 127.203.111 127.203.111
Transferler
217.491 3.898.613 -4.116.104 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16-17 9.683 22.929.433 22.939.116 22.939.116
Dönem Sonu Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 8.788 781.746 45.936.467 22.929.433 150.142.227 150.142.227


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.156.166 1.230.347
Dönem Karı (Zararı)
22.929.433 4.116.104
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
22.929.433 4.116.104
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-9.782.221 1.007.368
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 196.701 187.038
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.154.380 -840.302
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5-21 1.154.380 -840.302
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.610 21.868
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 4.610 21.868
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-27.144 83.764
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
9-20 -78.134 -73.420
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5-20 50.990 157.184
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-11.110.768 1.555.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11 -11.110.768 1.555.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
20.786.107 -3.811.983
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 3.316.057 454.866
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3-5 3.317.687 301.242
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.630 153.624
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.876.063 4.676.472
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3-5 8.023.862 4.668.939
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -9.899.925 7.533
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -62.981 -3.909.066
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 40.478 -4.975.395
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3-5 78.134 -4.992.846
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -37.656 17.451
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -7.765 -1.070
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 19.372.381 -53.555
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 19.372.381 -53.555
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
8 4.000 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -4.235
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 0 -4.235
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
33.933.319 1.311.489
Ödenen Faiz
22 -647.857 -157.184
Alınan Faiz
20 936.147 73.420
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
7-23 -65.443 2.622
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-31.407.261 -488.234
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-2.539.794 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 -27.980.627 -453.389
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -886.840 -34.845
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -886.840 -34.177
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 0 -668
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
255.710 -896.674
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 255.710 -896.674
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 255.710 -896.674
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.004.615 -154.561
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.004.615 -154.561
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 100.405 254.966
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.105.020 100.405


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.105.020 100.405
Finansal Yatırımlar
5 34.808.528 7.982.281
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 34.808.528 7.982.281
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
5 34.808.528 7.982.281
Ticari Alacaklar
6 436.559 3.803.606
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-6 192.930 3.525.801
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 243.629 277.805
Diğer Alacaklar
7 8.984.762 8.044.846
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-7 0 8.023.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 8.984.762 20.984
Peşin Ödenmiş Giderler
8 117.008 64.452
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 117.008 64.452
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7 90.200 24.757
ARA TOPLAM
47.542.077 20.020.347
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
47.542.077 20.020.347
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
10 14.500.993 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 106.435.001 94.760.000
Maddi Duran Varlıklar
12 5.176.508 5.041.742
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 6.012 14.872
Peşin Ödenmiş Giderler
8 10.425 11.961.199
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 0 11.961.199
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 10.425 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
126.128.939 111.777.813
TOPLAM VARLIKLAR
173.671.016 131.798.160
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 1.555.217 1.091.554
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 1.555.217 1.091.554
Banka Kredileri
9 1.555.217 1.091.554
Ticari Borçlar
6 3.047 40.703
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 3.047 40.703
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 23.741 31.506
Diğer Borçlar
7 19.652.885 280.504
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3-7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 19.652.885 280.504
Ertelenmiş Gelirler
8 54.000 50.000
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
3-8 54.000 50.000
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 29.441 35.226
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 15.741 21.526
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 13.700 13.700
ARA TOPLAM
21.318.331 1.529.493
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.318.331 1.529.493
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.149.159 3.004.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.149.159 3.004.969
Banka Kredileri
9 2.149.159 3.004.969
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 61.299 60.587
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 61.299 60.587
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.210.458 3.065.556
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
23.528.789 4.595.049
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
150.142.227 127.203.111
Ödenmiş Sermaye
17 72.000.000 72.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 8.485.793 8.485.793
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 8.788 -895
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.788 -895
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 8.788 -895
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 781.746 564.255
Yasal Yedekler
17 781.746 564.255
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 45.936.467 42.037.854
Net Dönem Karı veya Zararı
24 22.929.433 4.116.104
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
150.142.227 127.203.111
TOPLAM KAYNAKLAR
173.671.016 131.798.160


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 30.531.163 6.399.074
Satışların Maliyeti
18 -12.196.339 -494.397
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.334.824 5.904.677
BRÜT KAR (ZARAR)
18.334.824 5.904.677
Genel Yönetim Giderleri
19 -2.294.165 -1.804.308
Pazarlama Giderleri
19 -451.421 -15.942
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 479.858 1.958.184
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -2.441.612 -423.391
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.627.484 5.619.220
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 11.122.397 5.715.386
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -1.154.380 -6.426.375
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
23.595.501 4.908.231
Finansman Gelirleri
22 0 0
Finansman Giderleri
22 -666.068 -792.127
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
22.929.433 4.116.104
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
22.929.433 4.116.104
DÖNEM KARI (ZARARI)
22.929.433 4.116.104
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.a 0 0
Ana Ortaklık Payları
22.929.433 4.116.104
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,31800000 0,05700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
9.683 1.964
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 9.683 1.964
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.683 1.964
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.939.116 4.118.068
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
22.939.116 4.118.068http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664398


BIST18:00115.748
Değişim :  -0,99% |  -1.159,30
Açılış :  117.316  
Önceki Kapanış :  116.908  
En Yüksek
117.391
En Düşük
115.312
BIST En Aktif Hisseler
KUTPO 38,84 46.605.348 % 9,97  
ULAS 5,64 9.907.055 % 9,94  
DOBUR 14,60 3.243.972 % 9,94  
MARKA 2,66 61.057.219 % 9,92  
BURCE 10,53 17.366.154 % 9,92  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5416 8,5845 % 0,26  
Frank 7,2397 7,2833 % 0,26  
Riyal 1,8246 1,8337 % 0,16  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.776 0,84  
Altın Gr. 391 392 1,03  
Cumhuriyet 2.538 2.559 4,90  
Tam 2.612 2.626 5,10  
Yarım 1.269 1.285 2,50  
Çeyrek 635 643 1,20  
Gümüş.Ons 18,03 18,06 0,04  
Gümüş Gr. 3,98 3,98 0,01  
B. Petrol 42,94 42,94 0,17